Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Usługi informacyjne i doradcze Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Usługi informacyjne i doradcze Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 Usługi informacyjne i doradcze Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Usługi informacyjne i doradcze w ramach Punktu Konsultacyjnego 1. Usługi informacyjne (bezpłatne) 2. Usługi informacyjne (bezpłatne) „opieka nad klientem” 3. Usługi doradcze – asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej (płatne 10% wartości usługi) 4. Usługi doradcze – asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej (płatne 10% wartości usługi) Wszystkie ww. usługi mogą być świadczone dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców

3 Usługi informacyjne i doradcze w ramach Punktu Konsultacyjnego Usługi informacyjne (bezpłatne) w zakresie m.in.: administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej, świadczenie usług na odległość, w tym elektronicznych, prawo ochrony konkurencji, systemy jakości ISO 9001 i HACCP, rozwój zasobów ludzkich, wykorzystywanie technologii informacyjnych, możliwość uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł, wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw, prawo zamówień publicznych, zakres korzystania z bazy CEIDG, platformy ePUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP, podstawowe informacje nt. usług specjalistycznych KSU, inne, stwierdzone w trakcie diagnozy.

4 Usługi informacyjne i doradcze w ramach Punktu Konsultacyjnego Usługi informacyjne (bezpłatne) „opieka nad klientem: W ramach usług informacyjnych świadczonych przez Punkt Konsultacyjny KSU Klienci będą mogli skorzystać z usługi informacyjnej, tzw. opieki nad klientem przy wyborze usługodawcy specjalistycznego. Taka usługa polega na wsparciu Klienta przy rozpoczęciu współpracy z takim usługodawcą (przykładowo w zakresie: pożyczek, poręczeń, innowacji, ochrony środowiska, leasingu, eksportu i wielu innych). Klienci będą mogli wówczas liczyć na pomoc w kontakcie w konkretną instytucją/ekspertem, negocjowaniu terminów, warunków współpracy klienta z usługodawcą, pomoc w wypełnianiu niezbędnych dokumentów, monitorowanie realizacji tej usługi.

5 Kontakt do konsultantów: Renata OsztynowiczRobert Ligocki Główny Specjalista/Konsultant Starszy Specjalista / Konsultant tel: 63/245 30 95 wew. 28, 62 tel.: 63/245 30 95 wew. 58 kom. 691 503 935robert.ligocki@arrkonin.org.pl renata.osztynowicz@arrkonin.org.plenata.osztynowicz@arrkonin.org.pl Jerzy Wojciechowski Główny Specjalista / Konsultant tel: 63/245 30 95 wew. 33, 62 jerzy.wojciechowski@arrkonin.org.pl Usługi informacyjne i doradcze w ramach Punktu Konsultacyjnego

6 Usługa doradcza - Asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej: 1.Usługa przeznaczona jest dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą 2.Klient korzystając z usługi ponosi koszt w wysokości zaledwie 96 zł netto czyli 10% wartości całej usługi 3.Z uwagi na dofinansowanie ze środków publicznych pozostałe 90% jest finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (EFS)

7 Usługi informacyjne i doradcze w ramach Punktu Konsultacyjnego Usługa doradcza - Asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej – zakres: wstępnej diagnozy potrzeb klienta, konsultacji nt. profilu planowanej działalności, analizy SWOT planowanej działalności, analizy form i źródeł finansowania działalności, pomocy w przygotowaniu biznesplanu, wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowania dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczej, pomocy w rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDG oraz dokonywania zmian w dalszym etapie jej prowadzenia.

8 Usługi informacyjne i doradcze w ramach Punktu Konsultacyjnego Usługa doradcza - Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej 1.Usługa przeznaczona jest dla przedsiębiorców z sektora MSP 2.Firma korzystając z usługi ponosi koszt w wysokości zaledwie 144 zł netto czyli 10% wartości całej usługi 3.Z uwagi na dofinansowanie ze środków publicznych pozostałe 90% jest finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (EFS)

9 Usługa doradcza - Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej obejmuje: Etap I: Diagnozę potrzeb biznesowych klienta Etap II : Wsparcie doradcze w zakresie zidentyfikowanych w etapie I potrzeb, zgodnie z ustaloną ścieżką postępowania. Usługi informacyjne i doradcze w ramach Punktu Konsultacyjnego

10 Usługa doradcza - Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej - zakres: 1. Wymogi formalno-prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje usługi w zakresie m.in.: wypełnienie dokumentów skierowanych do ZUS i Urzędu Skarbowego, wypełnienie dokumentów do instytucji publicznych o wydanie decyzji, zezwoleń, opinii, itp. konsultacje dotyczące umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, licencji, patentów, itp. 2. Marketing przedsiębiorstwa obejmuje usługi w zakresie m.in.: opracowanie planu marketingowego, opracowanie listy potencjalnych klientów, określenie najlepszych kanałów dystrybucji, analiza i wybór ofert najkorzystniejszych dostawców Usługi informacyjne i doradcze w ramach Punktu Konsultacyjnego

11 Usługa doradcza - Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej - zakres: 3. Organizacja przedsiębiorstwa obejmuje usługi w zakresie m.in.: opracowanie strategii rozwoju firmy, przygotowanie i przeprowadzenie procesu rekrutacji nowych pracowników, wypełnienie wniosków o zmianę formy prawnej prowadzonej działalności, wypełnienie dokumentacji związanej z zamykaniem działalności gospodarczej, 4. Finanse przedsiębiorstwa obejmuje usługi w zakresie m.in.: porównywanie dostępnych źródeł finansowania pod względem korzyści ekonomicznych (kredyty kupieckie, factoring, pożyczki i kredyty z sektora pozabankowego, kredyty bankowe długoterminowe, leasing, inne) i wybór najkorzystniejszej formy finansowania, przygotowanie dokumentacji wymaganej przez instytucję finansową (wnioski kredytowe, biznes plany, inne) Usługi informacyjne i doradcze w ramach Punktu Konsultacyjnego

12 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Renata Osztynowicz Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Koninie ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin tel. 63/ 245 30 95 www.arrkonin.org.pl


Pobierz ppt "Usługi informacyjne i doradcze Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google