Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

proces wewnętrzny pobudzający jednostkę do działania i ukierunkowujący je. Od poziomu motywacji zależy sprawność działania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "proces wewnętrzny pobudzający jednostkę do działania i ukierunkowujący je. Od poziomu motywacji zależy sprawność działania."— Zapis prezentacji:

1

2 proces wewnętrzny pobudzający jednostkę do działania i ukierunkowujący je. Od poziomu motywacji zależy sprawność działania.

3 wzbudza aktywność jednostki oraz ukierunkowuje jej percepcję i działania wybiórczy odbiór informacji ( ukierunkowaniu percepcji zgodnym z oczekiwaniami, nastawieniami i dążeniami podmiotu, pozostającymi zawsze w określonych relacjach z jego doświadczeniem i wiedzą ) ukierunkowywanie działań

4 1. Osiągnięcie celu musi być postrzegane przez człowieka jako użyteczne. 2. Prawdopodobieństwo realizacji celu przez jednostkę musi być wyższe od zera.

5 im większe emocje tym większy efekt ( jednak emocje muszą być umiarkowane ) im większy cel tym większy efekt( cele muszą być realistyczne )

6 Negatywne Negatywne: Dzieci rozpieszczone Dzieci nadopiekuńczych rodziców Dzieci rywalizujące z bratem czy siostrą Dzieci bardzo zdolne Dzieci manipulatorzy Dzieci zdezorganizowanych domów Dzieci, których możliwości są przeceniane Dzieci ciągle pouczane i krytykowane

7 Służenie przykładem Dostrzeganie sukcesów, stosowanie pochwał Stawianie racjonalnych wymagań Właściwa organizacja czasu Pomoc w nauce Interesowanie się problemami dzieci Pozytywne emocje Mądre karanie Mądre nagradzanie Zapewnianie dobrych warunków do nauki Traktowanie rodzeństwa na równi

8 Technika bezpośredniej gratyfikacji- Technika bezpośredniej gratyfikacji- polega na sygnalizowaniu swego zadowolenia z racji poczynionych postępów w zachowaniu lub nauce. Odbywa się to zazwyczaj przez wyrażenie pochwały i uznania

9 Technika zawierania kontraktu- podpisanie lub ustne zawarcie umowy co do określonych postępów w zachowaniu bądź nauce określa zadania i obowiązki, jakie wychowanek powinien spełnić oraz warunki i sposób gratyfikacji za wykonanie zobowiązań objętych umową. Technika zawierania kontraktu- podpisanie lub ustne zawarcie umowy co do określonych postępów w zachowaniu bądź nauce określa zadania i obowiązki, jakie wychowanek powinien spełnić oraz warunki i sposób gratyfikacji za wykonanie zobowiązań objętych umową. Technika słownego napominania- polega na dyskretnym i życzliwym zwracaniu się do wychowanków w sprawie ich zachowania nie aprobowanego przez wychowawcę bądź nauczyciela ton spokojny rzeczowy, niezawstydzający i szanujący godność osobistą dziecka Technika słownego napominania- polega na dyskretnym i życzliwym zwracaniu się do wychowanków w sprawie ich zachowania nie aprobowanego przez wychowawcę bądź nauczyciela ton spokojny rzeczowy, niezawstydzający i szanujący godność osobistą dziecka

10 Motywacja dziecka musi pochodzić z jego wnętrza, a nie być wynikiem presji z zewnątrz Kluczem do sukcesu jest miłość i akceptacja W rozmowie należy traktować dziecko jak równorzędnego partnera i starać sie odpowiadać na jego pytania możliwie dokładnie i zrozumiale. pokazać dziecku, że zdobywanie wiedzy to świetna zabawa wychwycić jego zainteresowania i zdolności i wspomagać dziecko w ich rozwijaniu

11 Dziękujemy za uwagę Prezentację opracowała mgr Anna Kozioł Publiczne Gimnazjum nr1 im. Noblistów Polskich w Jugowie


Pobierz ppt "proces wewnętrzny pobudzający jednostkę do działania i ukierunkowujący je. Od poziomu motywacji zależy sprawność działania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google