Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marek Żak EkoNorm Sp. z. o.o. Katowice

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marek Żak EkoNorm Sp. z. o.o. Katowice"— Zapis prezentacji:

1 Marek Żak EkoNorm Sp. z. o.o. Katowice
Wykrywanie nieszczelności instalacji do produkcji, przesyłu, magazynowania i dystrybucji substancji organicznych z użyciem optycznej wizualizacji gazów OGI/LDAR Marek Żak EkoNorm Sp. z. o.o. Katowice ABC

2 Co znaczy LDAR i OGI? Skrót: LDAR - Leak Detection and Repair –
Wykryj nieszczelność i usuń. OGI – Optical Gas Imaging Wizualizacja optyczna gazów

3 Plan wystąpienia : I. Informacje ogólne i zagadnienia formalno-prawne II. Przedstawienie funkcjonalności kamery na podstawie fragmentów przeprowadzonych inspekcji .

4 Czym jest LDAR/OGI? TY WIDZISZ TO TAK MY WIDZIMY TO TAK

5 Czym jest LDAR/OGI? TY WIDZISZ TO TAK MY WIDZIMY TO TAK

6 …. jako źródło emisji niezorganizowanej substancji niebezpiecznych.
Instalacje przemysłowe …. jako źródło emisji niezorganizowanej substancji niebezpiecznych. Żródło:

7 Koniungcyjność zagrożeń związana z emisją tych substancji:
Dlaczego emisja niezorganizowana ma znaczenie dla środowiska? Zagrożenia związane z emisją Koniungcyjność zagrożeń związana z emisją tych substancji: zdrowie i życie ludzi (niskie NDS, kancerogenność, choroby genetyczne, wady wrodzone) środowisko (niskie wartości odniesienia dla stężeń w powietrzu), - - - tworzenie ozonu, substancji smogowych. (aldehyd octowy, formaldehyd, benzen, chlorek metylenu, toluen, naftalen, ksylen) bezpieczeństwo (najczęściej substancje o właściwościach palnych, tworzących mieszaniny wybuchowe)

8 Dlaczego emisja niezorganizowana ma znaczenie dla środowiska
Dlaczego emisja niezorganizowana ma znaczenie dla środowiska? Oszacowanie wielkości emisji wg EPA Wg szacunków EPA za 2002 r. 49 z 125 tys. Ton LZO emitowanych przez rafinerie. 21/165 LZO odpowiednio z instalacji chemicznych Źródło: Wykrywanie i naprawa wycieków. Przewodnik po najlepszych praktykach.

9 Liczba urządzeń w typowej rafinerii lub zakładzie chemicznym
Typowe miejsca występowania nieszczelności, liczba zawory, złącza, pompy, połączenia pomiarowe, sprężarki, zawory bezpieczeństwa zawory i złącza odpowiadają za 90% emisji niezorganizowanej Liczba urządzeń w typowej rafinerii lub zakładzie chemicznym Element Zakres Średnia Pompy 10 – 360 100 Zawory 150 – 7.400 Złącza 600 – 12.000 Przewody otwarte 1 – 1.600 560 Złącza pomiarowe 20 – 200 80 Zawory upustowe 5 – 360 90 Źródło: „ redukcja kosztów i emisji dla zapewnienia procentowych wymogów dla wycieków ze źródeł HON.

10 Typowe miejsca występowania nieszczelności, liczba
Niekontrolowana emisja LZO w typowym zakładzie Element Średnia roczna niekontrolowana emisja LZO ( tony/ rok) Procent wszystkich emisji Pompy 19 3 Zawory 408 62 Złącza 201 31 Przewody otwarte 9 1 Złącza pomiarowe 11 2 Zawory upustowe 5 Razem 653 Źródło: Protokół z emisji wycieków urządzeń EPA-453/R , Listopad 1995. Najnowsze dane wskazują, że wycieki z przewodów otwartych i złączy pomiarowych stanowią średnio 5-10% ogółu wycieków LZO.

11 Trudność dostępu, niebezpieczeństwo prowadzenia prac inspekcyjnych
Trudność prowadzenia inspekcji z zastosowaniem typowych narzędzi (analizatory FID, PID, metoda snuffing) Trudność dostępu, niebezpieczeństwo prowadzenia prac inspekcyjnych (wysokość, warunki meteo, potencjalna atmosfera niebezpieczna) Źródło:

12 Zalety wykorzystania kamery:
Zalety wykorzystania kamery to : zdalne wykrywanie wycieków brak konieczności wprowadzania sondy detektora bezpośrednio w chmurę wycieku krótki czas wykonywania pojedynczego pomiaru łatwy dostęp w rejonach niedostępnych lub trudno dostępnych dla operatorów pieszych wykrywanie nawet stosunkowo niskich stężeń substancji ze znacznej odległości

13 Aktualna sytuacja prawna w Unii Europejskiej
Dyrektywa IED o emisjach przemysłowych

14 Aktualna sytuacja w Unii Europejskiej
Dyrektywa IED o emisjach przemysłowych Zmiana ustawy Prawo Ochrony Środowiska Wdrażająca do przepisów Dyrektywę IED

15 Aktualna sytuacja w Unii Europejskiej
Dyrektywa IED o emisjach przemysłowych Zmiana ustawy Prawo Ochrony Środowiska Wdrażająca do przepisów Dyrektywę IED Zmiana statusu BAT konkluzje BAT

16 Aktualna sytuacja w Unii Europejskiej
Dyrektywa IED o emisjach przemysłowych Zmiana ustawy Prawo Ochrony Środowiska Wdrażająca do przepisów Dyrektywę IED Zmiana statusu BAT konkluzje BAT

17 Aktualna sytuacja w Unii Europejskiej
Dyrektywa IED o emisjach przemysłowych Zmiana ustawy Prawo Ochrony Środowiska Wdrażająca do przepisów Dyrektywę IED Zmiana statusu BAT konkluzje BAT Wspólny system postępowania i zarządzania gospodarka ściekową i emisją dla sektora chemicznego

18 Aktualna sytuacja w Unii Europejskiej
Dyrektywa IED o emisjach przemysłowych Zmiana ustawy Prawo Ochrony Środowiska Wdrażająca do przepisów Dyrektywę IED Zmiana statusu BAT konkluzje BAT Monitoring emisji z instalacji IED

19 Aktualna sytuacja w Unii Europejskiej
Dyrektywa IED o emisjach przemysłowych Zmiana ustawy Prawo Ochrony Środowiska Wdrażająca do przepisów Dyrektywę IED Zmiana statusu BAT konkluzje BAT Przykład dla branży rafineryjnej

20 Aktualna sytuacja w Unii Europejskiej
Dyrektywa IED o emisjach przemysłowych Zmiana ustawy Prawo Ochrony Środowiska Wdrażająca do przepisów Dyrektywę IED Zmiana statusu BAT konkluzje BAT Przykład dla branży rafineryjnej Stan zaawansowania prac wdrożeniowych

21 Aktualna sytuacja w Unii Europejskiej

22 Aktualna sytuacja w Unii Europejskiej

23 Aktualna sytuacja w Unii Europejskiej

24 Aktualna sytuacja w Unii Europejskiej

25 Aktualna sytuacja w Unii Europejskiej

26 EkoNorm i jego doświadczenia: Wyposażenie
Dostępność kamery LDAR, PID, FID

27 EkoNorm i jego doświadczenia- Akredytacja
Wdrożenie metod pomiarowych z normy PN-EN   Emisja Rozproszona do zakresu akredytacji PCA

28 II. Przedstawienie funkcjonalności kamery na podstawie
fragmentów przeprowadzonych inspekcji

29 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Marek Żak EkoNorm Sp. z. o.o. Katowice"

Podobne prezentacje


Reklamy Google