Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OBYWATEL EDI EDUKACJA, DZIAŁANIA INFORMACYJNE. LEKCJA 6 Ten obrazek doskonale oddaje ducha demokracji. Osobno każdy z nas wydaje się być mały i bezbronny,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OBYWATEL EDI EDUKACJA, DZIAŁANIA INFORMACYJNE. LEKCJA 6 Ten obrazek doskonale oddaje ducha demokracji. Osobno każdy z nas wydaje się być mały i bezbronny,"— Zapis prezentacji:

1 OBYWATEL EDI EDUKACJA, DZIAŁANIA INFORMACYJNE

2 LEKCJA 6 Ten obrazek doskonale oddaje ducha demokracji. Osobno każdy z nas wydaje się być mały i bezbronny, jednak kiedy się zorganizujemy, mamy szansę nawet z największymi. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

3 LEKCJA 6 Świat to skomplikowana siatka wzajemnych interesów i powiązań. Nie zawsze te interesy będą zgodne z naszymi. Ponieważ żyjemy w ustroju demokratycznym, mamy prawo podejmować działania w obronie naszych interesów, zwłaszcza w sferze publicznej. Nikt jednak nie zrobi tego za nas. Dlatego ważne jest to by wiedzieć jak funkcjonują procesy decyzyjne np. w samorządzie. Ważne jest by wiedzieć co się dzieje w naszym mieście/dzielnicy, co może w jakiś sposób nas dotyczyć. Tylko wtedy możemy skutecznie bronić swoich interesów. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

4 LEKCJA 6 Uczestnictwo odwołuje się do procesu współpodejmowania decyzji, które dotyczą jednostki i społeczności, w której jednostka żyje. Zgodnie z UNICEF jest to fundamentalne prawo obywatelstwa i środek, wedle którego demokracje powinny być mierzone. Źródło: R. Hart, Uczestnictwo dzieci: od tokenizmu do obywatelstwa, UNICEF/Międzynarodowe Centrum Rozwoju Dziecka, Florencja, Włochy 1992 Każdy z nas ma prawo wiedzieć i uczestniczyć w decyzjach, które dotyczą jego życia. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

5 LEKCJA 6 Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W jaki sposób mogę uczestniczyć? Najprostszą i najbardziej znaną formą uczestnictwa jest pójście na wybory. Te odbywają się jednak raz na 4 lata, a decyzja o wyborze często jest oparta na reklamach wyborczych. Inną formą uczestnictwa może być udział w konsultacjach społecznych. Takie konsultacje, poprzedzają większość dużych inwestycji, w szczególności gdy są finansowane ze środków publicznych lub gdy inwestycja będzie miała istotny wpływ na miejsce w którym jest realizowana. Nie zawsze informacje o konsultacjach społecznych są odpowiednio rozpowszechnione i często informacja o nich nie dociera do wszystkich zaangażowanych.

6 LEKCJA 6 Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W jaki sposób mogę uczestniczyć? Każda dzielnica ma swoich radnych miejskich, z których każdy ma obowiązek odbywania spotkań z mieszkańcami, najczęściej w formie dyżurów. Czy znasz radnych ze swojej dzielnicy? Czy wiesz co zrobili dla ciebie? To samo dotyczy polityków na innych szczeblach. W dobie Internetu znalezienie kontaktu do nich nie powinno być trudne. Czy wiesz kim są osoby, które w twoim imieniu działają na różnych szczeblach samorządu i władz państwowych? Wejdź na strony samorządu lokalnego i sprawdź czym zajmowali się radni na ostatnich sesjach, czy podejmowali jakieś decyzje dotyczące ciebie. Zacznij śledzić prasę lokalną i lokalne fora dyskusyjne, np. forum skyscrapercity.com. Poszukaj innych mediów lokalnych i internetowych.

7 LEKCJA 6 Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W jaki sposób mogę uczestniczyć? Zaangażuj się aktywnie, weź udział w wyborach! Do samorządu szkolnego, młodzieżowej rady miasta, lub jeśli jesteś pełnoletni – w wyborach do rady dzielnicy lub rady miasta. W ten sposób zyskasz realny wpływ na to dzieje się w twoim mieście. Włącz się w działanie jakiejś lokalnej organizacji pozarządowej. Jeśli takich organizacji nie ma – poszukaj ludzi, którzy po prostu myślą podobnie i chcieliby się zaangażować.

8 LEKCJA 6 Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Po co mam uczestniczyć? Żeby nikt nie podejmował decyzji za ciebie. Żeby osoby odpowiedzialne za sprawowanie władzy, wiedziały, że są rozliczane z wyników. Żebyś miał prawo krytykować władze za złe decyzje. Żebyś w pełni korzystał z praw które posiadał i by nikt cię tych praw nie pozbawił.

9 LEKCJA 6 Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Uczestniczyć, ale w czym? Samorząd szkolny Młodzieżowa Rada Miasta – istnieje najczęściej przy „dorosłej” Radzie Miasta, na zasadzie bytu pomocniczego w zakresie spraw dotyczących młodzieży. Jako taka nie ma uprawnień jednostek pomocniczych, może zrzeszać osoby niepełnoletnie. Jest to doskonała platforma do startu w dorosłą politykę. Rada Jednostki Pomocniczej – zwana też radą dzielnicy, jest tworem powoływanym z inicjatywy samorządu lub inicjatywy mieszkańców i jest organem pomocniczym wobec Rady Miasta. Może składać wnioski do Rady Miasta, w tym do budżetu miejskiego, pełni też funkcję pierwszej linii kontaktu z mieszkańcami. Udział w jej działaniach jest wolontarystyczny – radni nie pobierają diety. Grupa nieformalna mieszkańców – to najbardziej podstawowa forma współpracy. Mówimy o niej zawsze wtedy, gdy ludzie po prostu zbiorą się po to by razem działać na rzecz jakiegoś celu. Wiele miast dało mieszkańcom inicjatywę uchwałodawczą, dzięki czemu po zebraniu odpowiedniej liczby podpisów mieszkańcy mogą przedstawiać projekty uchwał do Rady Miasta.

10 LEKCJA 6 Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Inne formy uczestnictwa: Związki Zawodowe – bronią praw pracowników, zrzeszając ich w sporach z pracodawcami. Najczęściej zrzeszają ludzi z różnych zakładów pracy, dzięki czemu mają większy wpływ. Partie polityczne. Organizacje pozarządowe – dysponują osobowością prawną, mogą posiadać własne środki finansowe, ubiegać się o dotacje na działania. Organizacje branżowe – podobnie jak związki zawodowe, są zrzeszeniami firm działających w określonych branżach. Mają na celu wymianę doświadczeń oraz wsparcie reprezentacji swoich członków w kwestiach kontaktów z Państwem (np. w zakresie tworzenia nowych regulacji prawnych).

11 LEKCJA 6 Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Demokracja to gra zespołowa! Podstawą demokracji jest współpraca i współdziałanie. Jeśli chcesz coś osiągnąć, musisz zebrać poparcie innych. Ważnym elementem twoich działań powinna być perswazja, czyli sztuka przekonywania. Demokracja to też w dużej bierze targowanie się, aby coś zyskać, trzeba coś dać. Jak w każdej grze – trening czyni mistrza, dlatego ważne jest poznawanie dobrych praktyk, zdobywanie doświadczenia i uczenie się na błędach swoich i innych.

12 LEKCJA 6 Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

13 LEKCJA 6 Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jak przekonać innych? Pokaż im, że problem ich dotyczy i będzie miał wpływ na ich życie (POWIĄZANIE). Pokaż im, że zadanie jest trudne i ambitne (WYZWANIE). Pokaż im, że mają możliwość coś zmienić (MOŻLIWOŚCI). Trójkąt uczestnictwa pokazuje trzy czynniki, które mają wpływ na naszą motywację. Są wzajemnie powiązane, a więc gdy jeden się kurczy, zmniejsza się pole trójkąta, czyli motywacja do działania. Można ją zwiększać, poprzez zwiększanie pozostałych czynników.

14 LEKCJA 6 Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jak przekonać innych? Pokaż im, że problem ich dotyczy i będzie miał wpływ na ich życie (POWIĄZANIE). Pokaż im, że zadanie jest trudne i ambitne (WYZWANIE). Pokaż im, że mają możliwość coś zmienić (MOŻLIWOŚCI). Trójkąt uczestnictwa pokazuje trzy czynniki, które mają wpływ na naszą motywację. Są wzajemnie powiązane, a więc gdy jeden się kurczy, zmniejsza się pole trójkąta, czyli motywacja do działania. Można ją zwiększać, poprzez zwiększanie pozostałych czynników.

15 LEKCJA 6 Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Negatywne formy uczestnictwa (na przykładzie uczestnictwa młodzieży): UCZESTNICTWO NA POKAZ – młodzież pozornie jest dopuszczana do głosu, ale tak naprawdę nikogo nie obchodzi to co mówi, bo nie ma wpływu na działania i na to po co to robi. [np.: pseudo konsultacje, marionetkowa Rada Młodzieżowa] DEKORACJA – młodzież pomaga, wspiera jakiś projekt w pośredni sposób, ale nie ma mowy o wykorzystaniu pomysłów młodzieży. [ np. wieszanie plakatów w kampanii] MANIPULACJA – młodzież jest wykorzystywana przez dorosłych do wsparcia projektów dorosłych, którzy udają w nich inspirację młodzieży To negatywne formy uczestnictwa, które mają destrukcyjny wpływ na relacje z innymi.

16 LEKCJA 6 Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Co to jest manipulacja? Manipulacja najczęściej polega na zatajeniu, lub celowym zdeformowaniu informacji tak, by ukryć swoje prawdziwe cele. Poprzez manipulację przekonujemy kogoś do tego by zrobił coś co chcemy, nie będąc świadomym jaki będzie tego efekt, czemu to służy. Jest to jedno z największych ryzyk związanych z działaniem w systemie demokratycznym – że zostaniemy zmanipulowani. To co pomaga się przed nią zabezpieczyć, to doświadczenie i zdobycie jak największej liczby związanych z kimś/czymś informacji.

17 LEKCJA 6 Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Pozytywne formy uczestnictwa (na przykładzie uczestnictwa młodzieży): INICJATYWA MŁODZIEŻY, DECYZJE PODEJMOWANE Z DOROSŁYMI– młodzież inicjuje projekty, ale decyzje podejmuje wspólnie z dorosłymi, dzięki czemu młodzi mają dostęp do ich wiedzy i doświadczenia INICJATYWA I KIEROWNICTWO MŁODZIEŻY – młodzież całkowicie samodzielnie inicjuje i kieruje projektami, a dorośli ograniczają się do wspierania jej działań INICJATYWA DOROSŁYCH – młodzież uczestniczy w podejmowaniu decyzji, projekty inicjują dorośli KONSULTACJE I MONITOROWANIE – młodzież ma szansę wyrazić swoją opinię na temat projektów i programów tworzonych przez dorosłych i jest informowana jak to zostanie wykorzystane oraz jakie będą rezultaty PRZYDZIELENIE ZADAŃ I INFORMOWANIE – młodzieży przydziela się zadania i informuje jak i dlaczego mają je wykonać, dostają informację dlaczego uczestniczą

18 LEKCJA 6 Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jak sprzeciwiać się złym decyzjom? Podstawą demokracji jest działanie w oparciu o bierny opór, bierny, to znaczy wolny od przemocy. Jest to związane z prostą zasadą, zgodnie z którą, przemoc usprawiedliwia użycie przemocy przez drugą stronę, a jej brak, wymusza w którymś momencie poszukiwanie innych działań. Jes to szczególnie ważne w sytuacji, gdy po drugiej stronie znajduje się podmiot silniejszy, a także gdy zgodnie z prawem użycie przemocy jest nielegalne. Historia dowodzi, że działania oparte na biernym oporze są dużo skuteczniejsze niż działania oparte na przemocy. Przemoc nie musi dotyczyć ludzi, może dotyczyć mienia, może być fizyczna lub psychiczna.

19 LEKCJA 6 Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jak sprzeciwiać się złym decyzjom? Metody działania wolne od przemocy to np.: Manifestacje. Petycje. Działania budujące świadomość społeczną problemu i zwiększające poparcie naszej sprawy. Składanie protestów do odpowiednich instytucji kontrolnych. Obywatelskie nieposłuszeństwo (celowe nieprzetrzeganie złych przepisów – uwaga, wiąże się z ryzykiem poniesienia odpowiedzialności karnej, którą w przypadku niepełnoletnich ponoszą rodzice). Działaniu muszą towarzyszyć działania informujące o tym, co się dzieje i dlaczego. W przeciwnym wypadku to działanie bez sensu.


Pobierz ppt "OBYWATEL EDI EDUKACJA, DZIAŁANIA INFORMACYJNE. LEKCJA 6 Ten obrazek doskonale oddaje ducha demokracji. Osobno każdy z nas wydaje się być mały i bezbronny,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google