Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Zapobieganie zakażeniom HCV PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Zapobieganie zakażeniom HCV PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Zapobieganie zakażeniom HCV PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA www.hcv.pzh.gov.pl Zasadniczym celem projektu jest stworzenie podstaw do zaplanowania długofalowej strategii przeciwdziałania zakażeniom HCV i zwalczania wzw C w Polsce oraz opracowanie założeń do dokumentu Narodowa Strategia Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń HCV na lata 2015-2020. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Uniwersytet Medyczny w Lublinie Główny Inspektorat Sanitarny

2 www.hcv.pzh.gov.pl Instytucja realizująca: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Partnerzy: Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Uniwersytet Medyczny w Lublinie Główny Inspektorat Sanitarny Instytucja realizująca: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytucja realizująca: Partnerzy: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytucja realizująca: Partnerzy: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytucja realizująca: Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Partnerzy: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytucja realizująca: Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Partnerzy: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytucja realizująca: Uniwersytet Medyczny w Lublinie Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Partnerzy: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytucja realizująca: Uniwersytet Medyczny w Lublinie Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Partnerzy: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytucja realizująca:

3 www.hcv.pzh.gov.pl PROJEKT 2 Zmniejszenie ryzyka zakażenia HCV w populacji iniekcyjnych użytkowników narkotyków (IDU) Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii

4 www.hcv.pzh.gov.pl Wprowadzenie Postulat profilaktyki opartej na udokumentowanym doświadczeniu, jako gwarancja jej skuteczności Potrzeba weryfikacji propozycji profilaktycznych przed ich masowym wdrożeniem Projekt zapobiegania HCV wśród iniekcyjnych użytkowników narkotyków z założenia ma spełniać te warunki

5 www.hcv.pzh.gov.pl Problem Iniekcyjni użytkownicy narkotyków to jedna z najbardziej narażonych na zakażenie HCV grup społeczeństwa (rozpowszechnienie na poziomie 60-70%) Rozpowszechnienie zakażeń HCV w tej grupie jest znacznie wyższe niż zakażeń HIV Problemy z objęciem tej grupy profilaktyką – ograniczony dostęp (populacja ukryta), brak zaufania oraz specyficzny system norm i wartości

6 www.hcv.pzh.gov.pl Etapy realizacji programu Oszacowanie zagrożeń Opracowanie modelowego programu profilaktycznego Testowanie programu profilaktycznego Sformułowanie propozycji Narodowej Strategii Zapobiegania i Zwalczania HCV na lata 2015-2020 w części odnoszącej się do użytkowników narkotyków

7 www.hcv.pzh.gov.pl Oszacowanie zagrożeń Oszacowanie liczby użytkowników narkotyków w zastrzykach Oszacowanie liczby osób zakażonych HCV wśród przyjmujących narkotyki w zastrzykach Identyfikacja czynników ryzyka i czynników chroniących – budowa modelu ryzyka

8 www.hcv.pzh.gov.pl Opracowanie programu Określenie w drodze badań (wywiadów): – optymalnych kanałów informacyjnych docierania do grupy docelowej (IDU), – sposobu komunikacji (język przekazu, metody argumentacji itp.), – warunków zaakceptowania komunikatów profilaktycznych Opracowanie optymalnego pakietu profilaktycznego (scenariusze, materiały)

9 www.hcv.pzh.gov.pl Testowanie programu Pierwsze badanie (pretest) Grupa kontrolna Drugie badanie (posttest) Grupa eksperymentalna Interwencja

10 www.hcv.pzh.gov.pl Sformułowanie propozycji Strategii Wypracowanie rozwiązań instytucjonalnych gwarantujących: – wdrożenie modelowego programu profilaktycznego – tworzenie warunków sprzyjających zachowaniom ograniczającym ryzyko zakażenia – objęcie leczeniem osób zakażonych Stworzenie podstaw prawno-finansowych działań profilaktycznych

11 www.hcv.pzh.gov.pl Wnioski Zweryfikowany, oparty na doświadczeniu program działań profilaktycznych szansą ograniczenia ryzyka zakażeń HCV wśród osób używających narkotyków Gotowe narzędzia profilaktyczne, jako bezpośredni efekt projektu Upowszechnienie i implementacja do rutynowej praktyki wypracowanych rozwiązań profilaktycznych finalnym celem projektu

12 www.hcv.pzh.gov.pl PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny ul. Chocimska 24 00-791 Warszawa Tel.: +48 22 542 13 71 Fax.: +48 22 849 74 84, +48 22 849 35 13 e-mail: hcv@pzh.gov.pl www: http://www.hcv.pzh.gov.pl Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Uniwersytet Medyczny w Lublinie Główny Inspektorat Sanitarny


Pobierz ppt "Projekt Zapobieganie zakażeniom HCV PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google