Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE z MIESZKAŃCAMI w sprawie UCIĄŻLIWOŚCI ODOROWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE z MIESZKAŃCAMI w sprawie UCIĄŻLIWOŚCI ODOROWYCH"— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE z MIESZKAŃCAMI w sprawie UCIĄŻLIWOŚCI ODOROWYCH
ZAGROŻENIA POWODOWANE PRZEZ GAZ WYSYPISKOWY ORAZ METODY PRZECIWDZIAŁANIA JEGO NIEKONTROLOWANEJ MIGRACJI Bukowno, 12 września 2013r.

2 Powstawanie biogazu na wysypiskach
SPOTKANIE z MIESZKAŃCAMI w sprawie UCIĄŻLIWOŚCI ODOROWYCH Powstawanie biogazu na wysypiskach Odpady składowane na wysypisku to mieszanina materiałów organicznych i nieorganicznych o różnej wilgotności. Martwa materia organiczna podlega procesom gnicia. Produktem końcowym rozkładu jest mieszanina gazów, składająca się głównie z dwutlenku węgla i metanu w różnych proporcjach. Bukowno, 12 września 2013r.

3 Powstawanie biogazu na wysypiskach
SPOTKANIE z MIESZKAŃCAMI w sprawie UCIĄŻLIWOŚCI ODOROWYCH SPOTKANIE z MIESZKAŃCAMI w sprawie UCIĄŻLIWOŚCI ODOROWYCH Powstawanie biogazu na wysypiskach Metan może powstawać nie tylko z wodoru i dwutlenku węgla, lecz także z mrówczanów, metanolu i metyloamin. Fazę tą cechuje duże zagrożenie zapachowe, związane z obecnością węglowodorów. W ciągu całego okresu eksploatacji wysypiska konieczne jest przewidywanie emisji odorów i stosowanie PROFILAKTYKI PRZECIWODOROWEJ !!! Bukowno, 12 września 2013r. Bukowno, 12 września 2013r.

4 Powstawanie biogazu na wysypiskach
SPOTKANIE z MIESZKAŃCAMI w sprawie UCIĄŻLIWOŚCI ODOROWYCH Powstawanie biogazu na wysypiskach Jako skuteczną metodę likwidacji przykrych zapachów wysypiskowych często zaleca się spalanie powstałego gazu. Po zakończeniu procesu fermentacyjnego, pozostała masa organiczna przekształca się bardzo wolno. Powoli układ ten osiąga stan stabilizacji; jest to początek procesu karbonizacji. Objawem stabilizacji wysypiska jest zakończenie procesu wydzielania gazów. Bukowno, 12 września 2013r.

5 Zagrożenia powodowane przez gaz wysypiskowy
SPOTKANIE z MIESZKAŃCAMI w sprawie UCIĄŻLIWOŚCI ODOROWYCH Zagrożenia powodowane przez gaz wysypiskowy Zagrożenia dla roślin – degradacja strefy ukorzeniania. Zagrożenia dla budowli – osiadanie, wybuchy, pożary. Zagrożenia dla ludzi – nieprzyjemny zapach, niedotlenienie, działanie toksyczne, wybuchy lub pożary. Zanieczyszczenie wód - degradacja wód gruntowych. Zagrożenia dla atmosfery - zanieczyszczenie powietrza. Bukowno, 12 września 2013r.

6 SPOTKANIE z MIESZKAŃCAMI w sprawie UCIĄŻLIWOŚCI ODOROWYCH
Zagrożenia dla ludzi Wydzielanie się gazu wysypiskowego powoduje powstawanie narastają­cego zagrożenia dla ludzi: uciążliwy zapach, działanie toksyczne, działanie duszące, wybuchy i pożary. Bukowno, 12 września 2013r.

7 nieprzyjemnych zapachów,
SPOTKANIE z MIESZKAŃCAMI w sprawie UCIĄŻLIWOŚCI ODOROWYCH Najczęściej występujące skargi ludności na uciążliwość wysypiska dotyczą wydzielania się nieprzyjemnych zapachów, powodujących powstawanie u ludzi stresów psychicznych i fizjologicznych. Bukowno, 12 września 2013r.

8 SPOTKANIE z MIESZKAŃCAMI w sprawie UCIĄŻLIWOŚCI ODOROWYCH
Bukowno, 12 września 2013r.

9 SPOTKANIE z MIESZKAŃCAMI w sprawie UCIĄŻLIWOŚCI ODOROWYCH
Przykrywanie warstwy śmieci materiałem obojętnym na koniec każdego dnia pracy jest obowiązkiem powszechnie stosowanym na wysypiskach. Metoda ta pozwala na ograniczenie do minimum problemów związanych z robactwem i roznoszeniem odpadów przez wiatr oraz przyczynia się do zmniejszenia emisji zapachów. Bukowno, 12 września 2013r.

10 SPOTKANIE z MIESZKAŃCAMI w sprawie UCIĄŻLIWOŚCI ODOROWYCH
Szybkość wydzielania się gazu (rozprzestrzeniania się zapachów) zależy od wielu czynników, jak m.in. zawartość wody w masie odpadów, gęstość odpadów, głębokość wysypiska, a także warunków meteorologicznych: wilgotności powietrza, temperatury, występowania wiatrów. Szybki spadek ciśnienia atmosferycznego powoduje wzmożony wypływ gazu, który wymaga większego rozcieńczenia niż w warunkach normalnych. W niektórych przypadkach stwierdzono występowanie zapachów w odległości do 8 km od wysypiska. Stosowanie prawidłowego systemu eksploatacji wysypiska sprowadza ten problem do minimum. Bukowno, 12 września 2013r.

11 SPOTKANIE z MIESZKAŃCAMI w sprawie UCIĄŻLIWOŚCI ODOROWYCH
Analiza danych z różnych wysypisk świadczy o obecności ponad 100 związków posiadających nieprzyjemny zapach. Niebezpieczne substancje zagrażające zdrowiu ludzkiemu zostały wykryte podczas wielu badań próbek gazu wysypiskowego, np. benzen, siarkowodór czy chlorek winylu. W takich przypadkach ze względu na możliwość narażenia ludzi, konieczne jest oznaczenie ich wartości progowych i podjęcie odpowiednich działań w celu zmniejszenia ilości tych substancji emitowanych do środowiska oraz stała kontrola poziomu ich emisji. Bukowno, 12 września 2013r.

12 Metody przeciwdziałania niekontrolowanej migracji gazu wysypiskowego
SPOTKANIE z MIESZKAŃCAMI w sprawie UCIĄŻLIWOŚCI ODOROWYCH Metody przeciwdziałania niekontrolowanej migracji gazu wysypiskowego Odpady na wysypiskach powinny być składowane w taki sposób , aby nie stwarzały ryzyka migracji gazu i zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami. Oznacza to, że zarówno urządzanie, jak i eksploatacja każdego wysypiska musi obejmować system przeciwdziałania niekontrolowanej migracji gazu i odcieków. Bukowno, 12 września 2013r.

13 Metody przeciwdziałania niekontrolowanej migracji gazu wysypiskowego
SPOTKANIE z MIESZKAŃCAMI w sprawie UCIĄŻLIWOŚCI ODOROWYCH Metody przeciwdziałania niekontrolowanej migracji gazu wysypiskowego Do ochrony przed skutkami niekontrolowanej migracji gazu stosować można: bariery nieprzepuszczalne, odgazowanie bierne, odgazowanie aktywne (zasysanie), systemy mieszane. Bukowno, 12 września 2013r.

14 Metody przeciwdziałania niekontrolowanej migracji gazu wysypiskowego
SPOTKANIE z MIESZKAŃCAMI w sprawie UCIĄŻLIWOŚCI ODOROWYCH Metody przeciwdziałania niekontrolowanej migracji gazu wysypiskowego Najistotniejszym zagadnieniem z punktu widzenia ochrony środowiska jest zapewnienie bezpiecznej eksploatacji i usunięcie zagrożeń stwarzanych przez gaz wysypiskowy w trakcie działania wysypiska oraz po jego zamknięciu. Nie można pominąć też potencjalnych ekonomicznych i energetycznych aspektów odzysku gazu. Bukowno, 12 września 2013r.

15 SPOTKANIE z MIESZKAŃCAMI w sprawie UCIĄŻLIWOŚCI ODOROWYCH
Dziękuję za uwagę. Bukowno, 12 września 2013r.

16 Lewicki R. – Monitoring gazu wysypiskowego
SPOTKANIE z MIESZKAŃCAMI w sprawie UCIĄŻLIWOŚCI ODOROWYCH Bibliografia: Lewicki R. – Środki techniczne do zapobiegania migracji biogazu z wysypisk komunalnych Lewicki R. – Monitoring gazu wysypiskowego Dziedziela W. – Procesy fermentacyjne na wysypiskach odpadów komunalnych Obrzut L., Jaros – Kamińska B., Opęchowski S. – Monitoring gazu wysypiskowego Piotrowska H., Blum – Kwiatkowski J., Litwin B. – Zbiór zaleceń do programowania, projektowania i eksploatacji wysypisk odpadów komunalnych Bukowno, 12 września 2013r.


Pobierz ppt "SPOTKANIE z MIESZKAŃCAMI w sprawie UCIĄŻLIWOŚCI ODOROWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google