Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wielka Brytania kierunkiem rozwoju dla Polskich przedsiębiorstw (Great Britain, the destination for growth for Polish Organisations, Companies and Entrepreneurs)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wielka Brytania kierunkiem rozwoju dla Polskich przedsiębiorstw (Great Britain, the destination for growth for Polish Organisations, Companies and Entrepreneurs)"— Zapis prezentacji:

1 Wielka Brytania kierunkiem rozwoju dla Polskich przedsiębiorstw (Great Britain, the destination for growth for Polish Organisations, Companies and Entrepreneurs) British Embassy, ul. Kawalerii 12, Warsaw 27 March 2015

2 “Pozyskanie inwestora zagranicznego – wprowadzenie przedsiębiorstwa na rynek brytyjski oraz inne rynki międzynarodowe” (Winning a foreign investor – developing into British and other international markets) O czym będziemy dziś rozmawiać (What are we going to talk about today) 1. Ład Korporacyjny (Corporate Governance) 2. Zagadnienia podatkowe w zarysie (Fiscal nuances) 3. Różnice kulturowe (Cultural Differences)

3 Ład Korporacyjny (Corporate Governance) Ład Korporacyjny, czyli dobre praktyki zarzadzania przedsiębiorstwem (Corporate Governance), na co zwraca uwagę inwestor zagraniczny; prawne aspekty rozwoju na rynkach zagranicznych -Ład Korporacyjny, czyli dobre praktyki zarzadzania przedsiębiorstwem (Corporate Governance) -Umowa agencji i dystrybucji -Rejestracja spółki w Anglii Corporate Governance - what matters for investors and legal aspects to consider when exporting -Corporate Governance structures within the firm -Agency or distribution -Registration of companies in the UK

4 Ład Korporacyjny (Corporate Governance) Definicja Ładu Korporacyjnego Compliance v. dobre międzynarodowe praktyki Usprawnienie i rozwój pracy zarządu Kompetentny i profesjonalny dyrektor Audyt przedsiębiorstwa/organizacji przez inwestora pod kątem finansowym, prawnym oraz jak organizacja jest zarządzana i kierowana (Ład Korporacyjny) Definition of Corporate Governance Compliance v Best International Practice Developing an effective Board Competent director Investor due diligence

5 Comparing agency and distributorship: summary for principals

6 Rejestracja spółki w Anglii (Registration of a company in the UK) Łatwość założenia spółki Statut spółki Domicyl Obsługa administracyjna i prawna spółki Ease of registration Company Constitution Domicile Administration and legal compliance

7 Zagadnienia podatkowe w zarysie (Fiscal nuances) Podatek dochodowy od osób prawnych Ulgi ‘Patent Box’ and ‘Research and Development Relief’ Formy dystrybucji zysków spółki (wynagrodzenie, dywidendy, pożyczka) Corporation Tax ‘Patent Box’ and ‘Research and Development Relief’ Ways of withdrawing money from companies (salary, dividends, loans)

8 Podatek od osób prawnych i formy dystrybucji zysków (Corporation Tax and ways of withdrawing money from companies) Planowanie podatków Zarząd i kontrola Grupy spółek Wynagrodzenie, dywidendy, pożyczki Tax Planning Management and Control Group structures Salary, dividends, loans

9 Ulgi ‘Patent Box’ and ‘Research and Development Relief’ Koncesje podatkowe Prawa wynikające z patentu na wynalazki Tax Concessions Patent Rights

10 Różnice kulturowe (Cultural Differences) Percepcja strategii, prowadzenie biznesu oraz współpraca pomiędzy podmiotami polskimi i angielskimi Negocjowanie i zamykanie kontraktów Perception and understanding of businesses’ strategy and operation and mutual cooperation Negotiating and concluding contracts

11 Uslugi Prawne i Konsulting (Legal and Consultancy Services) DMB LAW INTERNATIONAL świadczy międzynarodowe usługi prawne, biznesowe oraz konsultingowe w sektorach prywatnym, publicznym oraz tzw. sektorze trzecim (non-for-profit), w tym oferujemy pomoc i porady prawne dla Rządu i samorządu lokalnego, agencji rządowych, stowarzyszeń, spółek handlowych, innych podmiotow gospodarczych oraz klientów indywidualnych. DMB LAW INTERNATIONAL provide cross border legal and business services to clients in the private, public and third (not-for-profit) sectors, including legal advice and assistance to Central and Local Government, Government-owned companies, Regulators, Associations as well as companies, partnerships and individual clients. Oferta Naszych usług obejmuje m.in.: (The services we provide include) -Międzynarodowe umowy partnerskie, umowy typu joint ventures (JV) oraz inne porozumienia biznesowe (strategic alliances) (Cross border partnership agreements, joint ventures and other strategic alliances) -Międzynarodowe umowy handlowe, m.in. umowy dystybucji, licencje i franchising (Cross border trade agreements including agency, distribution, licencing and franchising) -Kupno, sprzedaż, fuzje i przejęcia spolek i przedsiębiorstw (Buying, selling and merging businesses)

12 Uslugi Prawne i Konsulting c.d. (Legal and Consultancy Services Continued) −Obrót nieruchomościami (Property and Conveyancing) -Rejestracja spółek handlowych, porady na temat struktur handlowych, grup i restrukturyzacji (Company formation, corporate structuring, including group structuring and restructuration) -Umowy o pracę w strukturach międzynarodowych (Global employment) -Dostawa towarów i świadczenie usług, w tym outsourcing (Supply of goods and services including outsourcing) -E-commerce -Prawo procesowe, arbitraż i mediacja (Litigation, arbitration and mediation)

13 Uslugi Prawne i Konsulting c.d. (Legal and Consultancy Services Continued) -Ład korporacyjny – systemy i struktury; oraz szkolenia z zakresu Ładu korporacyjnego oraz w tematyce ‘Corporate Leadership’ przeznaczone dla właścicieli firm, dyrektorów i innych czlonków zarzadu, kadry Executive, w tym CEOs, jak również innych osób profesjonalnych zainteresowanych Ładem korporacyjnym, etyką biznesu i corporate leadership. (Corporate Governance systems and structures including Corporate Governance and Corporate Leadership training, coaching and mentoring for business owners, directors and other board members, Senior Executives including CEOs as well as all other individuals interested in learning more and developing their knowledge in international best practice in corporate governance, business ethics and corporate leadership). W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat świadczonych przez Nas usług prawnych i konsultingowych bardzo prosimy o kontakt z dyrektorem Działu Polskiego, Mel M Jeczelewska na numer: (+44) 1732 228813 lub email: mel@dmblaw.co.uk. If you would like further information on legal and consultancy services we offer please contact Head of Polish Desk, Mel M Jeczelewska on a direct number: (+44) 1732 228813 or email: mel@dmblaw.co.uk

14 22 – 23 June 2015 Warsaw workshop ‘Introduction to Corporate Governance and Role of Director’ Course Leader: David M Buckle Workshop organised in co-operation with BPCC and DMB Law For more information on participation in the Course please contact Head of Polish Desk of DMB Law Tel. (+44) 1732 228813 Email: mel@dmblaw.co.uk


Pobierz ppt "Wielka Brytania kierunkiem rozwoju dla Polskich przedsiębiorstw (Great Britain, the destination for growth for Polish Organisations, Companies and Entrepreneurs)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google