Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Artur Kochański Sekcja Naukowa Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Artur Kochański Sekcja Naukowa Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP."— Zapis prezentacji:

1 Artur Kochański Sekcja Naukowa Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP

2  Parlament i Rząd RP  Samorząd lokalny  Służba zdrowia  Pomoc społeczna  Organizacje pozarządowe  Instytucje rynku pracy  Szkoły i uczelnie

3  podstawowa opieka zdrowotna  poradnia zdrowia psychicznego  zespół leczenia środowiskowego  oddział dzienny  hostel terapeutyczny  oddział całodobowy  opieka rodzinna (heterofamilijna)  zakład opiekuńczo-leczniczy

4  sekcja pracy socjalnej  ośrodek interwencji kryzysowej  środowiskowy dom samopomocy  mieszkanie chronione  specjalistyczne usługi opiekuńcze  dom pomocy społecznej

5  stowarzyszenia pacjentów  stowarzyszenia rodzin  stowarzyszenia profesjonalistów

6  warsztat terapii zajęciowej  zakład aktywności zawodowej  zakład pracy chronionej  spółdzielnia socjalna  centrum integracji społecznej  firma społeczna (np. w formie spółki z o.o.)  przyjazna chorym firma otwartego rynku  urząd pracy/agencja zatrudnienia

7  Integrujący: - terapeutycznie (model bio-psycho-społeczny), - organizacyjnie (samorząd lokalny, jednostki służby zdrowia, placówki pomocy społecznej, szkoły (uczelnie), pracodawcy, NGO), - w ujęciu osobowym (aby leczyć się, mieszkać, uczyć, pracować w lokalnej społeczności)  Efektywny: - terapeutycznie, - organizacyjnie, - finansowo

8  Ex CORDIS Ośrodek Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii: - Zespół leczenia środowiskowego - Oddziały dzienne  Ośrodek wsparcia „Serce”  Środowiskowy dom samopomocy „Serce”  Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

9  „Przyjazny Świat” - partnerstwo z Fundacją Inicjatyw Menedżerskich – koordynacja leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi w wieku 15-25 lat  „Przedsiębiorczy start” – tworzenie 3 spółdzielni socjalnych - partnerstwo z CONSULTOR Sp. z o.o.  „Przyjazny Uniwersytet” – osoby niepełnosprawne psychicznie na uczelni - partnerstwo z UMCS  „Droga do samodzielności” – rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi

10  „Woluntarystyczny model środowiskowej opieki psychiatrycznej na terenach wiejskich” – partnerstwo z Fundacją ISAP, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie i UMCS  Program edukacyjny w szkołach ponadgimnazjalnych Lublina – współpraca z Urzędem Miasta Lublin w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego  Partnerstwo z Albatros e.V. z Berlina: - Punkt informacyjno-konsultacyjny (PIK) - Lubelskie Porozumienie na Rzecz Zdrowia Psychicznego

11  NFZ  MPiPS  Samorząd wojewódzki  Samorząd gminny  PFRON  NCBiR  Fundusze europejskie


Pobierz ppt "Artur Kochański Sekcja Naukowa Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google