Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lobal Initiative for Chronic bstructive ung isease GOLDGOLD GOLDGOLD.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lobal Initiative for Chronic bstructive ung isease GOLDGOLD GOLDGOLD."— Zapis prezentacji:

1 lobal Initiative for Chronic bstructive ung isease GOLDGOLD GOLDGOLD

2 Definicja POChP POChP: Jest częstą chorobą, której można zapobiegać i skutecznie leczyć, charakteryzującą się trwałym ograniczeniem przepływu powietrza, które ma zwykle charakter postępujący i jest związane z silną długotrwałą odpowiedzią zapalną dróg oddechowych i płuc na szkodliwe cząsteczki stałe i gazy. Do przyśpieszenia postępu choroby u poszczególnych pacjentów przyczyniają się zaostrzenia i choroby współistniejące. GOLD 2011

3 Rozpoznanie kliniczne POChP należy brać pod uwagę u każdego pacjenta cierpiącego na duszność, przewlekły kaszel bądź odkrztuszanie plwociny i/lub wykazującego w wywiadzie ekspozycję na czynniki ryzyka. Do rozpoznania konieczna jest spirometria: wynik FEV1/FVC po podaniu leku rozszerzającego oskrzela < 0,70 potwierdza występowanie trwałego ograniczenia przepływu powietrza, a tym samym POChP. Rozpoznanie POChP GOLD 2011

4 Wytyczne GOLD odrzuciły podział na stadia choroby, bazujące tylko na FEV1, jako niewystarczającym parametrze. Ocena POChP GOLD 2011

5 . Stadia POChP wg.poprzednich edycji GOLD ILekka FEV 1 > 80% IIUmiarkowana 80% 50% IIICiężka 50% 30% IV Bardzo ciężka Bardzo ciężka FEV 1 <30% Aktywne zwalczanie czynników ryzyka, szczepienia przeciwgrypie Dodaj krótko działający lek rozszerzający oskrzela ( w razie potrzeby) Dodaj regularne leczenie 1 długo działającym lekiem rozszerzającym oskrzela ( w razie potrzeby), Dodaj rehabilitację Dodaj glikokortykosteroid wziewny w razie nawracających zaostrzeń Dodaj długotrwałe leczenie tlenem w razie przewlekłej niewydolności oddechowej rozważ leczenie operacyjne Rabe et al. GOLD 2007. Am J Resp Crit Care Med 2007;176:532-556

6 Ocena objawów Ocena stopnia ograniczenia przepływu powietrza (spirometria) Ocena ryzyka zaostrzeń Ocena chorób współistniejących Ocena POChP GOLD 2011

7 Ocena objawów Użycie Testu oceny POChP – CAT, lub/i skali oceny duszności mMRC. Ocena POChP GOLD 2011

8 mMRC 0-1 CAT < 10 mMRC > 2 CAT > 10 Najpierw ocena objawów Objawy (wg mMRC lub CAT) Jeżeli mMRC 0-1 lub CAT < 10 Jeżeli mMRC > 2 lub CAT >10 Mniej objawów Więcej objawów Ocena POChP GOLD 2011

9 Skala duszności mMRC

10 Skala CAT

11 Ocena objawów Ocena ryzyka – zaostrzenia w skali roku, oraz stopnia ograniczenia przepływu powietrza (spirometria), Wykorzystanie danych z wywiadu dotyczących zaostrzeń oraz wyników spirometrii. Dwa lub więcej zaostrzenia w ciągu ostatniego roku, lub FEV1 < 50 % wartości należnej – to prognostyk wysokiego ryzyka. Ocena POChP GOLD 2011

12 Kalsyfikacja GOLD (stopień ograniczenia przepływu powietrza) Ryzyko Zaostrzeń w wywiadzie (w ciągu ostatnich 12 mieisięcy) > 2 1 0 (C) (D) (A) (B) mMRC 0-1 CAT < 10 4 3 2 1 mMRC > 2 CAT > 10 Objawy (wg mMRC lub CAT) 50% Ocena ryzyka GOLD 2011

13 PacjentCharakterystykaKlasyfikacja spirometryczna Zaostrzenia / rokmMRCCAT A Niskie ryzyko Mniej objawów GOLD 1-2 10-1< 10 B Niskie ryzyko Więcej objawów GOLD 1-2 1> 2 10 C Wysokie ryzyko Mniej objawów GOLD 3-4> 20-1< 10 D Wysokie ryzyko Więcej objawów GOLD 3-4> 2 10 Przy ocenie ryzyka wybierać zawsze ryzyko najwyższe zgodnie ze stopniem GOLD, lub danymi z wywiadu dotyczącymi zaostrzeń. Łączna ocena POChP GOLD 2011

14 Złagodzenie objawów podmiotowych Poprawa tolerancji wysiłku Poprawa stanu zdrowia Prewencja postępu choroby Prewencja i leczenie zaostrzeń Zmniejszenie umieralności Zmniejszanie dolegliwości Zmniejszenie ryzyka Cele leczenia stabilnej POChP GOLD 2011

15 Leczenie stabilnej POChP GOLD 2011

16 SPIRIVA, oraz beta2-mimetyki są preferowane w stosunku do preparatów krótko działających. W oparciu o skuteczność i działania uboczne, wziewne leki rozszerzające oskrzela są preferowane w stosunku do leków doustnych. Długotrwałe leczenie kortykosteroidami wziewnymi w połączeniu z długo działającymi lekami rozszerzającymi oskrzela jest zalecane u pacjentów z wysokim ryzykiem zaostrzeń. W POChP nie zaleca się długotrwałej monoterapii z użyciem doustnych lub wziewnych kortykosteroidów. Leczenie stabilnej POChP: punkty kluczowe GOLD 2011

17 Spirometria jest konieczna do rozpoznania POChP; stwierdzenie FEV1/FVC po podaniu leku rozszerzającego oskrzela na poziomie < 0,70 potwierdza występowanie trwałego ograniczenia przepływu powietrza, a tym samym POChP Zapobieganie POChP jest możliwe i należy traktować je priorytetowo. Ocena POChP wymaga oceny objawów, stopnia ograniczenia przepływu, ryzyka zaostrzeń i chorób współistniejących. Podstawą niefarmakologicznego i farmakologicznego leczenia POChP jest łączna ocena objawów i ryzyka zaostrzeń. Podsumowanie GOLD 2011

18 2011 Dziękuję za uwagę

19 SPC


Pobierz ppt "Lobal Initiative for Chronic bstructive ung isease GOLDGOLD GOLDGOLD."

Podobne prezentacje


Reklamy Google