Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wycena opcji Barbara Załęska. Emery Bowlander Ekscentryczny, bardzo bogaty, wymagający inwestor prognozuje wzrost wartości akcji jest zainteresowany kupnem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wycena opcji Barbara Załęska. Emery Bowlander Ekscentryczny, bardzo bogaty, wymagający inwestor prognozuje wzrost wartości akcji jest zainteresowany kupnem."— Zapis prezentacji:

1 Wycena opcji Barbara Załęska

2 Emery Bowlander Ekscentryczny, bardzo bogaty, wymagający inwestor prognozuje wzrost wartości akcji jest zainteresowany kupnem europejskiej opcji call

3 Opcja Daje prawo zakupu akcji Fellare (przemysł lotniczy) Cena wykupu $44 Termin zapadalności: za 12 tygodni

4 Wycena Wartość opcji w dniu wykonania to różnica między kursem akcji a $44 Bieżąca wartość opcji to zdyskontowana wartość opcji w dniu wykupu

5 Kurs akcji Modelowany jako zmienna o rozkładzie normalno- logarytmicznym Wartość oczekiwana: Gdzie Odchylenie standardowe:

6 Warunki początkowe modelu Bieżąca cena akcji $42 Zmienność historyczna 30% rocznie Roczna stopa procentowa 8%

7 Liczba symulacji- 5000

8 Analiza wyników

9 Prognoza kursu akcji

10 Zbieżność średniego kursu

11 Wyniki Średni kurs akcji w dniu wykupu: $42,74 z odchyleniem standardowym $2,74 Najwyższy otrzymany kurs: $73,85 Najniższy otrzymany kurs: $25,12

12 Histogram

13 Dystrybuanta wartości kursu akcji 39,38%

14 Wycena Średnia wypłata opcji to $1,92 Bieżąca wartość opcji to $1,89

15 Wynik modelu Blacka- Scholesa $1,88 (co przy poziomie istotności 5% nie daje podstaw do odrzucenia hipotezy o zgodności wyników)

16 Analiza wrażliwości

17


Pobierz ppt "Wycena opcji Barbara Załęska. Emery Bowlander Ekscentryczny, bardzo bogaty, wymagający inwestor prognozuje wzrost wartości akcji jest zainteresowany kupnem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google