Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E. Pawlaczyk-Wróblewska, I. Klimecka, T. Szepelak ZAHAMOWANIE TEMPA WZRASTANIA ORAZ ZJAWISKO NADGANIANIA WZROSTU U DZIECI Z MŁODZIEŃCZYM IDIOPATYCZNYM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E. Pawlaczyk-Wróblewska, I. Klimecka, T. Szepelak ZAHAMOWANIE TEMPA WZRASTANIA ORAZ ZJAWISKO NADGANIANIA WZROSTU U DZIECI Z MŁODZIEŃCZYM IDIOPATYCZNYM."— Zapis prezentacji:

1 E. Pawlaczyk-Wróblewska, I. Klimecka, T. Szepelak ZAHAMOWANIE TEMPA WZRASTANIA ORAZ ZJAWISKO NADGANIANIA WZROSTU U DZIECI Z MŁODZIEŃCZYM IDIOPATYCZNYM ZAPALENIEM STAWÓW Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego Oddział Reumatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

2 CEL PRACY ocena auksologiczna wybranych parametrów rozwoju fizycznego u dzieci z MIZS analiza grupy czynników wpływających na wystąpienie obserwowanych zaburzeń wzrastania ocena osi GH /IGF-1/IGFBP-3 określenie prognozowanego wzrostu ostatecznego badanej grupy

3 Charakterystyka opisowa badanej grupy płeć liczebnośćwiek (lata) n%SDminmax wiek 2834,57 10,524,112,9018,98 5365,43 11,833,954,0018,43 + 81100 11,384,032,9018,98 wiek zachorowania 28 34,576,753,780,6314,12 53 65,436,124,230,4914,67 + 81100 6,354,050,4914,67 czas trwania choroby 28 34,573,802,260,858,75 53 65,434,904,240,1616,76 + 81100 4,503,670,1616,76 XI

4 . Średnie standaryzowane wartości wysokości ciała (st B-v) w badanych typach początku choroby standaryzowana wysokość ciała -3,4 -3,0 -2,6 -2,2 -1,8 -1,4 -1,0 -0,6 -0,2uogólnionywielostawowyskąpostawowyogółem 2,3571-5,89061,6498-0,9587100,0081ogółem 2,3571-2,30001,0550-0,145155,5645skąpostawowy 0,9091-3,87041,1598-1,118927,1622 wielostawowy -1,4648-5,89061,5686-3,321817,2814uogólniony maxminSD%n st B-vliczebność typ choroby XI

5 Odsetek dzieci w badanych grupach w zależności od wartości st B-v stbv<-2 -2<=stbv<=-1 -12

6 Średnie standaryzowane wartości masy ciała (st mc ) w badanych typach początku choroby 2,0811-2,72341,0965-0,730690,1273 ogółem 1,9423-1,72290,8268-0,258649,3840skąpostawowy 0,8864-2,17390,9738-1,032424,6920 wielostawowy 2,0811-2,72341,2406-1,718316,0513uogólniony maxminSD %n st mc liczebność typ choroby XI

7 Różnicujący wpływ wystąpienia choroby na wysokość i masę ciała oraz BMI - wyniki testu analizy wariancji -0,8 -0,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 przed zachorowaniem po zachorowaniu standaryzowana masa ciała -1,1 -1,0 -0,9 -0,8 -0,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 po zachorowaniu standaryzowana wysokość ciała przed zachorowaniem -0,53 -0,51 -0,49 -0,47 -0,45 -0,43 -0,41 po zachorowaniu standaryzowane BMI przed zachorowaniem F1,348 =14,83, p=0,0001 F1,390 =26,98, p=0,0000F1,292 =0,643, p=0,4232

8 Różnicujący wpływ czasu trwania choroby na wysokość ciała, masę ciała oraz BMI - wyniki testu analizy wariancji standaryzowana wysokość ciała -1,9 -1,7 -1,5 -1,3 -1,1 -0,9 -0,7 -0,5 -0,3 -0,1 przed zachorowaniem 1234567 >7 czas po zachorowaniu standaryzowane BMI -0,65 -0,55 -0,45 -0,35 -0,25 -0,15 -0,05 0,05 1234567 >7 czas po zachorowaniu przed zachorowaniem standaryzowana masa ciała -1,2 -1,1 -1,0 -0,9 -0,8 -0,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 1234567 >7 czas po zachorowaniu przed zachorowaniem F7,305 =4,47, p=0,000 F7,340 =9,37, p=0,0000F7,304 =7,89, p=0,0000

9 Przebieg standaryzowanej wysokości ciała w czasie dla trzech typów początku choroby standaryzowana wysokość ciała -3,6 -3,2 -2,8 -2,4 -2,0 -1,6 -1,2 -0,8 -0,4 0,0 0,4 0,8 1,2 przed zachorowaniem 1234567 >7 lat lata po zachorowaniu uogólniony wielostawowy skąpostawowy 1,71-3,22397 i > 1,02-3,5866 1,28-2,0595 1,12-1,79194 0,74-0,95173 0,71-0,77142 0,89-1,3971 0,94-0,35220 SDn typ uogólniony Długość choroby (lata) XI

10 Wartości standaryzowanej wysokości ciała w poszczególnych typach początku choroby oraz kategorii wieku zachorowania standaryzowana wysokość ciała -4,0 -3,5 -3,0 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 <=22-44-6>6 wiek zachorowania skąpostawowy wielostawowy uogólniony

11 Wartości średnie standaryzowanej wysokości ciała w kategoriach wieku zachorowania i typu początku choroby wiek zachorowani a (rok życia) St B-v typ uogólniony typ wielostawowy typ skąpostawowy SD <=2 -3,51591,3750 -1,82331,3371-0,55430,9898 2-4 -3,54240,0000 -0,92551,21260,18671,2457 4-6 -3,72222,4874 -0,85330,13300,30770,6766 >6 -2,94531,5406 -0,08621,2851-0,49691,1536 XI

12 Wartości standaryzowanych cech dla trzech typów początku choroby - cechy somatyczne

13 Wartości standaryzowanych cech dla trzech typów początku choroby - cechy cefalometryczne

14 Wartości standaryzowanych cech dla trzech typów początku choroby - cechy ręki

15 Indywidualne krzywe wzrastania dla chłopców dziewcząt - przed i po zachorowaniu moment zachorowania st B-v moment zachorowania st B-v chłopcy -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 -12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2012345678910111213 193032

16 Wartości średniej standaryzowanej wysokości ciała w badanej grupie (przed zachorowaniem) grupa liczebnośćst B-v n%SDminmax z nadganianiem wzrostu 89,880,02020,6446-0,93651,2978 bez nadganiania wzrostu 7390,12- 0,15171,1094-2,70802,2903 ogółem81100-0,11971,0377-2,70762,2903 XI

17 Prognoza wzrostu ostatecznego w badanych grupach dla 3 typów początku choroby

18 aktywność choroby GH IGF – 1 IGFBP 3 ? Siatka centylowa wysokości ciała dla dziewcząt warszawskich.

19 Wartości stężeń GH w testach stymulacyjnych w badanej grupie parametr typ początku choroby ogółem uogólnionywielostawowyskąpostawowy SD GH (μIU/ml) 22,2114,9631,6118,3125,8815,0727,0616,22 XI

20 Wartości IGF-1-chłopcy

21 Wartości IGF-1-dziewczęta

22 Wartości IGFBP-3 w badanej grupie

23 Wyniki badań biochemicznych w badanych grupach z uwzględnieniem aktualnej aktywności choroby parametr typ początku uogólnionytyp początku wielostawowytyp początku skąpostawowyogół nieaktywny aktywnynieaktywny aktywnynieaktywny aktywnynieaktywny aktywny SD IL-6 (pg/ml) 41,00,096,5158,215,56,275,268,012,94,645,648,215,98,380,1123,6 CRP (mg%) 0,50,03,84,70,50,05,45,30,50,03,5 0,50,04,04,4 OB. (mm/h) 12,00,058,130,410,36,164,823,817,98,248,234,313,37,657,029,5 Hb (g%) 12,80,011,21,312,40,711,41,012,21,011,71,312,30,811,41,2 L (G/l) 12,30,012,67,77,42,912,02,07,01,98,32,17,52,711,46,0 PLT (G/l) 388,00,0435,2106,4303,766,2412,375,2344,2127,0315,285,4322,990,4399,9106,5 XI IL - 6 causes growth impairment in transgenic mice through a decrease in IGF-I. A model for stunted growth in children with chronic inflammation. de Benedetti F. J Clin-Invest 1997 Is systemic juvenile rheumatoid arthritis an IL - 6 mediated disease? Martini A. J Rheumatol 1998 Role of IL - 6 in growth failure: an animal model. Meazza C. Horm Res 2002; Serum IL - 6 levels and joint involvement in polyarticular and pauciarticular juvenile chronic arthritis. Robbioni P. Clin Exp Rheumatol 1992 IL - 6 as a therapeutic target in systemic-onset juvenile idiopathic arthritis. Yokota S: Curr Opin Rheumatol. 2003 Wyniki badań biochemicznych w badanych grupach z uwzględnieniem aktualnej aktywności choroby

24 Korelacje rang Spermana pomiędzy stężeniami w surowicy IL-6 a innymi parametrami stanu zapalnego oraz IGF-1 pary zmiennych korelacja (r) rang Spermana poziom istotności (p) IL-6 (pg/ml) albuminy (%)-0,347 0,024* Globuliny (%) 0,3811 0,013* CRP (mg%)0,7065 0,005** L (G/l)0,7700 0,005** Hb (g%)-0,4038 0,008** OB (mm/h)0,2701 0,08 IGF-1 (ng/ml)-0,7801 0,005**

25 U dzieci chorujących na mizs występują zaburzenia rozwojowe pod postacią niedoboru wysokości ciała, w mniejszym stopniu masy ciała, skrócenia długości kończyn dolnych i górnych, krótkopoalczystości i małożuchwia. Grupę czynników zwiększających ryzyko wystąpienia i decydujących o stopniu obserwowanych zaburzeń rozwojowych stanowią: –uogólniony i wielostawowy typ początku choroby, –długość trwania procesu chorobowego –wczesny wiek zachorowania dziecka. Agresywny przebieg choroby i duża aktywność zapalenia stanowią kolejne czynniki predysponujące i nasilające proces opóźnionego wzrastania. W trakcie trwania choroby można zaobserwować dwa okresy, które w różny sposób wpływają na proces wzrastania. W pierwszym okresie, początkowych latach choroby, zaburzenia wzrastania wynikają z aktywności procesu zaplanego i związanej z nim steroidoterapii. Drugi okres to okres remisji, podczas którego tempo wzrastania ulega przyspieszeniu, a u części dzieci występuje zjawisko nadganiania wzrostu (catch up growth). WNIOSKI

26 Wydzielanie GH u dzieci chorujących na mizs jest prawidłowe zarówno w aktywnej i nieaktywnej fazie choroby. Nie stwierdzono w badanej grupie niedoboru hormonu wzrostu. Stwierdzono zależność pomiędzy aktywną klinicznie i potwier- dzoną w badaniach laboratoryjnych fazą zapalenia a poszczegól- nymi przekaźnikami sygnału wzrostowego. W fazie aktywnej choroby stwierdzano znamienne statystycznie wzrost stężenia IL-6 oraz obniżenie stężenia IGF-1, przy prawidłowych stężeniach IGFBP-3 w surowicy. Prognoza wzrostu ostatecznego dla grupy dzieci chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów jest gorsza niż u dzieci zdrowych. WNIOSKI

27 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "E. Pawlaczyk-Wróblewska, I. Klimecka, T. Szepelak ZAHAMOWANIE TEMPA WZRASTANIA ORAZ ZJAWISKO NADGANIANIA WZROSTU U DZIECI Z MŁODZIEŃCZYM IDIOPATYCZNYM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google