Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konwersatorium nr 5 Robert Szczepankowski. Racjonalność decyzji Racjonalna decyzja kształtowana jest w trakcie skomplikowanego (złożonego) procesu decyzyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konwersatorium nr 5 Robert Szczepankowski. Racjonalność decyzji Racjonalna decyzja kształtowana jest w trakcie skomplikowanego (złożonego) procesu decyzyjnego."— Zapis prezentacji:

1 Konwersatorium nr 5 Robert Szczepankowski

2 Racjonalność decyzji Racjonalna decyzja kształtowana jest w trakcie skomplikowanego (złożonego) procesu decyzyjnego. Fazy procesu decyzyjnego powinny w logiczny sposób wynikać z siebie. Możliwe jest odstępstwo od logicznego następstwa w przypadku poszczególnych faz, aczkolwiek wszystkie – określone fazy – muszą wystąpić.

3 Fazy procesu decyzyjnego W literaturze wyróżnia się następujące fazy procesu decyzyjnego: 1) Określenie problemu decyzyjnego, 2) Określenie celów, 3) Określenie alternatyw decyzyjnych, 4) Określenie restrykcji decyzyjnych, 5) Mechanizm sprzężenia zwrotnego.

4 Określenie problemu decyzyjnego Problem decyzyjny powstaje wówczas, gdy odpowiedni podmiot (decydent) musi zmierzyć się z przeciwstawnymi interesami i wartościami reprezentowanymi przez różnie podmioty. Poznanie i zdefiniowanie problemu decyzyjnego nie jest tożsame z podjęciem decyzji.

5 Cele i system celów Każda decyzja zmierza do osiągnięcia pewnego celu/celów. Cele, nie muszą być określane po zdefiniowaniu problemu decyzyjnego. Cele mogą być efektem subiektywnego rozumienia misji organizacji przez decydenta. Generalnie, celem decyzji jest osiągnięcie przyszłego stanu faktycznego, który jest zgodny z interesem jednostki, określonych grup społecznych lub całego państwa.

6 Cechy systemu celów Kompletność, Wewnętrzna logiczność, Przejrzystość, Odpowiedni stopień konkretności – precyzyjność.

7 Alternatywy Generalnie, są to różne środki osiągania celów. Podstawowe założenie – decydent wziął pod uwagę wszystkie alternatywy i ocenił je. Postępowanie indukcyjne, Postępowanie dedukcyjne

8 Ograniczenia Występują na etapie wyboru alternatywy decyzyjnej. Mogą mieć różny charakter: a) prawny, b) Finansowy, c) Etyczny, d) Polityczny, e) …..inny.

9 Sprzężenie zwrotne Sekwencyjność procesu decyzyjnego. SZ spełnia rolę kontrolną w procesie decyzyjnym. W trakcie procesu mogą być realizowane inne działania aniżeli te, które narzuca logika procesu. Jeśli popełniono w trakcie procesu błędy wówczas należy wrócić do błędnych faz kosztem logiki procesu i naprawić powstałe uchybienia.

10 Zadanie Na podstawie materiałów prasowych przeanalizuj proces decyzyjny związany z budową obwodnicy Augustowa. Opisz problem decyzyjny, zdefiniuj cele, wskaż alternatywy oraz ograniczenia decyzyjne. Następnie zastanów się nad mechanizmem sprzężenia zwrotnego, który tam się pojawił i wskaż etap procesu, który wymaga naprawienia.


Pobierz ppt "Konwersatorium nr 5 Robert Szczepankowski. Racjonalność decyzji Racjonalna decyzja kształtowana jest w trakcie skomplikowanego (złożonego) procesu decyzyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google