Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CENTRUM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W POZNANIU – JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, PROMOCJA UCZELNI I MIASTA Prof.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CENTRUM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W POZNANIU – JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, PROMOCJA UCZELNI I MIASTA Prof."— Zapis prezentacji:

1

2 CENTRUM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W POZNANIU – JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, PROMOCJA UCZELNI I MIASTA Prof. dr hab. med. Grzegorz Oszkinis

3 Diagnoza – stan przed realizacją projektu  rozproszenie funkcji administracyjnych związanych ze studiami anglojęzycznymi,  ograniczona liczba krajów pochodzenia studentów zgłaszających się na rekrutację,  wzrastająca liczba aplikacji przy ograniczonej kadrze administracyjnej,  brak stałego kontaktu z absolwentami i informacji o ich losach,  brak spójnej wizji marketingowej – informacje o Uczelni rozprzestrzeniały się głównie za pomocą „marketingu szeptanego”

4 Założenia projektu  centralizacja i poprawa jakości obsługi studentów,  dywersyfikacja i usprawnienie procesu rekrutacji,  podniesienie jakości nauczania, unowocześnienie metod i zwiększenie opcji zawodowych dla absolwentów; wprowadzenie międzynarodowych standardów,  rozwinięcie marketingu na skalę globalną i zwiększenie rozpoznawalności marki PUMS,  nieustanne podnoszenie kompetencji kadry,  rozwinięcie sieci profesjonalnych relacji w skali lokalnej i międzynarodowej

5 Założenia dotyczące potrzeb różnych grup podmiotów w ramach Uczelni  studenci: zapewnienie wysokiej jakości edukacji i obsługi na konkurencyjnym światowo poziomie,  absolwenci: zapewnienie dobrej wyjściowej pozycji na rynku pracy, pozytywnego nastawienia do Uczelni, miasta i kraju,  kandydaci: zwiększenie atrakcyjności i dostępności oferty,  kadra: zwiększanie profesjonalizmu i kompetencji,  kanclerz: utrzymanie stałego źródła dochodu dla Uczelni

6 Harmonogram projektu  2010: stworzenie sekcji symulacji medycznej i e-learningu,  2011: wdrożenie autorskiego systemu rekrutacji on-line, z modułem płatności przez internet (2013),  2010-2015: - umowy międzynarodowe i nowi partnerzy, - lepsze przygotowanie do egzaminów licencyjnych, - szkolenia i staże dla kadry nauczycielskiej, - aktywizacja organizacji studenckich, - szereg inicjatyw związanych z obsługą studentów, - obecność w mediach społecznościowych

7 Główne wyzwania w realizacji projektu  przezwyciężenie mentalnych przyzwyczajeń i schematów administracyjnych przy wprowadzaniu zmian,  utrzymanie równowagi pomiędzy celami finansowymi i akademickimi Uczelni,  zmiany na rynku edukacyjnym,  integracja dużej wielokulturowej grupy,  współpraca z firmami prywatnymi,  dostosowanie curriculum do różnych krajowych i międzynarodowych standardów

8 Osiągnięte rezultaty (1)  najbardziej zróżnicowana oferta edukacyjna w języku angielskim wśród polskich uczelni medycznych,  Uczelnia i dyplomy uznawane na całym świecie,  dobre wyniki egzaminów licencyjnych oraz powodzenie na rynku pracy naszych absolwentów,  zwiększenie liczby aplikacji, wyjściowego poziomu przygotowania kandydatów oraz zróżnicowania ich krajów pochodzenia,  rozbudowa i unowocześnienie bazy edukacyjnej oraz metod nauczania

9 Osiągnięte rezultaty (2) zapoczątkowanie wielokierunkowego partnerstwa z uczelniami poznańskimi i zagranicznymi w zakresie kształcenia studentów i wymiany akademickiej, rozwój organizacji studenckich i życia kulturalnego, bardziej efektywne użycie środków na rekrutację i promocję, zwiększenie wymiany akademickiej (np. Erasmus, GHLO), usprawnienie kontaktu ze studentami, absolwentami, kandydatami i osobami trzecimi

10 Podpowiedzi dla innych uczelni  Uczestnictwo w międzynarodowych inicjatywach zwykle podwyższa standardy kształcenia.  Dobre rozwiązania, które sprawdzą się w programach anglojęzycznych, są często przenoszone na grunt studiów polskojęzycznych i stanowią istotną korzyść dla uczelni.  Podstawą działania jest profesjonalny i kompetentny zespół ludzi oraz wsparcie ze strony władz uczelni.  Należy być otwartym na współpracę, nowe pomysły, inicjatywy oddolne, ale i umiejętnie gospodarować dostępnymi środkami.

11 Podsumowanie  Projekt CNJA jest projektem ciągłym, a więc pomimo dotychczasowych osiągnięć wciąż się zmienia, reagując na bieżące potrzeby i prognozy rynkowe na przyszłość.  W Polsce działanie uczelni w tym zakresie w dużym stopniu stanowi szukanie i testowanie rozwiązań pionierskich, takich jak łączenie specyfiki uczelni publicznej i szkoły oraz firmy konkurującej na rynku międzynarodowym.  Na wyniki często trzeba czekać latami – nie powinno się w pośpiechu zaniedbywać detali.

12


Pobierz ppt "CENTRUM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W POZNANIU – JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, PROMOCJA UCZELNI I MIASTA Prof."

Podobne prezentacje


Reklamy Google