Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Zapobieganie zakażeniom HCV PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Zapobieganie zakażeniom HCV PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Zapobieganie zakażeniom HCV PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA Zasadniczym celem projektu jest stworzenie podstaw do zaplanowania długofalowej strategii przeciwdziałania zakażeniom HCV i zwalczania wzw C w Polsce oraz opracowanie założeń do dokumentu Narodowa Strategia Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń HCV na lata Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Uniwersytet Medyczny w Lublinie Główny Inspektorat Sanitarny

2 Instytucja realizująca: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Partnerzy: Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Uniwersytet Medyczny w Lublinie Główny Inspektorat Sanitarny Instytucja realizująca: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytucja realizująca: Partnerzy: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytucja realizująca: Partnerzy: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytucja realizująca: Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Partnerzy: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytucja realizująca: Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Partnerzy: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytucja realizująca: Uniwersytet Medyczny w Lublinie Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Partnerzy: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytucja realizująca: Uniwersytet Medyczny w Lublinie Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Partnerzy: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytucja realizująca:

3 PROJEKT 2 Zmniejszenie ryzyka zakażenia HCV w populacji iniekcyjnych użytkowników narkotyków (IDU) Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii

4 Wprowadzenie Postulat profilaktyki opartej na udokumentowanym doświadczeniu, jako gwarancja jej skuteczności Potrzeba weryfikacji propozycji profilaktycznych przed ich masowym wdrożeniem Projekt zapobiegania HCV wśród iniekcyjnych użytkowników narkotyków z założenia ma spełniać te warunki

5 Problem Iniekcyjni użytkownicy narkotyków to jedna z najbardziej narażonych na zakażenie HCV grup społeczeństwa (rozpowszechnienie na poziomie 60-70%) Rozpowszechnienie zakażeń HCV w tej grupie jest znacznie wyższe niż zakażeń HIV Problemy z objęciem tej grupy profilaktyką – ograniczony dostęp (populacja ukryta), brak zaufania oraz specyficzny system norm i wartości

6 Etapy realizacji programu Oszacowanie zagrożeń Opracowanie modelowego programu profilaktycznego Testowanie programu profilaktycznego Sformułowanie propozycji Narodowej Strategii Zapobiegania i Zwalczania HCV na lata w części odnoszącej się do użytkowników narkotyków

7 Oszacowanie zagrożeń Oszacowanie liczby użytkowników narkotyków w zastrzykach Oszacowanie liczby osób zakażonych HCV wśród przyjmujących narkotyki w zastrzykach Identyfikacja czynników ryzyka i czynników chroniących – budowa modelu ryzyka

8 Opracowanie programu Określenie w drodze badań (wywiadów): – optymalnych kanałów informacyjnych docierania do grupy docelowej (IDU), – sposobu komunikacji (język przekazu, metody argumentacji itp.), – warunków zaakceptowania komunikatów profilaktycznych Opracowanie optymalnego pakietu profilaktycznego (scenariusze, materiały)

9 Testowanie programu Pierwsze badanie (pretest) Grupa kontrolna Drugie badanie (posttest) Grupa eksperymentalna Interwencja

10 Sformułowanie propozycji Strategii Wypracowanie rozwiązań instytucjonalnych gwarantujących: – wdrożenie modelowego programu profilaktycznego – tworzenie warunków sprzyjających zachowaniom ograniczającym ryzyko zakażenia – objęcie leczeniem osób zakażonych Stworzenie podstaw prawno-finansowych działań profilaktycznych

11 Wnioski Zweryfikowany, oparty na doświadczeniu program działań profilaktycznych szansą ograniczenia ryzyka zakażeń HCV wśród osób używających narkotyków Gotowe narzędzia profilaktyczne, jako bezpośredni efekt projektu Upowszechnienie i implementacja do rutynowej praktyki wypracowanych rozwiązań profilaktycznych finalnym celem projektu

12 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny ul. Chocimska Warszawa Tel.: Fax.: , www: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Uniwersytet Medyczny w Lublinie Główny Inspektorat Sanitarny


Pobierz ppt "Projekt Zapobieganie zakażeniom HCV PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google