Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Choroby układu ruchu w praktyce lekarza rodzinnego – badanie CHUR

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Choroby układu ruchu w praktyce lekarza rodzinnego – badanie CHUR"— Zapis prezentacji:

1 Choroby układu ruchu w praktyce lekarza rodzinnego – badanie CHUR
Ewa Stanisławska-Biernat, Instytut Reumatologii Marta Zalewska, Warszawski Uniwersytet Medyczny Paweł Goryński, Narodowy Instytut Zdrowia

2 Badanie CHUR Zespół badawczy: Ewa Stanisławska –Biernat - reumatolog, Klinika Reumatologii, Instytut Reumatologii Marta Zalewska - statystyk , Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny Paweł Goryński – epidemiolog Centrum Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności , Narodowy Instytut Zdrowia Sponsor badania: ICN Polfa Rzeszów Organizator badania: Medical Communications

3 Choroby układu ruchu – problem społeczny i ekonomiczny
Duża częstość chorób układu ruchu w starzejącej się populacji Choroby układu ruchu generują znaczne koszty w systemie ochrony zdrowia i ubezpieczeń społecznych Zadaniem medycyny opartej na dowodach jest dostarczanie decydentom danych , które będą podstawą wprowadzania zmian systemowych

4 Choroby układu ruchu – dane epidemiologiczne
60 % dorosłej populacji Polski ma dolegliwości ze strony układu ruchu (>18 r.ż., N= 3979 ) W USA 31% dorosłej populacji w ciągu 3 miesięcy miało ból krzyża i/lub szyi 8% populacji Wielkiej Brytanii renta z powodu chorób układu ruchu Moskalewicz B et al. Dolegliwości reumatyczne dorosłych mieszkańców Polski. Ogólnopolskie badanie epidemiologiczne Probl Hig Epidemiol 2008,89(3):

5 Częstość niektórych chorób przewlekłych w populacji Polski
Choroba Liczba Populacja: Przewlekłe zapalenie stawów (reumatyzm) Inne choroby zwyrodnieniowe stawów Osteoporoza Razem (15,9%) Stan Zdrowia Ludności Polski – GUS 2004

6 Cele badania CHUR Ustalenie:
Przyczyn wizyt lekarskich u lekarza rodzinnego Miejsca chorób układu ruchu wśród tych przyczyn Częstości współwystępowania chorób układu ruchu wśród pacjentów, u których przyczyna wizyty była inna

7 Metody badania CHUR Uczestnicy badania: lekarze rodzinni w całej Polsce Anonimowa ankieta dotycząca: 1. lekarza – wiek, płeć, liczba przyjmowanych pacjentów 2. kolejnych 30 wizyt pacjentów w jednym dniu a/ dane demograficzne b/ przyczyna wizyty wg ICD-10 c/choroba współistniejąca wg ICD-10

8 Badanie CHUR - dane lekarzy, uczestników badania
Liczba lekarzy N =352 100% Kobiety 278 79% Mężczyźni 74 21% Wiek (lat) 27-69 = 45 Liczba pacjentów/dzień 10-100 = 38 Liczba pacjentów/miesiąc = 740

9 Badanie CHUR – dane demograficzne pacjentów
Ogólna liczba pacjentów N= 9282 100% Kobiet 5595 60,1% Mężczyzn 3687 39,9% Wiek chorych = 53

10 Choroby układu ruchu jako przyczyna wizyty u lekarza rodzinnego
wg ICD-10 Liczba (N=9282) % badanej populacji M - Choroby układu ruchu 1908 20,6 G-54 zapalenie n. kulsz 333 3,5 Łącznie choroby dotyczące układu ruchu 2241 24,1

11 Inne częste przyczyny wizyt u lekarza rodzinnego
Przyczyna wizyty wg ICD-10 Liczba (N=9282) % badanej populacji I – Choroby układu krążenia 2688 28,9 J – Choroby układu oddechowego 1503 16,2 M+ G-54 -Choroby dotyczące układu ruchu 2241 24,1

12 Analiza najczęstszych chorób układu ruchu będących przyczyną wizyt
Choroba Liczba % w badanej populacji N=9282 wśród chorób układu ruchu N=1908 M - Choroby układu ruchu 1908 20,6 100 M47 –zwyr. kręgosłupa 546 5,9 28,6 M15 + M16+M17 – ch. zwyrodnieniowa stawów 525 5,7 27,5 M54 - bóle grzbietu 136 1,4 7,1 M05 +M06 - Rzs 117 1,26 6,1 M45 -Zzsk 29 0,3 1,5 + G54 zaburzenia korzeni rdzeniowych 333 3,5 -

13 ChUR współistniejące u pacjentów zgłaszających się z innych powodów
Choroba Liczba N=9282 % w badanej populacji 100 % M - Choroby układu ruchu 4575 49,2 M-47 –zwyr kręgosłupa 2066 22,3 M15 + M16+M17 –ch.zwyr st. 1388 15,0 M-54 bóle grzbietu 198 2,1 M05 +M06 - Rzs 88 0,94 M45 -Zzsk 32 0,3

14 Częstość chorób układu ruchu wśród 9282 pacjentów lekarzy rodzinnych
Liczba N=9282 % Choroba układu ruchu jako przyczyna wizyty (M+G54) 2241 24,1 Choroba układu ruchu współistniejąca (M+G54) 4855 52,3 Jednocześnie przyczyna wizyty+ choroba współistniejąca -30 Razem choroby układu ruchu 7066 76,1

15 CHUR - wnioski Choroby układu ruchu stanowią 24,1% przyczyn wizyt u lekarza rodzinnego Choroby układu ruchu współistnieją u 52,3% pacjentów lekarzy rodzinnych, u których przyczyna wizyty była inna Choroby układu ruchu ze względu na swoją częstość stanowią poważny problem społeczny i ekonomiczny w skali państwa

16 CHUR - wnioski Dane epidemiologiczne są niezbędne do rozmów z decydentami na temat konieczności przemian w systemie ochrony zdrowia i ubezpieczeń społecznych Metoda szacowania częstości chorób w populacji na podstawie dużej liczby wizyt u lekarzy rodzinnych jest uznana naukowo

17 PODZIĘKOWANIE ICN Polfa Rzeszów Medical Communication 352 LEKARZY RODZINNYCH z całej Polski, którzy anonimowo i bez wynagrodzenia dostarczyli cennych danych


Pobierz ppt "Choroby układu ruchu w praktyce lekarza rodzinnego – badanie CHUR"

Podobne prezentacje


Reklamy Google