Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

G O L D lobal Initiative for Chronic bstructive ung isease.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "G O L D lobal Initiative for Chronic bstructive ung isease."— Zapis prezentacji:

1 G O L D lobal Initiative for Chronic bstructive ung isease

2 Definicja POChP POChP: Jest częstą chorobą, której
można zapobiegać i skutecznie leczyć, charakteryzującą się trwałym ograniczeniem przepływu powietrza, które ma zwykle charakter postępujący i jest związane z silną długotrwałą odpowiedzią zapalną dróg oddechowych i płuc na szkodliwe cząsteczki stałe i gazy. Do przyśpieszenia postępu choroby u poszczególnych pacjentów przyczyniają się zaostrzenia i choroby współistniejące. GOLD 2011

3 Rozpoznanie POChP Rozpoznanie kliniczne POChP należy brać pod uwagę u każdego pacjenta cierpiącego na duszność, przewlekły kaszel bądź odkrztuszanie plwociny i/lub wykazującego w wywiadzie ekspozycję na czynniki ryzyka. Do rozpoznania konieczna jest spirometria: wynik FEV1/FVC po podaniu leku rozszerzającego oskrzela < 0,70 potwierdza występowanie trwałego ograniczenia przepływu powietrza, a tym samym POChP. GOLD 2011

4 jako niewystarczającym parametrze.
Ocena POChP Wytyczne GOLD odrzuciły podział na stadia choroby, bazujące tylko na FEV1, jako niewystarczającym parametrze. GOLD 2011

5 Stadia POChP wg.poprzednich edycji GOLD
Lekka FEV1 > 80% II Umiarkowana 80% < FEV1 > 50% III Ciężka 50% < FEV1 >30% IV Bardzo ciężka FEV1<30% Aktywne zwalczanie czynników ryzyka, szczepienia przeciwgrypie Dodaj krótko działający lek rozszerzający oskrzela ( w razie potrzeby) Dodaj regularne leczenie ≥1 długo działającym lekiem rozszerzającym oskrzela ( w razie potrzeby), Dodaj rehabilitację Dodaj glikokortykosteroid wziewny w razie nawracających zaostrzeń Dodaj długotrwałe leczenie tlenem w razie przewlekłej niewydolności oddechowej rozważ leczenie operacyjne . Rabe et al. GOLD Am J Resp Crit Care Med 2007;176:

6 Ocena POChP Ocena objawów
Ocena stopnia ograniczenia przepływu powietrza (spirometria) Ocena ryzyka zaostrzeń Ocena chorób współistniejących GOLD 2011

7 Ocena POChP Użycie Testu oceny POChP – CAT,
Ocena objawów Użycie Testu oceny POChP – CAT, lub/i skali oceny duszności mMRC. GOLD 2011

8 Ocena POChP Najpierw ocena objawów Objawy (wg mMRC lub CAT)
Jeżeli mMRC 0-1 lub CAT < 10 Jeżeli mMRC > 2 lub CAT >10 Mniej objawów Więcej objawów mMRC 0-1 CAT < 10 mMRC > 2 CAT > 10 Objawy (wg mMRC lub CAT) GOLD 2011

9 Skala duszności mMRC

10 Skala CAT

11 Ocena POChP Wykorzystanie danych z wywiadu dotyczących
Ocena objawów Ocena ryzyka – zaostrzenia w skali roku, oraz stopnia ograniczenia przepływu powietrza (spirometria), Wykorzystanie danych z wywiadu dotyczących zaostrzeń oraz wyników spirometrii. Dwa lub więcej zaostrzenia w ciągu ostatniego roku, lub FEV1 < 50 % wartości należnej – to prognostyk wysokiego ryzyka. GOLD 2011

12 (C) (D) (B) (A) Ocena ryzyka Ryzyko Objawy 4 > 2 3 2 1 1 mMRC 0-1
(stopień ograniczenia przepływu powietrza) Kalsyfikacja GOLD (w ciągu ostatnich 12 mieisięcy) Zaostrzeń w wywiadzie Ryzyko 50% 2 (A) (B) 1 1 mMRC 0-1 CAT < 10 mMRC > 2 CAT > 10 Objawy (wg mMRC lub CAT) GOLD 2011

13 Łączna ocena POChP Przy ocenie ryzyka wybierać zawsze ryzyko najwyższe zgodnie ze stopniem GOLD, lub danymi z wywiadu dotyczącymi zaostrzeń. Pacjent Charakterystyka Klasyfikacja spirometryczna Zaostrzenia / rok mMRC CAT A Niskie ryzyko Mniej objawów GOLD 1-2 ≤ 1 0-1 < 10 B Więcej objawów > 2 ≥ 10 C Wysokie ryzyko GOLD 3-4 D GOLD 2011

14 Cele leczenia stabilnej POChP
Złagodzenie objawów podmiotowych Poprawa tolerancji wysiłku Poprawa stanu zdrowia Prewencja postępu choroby Prewencja i leczenie zaostrzeń Zmniejszenie umieralności Zmniejszanie dolegliwości Zmniejszenie ryzyka GOLD 2011

15 Leczenie stabilnej POChP
GOLD 2011

16 Leczenie stabilnej POChP: punkty kluczowe
SPIRIVA, oraz beta2-mimetyki są preferowane w stosunku do preparatów krótko działających. W oparciu o skuteczność i działania uboczne, wziewne leki rozszerzające oskrzela są preferowane w stosunku do leków doustnych. Długotrwałe leczenie kortykosteroidami wziewnymi w połączeniu z długo działającymi lekami rozszerzającymi oskrzela jest zalecane u pacjentów z wysokim ryzykiem zaostrzeń. W POChP nie zaleca się długotrwałej monoterapii z użyciem doustnych lub wziewnych kortykosteroidów. GOLD 2011

17 Podsumowanie Spirometria jest konieczna do rozpoznania POChP; stwierdzenie FEV1/FVC po podaniu leku rozszerzającego oskrzela na poziomie < 0,70 potwierdza występowanie trwałego ograniczenia przepływu powietrza, a tym samym POChP Zapobieganie POChP jest możliwe i należy traktować je priorytetowo. Ocena POChP wymaga oceny objawów, stopnia ograniczenia przepływu, ryzyka zaostrzeń i chorób współistniejących. Podstawą niefarmakologicznego i farmakologicznego leczenia POChP jest łączna ocena objawów i ryzyka zaostrzeń. GOLD 2011

18 Dziękuję za uwagę 2011

19 SPC


Pobierz ppt "G O L D lobal Initiative for Chronic bstructive ung isease."

Podobne prezentacje


Reklamy Google