Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor: Dominik Joński kl. IV b S PIS TREŚCI : 1. Definicja hałasu Definicja hałasu 2. Wpływ hałasu na zdrowie człowieka Wpływ hałasu na zdrowie człowieka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor: Dominik Joński kl. IV b S PIS TREŚCI : 1. Definicja hałasu Definicja hałasu 2. Wpływ hałasu na zdrowie człowieka Wpływ hałasu na zdrowie człowieka."— Zapis prezentacji:

1

2 Autor: Dominik Joński kl. IV b

3 S PIS TREŚCI : 1. Definicja hałasu Definicja hałasu 2. Wpływ hałasu na zdrowie człowieka Wpływ hałasu na zdrowie człowieka 3. Czynniki warunkujące hałas Czynniki warunkujące hałas 4. Hałas w środowisku szkolnym Hałas w środowisku szkolnym 5. Sposoby ograniczania hałasu w szkole Sposoby ograniczania hałasu w szkole 6. Podsumowanie Podsumowanie 7. Wykaz źródeł Wykaz źródeł 2

4 Nierozerwalną częścią naszego życia są dźwięki, które odgrywają podwójną rolę: są zjawiskiem pożądanym - czyli środkiem porozumiewania się i odbioru wrażeń słuchowych oraz zjawiskiem niepożądanym - w potocznym rozumieniu „hałasem” - czyli dźwiękami przeszkadzającymi, dokuczliwymi, a nawet szkodliwie działającymi na zdrowie człowieka. 3

5 Tak więc hałas to dźwięk niepożądany lub szkodliwy dla zdrowia ludzkiego oddziałujące na narząd słuchu i inne zmysły oraz części organizmu człowieka. Rozróżnia się hałasy:  ciągłe o nieznacznych zmianach natężenia i częstotliwości w czasie (np. szmer, szum),  impulsowe (np. huk, trzask, wybuch). Natężenie hałasu mierzymy w decybelach [dB], a przyrząd do jego pomiaru to decybelomierz. 4

6 W PŁYW HAŁASU NA ZDROWIE CZŁOWIEKA Szkodliwe oddziaływanie hałasu obserwuje się praktycznie wszędzie: w miejscu zamieszkania, wypoczynku, a także w szkole i miejscu pracy. Powszechność występowania hałasu powoduje wiele negatywnych skutków, szczególnie dla jakości życia i zdrowia człowieka. 5

7 O D CZEGO ZALEŻY SZKODLIWOŚĆ HAŁASU ? Szkodliwość hałasu zależy między innymi od: natężenia (poziomu) 6

8 S TOPNIE SZKODLIWOŚCI HAŁASU  poniżej 35 dB - nieszkodliwe dla zdrowia, ale mogą być denerwujące. Do hałasów tych zalicza się np. szum wody, brzęk przekładanych naczyń lub narzędzi. Mogą one przeszkadzać w pracy wymagającej skupienia np. projektowaniu i pisaniu.  35-75 dB - mają ujemny wpływ na układ nerwowy człowieka. Pociąga to za sobą zmęczenie i spadek wydajności pracy. Taki poziom hałasu może obniżyć zrozumiałość mowy i utrudnić zasypianie i wypoczynek.  75-85 dB - stały hałas o takim natężeniu może powodować zmniejszenie wydajności pracy, trwałe osłabienie słuchu, bóle głowy i ujemny wpływ na system nerwowy człowieka.  85-130 dB - powoduje liczne uszkodzenia słuchu i różne schorzenia (m.in.: zaburzenia układu krążenia, nerwowego, równowagi) oraz uniemożliwia zrozumiałość mowy nawet z odległości 0,5 metra.  powyżej 150 dB- już po 5 minutach całkowicie paraliżuje działanie organizmu, powoduje mdłości, zaburzenia równowagi, uniemożliwia wykonywanie skoordynowanych ruchów kończyn, zmienia proporcje zawartości składników we krwi, wytwarza u człowieka stany lękowe i depresyjne. 7

9 zakresu częstotliwości - hałas słyszalny ma częstotliwość od 20 Hz do 20 tys Hz. Hałasy o niskich częstotliwościach odbierane są przez człowieka jako dźwięki niskie (np. hałas silnika wysokoprężnego), natomiast hałasy o wysokich częstotliwościach odbierane są jako dźwięki wysokie (np. gwizd, syk sprężonego powietrza). Bardziej uciążliwe są hałasy o wysokich częstotliwościach. długotrwałości działania - czyli czasu, w jakim oddziaływuje na Nas hałas (im dłużej, tym jest to bardziej niebezpieczne dla zdrowia). 8

10 H AŁAS W SZKOLE Hałas jest jednym z najbardziej powszechnych i dokuczliwych czynników w środowisku szkolnym, zakłócających proces nauczania i uczenia się. Hałas w szkole może pochodzić od źródeł:  zewnętrznych czyli usytuowanych na zewnątrz obiektów szkolnych takich jak ruch uliczny, lotniczy, kolejowy, place zabaw i boiska szkolne,  wewnętrznych, czyli aktywność uczniów i nauczycieli oraz urządzenia w budynku szkoły. 9

11 Hałas ma ogromny wpływ na naszą naukę. W hałasie nauka jest bardzo trudna, niekiedy wręcz niemożliwa. Hałas przyczynia się do znacznego zmniejszenia koncentracji uwagi podczas nauki, a także do zmęczenia umysłowego dziecka. Dzieci przebywające w hałasie, nie potrafią skupić się na nauce. Mają ogromne trudności ze zrozumieniem oraz zapamiętaniem tego, co przeczytały. Hałas występujący w pomieszczeniach klasowych może zakłócać odbiór sygnałów mowy, wskutek czego obniżać efektywność nauczania, której podstawę stanowi prawidłowo odebrany przez uczniów przekaz słowny. 10

12  nerwowość  bóle głowy  brak koncentracji  przedwczesne zmęczenie 11

13 JAK MOŻEMY OGRANICZYĆ HAŁAS W SZKOLE...? Zachowujmy się ciszej na lekcjach i przerwach, spędzajmy w miarę możliwości przerwy na wolnym powietrzu zamiast w budynkach, rozmawiajmy zamiast krzyczeć, spacerujmy zamiast biegać, mniej liczne klasy (około 18-20 uczniów), odpowiednio zaprojektowane pod względem akustycznym pomieszczenia i budynki szkolne. 12

14 Podsumowanie czyli: wiele hałasu… czy o NIC ??? Hałas to czynnik, który zanieczyszcza Nasze środowisko podobnie jak chemikalia, trujące gazy czy śmieci. Jest więc wrogiem człowieka nie tylko groźnym, ale i podstępnym, ponieważ wiele osób nie wie, ile ujemnych skutków dla zdrowia niesie on ze sobą i jak łatwo można zostać jego ofiarą. Nie jesteśmy w stanie usunąć całkowicie hałasu z naszego życia, jedyne co możemy zrobić to ograniczyć hałas wytwarzany poprzez NAS samych… Tak więc ciiiiiiiiiszej Moi Drodzy 13

15 Wykaz źródeł użytych w prezentacji: http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PV0456 http://www.lwzh.republika.pl/ http://www.halas.wortale.net/68-Czym-jest-halas-Wplyw- halasu-na-organizm-ludzki.html http://www.halaswszkole.pl/profilaktyka.php http://wsse.gorzow.pl/index.php?mod=news&act=detail&cI D=1&nID=3023 http://kielce.pios.gov.pl/monit/halas.htm http://www.eid.edu.pl/news/uwaga_halas_w_szkole_ponad_ norme,1428.html http://www.ciop.pl/6466.html http://www.findsounds.com 14


Pobierz ppt "Autor: Dominik Joński kl. IV b S PIS TREŚCI : 1. Definicja hałasu Definicja hałasu 2. Wpływ hałasu na zdrowie człowieka Wpływ hałasu na zdrowie człowieka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google