Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Urząd Komitetu Integracji Europejskiej W drodze do Unii 14.04.2003 Promnice, Zameczek Myśliwski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Urząd Komitetu Integracji Europejskiej W drodze do Unii 14.04.2003 Promnice, Zameczek Myśliwski."— Zapis prezentacji:

1 Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Urząd Komitetu Integracji Europejskiej W drodze do Unii Promnice, Zameczek Myśliwski

2 Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Wpływ przyjęcia regulacji UE z zakresu ochrony środowiska na funkcjonowanie MSP w Polsce Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2003

3 Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Plan wystąpienia 1. Szacunkowe koszty dostosowawcze oraz harmonogram dostosowań 2. Wymogi UE powodujące konieczność przeprowadzenia bezpośrednich inwestycji w przedsiębiorstwach 3. Wymogi UE wpływające na koszty prowadzenia działalności gospodarczej 4. Środki pomocowe UE dla małych i średnich przedsiębiorstw

4 Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Szacunkowe koszty oraz harmonogram dostosowań

5 Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Szacunkowe koszty dostosowawcze odpady 27% powietrze 14% woda 59% Ponad 13 miliardów euro do końca 2006 Całkowite koszty blisko 40 mld euro

6 Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

7 Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

8 Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach

9 Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Koszty dostosowawcze w sektorze MSP Proces dostosowawczy trwa już od kilkunastu lat Koszty zostały rozłożone w czasie dzięki okresom przejściowym Po wejściu do UE część kosztownych działań dostosowawczych będzie można sfinansować ze środków wspólnotowych Główne koszty muszą ponieść zakłady produkcyjne korzystające z przestarzałych technologii - w ramach normalnego procesu modernizacji

10 Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Ochrona środowiska Zakłady, w których mogą wystąpić największe koszty dostosowawcze: produkcja i obróbka metalu przemysł mineralny, cementownie, huty szkła, przemysł ceramiczny przemysł chemiczny, chemia organiczna i nieorganiczna, produkcja nawozów, tworzyw sztucznych produkcja papieru, farbiarstwo, garbiarstwo, rzeźnie, przetwórstwo mleka, hodowla trzody chlewnej i drobiu

11 Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Case study 1. Stacja paliw Stacja paliw o rocznym przeładunku paliw (przeładunek pojemność) >500m 3 /rok koniec okresu przejściowego – co dalej? Zamknięcie stacji ok. 320 tys. zł. (PLN 2000) + koszt rekultywacji terenu, transport złomu itp Modernizacja ok. 300 tys. zł ograniczenie emisji par z rozładunku cysterny zależy od ilości i wielkości zbiorników Budowa nowej stacji ok. 5 mln zł (w tym sklep, drogi dojazdowe)

12 Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Case study 2. Lakiernia samochodowa 12 osób maluje rocznie pojazdów, zużycie 2 tony rozpuszczalnika pistolety podciśnieniowe, a potrzebne są kabiny lakiernicze koszt: 10 tys. euro 2000, ponad możliwości firmy co robić? Zamknąć firmę Ministerstwo Środowiska Krajowy Plan Redukcji Emisji Negocjacje z UE: Powrót do sprawy w 2005 Standardy zaczynają obowiązywać dopiero od 2008r. !

13 Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Koszty prowadzenia działalności gospodarczej

14 Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Wpływ wdrożenia norm ochrony środowiska na ceny energii elektrycznej W latach ceny energii (w cenach stałych z 2001r.) wzrosły o ponad 220% Szacowany wzrost do 2014: 17,8%, średnio 2,2% rocznie Wdrożenie norm ochrony środowiska to tylko jeden z wielu czynników Liberalizacja przesyłu (2005 podmioty gospodarcze, 2007 gospodarstwa domowe) Większy udział gazu i energii ze źródeł odnawialnych

15 Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

16 Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Transfery z UE

17 Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

18 Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Inne 3695 mln euro 50,5% 14,4% Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 1055 mln euro 17,8% Wzrost konkurencyjności gospodarki 1300 mln euro 17,3% Rozwój zasobów ludzkich 1270 mln euro Narodowy Plan Rozwoju - podział środków

19 Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Źródła finansowania inwestycji ochronnych

20 Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Środki dla małych i średnich przedsiębiorstw Bezpośrednie - SOP rozwój konkurencyjności gospodarki, inne SOP, część pomocy przedakcesyjnej (PHARE, SAPARD), środki na rozwój obszarów wiejskich W formie zwiększonych zamówień z sektora publicznego - infrastruktura transportowa, infrastruktura ochrony środowiska, projekty miękkie W formie zwiększonego popytu ze strony gospodarstw rolnych

21 Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Zielone miejsca pracy Obecne zatrudnienie w zielonym sektorze w Polsce: ok. 180 tys. Najważniejsze sektory w obecnych państwach członkowskich: gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa Łączne zatrudnienie bezpośrednie w UE: min. 1,5 mln miejsc pracy Sekwencja tworzenia nowych miejsc pracy: –produkcja urządzeń ochrony środowiska –konsulting –administracja –eksploatacja urządzeń

22 Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Źródła informacji


Pobierz ppt "Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Urząd Komitetu Integracji Europejskiej W drodze do Unii 14.04.2003 Promnice, Zameczek Myśliwski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google