Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykrywanie nieszczelności instalacji do produkcji, przesyłu, magazynowania i dystrybucji substancji organicznych z użyciem optycznej wizualizacji gazów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykrywanie nieszczelności instalacji do produkcji, przesyłu, magazynowania i dystrybucji substancji organicznych z użyciem optycznej wizualizacji gazów."— Zapis prezentacji:

1 Wykrywanie nieszczelności instalacji do produkcji, przesyłu, magazynowania i dystrybucji substancji organicznych z użyciem optycznej wizualizacji gazów OGI/LDAR Marek Żak EkoNorm Sp. z. o.o. Katowice

2 Co znaczy LDAR i OGI? Skrót: LDAR - Leak Detection and Repair – Wykryj nieszczelność i usuń. OGI – Optical Gas Imaging Wizualizacja optyczna gazów

3 I. Informacje ogólne i zagadnienia formalno-prawne II.Przedstawienie funkcjonalności kamery na podstawie fragmentów przeprowadzonych inspekcji. Plan wystąpienia :

4 Czym jest LDAR/OGI? TY WIDZISZ TO TAK MY WIDZIMY TO TAK

5 Czym jest LDAR/OGI? TY WIDZISZ TO TAK MY WIDZIMY TO TAK

6 Instalacje przemysłowe …. jako źródło emisji niezorganizowanej substancji niebezpiecznych. Żródło: www.lotos.pl

7 Dlaczego emisja niezorganizowana ma znaczenie dla środowiska? Zagrożenia związane z emisją Koniungcyjność zagrożeń związana z emisją tych substancji: bezpieczeństwo (najczęściej substancje o właściwościach palnych, tworzących mieszaniny wybuchowe) środowisko (niskie wartości odniesienia dla stężeń w powietrzu), - - - tworzenie ozonu, substancji smogowych. (aldehyd octowy, formaldehyd, benzen, chlorek metylenu, toluen, naftalen, ksylen) zdrowie i życie ludzi (niskie NDS, kancerogenność, choroby genetyczne, wady wrodzone)

8 Dlaczego emisja niezorganizowana ma znaczenie dla środowiska? Oszacowanie wielkości emisji wg EPA Wg szacunków EPA za 2002 r. 49 z 125 tys. Ton LZO emitowanych przez rafinerie. 21/165 LZO odpowiednio z instalacji chemicznych Źródło: Wykrywanie i naprawa wycieków. Przewodnik po najlepszych praktykach.

9 Typowe miejsca występowania nieszczelności, liczba zawory, złącza, pompy, połączenia pomiarowe, sprężarki, zawory bezpieczeństwa zawory i złącza odpowiadają za 90% emisji niezorganizowanej Liczba urządzeń w typowej rafinerii lub zakładzie chemicznym ElementZakresŚrednia Pompy10 – 360100 Zawory150 – 46.0007.400 Złącza600 – 60.00012.000 Przewody otwarte1 – 1.600560 Złącza pomiarowe20 – 20080 Zawory upustowe5 – 36090 Źródło: „ redukcja kosztów i emisji dla zapewnienia procentowych wymogów dla wycieków ze źródeł HON.

10 Typowe miejsca występowania nieszczelności, liczba Niekontrolowana emisja LZO w typowym zakładzie ElementŚrednia roczna niekontrolowana emisja LZO ( tony/ rok) Procent wszystkich emisji Pompy193 Zawory40862 Złącza20131 Przewody otwarte91 Złącza pomiarowe112 Zawory upustowe51 Razem653 Źródło: Protokół z emisji wycieków urządzeń EPA-453/R-95-017, Listopad 1995. Najnowsze dane wskazują, że wycieki z przewodów otwartych i złączy pomiarowych stanowią średnio 5-10% ogółu wycieków LZO.

11 Trudność prowadzenia inspekcji z zastosowaniem typowych narzędzi (analizatory FID, PID, metoda snuffing) Trudność dostępu, niebezpieczeństwo prowadzenia prac inspekcyjnych (wysokość, warunki meteo, potencjalna atmosfera niebezpieczna) Źródło: http://biznes.trojmiasto.pl

12 Zalety wykorzystania kamery: Zalety wykorzystania kamery to : zdalne wykrywanie wycieków brak konieczności wprowadzania sondy detektora bezpośrednio w chmurę wycieku krótki czas wykonywania pojedynczego pomiaru łatwy dostęp w rejonach niedostępnych lub trudno dostępnych dla operatorów pieszych wykrywanie nawet stosunkowo niskich stężeń substancji ze znacznej odległości

13 Aktualna sytuacja prawna w Unii Europejskiej Dyrektywa IED o emisjach przemysłowych

14 Aktualna sytuacja w Unii Europejskiej Dyrektywa IED o emisjach przemysłowych Zmiana ustawy Prawo Ochrony Środowiska Wdrażająca do przepisów Dyrektywę IED

15 Aktualna sytuacja w Unii Europejskiej Dyrektywa IED o emisjach przemysłowych Zmiana ustawy Prawo Ochrony Środowiska Wdrażająca do przepisów Dyrektywę IED Zmiana statusu BAT konkluzje BAT http://eippcb.jrc.ec.europa.eu

16 Aktualna sytuacja w Unii Europejskiej Dyrektywa IED o emisjach przemysłowych Zmiana ustawy Prawo Ochrony Środowiska Wdrażająca do przepisów Dyrektywę IED Zmiana statusu BAT konkluzje BAT http://eippcb.jrc.ec.europa.eu

17 Aktualna sytuacja w Unii Europejskiej Dyrektywa IED o emisjach przemysłowych Zmiana ustawy Prawo Ochrony Środowiska Wdrażająca do przepisów Dyrektywę IED Zmiana statusu BAT konkluzje BAT http://eippcb.jrc.ec.europa.eu Wspólny system postępowania i zarządzania gospodarka ściekową i emisją dla sektora chemicznego

18 Aktualna sytuacja w Unii Europejskiej Dyrektywa IED o emisjach przemysłowych Zmiana ustawy Prawo Ochrony Środowiska Wdrażająca do przepisów Dyrektywę IED Zmiana statusu BAT konkluzje BAT http://eippcb.jrc.ec.europa.eu Monitoring emisji z instalacji IED

19 Aktualna sytuacja w Unii Europejskiej Dyrektywa IED o emisjach przemysłowych Zmiana ustawy Prawo Ochrony Środowiska Wdrażająca do przepisów Dyrektywę IED Zmiana statusu BAT konkluzje BAT http://eippcb.jrc.ec.europa.eu Przykład dla branży rafineryjnej

20 Dyrektywa IED o emisjach przemysłowych Zmiana ustawy Prawo Ochrony Środowiska Wdrażająca do przepisów Dyrektywę IED Zmiana statusu BAT konkluzje BAT http://eippcb.jrc.ec.europa.eu Przykład dla branży rafineryjnej Stan zaawansowania prac wdrożeniowych Aktualna sytuacja w Unii Europejskiej

21

22

23

24

25

26 Dostępność kamery LDAR, PID, FID EkoNorm i jego doświadczenia: Wyposażenie

27 EkoNorm i jego doświadczenia- Akredytacja Wdrożenie metod pomiarowych z normy PN-EN 15446 2008 Emisja Rozproszona do zakresu akredytacji PCA

28 II.Przedstawienie funkcjonalności kamery na podstawie fragmentów przeprowadzonych inspekcji

29 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wykrywanie nieszczelności instalacji do produkcji, przesyłu, magazynowania i dystrybucji substancji organicznych z użyciem optycznej wizualizacji gazów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google