Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak motywować dziecko do nauki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak motywować dziecko do nauki"— Zapis prezentacji:

1 Jak motywować dziecko do nauki

2 MOTYWACJA proces wewnętrzny pobudzający jednostkę do działania i ukierunkowujący je. Od poziomu motywacji zależy sprawność działania.

3 Funkcje Motywacji wzbudza aktywność jednostki oraz ukierunkowuje jej percepcję i działania wybiórczy odbiór informacji(ukierunkowaniu percepcji zgodnym z oczekiwaniami, nastawieniami i dążeniami podmiotu, pozostającymi zawsze w określonych relacjach z jego doświadczeniem i wiedzą) ukierunkowywanie działań

4 Warunki spełnienia procesu motywacji
1. Osiągnięcie celu musi być postrzegane przez człowieka jako użyteczne. 2. Prawdopodobieństwo realizacji celu przez jednostkę musi być wyższe od zera.

5 motywacja sprowadza się do równania: Cel + emocja
im większe emocje tym większy efekt ( jednak emocje muszą być umiarkowane) im większy cel tym większy efekt( cele muszą być realistyczne)

6 POZYTYWNE I NEGATYWNE WPŁYWY RODZICÓW NA MOTYWACJĘ DO NAUKI
Dzieci rozpieszczone Dzieci nadopiekuńczych rodziców Dzieci rywalizujące z bratem czy siostrą Dzieci bardzo zdolne Dzieci manipulatorzy Dzieci zdezorganizowanych domów Dzieci, których możliwości są przeceniane Dzieci ciągle pouczane i krytykowane

7 Wpływy pozytywne Służenie przykładem
Dostrzeganie sukcesów, stosowanie pochwał Stawianie racjonalnych wymagań Właściwa organizacja czasu Pomoc w nauce Interesowanie się problemami dzieci Pozytywne emocje Mądre karanie Mądre nagradzanie Zapewnianie dobrych warunków do nauki Traktowanie rodzeństwa na równi

8 Przykładowe techniki wzmacniania Motywacji
Technika bezpośredniej gratyfikacji- polega na sygnalizowaniu swego zadowolenia z racji poczynionych postępów w zachowaniu lub nauce. Odbywa się to zazwyczaj przez wyrażenie pochwały i uznania

9 Technika zawierania kontraktu- podpisanie lub ustne zawarcie umowy co do określonych postępów w zachowaniu bądź nauce określa zadania i obowiązki, jakie wychowanek powinien spełnić oraz warunki i sposób gratyfikacji za wykonanie zobowiązań objętych umową. Technika słownego napominania- polega na dyskretnym i życzliwym zwracaniu się do wychowanków w sprawie ich zachowania nie aprobowanego przez wychowawcę bądź nauczyciela ton spokojny rzeczowy, niezawstydzający i szanujący godność osobistą dziecka

10 Ważne: Motywacja dziecka musi pochodzić z jego wnętrza, a nie być wynikiem presji z zewnątrz Kluczem do sukcesu jest miłość i akceptacja W rozmowie należy traktować dziecko jak równorzędnego partnera i starać sie odpowiadać na jego pytania możliwie dokładnie i zrozumiale. pokazać dziecku, że zdobywanie wiedzy to świetna zabawa wychwycić jego zainteresowania i zdolności i wspomagać dziecko w ich rozwijaniu

11 Dziękujemy za uwagę Prezentację opracowała mgr Anna Kozioł Publiczne Gimnazjum nr1 im. Noblistów Polskich w Jugowie


Pobierz ppt "Jak motywować dziecko do nauki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google