Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 1 PGE Dystrybucja Sp. z o.o. Praktyczne Aspekty Obsługi Pracowniczego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 1 PGE Dystrybucja Sp. z o.o. Praktyczne Aspekty Obsługi Pracowniczego."— Zapis prezentacji:

1 © Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 1 PGE Dystrybucja Sp. z o.o. Praktyczne Aspekty Obsługi Pracowniczego Programu Emerytalnego Ustawowe plany emerytalne PPE, IKE, IKZE – stabilna podstawa emerytalna: POSTULAT do realizacji Przemysław Gawlak Menedżer Wydziału Sprzedaży TU Allianz Życie Polska S.A. TFI Allianz Polska S.A. Konferencja tematyczna: III filar – szansa na lepsze jutro? Organizator: Uniwersytet Warszawski

2 © Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 2 2 Name der Präsentation Agenda I.PPE- podsumowanie ze strony praktyki rynkowej Spojrzenie makro- mikro II. Wnioski dla rynku polskiego III. Uzasadnienia z innych krajów IV. Kierunek niezbędnych zmian

3 © Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 3 Praktyka rynkowa: podsumowanie po 10 latach Przegrana I faza rynku PPE w latach 1999-2004 błędne przepisy pierwotnej ustawy: - składka podstawowa pochodząca z wynagrodzenia pracownika - sztywne reguły dla pracodawców - wysokie potencjalne sankcje dla pracodawców (potencjalna sankcja do 500 000 zł za nieprawidłowości) - początkowo restryktywne stanowisko Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (UNFE 1999- kwiecień 2002) Korzystne zmiany i względny rozwój w latach 2005-2009 3

4 © Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 4 Źródło PricewaterhouseCoopers Model podatkowy zorientowany na ulgi w okresie składkowym jest motorem rynku i powszechności systemu komercyjnego

5 © Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 5 Rynek PPE - analiza makro (1) za lata 2008-2009: Niska dynamika wzrostu ilości nowych PPE zakładanych przez pracodawców: - utworzonych zostało tylko 49 PPE w roku 2009 - nowo przystępujący pracownicy 8 500 osób (wzrost o 2,6% w stosunku do roku 2008) – w większości do programów utworzonych w latach ubiegłych Wysoki współczynnik kont biernych (20,2%!!! – 56 000 osób) na które nie wpływa składka podstawowa od pracodawcy 5 wrost o 400 aktywnych uczestnikówSpadek o 8200 aktywnych uczestników

6 © Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 6 Rynek PPE - analiza makro (2) za lata 2009-2010: Niska dynamika wzrostu ilości nowych PPE zakładanych przez pracodawców: - utworzonych zostało tylko 29 PPE w roku 2010 - nowo przystępujący pracownicy 9000 osób (wzrost o 2,7% w stosunku do roku 2009) – w większości do programów utworzonych w latach ubiegłych Wysoki współczynnik kont biernych (15,0%!!! ) na które nie wpływa składka podstawowa od pracodawcy 6 wzrost o 13 400 aktywnych uczestnikówspadek o 4 600 biernych uczestników

7 © Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 7 Źródło Edinem, opracowanie Maciej Rogala na podstawie danych z KNF Rynek IKE - analiza makro za lata 2005-2010

8 © Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 8 41% uczestników w wieku przedemerytalnym Źródło Edinem, opracowanie Maciej Rogala na podstawie danych z KNF Rynek IKE - analiza demograficzna

9 © Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 9 Źródło Edinem, opracowanie Maciej Rogala na podstawie danych z KNF Rynek IKE

10 © Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 10 Rynek IKE

11 © Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 11 Źródło Edinem, opracowanie Maciej Rogala na podstawie danych z KNF Rynek IKE

12 © Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 12 Rynek PPE

13 © Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 13 Analiza makro – zachowania uczestników Niska świadomość emerytalna i inwestycyjna: - 13% Polaków w wieku produkcyjnym deklaruje że oszczędza z myślą o emeryturze, a 21% deklaruje że zamierza to robić (raport CBOS BS/77/2010 ) - 21% Polaków zna reguły nowego systemu emerytalnego (badanie GFK Polonia dla dziennika Rzeczpospolita, wyd. 8 czerwca 2010 rp.pl/ekonomia sekcja B) - większość Polaków nie zna lub nie rozumie różnicy między regularnym a jednorazowym inwestowaniem w fundusze (rozumienie reguł stóp zwrotu) Wysokie aspiracje Polaków co do stopy zastąpienia – 62% Polaków oczekuje emerytury takiej jak średnie zarobki lub wyższej (GFK dla Rzeczpospolita) Brak zaufania Polaków do stałości reguł w systemie emerytalnym (ustawowych i instytucjonalnych) 13

14 © Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 14 Analiza makro (3): Dla instytucji finansowych bardzo wysoka bariera wejścia na rynek PPE / versus rynek OFE w 1999 roku: - średnie opłaty za zarządzanie aktywami nie wyższe niż 2 % - opłaty od składek nie wyższe niż 2,5% - konieczne nakłady na informatyczne, osobowe, inne koszty: BEP po 5-6 latach (optymistyczny scenariusz, jeśli rynek będzie rósł) Skutek: tylko 4 zakłady ubezpieczeń i 3 TFI aktywnie rozwijają PPE w Polsce, tylko kilkadziesiąt osób dociera do pracodawców i oferuje PPE 14

15 © Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 15 Modele podatkowe dla dobrowolnych i fundowanych planów emerytalnych grupowych lub indywidualnych 15 Źródło: Allianz Dresdner Economic Research, Allianz Global Investors EET dominuje ETT Szwecja

16 © Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 16 Węgry – III filar w zbliżeniu Model preferencji podatkowej EET z progami ulg: grupowy plan - 30% ulga podatkowa od składki jeśli składka pracownika przekroczy rocznie 380 EUR - koszt uzyskania przychodu dla pracodawcy jeśli jego składka przekroczy rocznie 238 EUR indywidualny plan (NYESZ) - zwolnienie podatkowe 30% dla składki podstawowej lecz nie więcej niż 380 EUR rocznie 16 Źródło: Allianz Dresdner Economic Research, Allianz Global Investors

17 © Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 17 Stopa zastąpienia a wartość aktywów emerytalnych per capita 17 Źródło: Allianz Dresdner Economic Research, Allianz Global Investors

18 © Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 18 Efekt finansowy zmian w systemie emerytalnym w części kapitałowej poprzez pomniejszenie salda wpłat do OFE i wprowadzenie IKZE Poprawa salda FUS po zmniejszeniu składki emerytalnej trafiającej do OFE (dane w mld zł) Koszty ulgi podatkowej w zależności od odsetka ubezpieczonych decydujących się na dodatkowe ubezpieczenie emerytalne w IKZE (dane w mld zł) A.100%B.50%C.10% 201218,3000 201318,33,51,80,4 201418,53,81,90,4 201518,84,12,10,4 201619,94,42,20,4 201719,84,62,30,5 Źródło: obliczenia na podstawie danych Ministerstwa Finansów

19 © Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 19 Kierunki niezbędnych zmian w systemie emerytalnym Dokończenie reformy systemu emerytalnego: - w III filarze dla PPE ulga podatkowa w okresie składkowym (oprócz ulgi w IKZE) - w II filarze ustabilizowanie zasad oszczędzania - w I filarze stopniowe wydłużanie wieku emerytalnego, inne … dodatkowo w ustawie o PPE - wprowadzenie dwóch dodatkowych modeli składkowych: a) współpłacenie przez pracodawcę i pracownika (tzw. matching) b) możliwość zróżnicowania składek w podgrupach pracowniczych - uelastycznienie zasad obsługi uczestników: zlecenia dotyczące zmiany alokacji składki i konwersji środków powinny być składane z pominięciem pracodawcy - notyfikacja w KNF zamiast rejestracji (jeśli będzie model EET) 19

20 © Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 20 Dziękuję za uwagę! przemyslaw.gawlak@allianz.pl tel. 601 22 69 89 przemyslaw.gawlak@allianz.pl

21 © Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 21 Analiza mikro na portfelu PPE TU Allianz Życie: Struktura wiekowa uczestników PPE 21

22 © Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 22 Analiza mikro na portfelu PPE TU Allianz Życie: Struktura aktywów uczestników 22

23 © Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 23 Analiza mikro na portfelu PPE TU Allianz Życie: Aktywność uczestników: zmiany alokacji składki 23

24 © Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 24 Analiza mikro na portfelu PPE TU Allianz Życie: Aktywność uczestników: konwersje aktywów 24

25 © Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 25 Analiza mikro na portfelu PPE TU Allianz Życie: Podział aktywów z uwagi na płeć i wiek uczestników (kobiety ogółem 2100, mężczyźni ogółem 5300) 25

26 © Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 26 Analiza mikro na portfelu PPE TU Allianz Życie: Sposób inwestowania przez kobiety 26

27 © Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 27 Analiza mikro na portfelu PPE TU Allianz Życie: Sposób inwestowania przez mężczyzn 27

28 © Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 28 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 10.00020.00030.00040.00050.00075.000100.000200.000300.000 Emerytura Filar II Emerytura Filar I Źródło: opracowanie Pricewaterhouse Coopers, publikacja Gazeta Ubezpieczeniowa nr 36, 6-12.10.1999 r. II filar OFE I filar ? Jeżeli stopa zastąpienia wynosi brutto:

29 © Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 29 Konkluzja; to jedyną alternatywą jest: Jak najszybsze wprowadzenie ulg podatkowych dla oszczędzających w III filarze w dwóch ustawowych formach: - PPE – grupowa forma fundowana przez pracodawcę - IKE – indywidualna forma fundowana przez samego uczestnika zgodnie z modelem podatkowym EET Konsekwentne prowadzenie akcji edukującej społeczeństwo przez instytucje publiczne (MPiPS, KNF, ZUS) Większa aktywność instytucji finansowych na rynku III filara 29

30 © Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 30 Kierunki niezbędnych zmian: Dokończenie reformy systemu emerytalnego: - w III filarze ulga podatkowa w okresie składkowym - w II filarze ustabilizowanie zasad oszczędzania - w I filarze stopniowe wydłużanie wieku emerytalnego, inne … W ustawie PPE - wprowadzenie dwóch dodatkowych modeli składkowych: a) współpłacenie przez pracodawcę i pracownika (tzw. matching) b) możliwość zróżnicowania składek w podgrupach pracowniczych - uelastycznienie zasad obsługi uczestników: zlecenia dotyczące zmiany alokacji składki i konwersji środków powinny być składane z pominięciem pracodawcy - notyfikacja w KNF zamiast rejestracji (jeśli będzie model EET) 30


Pobierz ppt "© Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 1 PGE Dystrybucja Sp. z o.o. Praktyczne Aspekty Obsługi Pracowniczego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google