Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Godzenie ról zawodowych i rodzinnych Opracowanie: Idea Zmiany dla Instytutu Spraw Publicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Godzenie ról zawodowych i rodzinnych Opracowanie: Idea Zmiany dla Instytutu Spraw Publicznych."— Zapis prezentacji:

1 Godzenie ról zawodowych i rodzinnych Opracowanie: Idea Zmiany dla Instytutu Spraw Publicznych

2 Moduł I Wprowadzenie

3 Cele szkolenia Poznanie terminu płeć kulturowa - uświadomienie sobie podwójnego wymiaru płci oraz wpływu płci kulturowej na możliwości godzenia ról zawodowych i rodzinnych Refleksja nad tym jaki wpływ ma tradycyjny podziału ról na codzienne funkcjonowanie kobiet i mężczyzn w życiu osobistym i zawodowym; Poznanie różnych modeli związków w kontekście podziału obowiązków domowych i podejmowania pracy zarobkowej przez kobiety i mężczyzn; Refleksja nad osobistymi możliwościami godzenia ról zawodowych i rodzinnych.

4 Program szkolenia Wprowadzenie Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z kwestią godzenia ról zawodowych i rodzinnych: – PŁEĆ – STEREOTYPY PŁCI – ROLE PŁCIOWE Analiza obowiązków domowych i opiekuńczych wypełnianych przez kobiety i mężczyzn w kontekście ról płciowych Podział pracy w domu a model związku Dobre praktyki równoważenia ról zawodowych i osobistych – na podstawie własnych doświadczeń

5 Godziny pracy – – – – 15.45

6 Zasady pracy Słuchamy się wzajemne – mówimy pojedynczo Mówimy we własnym imieniu Nie ma oczywistości – każde pytanie jest dobre Nie oceniamy swoich wypowiedzi Dyskrecja Wyciszone telefony Punktualność ….

7 Moduł II Kontekst – definicje i główne pojęcia

8 Ćwiczenie: Płeć, czyli co? – burza słów Jakie macie skojarzenia z określeniem płeć? Co z tego, co wymieniłyście jest uniwersalne dla wszystkich kobiet i mężczyzn? Co jest stałe, a co zmienne?

9 Płeć biologiczna (ang. sex) – zespół cech odróżniających w obrębie gatunku organizmy żeńskie, wytwarzające komórki jajowe, od męskich, wytwarzających plemniki, odnosi się do biologicznych różnic między mężczyznami a kobietami, które są uniwersalne i naturalnie niezmienne (narządy rozrodcze, pierwszo- i drugorzędowe cechy płciowe, funkcje reprodukcyjne, gospodarka hormonalna). Płeć kulturowa (ang. gender) – społeczno-kulturowy wymiar płci, odnosi się do społecznego charakteru różnic między kobietami a mężczyznami; arbitralnie narzucany konstrukt społeczny i psychologiczny – zespół atrybutów, postaw, ról społecznych i zachowań przypisanych mężczyźnie i kobiecie przez szeroko rozumianą kulturę. Płeć biologiczna a płeć kulturowa

10 Różnice biologiczne (kształtowane przez biologię) Różnice trudno zmienić ponieważ rodzimy się dziewczynkami lub chłopcami Poprzez całą historię ludzkości, we wszystkich kulturach, różnice biologiczne istnieją, są uniwersalne Różnice społeczne (kształtowane przez ludzi) Różnice dotyczące płci kulturowej ulegają zmianie ponieważ tworzy je społeczeństwo W różnych kulturach, w różnych czasach, płeć kulturowa jest inna i ulega zmianom

11 Płeć kulturowa – gender Dotyczy cech nabytych, Ulega zmianom, Zmienia się w czasie, Zmienia się w przestrzeni, Jest konstruowana i podzielana społecznie

12 Natura czy kultura? 1. Kobiety rodzą dzieci, mężczyźni nie. 2. Małe dziewczynki są delikatne, nieśmiałe i strachliwe, a chłopcy są twardzi i odważni. 3. W wielu krajach kobiety zarabiają 70% tego, co zarabiają mężczyźni. 4. Wychowanie dzieci należy do obowiązków kobiety. 5. Mężczyźni podejmują najważniejsze decyzje. 6. Chłopcy przechodzą mutację, dziewczynki nie. 7. Kobiety mogą karmić dzieci piersią, mężczyźni potrzebują butelki, by nakarmić niemowlę. 8. Mniej kobiet niż mężczyzn zajmuje stanowiska prezydentów, członków parlamentów, managerów itd. 9. Utrzymywanie rodziny to obowiązek mężczyzny.

13 Płeć kulturowa – konsekwencje wpływa na uczestnictwo/funkcjonowanie kobiet i mężczyzn w różnych obszarach życia społecznego: w edukacji, nauce i na rynku pracy oraz w życiu prywatnym, w tym w rodzinie, związku, konsekwencją płci społeczno-kulturowej może być gorsze położenie kobiet lub mężczyzn w danym obszarze, rodzi specyficzne problemy dla jednej i dla drugiej płci.

14 Stereotypy płci Utrwalone w społeczeństwie uogólnione przekonania na temat cech charakteryzujących kobiety i mężczyzn oraz zajęć, które są dla nich odpowiednie. Uproszczone opisy męskiego mężczyzny i kobiecej kobiety, podzielane przez ogół społeczeństwa, przypisujące wszystkim mężczyznom i wszystkim kobietom określone cechy. Przykłady sformułowań w języku potocznym odzwierciedlających stereotypy płci: kobiety mają tendencje do…, mężczyźni są bardziej …, większość kobiet powinna…, każdy mężczyzna potrafi…, kobiety lubią gdy…, jak na kobietę/ mężczyznę, to…

15 Stereotypy płci KOBIETY Wrażliwe Uczuciowe Subtelne Ciepłe Troskliwe Mają trudność w podejmowaniu decyzji Uległe Poświęcające się Uczynne Opiekuńcze MĘŻCZYŹNI Agresywni Niezależni Mało emocjonalni Stanowczy Pewni siebie Silni Dominujący Bezpośredni Aktywni Zaniedbani Głośni

16 Są proste: nadmiernie upraszczają świat i są nieskomplikowane w swojej formie Są powszechne: mają społeczny charakter i konsensus Są nabywane: dziedziczone społecznie im kulturowo, przekazywane z pokolenia na pokolenie Zawierają uogólnione sądy: inni są bardzo różni od nas samych, często gorsi, ale bardzo podobni między sobą Są trwałe, sztywne, trudne do zmiany: często nieweryfikowalne doświadczalnie i oporne na niezgodne z nim informacje Mają wartościująco-emocjonalny charakter Cechy stereotypów

17 Źródła stereotypów na temat płci Rodzina Inni znaczący bliscy Szkoła - rówieśnicy, wychowawcy, nauczyciele Doświadczenia osobiste, doświadczenia innych Media - prasa, telewizja, reklamy, popularne seriale… Lektury Religia, tradycja, kultura

18 Role płciowe (genderowe) Role społeczne, które wyznaczane są w zależności od płci członkom danego społeczeństwa. Najczęściej rola kobieca zawiera inne oczekiwania dotyczące zadań, postaw, zachowań, sposobów odczuwania i postrzegania świata niż rola męska.

19 Tacy sami…?

20 Moduł III Role i obowiązki kobiet i mężczyzn w kontekście płci kulturowej i ról płciowych

21 Ćwiczenie: Zegary Waszym zadaniem jest wyobrażenie sobie 24 godzin z życia osoby lub osób, których opis sytuacji rodzinnej i zawodowej wylosowałyście i przedstawienie planu doby na zegarach, np. w formie wycinków tortu. Każdy wycinek ma zawierać nazwę czynności, która w danym momencie dnia jest wykonywana. Planujecie 24 godziny osobno dla kobiety i osobno dla mężczyzny, w jednym przypadku planujecie zegar tylko kobiecie. Pamiętajcie, żeby nie opisywać doby idealnej rodziny – przyjmujcie rozwiązania najbardziej typowe, najczęściej spotykane, przeciętne dla osoby/ osób, których sytuacje wylosowałyście.

22 Struktura wykorzystywania czasu wolnego i czasu przeznaczonego na pracę, także w gospodarstwie domowym. Budżety czasu kobiet i mężczyzn oraz dochody płynące z pracy różnią się znacząco: – Mężczyźni w ciągu tygodnia pracują zawodowo średnio o 9 godzin i 27 minut więcej niż kobiety (z dojazdami). – Kobiety w ciągu tygodnia poświęcają na opiekę i prace domowe o 45 godzin 21 minut więcej od mężczyzn. Budżet czasu

23 Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy, Zespół Badań nad Kobietami i Rodziną IFiS Polska Akademia Nauk, Warszawa 2004 Podział prac domowych w polskiej rodzinie CzynnośćKobiety %Mężczyźni % Pranie92,54,5 Obiad907,5 Czyszczenie kuchenki, zlewu898 Prasowanie87,56 Zmywanie naczyń7814 Codzienne zakupy7225 Śniadania67,514,5 Opłaty62,535,5 Drobne naprawy585,5 Odnawianie mieszkań7,572,5

24 Podział odpowiedzialności za opiekę nad dzieckiem w polskiej rodzinie CzynnośćKobiety %Mężczyźni % Czynności pielęgnacyjne (ubieranie, kąpiel)945 Pilnowanie dziecka936 Odrabianie lekcji z dzieckiem7917 Kontakt z wychowawcą w przedszkolu, szkole8414 Zabawa z dzieckiem, wspólne spędzanie czasu7718 Spacery z dzieckiem7225 Odprowadzanie dziecka, wożenie do i z przedszkola, szkoły 6433 Kontakt z lekarzem w czasie choroby927 Pielęgnacja dziecka w chorobie954 Przyjęcia okolicznościowe dla dziecka954 Rozrywki: kino, wesołe miasteczko5838

25 Ok zł (Beata Mikuta, 2000 r.) = wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej GUS (2005 r.) – 1300 zł Dziś to byłoby ponad 3000 zł Roczna wartość nieodpłatnej pracy kobiet w skali świata to 11 bilionów USD (szacunki ONZ) Wg. szacunków GUS (2004 r.) łączna wartość pracy w gospodarstwach domowych w Polsce to prawie 256 mld zł Wartość ta powiększyłaby o ok. 30% polskie PKB Wartość pracy nieodpłatnej pracy na rzecz gospodarstwa domowego

26 Specjalizacja – taki podział obowiązków związanych z pracą, gdzie osoba efektywniejsza w pracy w gospodarstwie domowym wykonuje w nim całą pracę, a osoba efektywniejsza w pracy na rynku pracy pracuje poza gospodarstwem domowym. Specjalizacja zakłada, że kobiety są najbardziej efektywne w tradycyjnie im przypisywanych rolach w gospodarstwie domowym, a mężczyźni – na rynku pracy. Ekonomicznie opłacalna tylko w perspektywie krótkoterminowej. W perspektywie długoterminowej kobiety tracą kontakt z rynkiem pracy i kompetencje zawodowe – następuje dezaktualizacja kompetencji zawodowych, utrata inwestycji w kapitał ludzki kobiet. W sytuacji np. choroby, śmierci, rozstania z partnerem pracującym na rynku pracy, kobieta jest zagrożona ubóstwem. Specjalizacja pracy kobiet i mężczyzn

27 Specjalizacja pracy ze względu na płeć wynika z tzw. kontraktu płci – tj. podziału na sfery i aktywności przypisane kobietom i mężczyznom. Kontrakt płci to niepisana społeczno-kulturowa umowa określająca relacje kobiet i mężczyzn. W ramach tej niepisanej umowy przestrzenią, za którą odpowiedzialne są kobiety ma być sfera gospodarstwa domowego. Mężczyźni mają być aktywni przede wszystkim w sferze publicznej – w tym na rynku pracy. Kontrakt płci jest barierą równości płci – wzmacnia oddziaływanie stereotypów płci. Kontrakt płci jest nieefektywny ekonomicznie i ogranicza indywidualne plany życiowe kobiet i mężczyzn przypisując ich do z góry określonych sfer i ról. Kontrakt płci

28 Kontrakt płci sprawia, że praca kobiet na rynku pracy jest często postrzegana jako jedynie uzupełnienie domowego budżetu, a nie indywidualna aktywność motywowana aspiracjami i chęcią rozwoju zawodowego. Kontrakt płci sprawia, że emocjonalne zaangażowanie mężczyzn w tworzenie więzi rodzinnych nie jest postrzegane jako priorytetowe. Skutkiem kontraktu płci jest tzw. podwójny etat albo druga zmiana – nie wynagradzane finansowo, nie wliczane do stażu pracy, nie wiążą się też z ze świadczeniami emerytalnymi, a obciążone są nimi przede wszystkim kobiety. Kontrakt płci a godzenie ról zawodowych i rodzinnych

29 1.Statystyczna Polka rodzi zaledwie 1,3 dziecka. Pod względem tzw. dzietności znajdujemy się na 26. miejscu wśród wszystkich 27 krajów UE 2.Aż 62% Polek z powodu nawału pracy nie wywiązuje się z obowiązków domowych. Blisko jednej czwartej ankietowanych osób rodzina utrudnia wykonywanie pracy. 3.Ponad 90% kobiet i mężczyzn uważa, że w rodzinie to żona odpowiada za pielęgnację i opiekę nad dzieckiem. 4.21,2% spośród mężczyzn pozostających w związkach (18-65 lat) przyznaje, że nie wykonuje żadnych prac w domu w żaden dzień tygodnia (kobiety – 0,2%).

30 6.W I kwartale 2010 r. obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu jako powód rezygnacji z pracy wskazało 20,4% osób biernych zawodowo, w tym 4,9% mężczyzn i 32,2% kobiet. 7.Kobiety w mniejszym stopniu niż mężczyźni uczestniczą w rynku pracy – nieprzerwanie od 1992 r. kobiety cechuje niższa stopa aktywności zawodowej, niższy wskaźnik zatrudnienia, wyższa stopa bezrobocia, zwłaszcza długotrwałego. 8.Pracodawcy oceniają pracę kobiet jako mniej wartościową, powodującą komplikacje i dodatkowe koszty – z jednej strony z powodu zaangażowania w opiekę nad dziećmi/ dom, z drugiej z powodu specjalnych uprawnień związanych z macierzyństwem. Kontrakt płci a godzenie ról zawodowych i rodzinnych

31 Mity wynikające z kontraktu płci: Kobiety nie muszą pracować, przecież mają mężów, którzy na nie zarabiają, Kobiety zabierają pracę mężczyznom, Kobiety są mniej rzetelnymi pracownikami i są częściej nieobecne w pracy Mity o pracy kobiet

32 Moduł IV Modele związków a godzenie ról zawodowych i rodzinnych

33 Modele związków Partnerski – kobieta i mężczyzna w zrównoważony sposób dzielą się obowiązkami zawodowymi, pracą w gospodarstwie domowym i opieką nad dzieckiem/ dziećmi Tradycyjny – kobieta zajmuje się obowiązkami domowymi i opieką nad dzieckiem/ dziećmi, mężczyzna pracuje zawodowo Mieszany – kobieta i mężczyzna pracują zawodowo, a kobieta pełni wszystkie role związane z opieką nad domem i rodziną

34 Modele związków a podział obowiązków DEKLRACJE 1.Partnerski – 59,1% badanych małżeństw 2.Tradycyjny – 24,3% 3.Mieszany – 10,6% 4.Model, w którym kobieta i mężczyzna pracują zawodowo, a mężczyzna dodatkowo odpowiada za gospodarstwo domowe i wychowywanie dzieci - 5,7% 5.Model, w którym pełna odpowiedzialność finansowa za utrzymanie rodziny spoczywa na kobiecie, a za opiekę na mężczyźnie - 0,2% PRAKTYKA 1.Mieszany – 26% badanych małżeństw 2.Tradycyjny – 23% 3.Partnerski – 19%

35 Ćwiczenie: Plusy i minusy W grupach opracujcie odpowiedzi na następujące pytania: 1 grupa: co zyskują, a co tracą mężczyźni w związku partnerskim? co zyskują, a co tracą kobiety w związku partnerskim? 2 grupa: co zyskują, a co tracą mężczyźni w związku tradycyjnym? co zyskują, a co tracą kobiety w związku tradycyjnym? 3 grupa: co zyskują, a co tracą mężczyźni w związku mieszanym? co zyskują, a co tracą kobiety w związku mieszanym? Zaprezentujcie wyniki pracy grupowej i podzielcie się wnioskami z tego ćwiczenia

36 Moduł V Dobre praktyki godzenia ról zawodowych i rodzinnych

37 Ćwiczenie: Jak zachować równowagę w godzeniu ról? 1 krok – indywidualnie: Zastanów się, czy i w jakim stopniu udaje Ci się utrzymywać równowagę między życiem rodzinnym i zawodowym? 2 krok – w parach: Podzielcie się praktycznymi pomysłami na to w jaki sposób godzicie/ lub jak możecie godzić pełnione przez siebie role rodzinne i zawodowe? 3 krok – w czwórkach (każda osoba z pary łączy się z trzema osobami z innych par): Pytanie jak wyżej! 4 krok – w ósemkach (łączą się dwie czwórki) Stwórzcie listę dobrych praktyk 5 krok – na forum: Zaprezentujcie wyniki pracy i podzielcie się wnioskami z tego ćwiczenia

38 Moduł VII Elastyczne formy zatrudnienia

39 Mamy na rynku pracy…? 1.Trzy na cztery kobiety planują powrót do pracy po porodzie, ale tylko 23% świeżo upieczonych mam faktycznie podejmuje zatrudnienie po zakończeniu urlopu macierzyńskiego; 2.Mamy chcą najczęściej wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim z powodów finansowych (55% odpowiedzi), chęci kontaktu z ludźmi (39%) i samorealizacji (31%), dla poczucia niezależności (30%), czy po to, by zapobiec wypadnięciu z rynku pracy (28%); 3.System opieki instytucjonalnej jest niewystarczający - żłobki i przedszkola państwowe nie są w stanie zapewnić wystarczającej liczby miejsc, a prywatne placówki i nianie są poza zasięgiem finansowym młodych rodzin (tylko 3% kobiet - 13% pracujących, korzystało z usług opiekunki). 4.Pracodawcy ciągle są niechętni elastycznym formom pracy – wychodzą z przekonania, że pracownika lepiej mieć na oku.

40 Równe traktowanie – zakres w kodeksie pracy nawiązywanie stosunku pracy (rekrutacja) rozwiązywanie stosunku pracy warunki zatrudnienia (np. wynagrodzenie) awansowanie dostęp do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe

41 Cechy prawnie chronione tzw. przesłanki dyskryminacji Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna. Art (rozdział II KP Podstawowe zasady prawa pracy)

42 Wyjątki od zasady równego traktowania Stosowanie środków, które różnicują sytuację prawną pracownika ze względu na ochronę rodzicielstwa. Działania podejmowane przez określony czas, zmierzające do wyrównywania szans pracowników określonej płci, przez zmniejszenie na korzyść takich pracowników faktycznych nierówności.

43 Przykłady działań wyrównawczych środki nakierowane na wyrównanie szans w zakresie dostępu do zawodu, środki nakierowane na wytworzenie równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym oraz wspieranie podziału zadań w rodzinie między mężczyznę i kobietę, środki mające na celu eliminację tradycyjnej przewagi mężczyzn w pewnych zawodach.

44 Uprawnienia związane z rodzicielstwem Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeśli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

45 Uprawnienia związane z rodzicielstwem Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

46 Uprawnienia związane z rodzicielstwem Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego. Wymiar urlopu ojcowskiego od 1 stycznia 2012 wynosi 2 tygodnie. Na skorzystanie z urlopu ojcowie mają rok od momentu urodzenia się dziecka. Uprawnienie przysługuje również wtedy, gdy na urlopie macierzyńskim przebywa matka dziecka (matka nie może w zamian wykorzystać tego urlopu). Urlop dla ojca ma charakter fakultatywny, a więc trzeba się o niego pisemnie upomnieć.

47 Uprawnienia związane z rodzicielstwem Od 1 stycznia 2010 r.: pracownica/pracownik ma prawo do dobrowolnego dodatkowego urlopu macierzyńskiego bezpośrednio po zakończeniu podstawowego urlopu macierzyńskiego (z którego, po wykorzystaniu przez matkę dziecka po porodzie co najmniej 14 tygodni, może skorzystać ojciec), można jednocześnie przebywać na dodatkowym urlopie macierzyńskim i pracować zawodowo w niepełnym wymiarze, jednak nie wyższym niż połowa etatu. Pracownik przebywający na dodatkowym urlopie macierzyńskim albo dorabiający w trakcie tego urlopu korzysta z ochrony przed utratą pracy. Pracodawca nie może mu w tym okresie wypowiedzieć umowy o pracę. Zwolnienie z pracy jest wówczas dopuszczalne wyjątkowo, gdy zaistnieje podstawa do zwolnienia dyscyplinarnego, bądź w związku z ogłoszeniem upadłości czy likwidacji pracodawcy.

48 Elastyczne formy zatrudnienia Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu, a pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika takiego wniosku, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika.

49 Elastyczne formy pracy Elastyczny czas (flexi-time) Nakładające się godziny (staggered hours) Skondensowany, skrócony czas pracy (compressed working hours) Zamiana zmian (shift swapping) Czas w zamian (time off in lieu) Grafik pracy (self-rostering) Roczne rozliczenie pracy (annualised hours) Podział stanowiska pracy (job-sharing) Praca z domu (working from home) Telepraca (tele-working) Praca w niepełnym wymiarze czasu (part-time job) Konta czasowe (time accounts) Kafeteria bonusów (flexible and cafeteria benefits)

50 Ćwiczenie: Analiza SWOT – elastycznego zatrudnienia Waszym zadaniem jest zrobienie analizy SWOT pracy w elastycznej formie zatrudnienia. Celem tej analizy jest przygotowanie się do rozmowy z pracodawcą, ale także refleksja osobista nad tym na ile jesteśmy przygotowane do podjęcia pracy zawodowej. Będziecie pracowały indywidualnie, następnie w małych grupach, a podsumowanie ćwiczenia odbędzie się wspólnie, na forum. 1.Przerysujcie tabelkę z plakatu na kartki A4 2.Wypiszcie mocne i słabe strony 3.Wypiszcie szanse i zagrożenia 4.Przeanalizujcie wzajemne powiązania między szansami, zagrożeniami, mocnymi i słabymi stronami 5.Zaznaczcie te rzeczy, o których chciałybyście powiedzieć pracodawcy.

51 Moduł VII Podsumowanie

52 Podział ról między kobietami a mężczyznami wynika z gender czyli kulturowej definicji płci i tego, czego społecznie oczekuje się od kobiet i mężczyzn. Rozwiązania prawne i instytucjonalne ułatwiające godzenie ról rodzinnych i zawodowych muszą być uzupełnione działaniami na rzecz przełamywania stereotypów płci, aby wspierać kobiety i mężczyzn w przyjmowaniu niestereotypowych ról zawodowych i w życiu osobistym, szczególnie dotyczy to wspierania zaangażowania mężczyzn w obowiązki domowe i opiekuńcze. Godzenie życia zawodowego z rodzinnym to jeden ze strategicznych celów Unii Europejskiej.

53 Podsumowanie Godzenie życia zawodowego z rodzinnym, jako cel UE oznacza realizację następujących kwestii: Elastyczna organizacja czasu pracy, Rozbudowanie systemu opieki, Udoskonalenie polityki godzenia życia rodzinnego z pracą zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.

54

55 Właściwa równowaga między życiem zawodowym i prywatnym kobiet i mężczyzn zależy od nowoczesnej organizacji pracy, dostępności przystępnych cenowo i oferujących usługi wysokiej jakości ośrodków opieki oraz od równowagi w podziale obowiązków rodzinnych i prac domowych. Możliwość pogodzenia życia zawodowego z obowiązkami rodzinnymi ma bezpośredni wpływ na zatrudnienie i pozycję kobiet na rynku pracy, zarobki i niezależność ekonomiczną w ciągu całego życia. Głównym wyzwaniem jest skoncentrowanie się na kierunkach polityki i zachętach, których celem jest skłonienie mężczyzn do podejmowania liczniejszych obowiązków rodzinnych i opiekuńczych oraz umożliwienie im tego. W ramach kierunków politycznych konieczne jest także uwzględnienie liczby niepełnych gospodarstw domowych, prowadzonych głównie przez kobiety. Podsumowanie realizacji Mapy drogowej na rzecz równości Równość kobiet i mężczyzn – rok 2010

56 Na zakończenie… Co było dla mnie najważniejsze na dzisiejszym szkoleniu?


Pobierz ppt "Godzenie ról zawodowych i rodzinnych Opracowanie: Idea Zmiany dla Instytutu Spraw Publicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google