Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TEORIA OGRANICZEŃ W EDUKACJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TEORIA OGRANICZEŃ W EDUKACJI"— Zapis prezentacji:

1 TEORIA OGRANICZEŃ W EDUKACJI
TOC TEORIA OGRANICZEŃ W EDUKACJI

2 CEL TOC– uczenie myślenia
TOC - to uniwersalny program edukacyjny, w formie 3 prostych narzędzi graficznych, do wykorzystania dla wszystkich poziomów edukacyjnych. CEL TOC– uczenie myślenia https://www.youtube.com/watch?v=Jz_Zzi7Vwzg

3 Stan na dziś: Wielu uczniów nie wie jak rozwiązywać swoje własne problemy. Wielu uczniów nie chce ponosić odpowiedzialności za konsekwencje własnych decyzji. Wielu uczniów nie potrafi odnieść tego, czego się uczą do innych sytuacji. Wielu uczniów nie widzi związków pomiędzy zdobytą wiedzą a codziennym życiem. Wielu uczniów nie rozumie tekstu, który czytają, co uniemożliwia im uzyskanie dobrych ocen. Wielu uczniów nie potrafi wyrazić swoich myśli.

4 Zmiana roli nauczyciela
PRZENIEŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PROCES UCZENIA SIĘ NA BARKI UCZNIA, STAĆ SIĘ TRENEREM, MODERATOREM

5 Jutro to pokolenie będzie już stracone. Musimy działać dzisiaj
Jutro to pokolenie będzie już stracone. Musimy działać dzisiaj Premling Edukacja powinna być zorientowana nie na wczorajszy rozwój dziecka, ale w kierunku jego przyszłości. Lew Wygotsky

6 WZMOCNIENIE PRZYSPIESZENIE
Według rosyjskiego psychologa Aleksandra Zaporożca, istnieją dwa równoległe wszechświaty kulturowe – osoby dorosłej i dziecka. W związku z powyższym istnieją dwie możliwe postawy dla pedagogów dziecięcych. Możemy również pozwolić dzieciom przeżyć swoje dzieciństwo w tak pełny sposób, jaki jest możliwy, jednocześnie wspomagając je w pogłębianiu i wzbogacaniu ich dziecięcej perspektywy. Tu znajduje się istota koncepcji znanej jako „edukacja rozwojowa”. Możemy chwycić dziecko za kark i zaciągnąć je w kulturę dorosłych, próbując przedwcześnie przepro-wadzić je do następnego etapu rozwoju. Slajd przyspieszania i wzmacnianie - Nie przyspieszajmy rozwoju, ale wzmacniajmy go. Nie można wziąć trzylatka i zmuszać go w sposób przyspieszony do rozwiązywania zadań przewidzianych dla starszych dzieci. Dzieci same znajdują ciekawe rozwiązania i pracują w wybranym przez siebie tempie. Na ogół pracują szybciej. Jak podkreśla L. W. „ w zabawie dziecko zawsze zachowuje się ponad swój wiek, wychodzi poza swoje codzienne zachowania, przerasta się o głowę.” Cechy nabyte i wrodzone są odpowiedzialne za sukces pół na pół. Wszystko zależy od tego, jak dane cechy są rozwijane. GD. Twierdzi, że dzieci nabywają umiejętności ze społecznego, kulturowego i edukacyjnego aspektu ich życia. Możliwe jest więc rozwijanie ich uzdolnień. Program Rozwoju Poznawczego„Klucz do uczenia się” daje dzieciom możliwość głębokiego przeżywania ich dziecięcego świata. To daje nam pewność, że zbadają i zgłębią każdy jego zakątek.

7

8 Umiejętności Ogólne Szczegółowe Samoregulacja Komunikatywne Poznawcze
KLASYIFIKACJA UMIEJĘTNOŚCI (Diachenko & Veraksa) Umiejętności Umiejętności umożliwiające skuteczne uczenie Ogólne Umiejętności wykorzystywane przy wykonywaniu wszystkich czynności Szczegółowe Umiejętności wykorzystywane przy wykonywaniu poszczególnych zadań Samoregulacja Komunikatywne Planowanie i wdrażanie planów w życie Poznawcze Zrozumienie innych i bycie zrozumianym Rozpoznanie, przedstawianie za pomocą modelu, zmiana zależności Językowe Matematyczne Muzyczne Ruchowe Wizualno- przestrzenne Interpersonalne Intrapersonalne Przyrodnicze Intelektualne Kiedy zastanawiamy się nad tym, w jakiej dziedzinie nasze dzieci mogą być utalentowane – przychodzi nam do głowy zestaw określonych umiejętności (językowe, matematyczne…) Psychologowie po wielu latach badań doszli do wniosku, że aby dzieci odniosły sukces w szkole i dorosłym życiu powinny we wczesnych latach swojego dzieciństwa rozwinąć trzy kluczowe umiejętności: samoregulację, poznawcze i komunikatywne. Są to umiejętności ogólne. Muszą być zrozumiane przez innych i muszą być w stanie zrozumieć innych. Powinny mieć umiejętność planowania i kierowania swoją uwagą i zachowaniem. Muszą też umieć modele mentalne tego, w jaki sposób funkcjonuje świat. – myślenie. Myślenie można opisać ogólnie jako zdolność umysłu do tworzenia symbolicznego modelu rzeczywistości, oraz do przeprowadzania przekształceń na tym modelu, zastępując tym samym realne działania.. Można też wyróżnić bardziej wąskie kategorie procesów złożonych, jakie mieszczą się w takiej definicji, jak np. rozwiązywanie problemów, abstrahowanie itd. Twórcze Rozwiązywanie problemów Znajdowanie nietuzinkowych rozwiązań Symboliczne Normatywne Dialektyczne Postrzeganie pojęć przez symbole Odzwierciedlanie rzeczywistości Przetwarzanie pomysłów

9 Trzy najważniejsze informacje:
1. Używając narzędzi można realizować wszystkie zaplanowane treści. 2. Nie potrzebne dodatkowe środki ani dodatkowy czas. 3. Zaangażowanie dzieci jest znacznie większe , a efekt pracy znacznie lepszy. 1. To nie dodatkowe zadania, to sposób na wykonanie zadań – Nie kiedy?, tylko jak?

10 Papier, ołówek i odrobina chęci … 

11 Aby zagwarantować skuteczny, nowoczesny proces edukacji musimy odpowiedzieć sobie na trzy kluczowe pytania: ..Co zmienić? ..W co zmienić? ..Jak spowodować zmianę? Jak jest, jaki mamy cel, jak osiągnąć cel

12 Co zmienić? Czy ważne jest, aby uczniowie posiadali zdolność krytycznego myślenia? Takich jak: Analizowanie raczej niż zapamiętywanie wydarzeń, pojęć i informacji Efektywne zadawanie pytań i interpretowanie informacji Wyciąganie wniosków…”czytanie między wierszami” Ocenianie wiarygodności wniosków, hipotez i opinii Logiczne uzasadnianie swojego stanowiska Stosowanie nowej wiedzy na innych przedmiotach i do…. Podejmowanie uzasadnionych, odpowiedzialnych decyzji

13 Związki przyczynowo –skutkowe występujące w treściach wszystkich przedmiotów (język polski, matematyka, historia, itd. Planowanie pracy. Podejmowanie samodzielnych decyzji przez uczniów i przewidywanie ich konsekwencji. Poprawa komunikacji w klasie. Analiza konfliktów i umiejętność znajdowanie ich rozwiązania.

14 konsekwencji „Łączenie kropek”
Łatwe definiowanie swoich potrzeb Przetwarzanie Praca zespołowa Informacji Wyznaczanie celów PLANOWANIE UCZYMY KREATYWNOŚĆ Przewidywanie MYŚLENIA konsekwencji „Łączenie kropek” - nowa i stara wiedza Myślenie logiczne Wyjście poza szablon Umiejętność dostrzegania związków przyczynowo - skutkowych

15 Zrozumieć materiał zamiast uczyć się go na pamięć.
Korzyści dla uczniów: Zrozumieć materiał zamiast uczyć się go na pamięć. Potrafią odnieść wiedzę zdobytą w szkole do swojego życia poza szkołą. Wiedzą jak rozwiązywać swoje problemy, konflikty. Mają narzędzia, dzięki którym mogą i przenoszą odpowiedzialność za proces uczenia się na swoje barki. Poprzez swój graficzny układ, przejrzystość i łatwość budowy narzędzia te są bardzo proste do nauczenia a potem zastosowania przez uczniów.

16

17 CHMURKA Jest narzędziem, które służy do analizowania przyczyn konfliktu – przeniesienie koncentracji z żądań na potrzeby stron zaangażowanych w konflikt.

18

19 Jak pracować z chmurką? Identyfikacja konfliktu Określenie potrzeb
Ustalenie wspólnego celu Szukanie rozwiązań Sprawdzenie logiki

20 Korzyści ze stosowania Chmurki
Przedstawianie przypuszczeń oraz określanie problemów uczy znajdowania logicznych rozwiązań i rozwiązywania sporów. W szkole będzie dziecko będzie lepiej rozumiało omawiane tematy, będzie umiało ocenić pomysły, a także będzie umiało w logiczny i przemyślany sposób znajdować rozwiązania problemów. W domu będzie dziecko sprawiedliwie rozwiązywało konflikty, będzie umiało zrozumieć punkt widzenia innych osób, będzie umiało podejmować bardziej odpowiedzialne decyzje i będzie chętniej współpracować.

21 Logiczna gałązka - Gałąź
Pozwala poznać i odkryć związki przyczynowo – skutkowe, określać logiczne konsekwencje zdarzeń i co za tym idzie – pomaga nabyć umiejętności przewidywania następstw własnego zachowania czy podjętych decyzji.

22

23 Ćwiczenie: Przeczytaj i zapamiętaj.
Nasze działania nie powinny być szkodliwe dla środowiska Powinniśmy chronić przyrodę Powinniśmy zmienić nasze nawyki i sposób życia Ludzkość ma przetrwać Należy przetwarzać surowce wtórne, segregować śmieci i oszczędzać energię W trakcie czytania zagadywać, by wprowadzić szum informacyjny. To jest proste.

24 Jeśli ludzkość ma przetrwać to powinniśmy chronić przyrodę. powinniśmy chronić przyrodę nasze działania nie powinny być szkodliwe dla środowiska powinniśmy zmienić nasze nawyki i sposób życia Należy przetwarzać surowce wtórne, segregować śmieci i oszczędzać energię

25 Należy przetwarzać surowce wtórne, segregować śmieci i oszczędzać energię. Powinniśmy zmienić nasze nawyki i sposób życia. Nasze działanie nie powinny być szkodliwe dla środowiska. Powinniśmy chronić przyrodę. Jeżeli Ludzkość ma przetrwać.

26 SKUTEK to Jeżeli PRZYCZYNA
Gałąź prosta SKUTEK to Jeżeli PRZYCZYNA

27 Ćwiczenie: Dokończ zdania
Jeśli Doprowadzimy do globalnego ocieplenia, to ……… Jeśli Nie dorobię pracy domowej, to …………… Jeśli Będę pobłażać uczniom, to …………………. Lodowce stopnieja

28 Język polski: Jeśli Usunę podmiot, zmienię formy czasownika na – no, - to. to Otrzymam zdanie bezpodmiotowe.

29 Gałąź logiczna prosta Określamy logiczne konsekwencje zdarzeń TO Jaki był tego skutek? Porządkujemy fakty lub główne treści w łańcuchach następujących po sobie zdarzeń TO Co się stało później? Jeżeli Odkrywamy i nazywamy związki Co się wydarzyło przyczynowo skutkowe. na początku?

30 Gałąź logiczna złożona
SKUTEK to ponieważ założenie, uzasadnienie, przypuszczenie, wniosek Jeżeli PRZYCZYNA

31 Zwiększam odporność organizmu to ponieważ Miód ma właściwości lecznicze Jeżeli Jem miód codziennie

32 Jak pracować z Gałązką Logiczną?
Zainteresowanie dzieci zadaniem  Łączenie słowa z danymi i działaniem matematycznym Dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych Analiza treści poprzez opowiadanie Wybór kluczowych danych

33 Korzyści Przewidywanie konsekwencji w danych sytuacji oraz postępowania własnego oraz innych osób. W domu dziecko będzie umiało zrozumieć konsekwencje swojego postępowania i dlatego będzie mogło samodzielnie eliminować niepożądane zachowania i będzie to robić chętnie. W szkole dziecko lepiej zrozumie logiczne zasady naukowe i matematyczne, będzie umiało głębiej analizować tematy i rozwinie umiejętność kreatywnego pisania wypracowań.

34 Drzewko Ambitnego Planu
Narzędzie ułatwia osiągnięcie wyznaczonego celu, poprzez tworzenie strategicznego planu, z podziałem na etapy działania i określaniem wszelkich przeszkód, które uniemożliwiają osiągnięcie celu, wraz z podaniem sposobów pokonania tych przeszkód.

35

36 Korzyści - Ustanawianie własnych celów, przewidywanie trudności oraz stosowanie sposobów uporania się z tymi trudnościami. - W domu dziecko będzie bardziej odpowiedzialne i będzie lepiej planowało swój dzień. - W szkole dziecko będzie umiało określić własne cele i rozwinie umiejętności przywódcze.

37

38

39

40

41

42 Jak pracować z Drzewkiem Ambitnego Planu
Identyfikacja konfliktu Określenie potrzeb Ustalenie wspólnego celu  Szukanie rozwiązań Sprawdzenie logiki

43 TIK Jeśli nie wiesz, jak się zachować w jakiejś sytuacji, zachowaj się przyzwoicie - powiadał Antoni Słonimski. Prywatnie masz prawo nie przepadać za telefonami komórkowymi, podobnie jak nie musisz uwielbiać np. sosu słodko-kwaśnego. Jednak służbowo masz - niezależnie od nauczanej specjalności - wręcz obowiązek kształtowania całego szeregu umiejętności związanych z wykorzystaniem cyfrowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. I pewnie słusznie, bo w naszym kręgu cywilizacyjnym już szereg lat temu uznano brak dostępu do tych technologii oraz brak umiejętności korzystania z nich za bariery cywilizacyjne o podstawowym znaczeniu.

44  Zezwól uczniom na wybieranie formy oddawania pisemnych prac, zwłaszcza tych domowych i zespołowych: napisane odręcznie; wydruki prac przygotowanych w edytorze; dokumenty online opublikowane lub udostępnione ci online poprzez internet.

45 Nie przekonuj uczniów, że siedzenie nad komputerem szkodzi, jeżeli jednocześnie zachęcasz ich do siedzenia nad książką. Wewnętrzna sprzeczność tego przekazu dla uczniów jest oczywista. Ruch to zdrowie, ale z mobilnym urządzeniem o ruch łatwiej niż z otwartą książką.

46 Staraj się używać programów ogólnodostępnych (bezpłatnych wersji bez wysokich wymagań sprzętowych). Inaczej albo uniemożliwiasz uczniom pracę w domu, albo pośrednio zachęcasz ich do kradzieży oprogramowania.

47 Jak najczęściej wychodź z uczniami poza mury szkoły
Jak najczęściej wychodź z uczniami poza mury szkoły. Jednym z najważniejszych czynników dystansujących smartfony i tablety od komputerów desktopowych jest ich mobilność. Możesz je zabrać na łąkę, do lasu czy na miejski rynek, żeby tam przeprowadzić zajęcia. Nie traktuj tego zalecenia wyłącznie w kategorii wycieczek przedmiotowych. Dzięki mobilnym urządzeniom można łatwo uczniów zmotywować do bardzo sensownej własnej aktywności pozalekcyjnej - zdrowej (świeże powietrze i ruch) oraz owocnej edukacyjnie.


Pobierz ppt "TEORIA OGRANICZEŃ W EDUKACJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google