Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA PREZENTACJI. NASZA SZKO Ł A JEST BEZPIECZNA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA PREZENTACJI. NASZA SZKO Ł A JEST BEZPIECZNA."— Zapis prezentacji:

1 ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA PREZENTACJI

2 NASZA SZKO Ł A JEST BEZPIECZNA

3 W JAKI SPOSÓB NASZA SZKO Ł A ZAPEWNIA NAM BEZPIECZE Ń STWO ?

4 SZKO Ł A JEST OGRODZONA

5 NAUCZYCIELE PE Ł NI Ą DY Ż URY NA PRZERWACH

6 UCZNIOWIE PRZYGOTOWUJ Ą APELE NA TEMAT BEZPIECZE Ń STWA

7 ORGANIZOWANE S Ą SPOTKANIA Z POLICJANTAMI

8 UCZYMY SI Ę REAGOWA Ć W SYTUACJACH ZAGRO Ż ENIA Ż YCIA LUB ZDROWIA

9 W NASZEJ SZKOLE PRZEPROWADZONO PRÓBN Ą EWAKUACJ Ę PO Ż AROW Ą

10 W KLASACH ZNAJDUJĄ SIĘ GAZETKI POŚWIĘCONE BEZPIECZEŃSTWU

11 NA PLACU ZABAW ZNAJDUJE SI Ę REGULAMIN, KTÓRY NALE Ż Y ZAWSZE PRZESTRZEGA Ć ! TE INFORMACJE TE Ż S Ą DLA WAS PODPOWIADAJ Ą, JAK BEZPIECZNIE KORZYSTA Ć Z PLACU ZABAW !

12 NIGDY NIE KORZYSTAMY Z PLACU ZABAW W TAKI OTO SPOSÓB!

13 TAKIE ZABAWY TE Ż S Ą NIEBEZPIECZNE !

14 BAWI Ą C SI Ę W TEN SPOSÓB ZAWSZE B Ę DZIESZ BEZPIECZNY !

15 BOISKO SZKOLNE

16 CO MO Ż E ZAGRA Ż A Ć NASZEMU Ż YCIU I ZDROWIU W SZKOLE?

17 BIEGANIE PO HOLU SZKO Ł Y! ZWOLNIJ TROSZKĘ, NIE BIEGAJ I NIE POPYCHAJ INNYCH ! ROZEJRZYJ SIĘ DOOKOŁA, NA KORYTARZU JEST WIELU UCZNIÓW,KTÓRYM MOŻESZ WYRZĄDZIĆ KRZYWDĘ!

18 BIEGANIE JEST WSKAZANE, ALE Z ZACHOWANIEM OSTROŻNOŚCI To nie jest odpowiednie miejsce do biegania Na salę gimnastyczną przechodzimy z zachowaniem bezpieczeństwa

19 Naszemu zdrowiu zagra ż a równie ż ha ł as ! CO TO JEST HA Ł AS ? Ha ł as to wyst ę puj ą cy w ś rodowisku niepo żą dany lub szkodliwy dla zdrowia cz ł owieka d ź wi ę k.

20 CO MO Ż E POWODOWA Ć HA Ł AS? ZM Ę CZENIE ! NERWOWO ŚĆ !

21 BÓLE BRZUCHA !BRAK KONCENTRACJI !

22 BÓLE GŁOWY !BEZSENNOŚĆ !

23 W CZYM MIERZYMY NAT ĘŻ ENIE HA Ł ASU ? DECYBELOMIERZ Natężenie hałasu mierzymy w decybelach ( dB )

24 Ź RÓD Ł A HA Ł ASU I ICH POZIOM MIERZONY W DECYBELACH

25

26

27

28

29

30 CZY WIESZ ILE WYNOSI NAT ĘŻ ENIE D Ź WI Ę KU NA PRZERWIE SZKOLNEJ ?

31 NAT ĘŻ ENIE HA Ł ASU NA PRZERWIE SZKOLNEJ WYNOSI OD 85 DO 100 dB !!!

32 JAK MO Ż EMY ZWALCZA Ć HA Ł AS W NASZEJ SZKOLE?

33 USI Ą D Ź MY W CZYTELNI I POCZYTAJMY CO Ś CIEKAWEGO LUB POS Ł UCHAJMY JAK CZYTAJ Ą NAM INNI

34 ZJEDZMY W SPOKOJU DRUGIE SNIADANIE

35 USI Ą D Ź MY JE Ś LI MAMY NA TO OCHOT Ę ZAMIAST BIEGA Ć

36 TOALETA NIE JEST MIEJSCEM DO ZABAWY

37 DO SZATNI WCHODZIMY TYLKO WTEDY,GDY MUSIMY SI Ę PRZEBRA Ć

38 PO KORYTARZU I KLATCE SCHODOWEJ SPACERUJEMY SPOKOJNIE

39 SPRAWNIE USTAWIAMY SI Ę W PARY PO DZWONKU

40 PAMIETAJ ! BEZPIECZE Ń STWO PODCZAS PRZERW ZALE Ż Y G Ł ÓWNIE OD CIEBIE !!! 1. Zamiast biega ć spaceruj 2. Zamiast krzycze ć rozmawiaj 3. Zamiast przeklina ć - powiedz co ś mi ł ego 4.Przemoc na przerwie to nie zabawa

41 ZADBAJMY O SIEBIE I POKOCHAJMY CISZ Ę

42 NATURA DA Ł A NAM JEDEN J Ę ZYK, A DWOJE USZU, ABY Ś MY S Ł UCHALI DWA RAZY TYLE, CO MÓWILI”

43 ZNAKI EWAKUACYJNE W PRZYPADKU ZAGRO Ż ENIA PO Ż AROWEGO KIERUNEK EWAKUACJI SCHODY EWAKUACYJNE

44 WYJ Ś CIE EWAKUACYJNE DZRZWI EWAKUACYJNE

45 ZNAKI OCHRONY PRZECIWPO Ż AROWEJ HYDRANT WEWN Ę TRZNY GA Ś NICA

46 PRZYCISK ALARMOWY

47 TY MO Ż ESZ SPRAWI Ć, Ż E NASZA SZKO Ł A B Ę DZIE JESZCZE BARDZIEJ BEZPIECZNA !!! DZI Ę KUJEMY ZA UWAG Ę


Pobierz ppt "ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA PREZENTACJI. NASZA SZKO Ł A JEST BEZPIECZNA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google