Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak pomóc dziecku w nauce ? Jak motywować dziecko do nauki ? O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak pomóc dziecku w nauce ? Jak motywować dziecko do nauki ? O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy."— Zapis prezentacji:

1 Jak pomóc dziecku w nauce ? Jak motywować dziecko do nauki ? O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy z nich jest tak samo ważny.

2 W szkole najczęściej mamy do czynienia z wyścigiem umiejętności. Wygrywa ten (dostaje najlepsze oceny), kto ma wysoko rozwinięte umiejętności. Zadaniem szkoły jest stworzenie równej motywacji dla wszystkich uczniów, tzn. żeby uczniowie zauważali, że: opłaca się uczyć się, zdobywać wiedzę, udoskonalać swoje umiejętności oraz co najważniejsze, żeby wiedzieli, że każdy ma taką samą szansę na doskonalenie się.

3 Czym jest motywacja? To podjęcie danej aktywności, jej ukierunkowanie, utrzymanie, modyfikowanie jej przebiegu. Przykłady definicji motywacji: stan gotowości do podjęcia określonych działań, proces wewnętrzny, wyznaczający kierunek działania nastawiony na osiągnięcie określonego celu, Mechanizm psychologiczny uruchamiający i organizujący zachowanie człowieka skierowane na osiągnięcie określonego celu (wewnętrzna siła), świadome dążenie do czegoś. Rozwijam skrzydła, K. Druczak, M. Mańturz, M. Mrozek, KOWEZiU

4 Motywowanie uczniów polega na wyszukiwaniu i stosowaniu sposobów, którymi nauczyciel zdołałby zachęcić uczniów do zaakceptowania celów pracy w klasie i uczenia się określonych tymi celami wiadomości i umiejętności niezależnie od tego, czy praca ta sprawia uczniom przyjemność i czy podjęliby ją, gdyby nie musieli. Brophy J., Motywowanie uczniów do nauki, PWN, Warszawa 2002.

5

6 Czynniki od których zale ż y motywacja: związane z uczniem związane z domem związane ze szkołą

7 Motywacja to stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania, czyli chęć dziecka do uczenia się motywacja wewnętrzna - motywacja poznawcza motywacja zewnętrzna – motywacja lękowa

8 Motywacja zewnętrzna  sterowana jest zewnętrznie przez oceny, kary i nagrody, wpływ rówieśników, otoczenie rodzinne; skuteczniejsza jest przewaga nagród; zła atmosfera w domu, słaby kontakt z dzieckiem, kłótnie, konflikty hamują motywację.

9 Motywacja wewnętrzna  jest potrzebą zdobywania wiedzy, cechą wrodzoną, mają ją wszystkie dzieci, które samorzutnie chcą wszystko poznać i zbadać; jest to ambicja, czyli chęć zdobycia uznania własnej osoby ze strony innych za wiedzę i umiejętności; jest to wewnętrzne przekonanie o praktycznej przydatności nauki szkolnej.

10 Cechy motywacji wzbudzanie energii; ukierunkowanie wysiłku na cel; koncentracja uwagi i selekcja bodźców; wypracowanie odpowiednich działań; koncentracja i wytrwałość podejmowanych czynności.

11 Motywacja jest w dużej mierze wyuczona i podlega wychowaniu. Można ją kształtować.

12 Zachowania rodziców wpływające pozytywnie na motywację i stosunek dzieci do nauki

13 1. Interesuj sie postępami dziecka Współpraca ze szkołą Zainteresowanie rodzica nauką dla dziecka to znak, że jego nauka i osiągnięcia szkolne są ważne dla rodzica, że nauka jest pozytywna wartością, czymś, o co warto się starać. ● Ważne jest zachowanie rodziców po przyjściu do domu i sposób przekazania informacji o zebraniu.

14 Zachowania rodziców wpływające pozytywnie na motywację i stosunek dzieci do nauki 2. Służenie przykładem. ● Jeżeli rodzice czytają książki i czasopisma, dyskutują na różne tematy, mają swoje hobby, grają z dziećmi w gry edukacyjne, wtedy dzieci będą bardziej skłonne poszerzać swoją wiedzę, gdyż będzie im się to wydawało naturalne.

15 Zachowania rodziców wpływające pozytywnie na motywację i stosunek dzieci do nauki 3. Dostrzeganie sukcesów, pochwały. Dostrzeganie i docenianie wysiłków, zmian na lepsze; z czasem należy zmniejszać ilość pochwał. 4. Stawianie racjonalnych wymagań. ● Aspiracje rodziców wobec dzieci powinny być odpowiednie do posiadanych predyspozycji i uzdolnień.

16 Zachowania rodziców wpływające pozytywnie na motywację i stosunek dzieci do nauki 5. Właściwa organizacja czasu. ● Pomoc dziecku w rozplanowaniu czasu kilka dni naprzód oraz pomoc w organizacji czasu wolnego, pilnowanie, aby dziecko miało wystarczająco dużo czasu na zabawę, ruch, rozwijanie zainteresowań, ważne jest kontrolowanie ilości czasu poświęcanego na telewizję i komputer.

17 Zachowania rodziców wpływające pozytywnie na motywację i stosunek dzieci do nauki 6. Pomoc w nauce. ● Należy zachęcać dziecko do samodzielnego rozwiązywania problemów oraz pomagać mu, gdy sobie nie radzi (tłumaczyć, wskazywać źródła wiadomości, przepytywać dziecko z materiału, pokazać, jak robić notatki, uczyć się do egzaminów, itp..); nie należy odrabiać za dziecko prac domowych; liczy się też odpowiednie nastawienie i chęć oraz pomoc w wyrobieniu właściwych nawyków uczenia się.

18 Zachowania rodziców wpływające pozytywnie na motywację i stosunek dzieci do nauki 7. Interesowanie się problemami dziecka. ● Jeżeli reakcja rodziców na problemy dziecka jest przesadzona albo sprawy dziecka są traktowane jako mało ważne, wówczas dzieci nie będą szukały pomocy w rozwiązywaniu problemów u rodziców.

19 Zachowania rodziców wpływające pozytywnie na motywację i stosunek dzieci do nauki 8. Pozytywne emocje. ● Należy panować nad złością, gniewem, frustracją, nie należy „odbijać” swoich złych humorów na dzieciach. 9. Mądre karanie. ● Wymierzanie kar jak najrzadziej, gdy są konieczne i adekwatne do przewinienia, nie stosowanie kar cielesnych.

20 Zachowania rodziców wpływające pozytywnie na motywację i stosunek dzieci do nauki 10. Nagradzanie. ● Nagrody należy stosować mądrze, gdyż zbyt dużo nagród i bardzo drogie mogą wypaczyć charakter, często wartościowsze od nagrody jest pochwalenie; dobrze jest zawrzeć z dzieckiem umowę co do określonych postępów w zachowaniu i nauce.

21 Zachowania rodziców wpływające pozytywnie na motywację i stosunek dzieci do nauki 10. Zapewnienie dobrych warunków do nauki. ● Własny pokój do nauki lub przynajmniej własny kącik; miejsce do nauki stwarzające możliwość skoncentrowania się.

22 Brak motywacji do nauki wynika najczęściej z niewykształcenia u dziecka nawyków do uczenia się, bądź też jest skutkiem doznanych przez dziecko niepowodzeń. Dziecko potrzebuje Twojego zrozumienia, wsparcia i wiary, że sobie poradzi!


Pobierz ppt "Jak pomóc dziecku w nauce ? Jak motywować dziecko do nauki ? O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google