Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Patrycja Sepełowska Jagoda Sim Karol Kiełbowicz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Patrycja Sepełowska Jagoda Sim Karol Kiełbowicz"— Zapis prezentacji:

1 Patrycja Sepełowska Jagoda Sim Karol Kiełbowicz
Aminokwas lizyna. Antymonopolowe postępowanie sądowe. Metody kalkulacji narzutu kartelu. Patrycja Sepełowska Jagoda Sim Karol Kiełbowicz

2 Wprowadzenie Wieczorem 27 czerwca 1995 około siedemdziesięciu agentów FBI jednocześnie zrobiło nalot na siedzibę Główną światowej firmy ADM (Archer-Daniels-Midland Company). W ciągu kolejnych dni, służby specjalne zrobiły również nalot na biura czterech innych firm, które produkują lub importują lizynę. Zebrane dokumenty trafiły do sądu wraz z setkami tajnych nagrań ze spotkań. Zebrane zostały silne dowody. Przez trzy lata 5 firm działało nielegalnie na całym świecie, ustalały ceny lizyny. Naloty FBI były szeroko relacjonowane w mediach i wywołały lawinę czynności prawnych, z których niektóre były wciąż nierozwiązane dziesięć lat później.

3 W kwietniu 1996 roku, trzy największe oskarżone firmy zaproponowały organizacji Federalnej $ 45 mln, by rozliczyć niezgodności „rzekomo” spowodowanych ich ustalaniem cen. Ostateczne zatwierdzenie ugody nastąpiło w lipcu 1996 roku. Uczestnicy kartelu lizyny ponieśli kary pieniężne, których Suma to $ 305 mln, którego ADM zapłaciło $ 177 mln. ADM dalej rozproszony był przez akcjonariuszy i borykał się z niegospodarnością menedżerów firmy i zarządu.

4 Ekonomia i prawo kartelu
Twardy kartel powstaje w połączeniu dwóch lub więcej prawnie niezależnych firmy, które wyraźnie zgadzają się koordynować swoje ceny lub wyjście w celu zwiększenia ich wspólnych korzyści. Niektóre kartele są organizowane przez agencje państwowe lub przedsiębiorstwa państwowe, inne zostały utworzone do próby wygładzenia cykli cen surowców.

5 Ekonomia Ekonomia widzi kartele jako specjalnego rodzaju oligopol, w pozaprawnych joint venture działalności. Celem kartelu jest zazwyczaj zwiększyć łączne zyski swoich członków na poziomie jak najbardziej zbliżonym do tego z monopolistą. Strategia kartelu jest przeznaczona do realizacji jednej lub więcej "praktyk ograniczających konkurencję", znana także jako ustalenie ceny. Kluczową cechą prywatnych karteli jest to, że uczestnicy muszą wykuć "kontrakt", czyli są samo-egzekwowane. Kartele prawie zawsze muszą podać swoje cenniki, mogą również wzmocnić tę podstawową umowę poprzez ustalenie udziałów w rynku dla każdego członka, przydzielanie konkretnych klientów, nakładając jednolite warunki sprzedaży, wymianę informacji o sprzedaży, monitorowanie porozumień cenowych, łączenie i redystrybucję zysków.

6 Ekonomia c.d. Modele ekonomiczne karteli podkreślają konieczność dużej koncentracji i jednorodności produktów w branży. Bez małej liczby państw-sprzedawców i racjonalnie standaryzowanych produktów, kosztów transakcji, tworząc i utrzymując konsensus grupy staną się zbyt wysokie w stosunku do przewidywanego wzrostu zysków. Ponadto, ponieważ porozumienie kartelu musi być samo - egzekwowane, a zawsze istnieje zachęta, zysk, członkowie kartelu mogą chcieć oszukiwać umowy kartelu. Tylko małe numery jednorodności będą wykrywać oszukiwanie w dopuszczalnych granicach. Inne warunki, które ułatwiają tworzenie i stabilność karteli obejmują dużą liczbę kupujących,, równość kosztów produkcji w całej firmie i stosunkowo stabilnych i przewidywalnych warunków popytu. Wysokie bariery wejścia w branży ułatwią tworzenie i trwałość porozumień kartelowych.

7 Prawo kartelu Pkt 1 ustawy Shermana z 1890 uznaje kartele za nielegalne. Wyraźne porozumienie w zakresie ustalania cen jest nielegalne, niezależnie od faktycznych skutków umowy w sprawie cen rynkowych lub wyjścia. Poza Stanami Zjednoczonymi, prawa konkurencji, w większości krajów uprzemysłowionych uznaje nielegalność kartelu. Jednak w praktyce, towary wyprodukowane przez kartele są korzystne dla konsumentów: stanowią innowacje technologiczne. Wiele krajów pozwala na zarejestrowanie karteli w celu koordynacji eksportu. Ścisłe egzekwowanie prawa wobec ustalania cen na porządek publiczny jest powszechnie obsługiwane przez ekonomistów i prawników. Mogą się różnić co do przyczyn powodujących zmowy, a co do prawdopodobieństwa długotrwałego sukcesu są zjednoczone w ich ocenie negatywnych skutków gospodarczych karteli. Skuteczne kartele przyczyniają się do nieodwracalnych strat w produkcji i konsumpcji.

8 Zaplecze przemysłowe Lizyna jest podstawowym aminokwasem, budulcem białek, który przyspiesza rozwój tkanek mięśniowych u ludzi i zwierząt.  Najlepszym źródłem pozyskiwania lizyny są niektóre warzywa, soja a także owoce morza.

9 Wytwarzanie aminokwasów
W 1956 roku naukowcy z Japonii odkryli, że aminokwasy można wytwarzać jako produkt uboczny fermentacji bakteryjnej. W 1960 roku, dwie japońskie firmy, Ajinomoto i Kyowa Hakko, sprzedawały lizynę z wykorzystaniem tych nowych biotechnologii.

10 Rozwój przemysłu od roku 1960 do 1980 zapotrzebowanie na lizynę wzrosło od 0 do 70 mln funtów (ok. 35 mln kg), w cenach około 1$ - 2$ za funta (0,5 kg), w 1980 roku globalna konsumpcja lizyny wzrosła o 16% w skali roku. W 1990, wzrost sprzedaży był jeszcze większy o 12% r/r.  Na początku lat 1990 około 2/3 zapotrzebowanie na lizynę pochodziło z Ameryki Północnej i Europy Zachodniej.

11 Rozwój przemysłu c.d. Japoński duopol trwał do 1980 roku, kiedy to południowokoreański koncern Sewon otworzył nowy zakład w kraju swojego pochodzenia. Sewon nie rozszerzał swojej działalności poprzez bezpośrednie inwestycje za granicą. Nieustannie rozszerzał jednak swoją jedyną fabrykę i eksportował większość swojej produkcji do Azji i Europy. Sewon osiągnął swój cel 20% udziału w rynku światowym od końca 1990, ale w kosztem ogromnej pożyczki.

12 Zmowa cenowa Ponieważ lizyna jest jednolitym produktem, oligopol był w stanie zmowy co najmniej trzy razy przed 1992 rokiem. Naprawiano ceny w Japonii w 1970 i 1980 roku oraz w Europie w 1980 roku. Od 1986 do 1990 roku, Ajinomoto i Kyowa Hakko ustabilizowali ceny i zawładnęli amerykański rynek lizyny w 55-45%. W USA cena lizyny osiągnęła nieco ponad 3$ za funt, w latach 80.

13 Wejście w 1990 ADM pod koniec 1989 roku zaplanował otwarcie największego przedsiębiorstwa lizyny na świecie. Zakład produkcyjny powstał w lutym W ciągu 18 miesięcy ADM rozszerzył globalne moce produkcyjne o 25%.  Bezwzględne cięcia cen przez ADM i nagłe pojawienie się dużej nadwyżki zdolności produkcji spowodowało spadek ceny lizyny o 45% w ciągu pierwszych 18 miesięcy działalności zakładu. Globalna nadpodaż pogarszała jednocześnie otwarcie mniejszych zakładów w Indonezji kontrolowanych przez koreańskie firmy żywności (Cheil Sugar Co). Agresywne wejście do przemysł lizyny ADM było efektem tworzenia nowej lizyny po porozumieniu w 1992 roku.

14 Zachowanie kartelowe 1992-95
Ajinomoto, Kyowa Hakko i Sewon próbowali poradzić sobie z wejściem ADM na spotkaniu w kwietniu 1990 roku. Po wejściu do produkcji ADM producenci z Azji wielokrotnie sygnalizowali chęć podniesienia ceny lizyny. W połowie 1992 roku, ADM zdobył imponującą 80% sprzedaż w USA, Ajinomoto i Kyowa doświadczyli dużych strat operacyjnych pod koniec 1991 roku i na początku W czerwcu 1992 roku kurs transakcyjny osiągnął 0,68$ za funt, co było 0,10$ za funt poniżej długookresowych kosztów krańcowych ADM.

15 Zachowanie kartelowe 1992-95 c.d.
Na początku 1992 roku azjatyccy decydenci rozważali przyłączyć ADM w wspólny układ. Taka grupa handlowa, Ajinomoto, Kyowa i urzędnicy ADM spotkali się w Meksyku w czerwcu 1992 roku. Był to pierwszy z 25 wielostronnych spotkań ustalenia cen wśród pięciu firm, które przystąpiły do kartelu.  Na początku 1993 roku, krótka wojna cenowa wybuchła wśród spiskowców, głównie z powodu nalegań ADM, żeby uczestnicy zgodzili się na globalne udziały w rynku.

16 Zachowanie kartelowe 1992-95 c.d.
Kartel lizyny zakończył się nalotem FBI na biuro kartelu w czerwcu 1995 roku.  W tym czasie, średnia cena transakcyjna lizyny (cena dostarczane od producentów): spadła z 0,98$ za funt (w momencie rozpoczęcia działalności kartelu) do 0,68$ za funt(październik-grudzień 1992), ponownie spadła do $ 0,65 (Maj 1993), a wzrósł szybko ponownie powyżej 1,00 $ za większość pozostałej części okresu konspiracji. 

17 Koszty zmowy Na kluczowym spotkaniu pod koniec 1992 roku, ADM oficjalnie wyrazili oczekiwanie, że ich niedawno zawarta umowa powinna generować 200 mln $ wspólnych zysków w globalnym rynku lizyny. Jego przewidywania, z perspektywy ADM, były na miejsc. ADM będzie zarobić tylko 200 mln $ zysków z kartelu w ciągu trzech lat z jego 1/3 udziału sprzedaży w światowym rynku lizyny. Całkowite koszty pracy dla wszystkich spiskowców korporacyjnych nie przekroczyły 1 mln $ za cały okres konspiracji.

18 Koszty zmowy c.d. To z pewnością prawda, że członkowie kartelu spierali się często i że dwaj najmniejsi członkowie, obie firmy z Korei Południowej, były zdolne oszukać na cenie i udziale w rynku. Konflikty doprowadziły do ostrej wojny cenowej w 1993 roku, w drugim roku spisku. System kompensacji został przyjęty by karać członków, którzy przekroczyli swoje kwoty, ale nigdy nie było to konieczne do wdrożenia systemu. ADM, z nowym wydajnym zakładem i dużym nadmiarem mocy, często przypominał gotowość do objęcia rynku lizyny. Jego groźby były wiarygodne, ponieważ miał dwukrotnie niższą cenę światową lizyny od swojej średniej całkowitego kosztu produkcji, dając innym straty operacyjne.

19 Metody kalkulacji narzutu kartelu:
Metoda „ przed i po” Koszty produkcji Metoda ekonometryczna

20 Odstraszanie karteli odstraszanie karteli polega na karach w wysokości 300%-1000% narzutu z tytułu działania zmowy cenowej. prawdopodobieństwo wykrycia kartelu wynosi ok 10-33% w uproszczeniu teoria optymalnego odstraszania polega na: grzywna+odszkowanie= szkoda ekonomiczna/ prawdopodbieństwo ujawnienia działalności kartelu

21 Before and After Trudności przy oszacowaniu strat związanych z działalnością kartelu związane są głównie z doborem odpowiedniego przedziału czasu okresu badawczego, zmianami ekonomicznymi wpływającymi na cenę w danym okresie, jak również ryzyko petryfikacji zachowań kartelu Zaletą jest proste wyliczenie strat pomimo trudności w założeniach początkowych

22 Metoda kosztowa Metoda ta polega na porównaniu ceny konkurencyjnej do całkowitych kosztów zmiennych i stałej marży. Maksymalizacja polega na porównaniu zysków marginalnych i kosztów marginalnych.

23 Metody ekonometryczne
Oparte na modelu Cournot lub modelu Bertranda analizujące jak mogłyby kształtować się ceny gdyby nie istniał kartel. I regresja ceny w oparciu o obserwacje z dwóch okresów (koszty wytworzenia, zmienne objaśniające zmieniający się popyt). II Dane brane z jednego okresu ( zmowy cenowej), cena konkurencyjna jest prognozowana a założenia te wykorzystywane gdy zmowa kartelu nie miała wpływu na koszty produkcji

24 Yardstick (metoda porównawcza)
Porównywanie do rynku zbliżonego ( czyli bez zmowy cenowej), dla rynków w tym samym regionie geograficznym. Rynki porównawcze powinny mieć podobne poziomy produkcji, technologii oraz popytu. W przypadku tej metody rynki zamienne również są pod wpływem działań cenowych kartelu.

25 Teoria gry Wykorzystanie modelowania teoretycznego oligopolów ( Cournot i Bertrand).

26 Podsumowanie W lipcu 1996 roku, sędzia zatwierdził 45 mln $ kary jako słuszną i uzasadnioną dla kartelu, ADM karał swoich partnerów kartelu przez jednostronnie obniżanie ceny do punktu gdzie ADM ledwo pokrywał koszty zmienne, Niedoszli zbrojarze cen oczekują, że ich zyski monopolistyczne będą przekraczać koszty finansowania antymonopolowych grzywien. Wtedy jest dla nich racjonalne stworzyć kartel.

27 Podsumowanie c.d. Z najlepszych przypuszczeń wynika, że firmy dopuściły się w okresie antymonopolowej odpowiedzialności z okresu, w którym ostatni rzut globalnych karteli był znacznie niższy z powodu zmieniającego się krajobrazu prawnego w dalszej części 1990 roku. Należy również wziąć pod uwagę trzy dodatkowe czynniki: prawdopodobieństwo wykrycia kartelu operacyjnego, rzeczywiste a nie maksymalne kary antymonopolowe i położenie geograficzne monopolistycznych zysków generowanych przez kartel. Ograniczone dowody z USA i Europy wskazują, że prawdopodobieństwo, że założony nielegalny kartel zostanie złapany jest gdzieś pomiędzy 10% a 20%!

28 Podsumowanie c.d. W Azji, grzywny kartelu są małe lub nie istnieją.
Cechą najbardziej globalnych karteli odkrytych od 1996 roku jest to, że ich sprzedaż i zyski były rozprowadzane niemal równo w całej Ameryce Północnej, Europie Zachodniej, a reszta świata. Najbardziej surowo ukarany spiskowiec lizyny – ADM. Jego monopolistyczne zyski z ustalaniem ceny lizyny przez trzy lata był ok 80 mln $. ADM zapłacił $ 70 mln grzywny do Rządu federalnego, około 49 mln $ dla bezpośrednich nabywców lizyny i 15 mln $ dla pośrednio kupujących.

29 Dziękujemy

30 Pytania 1. Ekonomia widzi kartele jako: a) monopol, b) specjalnego rodzaju oligopol, c) duopol, d) żadne z powyższych, 2. Celem kartelu jest: a) zazwyczaj zwiększyć łączne zyski swoich członków na poziomie jak najbardziej zbliżonym do tego z monopolistą, b) zazwyczaj zmniejszyć łączne zyski swoich członków na poziomie jak najbardziej zbliżonym do tego z oligopolem, c) wyrównać zyski, d) wykluczenie konkurencji,

31 Pytania c.d. 3. Do metod kalkulacji narzutu kartelu należy: a) metoda „przed i po”, b) metoda ekonometryczna, c) koszty produkcji, d) wszystkie powyższe, 4. Odstraszanie karteli polega na: a) karach w wysokości 300%-1000%, b) zaniżaniu ceny, c) zaostrzenie prawa, d) żadne z powyższych, 5. Metoda kosztowa polega na: a) porównaniu ceny konkurencyjnej do całkowitych kosztów zmiennych i stałej marży, b) porównaniu kosztów do przychodów, c) zsumowaniu kosztów i porównanie ich z zyskami, d) porównanie kosztów wynikających z współdziałania w kartelu do czystej konkurencji,


Pobierz ppt "Patrycja Sepełowska Jagoda Sim Karol Kiełbowicz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google