Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak uczynić przełomową inwestycję przyjazną dla lokalnej społeczności?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak uczynić przełomową inwestycję przyjazną dla lokalnej społeczności?"— Zapis prezentacji:

1 Jak uczynić przełomową inwestycję przyjazną dla lokalnej społeczności?

2 (fragment mapy) Źródło: http://bip.krakow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony- srodowiska-w-krakowie-z-dnia-16-wrzesnia-2015-znak-oo-4200-19-2013-ak

3 HAŁAS ZANIECZYSZCZENIE UCIĄŻLIWOŚCI KOMUNIKACYJNE PRZERWANE SZLAKI PIESZE I TURYSTYCZNE ZASŁUGUJĄ NA GODNĄ REKOMPENSATĘ. Jak zrównoważyć inwestycję oraz jej uciążliwości mieszkańców ?

4  Trzypasmowa, tranzytowa droga szybkiego ruchu – będzie generować stały i wysoki hałas dla mieszkańców okolic, setek dzieci uczęszczających do zespołu szkół w Zielonkach.  Tunele ograniczające możliwość rozchodzenia się spalin będą stale podnosiły poziom zanieczyszczeń i zapach spalin w okolicach wlotów i wylotów.  Znaczny wzrost ruchu na drogach lokalnych – dojazdowych. Lokalne drogi i tak już zatłoczone, będą przenosić znacznie większy ruch w związku z przemieszczaniem się w kierunku do i od obwodnicy.

5  Brak węzłów komunikacyjnych umożliwiających korzystanie z POK. Realizacja drogi Wolbromskiej wciąż stoi pod znakiem zapytania. Wjazd na POK będzie więc możliwy wyłącznie na obrzeżach gminy Zielonki. Dojazd do węzłów będzie trudny, ze względu na małą przepustowość dróg dojazdowych,  Znaczny wzrost ruchu na drogach lokalnych – dojazdowych. Lokalne drogi i tak już zatłoczone, będą przenosić znacznie większy ruch w związku z przemieszczaniem się w kierunku do i od obwodnicy. Oznacza to istotne pogorszenie komunikacji obszarów na północ od obwodnicy z Krakowem, co będzie dotyczyło zwłaszcza osób dojeżdżających do Krakowa przez DK 7, a także mieszkańców Bibic, Marszowca oraz Witkowic, przez które pojazdy z DK7 będą omijać wzrastający ruch na DK7.

6  Realizacja obwodnicy skaże mieszkańców obszarów położonych od niej na północ wyłącznie na transport samochodowy. Brak jest rozwiązań pozwalających na komunikację w inny sposób.  Brak jest zabezpieczenie możliwości realizacji ekologicznych środków transportu publicznego. Dojazd z Zielonek do Centrum Krakowa zajmuje rano ok. 50 minut. Powrót po południu nie jest szybszy. Sytuacja będzie się pogarszać ze względu na postępującą zabudowę obszarów na północ od obwodnicy. Brak bezkolizyjnego transportu publicznego.

7 Realizacja POK to przede wszystkim troska o rozwój Krakowa. Należy jednak rozważyć co mogą otrzymać lokalne społeczności w zamian za uciążliwości związane z realizacją POK. W interesie lokalnych społeczności pozostaje otrzymanie jasnych deklaracji odnoście dokładnego rozlokowania i przebiegu dróg dojazdowych, które mogą stanowić o atrakcyjności inwestycji samych dla mieszkańców. Propozycją godną uwagi jest w tym wypadku umożliwienie mieszkańcom dostępu do drogi serwisowej biegnącej wzdłuż POK.

8  Zmniejszenie szerokości obwodnicy z 3 do 2 pasów w jedną stronę. Budowa tak szerokiej jezdni jest zbędna biorąc pod uwagę charakter drogi przenoszącej płynny ruch i opartej na bezkolizyjnych skrzyżowaniach. Dwa pasy ma jezdnie na odcinku z Modlicznki do ul. Jasnogórskiej.  Zniwelowanie wysokich nachyleń drogi oraz poprowadzenie obwodnicy w zagłębieniu, a nie bezpośrednio po powierzchni. Bardzo wysokie nachylenie zboczy, po których ma przebiegać POK, sprzyja wysokiej emisji hałasu i zanieczyszczeń. Mniejsze nachylenie drogi oraz jej mniejsza ekspozycja z pewnością obniży jej uciążliwość.

9  Zastosowanie ekranów akustycznych lub innych barier akustycznych, również w miejscach, w których nie są aktualnie proponowane. Liberalne normy akustyczne zwalniają inwestora z obowiązku zapewniania mieszkańcom okolic dostatecznego komfortu akustycznego.  Zalesienie przebiegu POK. Drzewa to istotna bariera zarówno dla hałasu, jak i dla zanieczyszczeń. Nie powstanie jednak od razu, stąd warto już teraz zadbać o zieloną przestrzeń otaczającą przedsięwzięcie.

10  Zmniejszenie prędkości maksymalnej. Obecnie planowany dozwolony limit prędkości wynosi 100 km/h. Obniżenie go do 80 km/h przyczyni się do znacznego ograniczenia emisji hałasu i zanieczyszczeń, nie obniżając jednocześnie walorów użytkowych drogi.  Skierowanie drogowego ruchu tranzytowego (pojazdów o dużej masie) na linii północ – zachód południową obwodnicą Krakowa, czyli trasą A4 i S7. Niech obwodnica służy przede wszystkim mieszańcom Krakowa i okolic.

11  Zastosowanie „cichej” nawierzchni jezdni. Nowoczesne technologie umożliwiają obniżenie natężenia hałasu i wibracji dzięki zastosowaniu właściwych mieszanek. Domagajmy się najlepszych rozwiązań w tym zakresie.

12  Usprawnienie komunikacji publicznej i dostosowanie jej do potrzeb mieszkańców. Rozwój infrastruktury tramwajowej to jedno z haseł, które w tym wypadku stanowi ukłon w stronę lokalnych społeczności, wpisując się jednocześnie w ramy priorytetów realizowanych przez miasto Kraków. Zasadna jest realizacji linii tramwajowej poza obwodnicę pozwalającej mieszkańcom gminy Zielonki bezkolizyjnie dotrzeć do Krakowa.  Zachowanie komunikacji pieszej i rowerowej. Możliwość poruszania się pieszo jest ważnym elementem komfortu życia mieszkańców, sprzyjającym osadnictwu. Należy zapewnić realizację nieprzerwanych szlaków rowerowych pozywających na wygodną komunikację na linii południe-północ.

13 Aby inwestycja miała charakter kompleksowy nie należy pozostawiać na marginesie takich kwestii jak:  Bezpieczeństwo na drogach. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu w gminie Zielonki. Istotne jest może być zmniejszenie prędkości rozwijanych przez pojazdy np. na ul. Galicyjskiej (okolice placu zabaw) oraz ul. Dożynkowej (skrzyżowanie z ul. Główną).

14 Dążenie do kompromisu to klucz do uczynienia wskazanej inwestycji sukcesem. Stanowisko władz, w którym udzielona została aprobata dla lokalizacji inwestycji, nie kłóci się z wyżej wskazanymi propozycjami. Przeciwnie, realizacja POK jako przedsięwzięcia bardziej przyjaznego mieszkańcom, pozwalająca na wyważenie niedogodności i korzyści płynących z inwestycji, przyczyni się do zwiększenia wartości całego przedsięwzięcia. Warto zatem wnieść apel zarówno do rządzących jak i mieszkańców innych terenów sąsiadujących z inwestycją, gdyż wypracowane rozwiązania nie tylko przysłużą się innym lokalnym społecznościom, ale przede wszystkim mogą zostać zastosowane na większą skalę.

15 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Jak uczynić przełomową inwestycję przyjazną dla lokalnej społeczności?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google