Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szybka droga do sukcesu Prezentacja

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szybka droga do sukcesu Prezentacja"— Zapis prezentacji:

1 Szybka droga do sukcesu Prezentacja
Niniejsza prezentacja zawiera jedynie przykłady związane z Programem Motywacyjnym Fast Track, dlatego też zawsze należy ją czytać wraz z Dokumentem referencyjnym. Szczegółowe Warunki i postanowienia Programu Motywacyjnego Fast Track znajdują się w Dokumencie referencyjnym, który dostępny jest na stronie internetowej

2 Platynowy Przedsiębiorca Amway
Nowy PA/SKP rozpoczyna prowadzenie biznesu w efektywny sposób Nowy PA/SKP A z Kuponem* Suma korzyści dla A KUPON Min WP Platynowy Przedsiębiorca Amway (brak Płatności) Osoba rekomendująca A Nowy PA/SKP Nowy PA/SKP A rozpoczyna prowadzenie biznesu Amway. Osoba ta zdobywa Kupon o wartości 40 zł, składając zamówienie o minimalnej wartości 100 WP zgodnie z Warunkami i postanowieniami specjalnego programu kuponów podarunkowych. Na tym etapie osoba rekomendująca A ani Platynowy Przedsiębiorca Amway A nie są uprawnieni do otrzymania żadnego specjalnej premii/upustu. *Obowiązują Warunki i postanowienia Specjalnego programu kuponów podarunkowych. Dostępny na https://www.amway.pl/amway-business-information/rewards-and-incentives/coupon-programme#tab=1

3 Nowy PA/SKP A z Kuponem rekomendujący dwóch nowych PA/SKP B i C w oddzielnych grupach, z czego każdy nowy PA/SKP otrzymuje Kupon Premia/upust w wysokości 400 zł Suma korzyści dla A B Osoba nowo rekomendowana C Osoba nowo rekomendowana Wygenerowane przez 2 nowo rekomendowanych PA i nowego PA/SKP A 3 KUPONY Nowy PA/SKP A rozpoczyna od Programu Fast Track, wprowadzając dwóch nowych PA do biznesu Amway, z których każdy zdobywa Kupon (w wysokości 40 zł za złożenie zamówienia o minimalnej wartości 100 WP) w ciągu pierwszych 30 dni od daty dokonania rejestracji. W tym przypadku Amway wynagradza A za pomocą premii/upustu w wysokości 400 zł za wprowadzenie dwóch (2) PA/SKP do biznesu, z których każdy kwalifikuje się do otrzymania Kuponu. Na tym etapie nie obowiązują żadne wymagania dla osób rekomendujących i Platynowych Przedsiębiorców Amway, którzy nie są tym samym uprawnieni do żadnych premii/upustów przyznawanych w ramach Programu Fast Track. Nowy PA/SKP musi zdobyć co najmniej jeden Kupon w miesiącu, w którym zdobędzie premię/upust przyznawaną w ramach Programu Fast Track dla nowych PA/SKP. A 400 zł Platynowy Przedsiębiorca Amway Osoba rekomendująca Nowy PA/SKP

4 Premia / upust w wysokości
Nowy PA/SKP A z Kuponem rekomendujący 1 dodatkowego PA/SKP D w oddzielnej grupie, który także zdobywa Kupon Premia / upust w wysokości 200 zł Suma korzyści dla A B Osoba nowo rekomendowana C Osoba nowo rekomendowana Wygenerowane przez nowo rekomendowanych i nowego PA/SKP A 4 KUPONY D Dodatkowa Osoba nowo rekomendowana Na drugim etapie nowy PA/SKP A wprowadza jednego dodatkowego PA, który zdobywa Kupon w wysokości 40 zł za złożenie zamówienia o minimalnej wartości 100 WP w ciągu pierwszych 30 dni od daty dokonania rejestracji. W tym przypadku Amway wynagradza A premią/upustem w wysokości 200 zł za rekomendowanie dodatkowego nowego PA/SKP kwalifikującego się do otrzymania Kuponu. Nowy PA/SKP musi zdobyć co najmniej jeden Kupon w miesiącu, w którym zdobędzie premię/upust przyznawany w ramach Programu Fast Track dla nowych PA/SKP. A 200 zł Platynowy Przedsiębiorca Amway Osoba rekomendująca Nowy PA/SKP

5 Całkowity dochód wygenerowany przez nowego PA/SKP A rekomendującego 3 nowych PA/SKP w oddzielnych grupach, z których każdy zdobywa premię Premia / upust w wysokości 600 zł Suma korzyści dla A B Osoba nowo rekomendowana C Osoba nowo rekomendowana Wygenerowane przez nowo rekomendowanych i nowego PA/SKP A 4 KUPONY D Dodatkowa Osoba nowo rekomendowana A 600 zł W sumie nowy PA/SKP A zdobywa premię/upust w wysokości 600 zł za rekomendowanie trzech PA/SKP, z których każdy kwalifikuje się do otrzymania Kuponu w wyniku złożenia zamówienia o minimalnej wartości 100 WP w ciągu pierwszych 30 dni od daty dokonania rejestracji. Nowy PA/SKP musi zdobyć co najmniej jeden Kupon w miesiącu, w którym zdobędzie premię/upust przyznawane w ramach Programu Fast Track dla nowych PA/SKP. Na tym etapie nie obowiązują żadne wymagania dla osób rekomendujących i Platynowych Przedsiębiorców Amway, którzy nie są tym samym uprawnieni do żadnych premii/upustów przyznawanych w ramach Programu Fast Track. Osoba rekomendująca Platynowy Przedsiębiorca Amway Nowy PA/SKP

6 Nowy PA/SKP może kontynuować proces zwiększania swoich zarobków, wprowadzając innych PA/SKP do oddzielnych grup, z których każdy zdobywa Kupon B Osoba nowo rekomendowana Premia / upust o wartości 800 zł Suma korzyści dla A C D wygenerowanych przez nowo rekomendowanych i nowego PA/SKP A 5 KUPONÓW Platynowy Przedsiębiorca Amway Rekomendując czwartego nowego PA/SKP, który zdobywa Kupon przyznawany za złożenie zamówienia o minimalnej wartości 100 WP w ciągu pierwszych 30 dni od daty dokonania rejestracji, nowy PA/SKP A może zdobyć dodatkową premię lub upust w wysokości 200 zł, co daje łącznie 800 zł. Nowi PA/SK w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od daty rejestracji mogą zdobyć premie lub upusty o całkowitej wartości 1200 zł rekomendując w sumie sześciu nowych PA/SKP, z których każdy musi zakwalifikować się do otrzymania co najmniej jednego Kupon przyznanego za złożenie zamówienia o minimalnej wartości 100 WP w ciągu pierwszych 30 dni od daty dokonania rejestracji. Nowy PA/SKP także musi zdobyć przynajmniej jeden Kupon w miesiącu, w którym zdobywa premię/upust przyznawany w ramach Programu Fast Track. A 200 zł Osoba rekomendująca E Nowy PA/SKP

7 Platynowy Przedsiębiorca Amway
Osoba rekomendująca dwóch PA/SKP, z których każdy zdobywa 600 zł premii/upustu w ramach Programu Fast Track dla nowych PA/SKP C1 B1 D1 B2 C2 A1 600 zł Jeżeli dwóch nowych PA/SKP, wspieranych przez tę samą osobę rekomendującą, zdobędzie premię/upust w wysokości 600 zł przyznawany w ramach Programu Fast Track – osoba rekomendująca otrzyma premię o wartości 400 zł przyznawany w ramach Programu Fast Track dla osób rekomendujących. Osoba rekomendująca otrzyma dodatkową premię w wysokości 200 zł przyznawaną w ramach Programu Fast Track dla osób rekomendujących za każdego dodatkowego nowego PA/SKP, który zdobędzie premię/upust w wysokości 600 zł przyznawany w ramach Programu Fast Track. Osoba rekomendująca musi także zdobyć przynajmniej jeden Kupon w miesiącu, w którym zdobywa premię/upust przyznawany w ramach Programu. A2 600 zł Platynowy Przedsiębiorca Amway D2 Osoba rekomendująca 400 zł Nowy PA/SKP Nowy PA/SKP

8 Platynowy Przedsiębiorca Amway 400 zł
Platynowy Przedsiębiorca Amway z dwoma PA z dolnej linii rekomendacji w grupie, którzy zdobywają 400 zł premia/upust w ramach Programu Fast Track dla osób rekomendujących A1 600 zł A3 600 zł Nowy PA/SKP Nowy PA/SKP Jeżeli dwie osoby rekomendujące, wspierane przez tego samego Platynowego Przedsiębiorcę Amway, zdobędą premię/upust o wartości 400 zł przyznawaną w ramach Programu Fast Track dla osób rekomendujących w ciągu kolejnych sześciu miesięcy, Platynowy PA otrzyma premię o wartości 400 zł w ramach Programu Fast Track. Platynowy PA otrzyma dodatkową premię w wysokości 200 zł w ramach Programu Fast Track za każdą dodatkową osobę rekomendującą, która zdobędzie premię/upust w wysokości 400 zł przyznawaną w ramach Programu Fast Track. Platynowy Przedsiębiorca Amway musi także zdobyć przynajmniej jeden Kupon w miesiącu, w którym zdobywa premie/upusty przyznawane w ramach Programu Fast Track. A2 600 zł Osoba rekomendująca 400 zł Platynowy Przedsiębiorca Amway 400 zł Osoba rekomendująca 400 zł A4 600 zł

9 Warunki Programu Motywacyjnego Fast Track mogą w każdej chwili zostać unieważnione, odwołane, zmodyfikowane lub poddane zastrzeżeniom na mocy decyzji Amway. Przed zaakceptowaniem kwalifikacji zgodnie z zasadami Programu Motywacyjnego Fast Track Amway przysługuje prawo do zweryfikowania wymogów prowadzących do kwalifikacji danego PA/SKP. Może to mieć miejsce w całym okresie kwalifikacji, do momentu przyznania premii/upustu włącznie, w celu zapewnienia, że kwalifikacja została uzyskana zgodnie z Postanowieniami i Warunkami Amway oraz Zasadami Postępowania, które znajdują się na stronie internetowej Oprócz spełnienia kryteriów Programu Fast Track i stosowania się do Zasad Postępowania Amway, PA/SKP musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią w Amway i nie może zerwać kontraktu PA/SKP w całym okresie kwalifikacji, do momentu przyznania premii/upustu włącznie. Amway zastrzega sobie prawo do zmiany celów Programu Motywacyjnego Fast Track, uwzględniając obowiązującą sytuację rynkową, według własnego uznania. Wszystkie premie/upusty, o których mowa w niniejszym dokumencie, to kwoty otrzymanych premii/upustów bez podatku VAT. Program będzie trwał co najmniej do grudnia 2014 roku, jeżeli w jego ramach wygenerowane zostaną oczekiwane korzyści.


Pobierz ppt "Szybka droga do sukcesu Prezentacja"

Podobne prezentacje


Reklamy Google