Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Psychospołeczne i kardiologiczne rezultaty jogi u pacjentów z ICD. Michał Chudzik, Katarzyna Mikinka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Psychospołeczne i kardiologiczne rezultaty jogi u pacjentów z ICD. Michał Chudzik, Katarzyna Mikinka"— Zapis prezentacji:

1 Psychospołeczne i kardiologiczne rezultaty jogi u pacjentów z ICD. Michał Chudzik, Katarzyna Mikinka http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4524735/

2 Aż 46% pacjentów z ICD doświadcza klinicznych objawów wstrząsu i niepokoju. Badania pokazują, że stres psychologiczny może mieć szkodliwy wpływ na serce. Okazuje się on być czynnikiem ryzyka przy powikłaniach po zawale serca, ponownego zawału, śmiertelności i komplikacji przy hospitalizacji. Badania kliniczne wykazały również, że joga może być skuteczna w zwalczaniu zarówno psychologicznych, jak i fizycznych czynników, które są obecne przy chorobach układu sercowo-naczyniowego. Psychospołeczne i kardiologiczne rezultaty jogi u pacjentów z ICD

3 Celem tego randomizowanego badania klinicznego była ocena skuteczności jogi (w porównaniu ze zwykłą opieką medyczną) w zmniejszaniu zagrożeń psychospołecznych i medycznych wpływających na zachorowalność i śmiertelność w populacji ICD. Psychospołeczne i kardiologiczne rezultaty jogi u pacjentów z ICD

4 Randomizacja uczestników GRUPA BADAWCZA n=26 PRE-TEST JOGA przez 8 tygodni GRUPA BADAWCZA n=26 PRE-TEST JOGA przez 8 tygodni GRUPA KONTROLNA n=20 PRE-TEST standardowa opieka medyczna przez 8 tygodni GRUPA KONTROLNA n=20 PRE-TEST standardowa opieka medyczna przez 8 tygodni POST-TEST 6 miesięczna obserwacja POST-TEST 6 miesięczna obserwacja POST-TEST 6 miesięczna obserwacja POST-TEST 6 miesięczna obserwacja PRZEBIEG BADANIA Dane pobrane z ICD

5 Florida Shock Anxiety Scale (FSAS) – skala służy do pomiaru lęku przed interwencją ICD. W tym badaniu FSAS sprawdza, czy joga wpływa na poziom lęku u uczestników. Self-Compassion Scale (SCS) – składa się z 26 twierdzeń. Wyższy wynik oznacza większe poczucie współczucia dla samego siebie, które znacząco koreluje z pozytywnymi wynikami zdrowia psychicznego, takimi jak zmniejszenie lęku i większe zadowolenie z życia. Do pomiaru psychospołecznych czynników ryzyka chorób układu krążenia, w tym niepokoju związanego ze wszczepionym ICD, zastosowano dziewięć kwestionariuszy. Dwa spośród nich, miały szczególne znaczenie dla tego badania: Pomiar czynników psychospołecznych

6 Stan medyczny uczestników analizowany był, aby zobaczyć, jaki wpływ, jeśli w ogóle, miała joga na efekty kardiologiczne pacjentów. Wyróżniono sześć kategorii medycznych: →diagnostyka →aktywność urządzenia →choroby współistniejące →leki →hospitalizacje →czynności serca Pomiar czynników medycznych

7 Poziom całkowitego lęku obniżył się w grupie badanej i wzrósł w grupie kontrolnej, t(4,43, 36), p <0,0001. Podobnie, wtórny niepokój zmniejszył się w grupie jogi, ale wzrósł w grupie kontrolnej t(2.86,36) p = 0,007. Wyniki badania: Wykresy: Toise S.C.F., Sears S.F., Schoenfeld M.H., Blitzer, Marieb M.A., Drury J.H., Slade M.D., Donohue T. J. Psychosocial and Cardiac Outcomes of Yoga for ICD Patients: A Randomized Clinical Control Trial. Pacing Clin Electrophysiol. 2014 Jan; 37(1): 48-62

8 Wyniki badania: W porównaniu z kontrolną, grupa jogi miała większe całkowite współczucie t(-2.84,37), p = 0,007 oraz większą uważność t(-2.10,37) p = 0,04, na końcu badania. Wykresy: Toise S.C.F., Sears S.F., Schoenfeld M.H., Blitzer, Marieb M.A., Drury J.H., Slade M.D., Donohue T. J. Psychosocial and Cardiac Outcomes of Yoga for ICD Patients: A Randomized Clinical Control Trial. Pacing Clin Electrophysiol. 2014 Jan; 37(1): 48-62

9 Analiza regresji liniowej (R2 = 0,98) wykazała, że oczekiwana liczba zdarzeń komorowych DTV (device-treated ventricular) związanych z działaniem ICD w grupie jogi była znacznie niższa niż w grupie kontrolnej (p <0,0001). W porównaniu z kontrolną, grupa badawcza na końcu obserwacji miała o 32% niższe ryzyko wystąpienia wyładowań związanych z urządzeniem. Wyniki badania: Uczestnicy grupy jogi rzadziej wymagali działania ICD regulującego pracę serca.

10 →niewielki rozmiar próby →ograniczone ramy czasowe obserwacji pacjentów →wymóg podróży do wzięcia udziału w zajęciach jogi Ograniczenia badania:

11 Wyniki tego badania wykazują poprawę w obszarze psychospołecznym oraz kardiologicznym u pacjentów z ICD po uczestnictwie w zajęciach jogi. Podsumowanie Przyszłe badania na większej próbie i z dłuższym okresem obserwacji są uzasadnione. Niniejsze badanie wspiera dalsze dochodzenie w celu lepszego zrozumienia, w jaki sposób stres psychologiczny związany z ICD przyczynia się do incydentów sercowo-naczyniowych i roli, jaką może odegrać medycyna komplementarna w radzeniu sobie ze stresem.

12


Pobierz ppt "Psychospołeczne i kardiologiczne rezultaty jogi u pacjentów z ICD. Michał Chudzik, Katarzyna Mikinka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google