Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nagroda im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nagroda im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej"— Zapis prezentacji:

1 Nagroda im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej
za wykazanie się szczególnym zaangażowaniem w działalności społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Katowice STRATEGIA NA LATA

2 Konkurs im. Józefa Kocurka – Społecznik roku 2015
NOMINOWANI

3 Społecznik roku 2015 - nominacja
Nominowana: Pani Beata Drozdek – Twardowska Wnioskodawca: mieszkanka Katowic – Anna Piegza Działaczka społeczna i samorządowa już od roku 1998, najpierw jako Radna Miasta Katowice, a w chwili obecnej jako Prezes Fundacji Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Niezastąpiona, pomocna, wrażliwa na krzywdę ludzką. Aktywnie uczestniczy w życiu i rozwoju miasta Katowice.

4 Społecznik roku 2015 - nominacja
Działaczka spoleczna zaangażowana w działalność charytatywną Parafii św. Szczepana w Katowicach - Bogucicach. Liderka Zespołu Charytatywnego, w którym na zasadzie wolontariatu posługę sprawuje około 15 osób. Organizatorka spotkań wigilijnych, wielkanocnych dla dzieci, osób samotnych, paczek żywnościowych dla najbiedniejszych rodzin dzielnicy Bogucice, dla osób niepełnosprawnych i chorych. Nominowana: Pani Jadwiga Charyga Wnioskodawca: Pan Damian Stępień

5 Społecznik roku 2015 - nominacja
Za swoja działalność kombatancką i społeczną została uhonorowana wieloma medalami i odznaczeniami, posiada stopień oficerski-porucznik w stanie spoczynku. Od roku 1996 do dziś Pani Krystyna jest Prezesem Ligockiego Koła Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych. Praca Pani Krystyny polega na opiece i pomocy członkom oraz wdowom po podopiecznych. Nominowana: Pani Krystyna Koczy Wnioskodawca: Miejski Dom Kultury „Ligota”

6 Społecznik roku 2015 - nominacja
Centrum od 4 lat świadczy nieodpłatne usługi dla mieszkańców Katowic w zakresie poradnictwa prawnego, psychologicznego, socjalnego, przeciw przemocy. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, seniorami, osobami niepełnosprawnymi. Od wielu lat odbywają się spotkania grupy samopomocowej rodziców dzieci zażywających narkotyki. Centrum prowadzi także wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Nominowane: Ewangelickie Centrum Diakonijne „Słoneczna Kraina” Wnioskodawca: mieszkanka Katowic - Pani Bożena Polak

7 Społecznik roku 2015 - nominacja
Od 8 lat pełni funkcję Dyrektora Gimnazjum nr 13 w Katowicach, a od 18 lat pełni funkcje Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół'43”.Inicjator powstania klubu i jego główny założyciel. Organizator wielu imprez charakterze sportowo-rekreacyjnym. Pełni również funkcje członka Zarządu,Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach. Kilkoro wychowanków Pana Krzysztofa szopienickiego klubu jest zawodnikami klubów Plus Ligii oraz I i Ii ligi siatkówki. Nominowany: Krzysztof Nowosielski Wnioskodawca: Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe 'Dwójka”

8 Społecznik roku 2015 - nominacja
Stowarzyszenie działa na terenie miasta Katowice w dzielnicy Szopienice od prawie 30 lat. Stowarzyszanie pomaga, skupia i udziela informacji osobom uzależnionym od alkoholu oraz członkom ich rodzin. Z oferty Stowarzyszenia skorzystać mogą osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu i innych środków psychoaktywnych i behawioralnych, osoby współuzależnione, osoby z problemem przemocy, dzieci i młodzież, oraz osoby, które chcą zmienić swoje życie trzeźwo patrząc na świat Nominowane: Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka” Wnioskodawca: Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno – Turystyczne w Katowicach

9 Społecznik roku 2015 - nominacja
Od wielu lat związana z MDK Bogucice - Zawodzie oraz innymi organizacjami i grupami nieformalnymi działającymi na terenie miasta Katowice. Realizatorka wielu ciekawych przedsięwzięć i wydarzeń kulturalno-artystycznych, w tym przede wszystkim działań wykonywanych w drodze wolontariatu i nieodpłatnej aktywności społecznej. Nominowana: Pani Aldona Adamska - Dziuba Wnioskodawca: Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach

10 Społecznik roku 2015 - nominacja
Od ponad 50 lat związany jest z Orkiestra Dęta ,,Katowice”, od 38 lat jest jej szefem, dyrygentem i kapelmistrzem. Od momentu, kiedy przejął zespół w roku 1976, intensywnie pracował nad uatrakcyjnieniem repertuaru, zakupem nowych instrumentów, mundurów górniczych a co najważniejsze - rozpoczął prace z dziećmi i młodzieżą z Bogucic, ucząc ich czegoś więcej niż tylko gry na instrumentach dętych, bo również kultury i muzycznego obycia. Nominowany: Pan Stefan Łebek Wnioskodawca: Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach

11 Społecznik roku 2015-nominacja
Aktywny społecznik działający na rzecz podtrzymywania tradycji i wiedzy historycznej o dzielnicy Bogucice, organizator szeregu wielopokoleniowych spotkań, szczególnie katowickiego środowiska harcerskiego oraz aktywny członek Koła Miłośników Historii Bogucic. Specjalista z zakresu wykorzystania surowców mineralnych, inżynierii i zarządzania środowiskiem, członek i przewodniczący Komitetu Węglowego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, członek krajowych i zagranicznych Rad Naukowych, organizator katedry Zarządzania Środowiskiem Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, inicjator i koordynator Programu Bezdymnego Spalania Węgla. Nominowany: Zygfryd Nowak Wnioskodawca: Miejski Dom Kultury „Bogucice- Zawodzie” w Katowicach

12 Społecznik roku 2015-nominacja
Nominowana: Pani Jolanta Grabowska - Markowska Wnioskodawca: MOPS Katowice Pani Jolanta Grabowska – Markowska jest lekarzem medycyny, pediatrą, od 1990 roku założycielem i prezesem Społecznego Towarzystwa Hospicjum Cordis w Mysłowicach. Jest także założycielką i dyrektorką pierwszego na Śląsku stacjonarnego hospicjum dla dorosłych oraz pierwszego w Polsce stacjonarnego hospicjum dla dzieci. Laureatka „Żółtego Żonkila” - odznaczenia Polskiego Komitetu Zwalczania Raka oraz wielu innych nagród za szczególne zasługi w zwalczaniu chorób nowotworowych, za wieloletnią i konsekwentną posługę dla chorych.

13 Laureaci Nagrody im. Józefa Kocurka
2012 Eugeniusz Poloczek Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne w Katowicach 2013 s. Anna Bałchan Stowarzyszenie Po-MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej w Katowicach 2014 Bogdan Nowak działacz społeczny w dzielnicy Ligota-Panewniki

14 Nagrodę im. Józefa Kocurka
Społecznik roku 2015 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Nagrodę im. Józefa Kocurka otrzymuje PANI JADWIGA CHARYGA

15 PANI JADWIGA CHARYGA – SPOŁECZNIK ROKU 2015
Pani Jadwiga Charyga od ponad 30 lat zaangażowana jest w działalność charytatywną Parafii św. Szczepana w Katowicach – Bogucicach. Od 20 lat jest liderem Zespołu Charytatywnego, w którym na zasadzie wolontariatu posługę sprawuje około 15 osób. Pani Jadwiga koordynuje pracę Zespołu, prowadząc stałą współpracę z MOPS Katowice, Caritas Archidiecezji Katowickiej oraz innymi instytucjami prowadzącymi działalność w zakresie polityki społecznej. Przez wiele lat Pani Jadwiga organizowała i prowadziła kolonie charytatywne, dzięki czemu z bezpłatnego wypoczynku wakacyjnego mogło skorzystać kilkaset dzieci, dla których była to jedyna możliwość takiego spędzenia wakacji. W ramach swojej działalności Pani Jadwiga regularnie organizuje: spotkania wigilijne i wielkanocne dla dzieci, dla osób samotnych, paczki żywnościowe dla najbiedniejszych rodzin dzielnicy Bogucice, paczki żywnościowe dla osób niepełnosprawnych i chorych. Stałą opieką Zespołu Charytatywnego prowadzącego działalność pod kierunkiem Pani Jadwigi Charygi objętych jest 135 rodzin. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

16 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Nagroda im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google