Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr Anna Raulinajtys & mgr Zofia Szczepaniak

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr Anna Raulinajtys & mgr Zofia Szczepaniak"— Zapis prezentacji:

1 dr Anna Raulinajtys & mgr Zofia Szczepaniak
Egzamin ACERT – część ustna dr Anna Raulinajtys & mgr Zofia Szczepaniak

2 Plan prezentacji: 1. Struktura egzaminu ustnego 2. Proces tworzenia pytań 3. Przygotowanie studentów 4. Kryteria ewaluacji

3 1. Struktura egzaminu ustnego
pytanie z zakresu materiału ogólnego; pytanie z zakresu materiału specjalistycznego.

4 Przykłady a) 1A.E-books have become increasingly popular in recent years. Convince your partner that e-books are better than traditional books. Take into account, for example, functionality, beauty, form, durability, ease of use. 1B. E-books have become increasingly popular in recent years. Convince your partner that traditional books are better than e-books. Take into account, for example, functionality, beauty, form, durability, ease of use.

5 2. Proces tworzenia pytań
kryteria dotyczące pytań ogólnych: - pytanie powinno być otwarte lub półotwarte; - pytanie nie może wymagać od zdających specjalistycznej wiedzy; - pytanie nie może faworyzować żadnego z kierunków; - pytanie powinno mieć charakter popularnonaukowy; - pytanie powinno być sformułowane w taki sposób aby między studentami nawiązał się dialog lub aby doszli do konkretnego konsensusu; - ma umożliwić wypowiedź dwóch stron; - pytanie musi być sformułowane na poziomie B2 pod względem słownictwa i struktur gramatycznych; - pytanie nie może poruszać tematów tabu.

6 2. Proces tworzenia pytań
b) kryteria dotyczące pytań specjalistycznych: powinny być precyzyjnie sformułowane tak aby student poprawnie zrozumiał problem, który ma za zadanie omówić; powinny odnosić się tylko i wyłącznie do zagadnień technicznych zawartych w programie nauczania dla danego kierunku powinny być odpowiednio skonkretyzowane i zawężone (nie mogą dotyczyć otwartych, szeroko pojętych problemów); powinny umożliwiać udzielenie wyczerpującej odpowiedzi w przewidzianym dla studenta czasie; powinny zawierać takie polecenia jak: zdefiniuj …, opisz …, wyjaśnij …, narysuj schemat i opisz …, podaj przykłady …, wyjaśnij procesy …, zidentyfikuj …, porównaj …, scharakteryzuj …, przedstaw …, itd.

7 3. Przygotowanie studentów do części ustnej egzaminu ACERT
a) materiał przygotowujący studentów do części ogólnej egzaminu ustnego: realizowany w ramach zajęć dydaktycznych oraz w ramach pracy własnej studenta; na stronie CJK dostępna lista zagadnień na podstawie których układane są pytania; zagadnienia podzielone na cztery główne kategorie: nowe technologie, praca, styl życia oraz podróże/turystyka; zbiór tekstów i zajęć tematycznych dostępnych w bibliotece CJK zbiór wyrażeń podtrzymujących interakcję. b) materiał przygotowujący studentów do odpowiedzi na pytanie specjalistyczne jest realizowany w ramach programu nauczania na danym kierunku.

8 4. Kryteria ewaluacji treść przekazu; poprawność językowa; bogactwo językowe; d) wymowa i intonacja.

9 4. Kryteria ewaluacji

10 4. Kryteria ewaluacji

11 4. Kryteria ewaluacji

12 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "dr Anna Raulinajtys & mgr Zofia Szczepaniak"

Podobne prezentacje


Reklamy Google