Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cje dr Karolina Kremens, LL.M. Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Współpraca prokuratora z organami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cje dr Karolina Kremens, LL.M. Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Współpraca prokuratora z organami."— Zapis prezentacji:

1 Cje dr Karolina Kremens, LL.M. Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Współpraca prokuratora z organami ścigania Praktyczne aspekty zawodu prokuratora

2 WSPÓŁPRACA PROKURATORA Z ORGANAMI ŚCIGANIA POLICJA I INNE ORGANY PROWADZĄCE POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE art. 298 § 1 k.p.k. in fine – w wypadkach przewidzianych w ustawie uprawnienia Policji przysługują innym organom art. 312 k.p.k. – uprawnienia Policji przysługują także: organom Straży Granicznej organom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego organom Służby Celnej organom Centralnego Biura Antykorupcyjnego organom Żandarmerii Wojskowej w zakresie ich właściwości innym organom przewidzianym w ustawach szczególnych organy prowadzące śledztwo w sprawach karnych skarbowych Straż Leśna (dochodzenie) organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (dochodzenie)

3 WSPÓŁPRACA PROKURATORA Z ORGANAMI ŚCIGANIA POLICJA I INNE ORGANY PROWADZĄCE POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE praktyczne aspekty współpracy wybór organu prowadzącego postępowanie zależy od przepisu prawa a nie wyboru prokuratora różne jednostki w ramach struktury danego organu: Komenda Wojewódzka Policji Komenda Miejska Policji Komisariat Policji Komenda Powiatowa Policji właściwość miejscowa – rzeczowa piony dochodzeniowo-śledcze oraz piony kryminalne działy zajmujące się określoną przestępczością: mienie, zdrowie, przestępstwa gospodarcze; odrębny dział dla postępowania w sprawach nieletnich

4 WSPÓŁPRACA PROKURATORA Z ORGANAMI ŚCIGANIA POLICJA I INNE ORGANY PROWADZĄCE POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE wyłączne kompetencje prokuratora wszczęcie śledztwa UWAGA już nie przedstawienie zarzutów w śledztwie teoria a praktyka po nowelizacji wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania postanowienie o powołaniu biegłych psychiatrów nie ma decyzji, której nie mógłby podjąć prokurator i nie ma decyzji Policji, której nie mógłby zmienić: art. 311 § 6 k.p.k. – Prokurator może zastrzec do osobistego wykonania jakąkolwiek czynność śledztwa art. 326 § 3 pkt 4 k.p.k. in fine – Z tytułu sprawowanego nadzoru prokurator może w szczególności zmieniać i uchylać postanowienia i zarządzenia wydane przez prowadzącego postępowanie

5 WSPÓŁPRACA PROKURATORA Z ORGANAMI ŚCIGANIA Na czym powinien Twoim zdaniem polegać nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym?

6 WSPÓŁPRACA PROKURATORA Z ORGANAMI ŚCIGANIA NADZÓR PROKURATORA NAD POSTĘPOWANIEM PRZYGOTOWAWCZYM art. 326 § 1 k.p.k. – Prokurator sprawuje nadzór nad postępowaniem przygotowawczym w zakresie, w jakim sam go nie prowadzi zob. art. 326 k.p.k. czy zakres kompetencji prokuratora nie jest za wąski albo za szeroki? realny wpływ prokuratora na bieg postępowania przygotowawczego możliwość wydania polecenia brak kontroli nad jego realizacją możliwość skierowania „wytyku” praktyka składania wytyków i reakcji na nie

7 WSPÓŁPRACA PROKURATORA Z ORGANAMI ŚCIGANIA KAZUS I Do Prokuratury Rejonowej Wrocław – Psie Pole wpłynęło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa od Krystyny L. matki dwojga małoletnich dzieci Patrycji L. oraz Pawła L. W przesłanym liście Krystyna L. wskazała, że ojciec jej dzieci, mimo, iż od 2009 roku jest zobowiązany do łożenia na utrzymanie swoich dzieci wyrokiem sądu uchyla się od tego obowiązku. Jaką decyzję i o jakiej treści powinien podjąć prokurator, któremu sprawę przydzielono do referatu?

8 WSPÓŁPRACA PROKURATORA Z ORGANAMI ŚCIGANIA KAZUS II Do Prokuratury Rejonowej Wrocław – Stare Miasto wpłynęło zawiadomienie Ignacego Z. o popełnieniu przestępstwa kradzieży przez Tomasza Z. W przesłanym liście Ignacy Z. wskazał, że jego syn Tomasz Z. dokonał kradzieży roweru należącego do Ignacego Z. Jaką decyzję i o jakiej treści powinien podjąć prokurator, któremu sprawę przydzielono do referatu?

9 WSPÓŁPRACA PROKURATORA Z ORGANAMI ŚCIGANIA ROZWIĄZANIA zbadanie właściwości miejscowej i rzeczowej prokuratury, która będzie prowadziła/nadzorowała postępowanie w sytuacji niewłaściwości przekazanie zawiadomienia pismem do właściwej jednostki (w konsekwencji możliwość wejścia w spór co do właściwości) określenie wstępnej kwalifikacji prawnej czynu (występek?) ustalenie formy w jakiej postępowanie powinno być prowadzone: śledztwo dochodzenie ustalenie organu, który będzie prowadził postępowanie lub wykonywał w nim czynności: Policja, CBA, ABW, itp. – do tego organu będzie kierowane polecenie

10 WSPÓŁPRACA PROKURATORA Z ORGANAMI ŚCIGANIA ROZWIĄZANIA możliwe decyzje: wszczęcie postępowania odmowa wszczęcia postępowania podjęcie czynności sprawdzających czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa – przesłanka do niezwłocznego wszczęcia postępowania lub w wypadku jej definitywnego braku odmowy wszczęcia tego postępowania (art. 303 oraz art. 305 k.p.k.) jeżeli zachodzi potrzeba, można zażądać uzupełnienia w wyznaczonym terminie danych zawartych w zawiadomieniu o przestępstwie lub dokonać sprawdzenia faktów w tym zakresie – czynności sprawdzające (art. 307 k.p.k.) jakie czynności mogą być podejmowane w tym trybie?

11 WSPÓŁPRACA PROKURATORA Z ORGANAMI ŚCIGANIA ROZWIĄZANIA przesłuchanie w charakterze świadka osoby zawiadamiającej jakie informacje należy uzyskać, aby ustalić czy popełniono czyn zabroniony? czy istnieje konieczność złożenia wniosku o ściganie? uzyskanie niezbędnej dokumentacji zwłaszcza wyroki w zależności od ustalenia, że zachodzi przesłanka bądź nie: wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania termin podjęcia czynności wskazanie czynności do wykonania po ew. wszczęciu postępowania informacja o konieczności przedłożenia akt wraz z wnioskiem o przedłużenia postępowania – termin INNE


Pobierz ppt "Cje dr Karolina Kremens, LL.M. Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Współpraca prokuratora z organami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google