Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wolność oddechu 1 Badanie skuteczności programu edukacyjnego p.t. Wolność Oddechu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wolność oddechu 1 Badanie skuteczności programu edukacyjnego p.t. Wolność Oddechu."— Zapis prezentacji:

1 Wolność oddechu 1 Badanie skuteczności programu edukacyjnego p.t. Wolność Oddechu

2 Wolność oddechu 2 Cel badań i założenia badawcze Celem badań było określenie skuteczności programu edukacyjnego w zakresie wiedzy i postaw rodziców wobec astmy u dzieci. Badania miały pokazać w jakim zakresie udało się zrealizować założone cele edukacyjne i jakie uwarunkowania towarzyszyły sukcesom i porażkom w tym zakresie. Sukcesem programu nazywamy istotne zmiany w wiedzy o astmie oskrzelowej, umiejętność postępowania w przypadku choroby, wzrost świadomości zadań stojących przed rodzicami i szkołą w kontakcie z chorym dzieckiem, oraz umiejętność kształtowania świadomego, przyjaznego dla chorego dziecka otoczenia domowego i szkolnego.

3 Wolność oddechu 3 Relacje pomiędzy alergią a astmą w grupie podstawowej i kontrolnej Czy alergia stwierdzona u dziecka łączy się z możliwością wystąpienia u niego astmy oskrzelowej? 73,5% 10,2% 5,4% 10,9% 50,7% 16,7% 8,6% 24,1% Tak, często Tak, ale bardzo rzadko Nie ma takiego związku Nie mam zdania Grupa podstawowa (N=1733) Grupa kontrolna (N=456)

4 Wolność oddechu 4 Rozpoznanie objawów astmy w grupie podstawowej i kontrolnej Prawidłowe wybory wyróżniono tłem 8,6% 85,2% 21,1% 77,6% 78,8% 11,8% 8,1% 76,5% 2,1% 8,5% 70,3% 21,6% 51,5% 75,1% 11,4% 9,8% 62,4% 4,4% Swędzące zmiany skórne Kaszel w nocy i nad ranem Przewlekłe katarty Częste zapalenia oskrzeli bez gorączki Kaszel i duszność po wysiłku Napady kichania Łzawienie, swędzenie oczu Świszczący oddech Nie umiem powiedzieć (N=1744)(N=458) Grupa podstawowaGrupa kontrolna

5 Wolność oddechu 5 Rozpoznanie czynników wywołujących objawy astmy w grupie podstawowej i kontrolnej Prawidłowe wybory wyróżniono tłem 2,5% 88,6% 56,5% 91% 90% 7,2% 3,8% 89,8% 2% 73,6% 41,7% 80,5% 1,1% 79,8% 15,1% 3,3% 80,3% 1,8% Sierść zwierząt Wysiłek fizyczny Kurz domowy Silne światło Dym tytoniowy Upał Długotrwałe siedzenie przy komputerze Pyłki roślin Jaskrawe kolory Grupa podstawowa (N=1733) Grupa kontrolna (N=451)

6 Wolność oddechu 6 Potrzeba wysiłku fizycznego dzieci chorych na astmę w grupie podstawowej i kontrolnej Czy Pani/Pana zdaniem wysiłek fizyczny jest wskazany dla dziecka chorego na astmę? Jest wskazany bez ograniczeń Jest wskazany ale z ograniczeniami Raczej nie jest wskazany Jest zdecydowanie niewskazany Nie mam zdania 6,5% 76,8% 10,6% 2,9% 3,2% 5% 56,3% 23,6% 5,9% 9,2% Grupa podstawowa (N=1740) Grupa kontrolna (N=458)

7 Wolność oddechu 7 Deklarowana umiejętność rozpoznania objawów astmy w grupie podstawowej i kontrolnej Czy uważa Pan(i), że umiał(a)by Pan(i) rozpoznać objawy astmy u dziecka? 56,5% 37,5% 6,0% 36,2% 50,5% 13,3% Grupa podstawowa (N=1750) Grupa kontrolna (N=459) Myślę, że umiem rozpoznać objawy astmy u dziecka Nie jestem pewien/ pewna czy umiem rozpoznać objawy Myślę, że nie umiem rozpoznać objawów astmy

8 Wolność oddechu 8 Deklarowana znajomość czynników wywołujących objawy astmy w grupie podstawowej i kontrolnej Czy uważa Pani/Pan, że wie czego unikać, aby nie wywołać objawów astmy u dziecka? Grupa podstawowa (N=1745) Grupa kontrolna (N=454) 57,4% 35,9% 6,8% 27,3% 52,9% 19,8% Wiem czego unikać Nie jestem pewien/ pewna czy wiem dokładnie czego unikać Myślę, że nie wiem czego unikać

9 Wolność oddechu 9 Deklarowana umiejętność postępowania w przypadku objawów astmy u dzieci w grupie podstawowej i kontrolnej Czy Pani/Pan wie jak postępować w przypadku wystąpienia objawów astmy u dziecka? Grupa podstawowa (N=1744) Grupa kontrolna (N=455) Myślę, że wiem co należy zrobić Nie jestem pewien/ pewna czy wiem co robić Myślę, że nie wiem co robić 60,4% 32,1% 7,5% 33,0% 45,5% 21,5%

10 Wolność oddechu 10 Sumaryczny wynik testu w grupie podstawowej i kontrolnej

11 Wolność oddechu 11 Sumaryczny wynik testu a wykształcenie

12 Wolność oddechu 12 Sumaryczny wynik testu w województwach

13 Wolność oddechu 13 Sumaryczny wynik testu a typ miejscowości

14 Wolność oddechu 14 Ogólny wynik testu a deklarowana umiejętność rozpoznawania objawów astmy

15 Wolność oddechu 15 Ogólny wynik testu a deklarowana znajomość czynników wywołujących objawy astmy

16 Wolność oddechu 16 Ogólny wynik testu a deklarowana umiejętność postępowania w przypadku objawów astmy

17 Wolność oddechu 17 Deklarowana znajomość czynników wywołujących objawy astmy a typ miejscowości

18 Wolność oddechu 18 Deklarowana umiejętność postępowania w przypadku objawów astmy a wykształcenie PewnośćNiepewnośćNiewiedza 45,4% 54,0% 63,4% 67,2% 40,7% 36,1% 30,3% 28,4% 13,9% 9,9% 6,3% 4,4% Podstawowe (N=110) Zawodowe N=(443) Średnie (N=778) Wyższe (N=365)

19 Wolność oddechu 19 Deklarowana znajomość czynników wywołujących objawy astmy a otrzymanie Informacji dla Rodziców

20 Wolność oddechu 20 Deklarowana umiejętność postępowania w przypadku objawów astmy a otrzymanie Informacji dla Rodziców

21 Wolność oddechu 21 Ogólny wynik testu a ocena Informacji dla Rodziców (N=1166)(N=311)(N=19)(N=47) Czy wiadomości zawarte w Informacji dla rodziców wyjaśniały cele programu?

22 Wolność oddechu 22 Ogólny wynik testu a przydatność filmu (N=1105)(N=453)(N=15)(N=2)(N=20)(N=141) Czy informacje zawarte w filmie "Wolność oddechu" są przydatne?

23 Wolność oddechu 23 Ogólny wynik testu a ocena działań edukacyjnych (N=833)(N=642)(N=24)(N=4)(N=36)(N=184) Czy pogadanka towarzysząca wyświetleniu filmu była pomocna?

24 Wolność oddechu 24 Deklarowana umiejętność rozpoznania objawów astmy a ocena Informacji dla Rodziców

25 Wolność oddechu 25 Deklarowana znajomość czynników wywołujących objawy astmy a ocena Informacji dla Rodziców

26 Wolność oddechu 26 Deklarowana umiejętność postępowania w przypadku objawów astmy a ocena Informacji dla Rodziców

27 Wolność oddechu 27 Deklarowana umiejętność rozpoznania objawów astmy a ocena przydatności filmu

28 Wolność oddechu 28 Deklarowana znajomość czynników wywołujących objawy astmy a ocena przydatności filmu

29 Wolność oddechu 29 Deklarowana umiejętność postępowania w przypadku objawów astmy a ocena przydatności filmu

30 Wolność oddechu 30 Deklarowana znajomość czynników wywołujących objawy astmy a ocena zajęć edukacyjnych

31 Wolność oddechu 31 Deklarowana umiejętność postępowania w przypadku objawów astmy a ocena zajęć edukacyjnych


Pobierz ppt "Wolność oddechu 1 Badanie skuteczności programu edukacyjnego p.t. Wolność Oddechu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google