Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZMIANY W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY Z DNIA 29 GRUDNIA 2015R. EDUKACJA DZIECKA MŁODSZEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2016/17.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZMIANY W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY Z DNIA 29 GRUDNIA 2015R. EDUKACJA DZIECKA MŁODSZEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2016/17."— Zapis prezentacji:

1 ZMIANY W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY Z DNIA 29 GRUDNIA 2015R. EDUKACJA DZIECKA MŁODSZEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2016/17

2 NAJWAŻNIEJSZA ZMIANA W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY DOTYCZĄCA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017  6-latek (ur.2010r.)ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego (art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty z dn.29.12.2015r.) 7-latek (2009r.)ma obowiązek szkolny (art. 15 ust. 2 ustawy o systemie oświaty z dn.29.12.2015r.)

3 CO Z DZIECKIEM 6-LETNIM (UR.2010R.) ?  Ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, w innej formie wychowania przedszkolnego lub w oddziale przedszkolnym. ALBO  Może rozpocząć naukę w klasie I na wniosek rodziców.

4 KTO DO KLASY I SP W ROKU SZKOLNYM 2016/2017?  Dzieci urodzone w 2009r., którym odroczono obowiązek szkolny: 7 latki  Dzieci urodzone w 2009r., które na wniosek rodziców będą kontynuowały edukację w klasie I w roku szkolnym 2016/2017 (wnioski w tej sprawie do dyrektora ZSP12 w terminie do 31.03.2016r.)  Dzieci urodzone w 2010r., które na wniosek rodziców jako 6-latki zostaną zapisane do klasy I

5 GDY CHCĘ, ABY MÓJ 6 LATEK POSZEDŁ DO SZKOŁY… - ART.16 USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY Z DN. 29.12.2015R. LUB Posiada opinię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki Zrealizował roczne przygotowanie przedszkolne w roku szkolnym 2015/2016

6 ODROCZENIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO Wnioski w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego składa się do dyrektora szkoły obwodowej dziecka w roku kalendarzowym, w którym kończy ono 7 lat i nie później niż do 31 sierpnia. Do wniosku należy dołączyć opinię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej zawierającą wskazanie do odroczenia obowiązku szkolnego. Odroczenie następuje na jeden rok szkolny.

7 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SP Dzieci 5 – letnie (ur.2011r.) oraz dzieci 6 – letnie (ur.2010r.) chodzące obecnie do przedszkola w zespole szkolno-przedszkolnym będą mogły kontynuować edukację przedszkolną w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wchodzącej w skład tego zespołu. Nie trzeba uczestniczyć wówczas w rekrutacji – dziecko przechodzi do oddziału szkolnego z woli rodzica na zasadzie kontynuacji.

8 PIERWSZEŃSTWO W PRZYJĘCIU DO SZKOŁY Dziecko, które w latach szkolnych 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 realizowało (będzie realizowało) obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez postępowania rekrutacyjnego. (art.7 Ustawy o systemie oświaty z 29.12.2015r.) Dzieci spoza rejonu SP26 uczęszczające do szkolnej „zerówki” będą przyjmowane do klasy 1 i nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej, odrzucającej dzieci spoza rejonu szkoły.

9 DZIEŃ DIAGNOZ LOGOPEDYCZNYCH 10.03.2016r. w godzinach od 15.30 do 18.00 zapraszamy na indywidualne spotkanie z logopedą szkolnym, podczas którego będzie możliwość przeprowadzenia wstępnej diagnozy Państwa dziecka Miejsce spotkania ZSP12, wejście do SP 26 sala 134 (gabinet logopedyczny I piętro

10 . DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Dyrektor Przedszkola nr 8 i Szkoły Podstawowej nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 we Wrocławiu mgr Izabela Wojtycka DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Dyrektor Przedszkola nr 8 i Szkoły Podstawowej nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 we Wrocławiu mgr Izabela Wojtycka


Pobierz ppt "ZMIANY W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY Z DNIA 29 GRUDNIA 2015R. EDUKACJA DZIECKA MŁODSZEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2016/17."

Podobne prezentacje


Reklamy Google