Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZDROWE ŁÓDZKIE Plan działań z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia dla województwa łódzkiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZDROWE ŁÓDZKIE Plan działań z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia dla województwa łódzkiego."— Zapis prezentacji:

1 ZDROWE ŁÓDZKIE Plan działań z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia dla województwa łódzkiego

2 Realizacja Strategii Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Cel nadrzędny : Poprawa wybranych mierników stanu zdrowia mieszkańców województwa łódzkiego Cel strategiczn y 2: Poprawa skuteczności działań z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia Cel operacyjny 2.2.: Opracowanie „Planu działań z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia dla województwa łódzkiego”

3 Plan” powstał, aby usystematyzować aktywność Samorządu Województwa Łódzkiego w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia. Za diagnozę demograficzno-epidemiologiczną, na podstawie której wybrano kierunki działań posłużyła m.in. „Diagnoza do Strategii Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata ”. „Plan” może podlegać weryfikacji i aktualizacji w zależności od identyfikowanych potrzeb czy zmieniających się prognoz epidemiologicznych. Tematyka realizowanych przez SWŁ programów dobierana jest tak, aby dotyczyła najistotniejszych problemów zdrowotnych mieszkańców regionu – wiodących przyczyn zgonu lub niezdolności do pracy. Brane pod uwagę są także programy realizowane przez inne instytucje/organy.

4 2016 Choroby układu krążenia Nowotwory płuc Świadczenia rehabilitacyjne Zaburzenia psychiczne (dzieci i młodzież) 2017 Zaburzenia psychiczne (dzieci i młodzież oraz os. dorosłe) 2018 Choroby nerek 2019 Nowotwory skóry 2020 Równolegle prowadzona akcja informacyjno-edukacyjna, dotycząca zdrowego stylu życia (racjonalne odżywianie się, aktywność fizyczna, troska o zdrowie psychiczne) oraz na temat czynników ryzyka i wczesnych objawów chorób, stanowiących dla regionu znaczący problem

5 CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA i CHOROBY NEREK
W 2016 roku, obecnie realizowany Program wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom układu krążenia zostanie zmodyfikowany i/lub rozszerzony o interwencje z zakresu profilaktyki udarów mózgu, wczesnego wykrywania tętniaków aorty brzusznej, profilaktyki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej lub rehabilitacji kardiologicznej. W zmienionej postaci Program będzie realizowany do końca 2020 roku. Od 2018 roku planowana jest realizacja programu wczesnego wykrywania chorób nerek np. przewlekłej choroby nerek (PChN). Następstwem niewykrytej PChN jest zwiększona podatność na zagrożenia wynikające z rozwoju chorób układu krążenia. Z tego powodu wczesne wykrywanie PChN i czynników ryzyka jej powstawania (t.j. cukrzycy, otyłości, nadciśnienia tętniczego, palenia tytoniu, miażdżycy, choroby niedokrwiennej serca) ma również na celu zmniejszanie powikłań ze strony układu sercowo-naczyniowego. CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA i CHOROBY NEREK

6 NOWOTWORY SKÓRY NOWOTWORY PŁUC
Do końca 2020 r. planowana jest kontynuacja Programu wczesnego wykrywania nowotworów płuc. W Programie zostaną również uwzględnione intensywniejsze działania edukacyjne, zachęcające do zaprzestania palenia tytoniu, które uważane jest za główny czynnik ryzyka nowotworów płuc. NOWOTWORY PŁUC NOWOTWORY SKÓRY Od 2019 roku planowane jest wprowadzenie programu, który umożliwi wczesne wykrywanie i zapobieganie zmianom nowotworowym skóry (np. poprzez edukację dotyczącą m.in. ograniczenia ekspozycji skóry na promieniowanie UV).

7 ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE
Do końca 2017 roku realizowany będzie Program zwiększenia dostępności świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji dla mieszkańców województwa łódzkiego. Po tym okresie nastąpi jego ewaluacja uwzględniająca mierniki określone w Programie m.in. ocenę zmiany długości średniego czasu oczekiwania na udzielenie świadczeń rehabilitacyjnych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. W przypadku zaobserwowania konieczności ponownego zwiększenia dostępności do świadczeń z tego zakresu możliwe jest ponowne uruchomienie Programu od 2019 roku. ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE

8 ZABURZENIA PSYCHICZNE
Przez cały okres obowiązywania Strategii kontynuowana będzie realizacja Programu zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo od 2017 roku planowana jest realizacja programu polityki zdrowotnej obejmującego obszar zaburzeń psychicznych u osób dorosłych. Konkretny wybór tego obszaru będzie uzależniony od wyników będącej obecnie w przygotowaniu Diagnozy stanu zasobów opieki psychiatrycznej w województwie łódzkim. Jednocześnie program ten będzie zgodny z celami określonymi w nowym dokumencie strategicznym z zakresu ochrony zdrowia psychicznego dla województwa łódzkiego, który ma powstać – zgodnie z zapisami Strategii - do końca I półrocza 2016 roku. ZABURZENIA PSYCHICZNE

9 WYSOKA JAKOŚĆ I STAŁE MONITOROWANIE
Nastawienie na wysoki pozom merytoryczny Programów realizowanych przez SWŁ – wdrażanie i finansowanie jedynie tych programów, które uzyskały pozytywną lub warunkowo pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Coroczna ewaluacja każdego z Programów na podstawie mierników określonych w Programie. Dodatkowa ewaluacja w określonych terminach (weryfikacja zasadności dalszej realizacji Programu). Plastyczność – dostosowanie do identyfikowanych potrzeb.

10 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "ZDROWE ŁÓDZKIE Plan działań z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia dla województwa łódzkiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google