Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O firmie DMI DMI sp. z o.o. specjalizuje się w prowadzeniu działalności badawczo – rozwojowej (B+R) w zakresie: badań stosowanych (poszukujących rozwiązań.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O firmie DMI DMI sp. z o.o. specjalizuje się w prowadzeniu działalności badawczo – rozwojowej (B+R) w zakresie: badań stosowanych (poszukujących rozwiązań."— Zapis prezentacji:

1

2 O firmie DMI DMI sp. z o.o. specjalizuje się w prowadzeniu działalności badawczo – rozwojowej (B+R) w zakresie: badań stosowanych (poszukujących rozwiązań techniczno – technologicznych dla istniejących badań podstawowych lub poprzez ich innowacyjne zastosowanie umożliwiających sprawniejsze osiąganie celów praktycznych), prac rozwojowych (wykorzystujących istniejącą wiedzę do opracowania lub ulepszenia istniejących rozwiązań techniczno - technologicznch), komercjalizacji wyników badań stosowanych i prac rozwojowych.

3 Krótka historia i długie doświadczenie Bardzo często nowatorskie przedsięwzięcia posiadają wspólny mianownik, którym jest przypadek. W jednym miejscu dochodzi do połączenia elementów które doskonale do siebie pasują, tworząc uzasadnioną technologicznie, organizacyjnie i finansowo całość. Miejscem takim okazała się krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza. W 2010 r. dwójka studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, kierunku Technologia Chemiczna (Joanna Zontek- Wilkowska i Maciej Tajduś) ukończyła wspólnie interesujący projekt związany z materiałem dydaktycznym, propagującym wiedzę na temat złożonej natury szkła, jak również powłok funkcyjnych, nanoszonych na podłoża szklane. Projekt w zakresie powłok funkcyjnych okazał się na tyle rozwojowy, iż mgr inż. Joanna Zontek- Wilkowska po ukończonych studiach magisterskich rozpoczęła w ramach przygotowywania doktoratu aktywne prace badawcze zmierzające do opracowania nowoczesnych technologii cienko-warstwych. Jednocześnie współpracowała jako wykonawca projektów badawczo-rozwojowych dla czołowych firm z polskiej i zagranicznej branży szklarskiej.

4 Krótka historia i długie doświadczenie W tym czasie mgr inż. Maciej Tajduś pracował nad zagadnieniami wiążącymi technologie chemiczną z branżą IT przy wykorzystaniu środków pochodzących z dofinansowania Unii Europejskiej. Kilka z tych projektów znajdowały się w portfolio projektów zarządzanych przez Grzegorza Witkowskiego. Owocna współpraca w ramach przedstawionych aktywności, skłoniła wymienione wyżej osoby do opracowania kolejnych projektów badawczo – rozwojowych. Od 2012 roku w ramach consultingu naukowo-technicznego zrealizowano kilkanaście bardzo nowatorskich projektów innowacji technologicznych, wśród których wymienić można opracowanie m.in.: efektywnej powierzchni antifinger printing, technologii powierzchni antyszronowych nowatorskiej metody wielobarwnego wydruku 3D, technologii warstw hydrofobowych i oleofobowych.

5 Krótka historia i długie doświadczenie Zainteresowanie wynikami prac zespołu badawczo - wdrożeniowego prowadzonego przez Joannę Zontek-Wilkowską, Macieja Tajdusia i Grzegorza Witkowskiego doprowadziło do utworzenia we wrześniu 2015 roku firmy DMI sp. z o.o. realizującej usługi z zakresu opracowania nowoczesnych technologii dla biznesu, jak również consultingu naukowo-technicznego i realizacji prac B+R.

6 DMI – podmiot biznesowy Firma DMI to podmiot prawa handlowego, wpisany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego posługujący się: numerem REGON: 362508169 numerem NIP: 6812060834 numerem KRS: 0000576357

7 DMI – podmiot biznesowy Siedziba: Plac Jana Matejki 10/6B 31-157 Kraków Strona internetowa: www.3ddmi.com Adres email: office@3ddmi.com Tel: 12 3506132 Tel kom: 606 854 863 Fax: 12 3506441

8 Zarząd DMI sp. z o.o.

9 mgr inż. Joanna Zontek-Wilkowska Absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Tytuł zawodowy mgr inż. zdobyła w dziedzinie Technologia Chemiczna 2010 – praca mgr dotyczyła „Aktywowanej mechanicznie szkło-ceramiki do immobilizacji materiałów szkodliwych. Następnie w październiku 2010 podjęła studia III stopnia z zakresu technologii chemicznej, realizując badania w ramach rozprawy doktorskiej pt. „Multifunkcyjne warstwy na szkle o strukturach hierarchicznych”. Ponadto była stałym współpracownikiem, wykonawcą naukowo-techniczny w projektach przedstawionych poniżej: „Pokrycia barwne na szkło na bazie materiałów hybrydowych” 2008-2011 nr 17.17.160.686 R11- wykonawca w projekcie od grudnia 2010- września 2011 „Technologia wytwarzania materiałów typu szkło-ceramika o podwyższonej wytrzymałości opartej na stłucze odpadowej z kineskopów telewizyjnych i komputerowych nr 17.17.160.016 wykonawca w projekcie od grudnia 2010- lipca 2013 „Thermal stability and crystallization kinetics of PPG Glass” nr 13.13.160.8455 wykonawca w projekcie od października 2010- do września 2011 „Mechanochemiczna synteza szkieł i kompozytów ze szklistą matrycą” nr 18.18.160.849 – od grudnia 2010- czerwca 2011. “New glass ceramics for dental application” Nr 13.13.160.84.970, Straumann Institute – wykonawca w projekcie od stycznia 2012 roku do kwietnia 2012 roku. „Dedykowane materiały inteligentne do druku 3D” – MniSW – styczeń 2015-wrzesień 2015

10 Zarząd DMI sp. z o.o. mgr inż. Maciej Tajduś Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Inżynieria Materiałowa i Ceramika (2005-2010) oraz Warszawskiej Szkoły Reklamy. Ukończył studia Podyplomowe z zakresu projektowania aplikacji webowych na Akademii Górniczo-Hutniczej. Karierę ukierunkował w stronę branży IT i reklamowej. Specjalizuje się w wiązaniu rozwiązań naukowych z nowoczesnymi technologiami z branży IT. Od dwóch lat zajmujący się rozwiązaniami materiałowymi dla druku 3D. W latach 2011-2012 pracownik działu Promocji Starostwa Powiatowego w Limanowej. Od 2012 do 2014 Specjalista ds. promocji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. W 2015 projektant graficzny dla Agencji Reklamowej Studio-Em. Obecnie wspiera dział IT Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Od 2010 do 2015 freelancer z zakresu IT współpracujący z fundacjami i firmami prywatnymi.

11 Zarząd DMI sp. z o.o. mgr inż. Grzegorz Witkowski Absolwent Ochrony Środowiska (Uniwersytet Rolniczy), Integracji Europejskiej i Kształcenia Urzędników Europejskich (WSE im. ks. J. Tischnera w Krakowie), Controllingu i Finansów Przedsiębiorstw (UE Kraków), Instrumentów i Technik Zarządzania (AGH Kraków). Pracował w Komisji Europejskiej w Brukseli oraz w angielsko – amerykańskiej firmie doradczej. Wieloletni pracownik szczebla kierowniczego w jednostkach samorządu terytorialnego, gdzie zajmował się realizacją inwestycji strategicznych oraz marketingiem i promocją. Trener, wykładowca, konsultant w zakresie zarządzania projektami, zarządzania jakością i wdrażania systemów zarządzania ISO. Autor licznych wdrożeń systemów zarządzania opartych na normach ISO (m.in. zarządzanie jakością, ochrony środowiska, bhp, ciągłości działania, bezpieczeństwa informacji) w firmach, jednostkach administracji samorządowej i organizacjach pozarządowych. Zarządzał projektami inwestycyjnymi, kulturalnymi, IT i B+R w przedziale od 200 000 zł do 40 000 000 zł. Posiada certyfikat kompetencji Project Management Certification, Six Sigma, Total Quality Management, PRINCE 2, M_o_R, P3O, MSP, MOP, ITIL, audytora i implementatora ISO 9001, 14001, 18001, 27001, 22000, 22301, 29990, 31000. Jest akredytowanym trenerem PECB - międzynarodowej instytucji szkoleniowej będącej przedstawicielem ISO w zakresie szkoleń.

12 Zespół DMI sp. z o.o. DMI sp. z o.o.

13 Eksperci Prof. Jerzy Lis Prof. Jan Wasylak Dr Jacek Gurgul Dr inż. Małgorzata Ciecińska Dr inż. Renata Żak Dr inż. Dominika Zabiegaj

14 Partnerzy

15 DMI – doradztwo, materiały, innowacje

16 Wizja, misja, wartości Wizja: DMI sp. z o.o. najbardziej innowacyjna firma naukowo-techniczna w Europie, wprowadzająca do biznesu najnowocześniejsze i najoptymalniejsze produkty oraz rozwiązania technologiczne.

17 Wizja, misja, wartości Misja: Misją firmy DMI jest prowadzenie badań naukowych, urynkowienie ich wyników oraz optymalizacja rozwiązań technologicznych, w taki sposób, aby stały się dostępne, użyteczne i finansowo atrakcyjne dla wszystkich uczestników rynkowych.

18 Wizja, misja, wartości Wartości: Nasza wizja to strategiczny cel do osiągnięcia, realizowany poprzez działania wynikające z misji, przy uwzględnieniu najważniejszych dla nas zasad - Wartości: Zaufanie – poprzez budowanie długotrwałych i partnerskich relacji opierających się na wiarygodności, Wiarygodność – poprzez wykorzystanie najbardziej aktualnej wiedzy naukowej gromadzonej przez zespół światowej klasy specjalistów, przy rozwijaniu tworzonej technologii zapewniając kompleksowość rozwiązań, Kompleksowość – poprzez stosowanie szerokiego spektrum narzędzi z zakresu nauki, technologii i biznesu do optymalizacji działań Partnerów.

19 Usługi audyty techniczno – technologiczne stosowanych w firmach rozwiązań związanych z wytworzeniem produktów i/lub usług oraz funkcjonowaniem procesów, opracowywanie opinii nt. innowacyjności projektu, studia wykonalności, analizy finansowe, biznesplany wskazujące zasadność stosowania wyników prac R+B w biznesie, tworzenie i rozwijanie pomysłów, technologii optymalizujących sposób produkcji, pozyskiwanie finansowania na rozwój technologiczny, wdrażanie wyników prac naukowo – badawczych do biznesu. W ramach prowadzonej działalności badawczo –rozwojowej wykonujemy:

20 Dlaczego DMI? Wprowadzenie najnowszych zdobyczy nauki oraz innowacyjnych pomysłów do biznesu nie jest zadaniem prostym. Mnogość czynników decydujących o ostatecznym wyniku finansowym jest sprawą kluczową. Tylko ich właściwe połączenie, w odpowiednim miejscu i czasie zapewnia sukces.

21 Dlaczego DMI? Decydując się na usługi świadczone przez firmę DMI sp. z o.o. posiadacie Państwo pewność, iż dla realizowanego projektu: pracować będą najlepsi teoretycy i praktycy – uprawiający naukę, ale rozumiejący także biznes i rządzące nim zasady, osiągnięte zostanie optimum w zakresie stosunku nakładów do zysków, wskaźniki finansowe inwestycji będą jednym z kluczowych elementów, włączone zostaną optymalne rozwiązane prawne zabezpieczające interes Klienta, wprowadzane technologie będą optymalnie dostosowane do konkretnych warunków, poświęcona zostanie maksymalna uwaga naszego zespołu, oferowana jest pomoc doradcza na etapie implementacji rozwiązań oraz etapie eksploatacji, relacja ceny do jakości usług będzie najlepsza na rynku.

22 Stolik do drukarek 3D (FDM/FFF)

23 Pewien problem Jednym z kluczowych problemów, pojawiającym się w różnych typach materiałów jest zwilżalność powierzchni, a w przypadku materiałów porowatych ich nasiąkliwość. Najlepszym rozwiązaniem zaistniałego problemu jest zastosowanie warstwy, stanowiącej swoistą barierę dla różnego rodzaju cieczy, trwale zabezpieczającą materiał przed zwilżaniem i gromadzeniem wilgoci. Rys. Przykład warstwy hydro i oleofobowej na powierzchni szkła, krople cieczy stanowią od lewej woda, oliwa z oliwek, cola

24 Źródło problemu Co łączy kostki brukowe, szkło, smartfony, elewacje wieżowców? A także lampy uliczne, szyby samochodów, dotykowe powierzchnie komputerów? Posiadają powierzchnie, które mają kontakt zarówno z wodą, kwasami tłuszczowymi, zanieczyszczeniami powietrza, a także np. kawą którą niechcący wylejemy na tablet. Dotykamy nasz smartfon i co się dzieje? Pozostają na jego powierzchni odciski, ślady brudu z łuszczem Działanie naszej warstwy na powierzchni szkła na przykładzie testów z wodą, oliwą i colą

25 Nieco teorii, czyli rozwiązanie problemu Warstwy hydrofobowe wykazują zdolność do odpychania od siebie cząsteczek wody. W ujęciu makroskopowym hydrofobowość to właściwość powierzchni materiału polegająca na braku zwilżalności przez wodę. Ciecz w kontakcie z powierzchnią hydrofobową minimalizuje energię napięcia powierzchniowego, która jest zdecydowanie większa niż powierzchni, na której znajduje się warstwa, wówczas kropla cieczy przybiera charakterystyczny kształt kuli dając tzw. efekt perlenia wody. Działanie naszej warstwy na powierzchni szkła na przykładzie testów z wodą i olejem

26 Gdzie obecnie wykorzystuje się warstwy hydro i oleofobowe? Warstwy hydro i oleofobowe wykorzystywane są wszędzie tam, wymagane jest utrzymaniu wysokiej czystości powierzchni. A więc np.: -na szkle budowlanym, -tynkach, -elewacjach budynków, -powierzchniach ekranów dotykowych smart fonów, tabletów. Warstwy hydro i oleofobowe zapewniają efekt samoczyszczący, niwelując charakterystyczne tłuste smugi, powstałe na skutek użytkowania. Kompozyt ceramiczny z warstwą hydrofobową po lewej stronie ciecz bezbarwna to woda, ciecz o kolorze brunatnym olej, po prawej widoczna powierzchnia oleofobowa z tymi samymi rozlanymi cieczami.

27 Wady stosowanych obecnie warstw Obecnie dostępne na ryku warstwy hydrofobowe posiadają w swoim składzie związki krzemoorganiczne, przede wszystkim powierzchniowo czynne tzw. surfaktanty, charakterystyczną wielkość statycznego kąta zwilżania wykazują na poziomie 116 0. I z tego wynika pierwszy problem – obecnie stosowane warstwy są mało wydajne. Stosuje się więc środki, które niestety, są rozwiązanie czasowym. Po pewnym czasie zwyczajnie przestają działać. I to stanowi kolejny problem. Dodatkowo obecnie stosowane metody nakładania warstw na powierzchnię różnych materiałów nie powodują trwałego związania z powierzchnią, co jest główną przyczyną słabej odporności mechanicznej i degradacji takich warstw. Działanie naszej warstwy na powierzchni szkła na przykładzie testów z wodą, oliwa i colą

28 Rozwiązanie problemu Proponowane rozwiązanie przez firmę DMI wykorzystuje znajomość budowy atomowej substancji oleofobowych, a co za tym idzie, pozwala na świadome modyfikowanie składem w celu uzyskania pożądanego efektu oleofobowości na każdym materiale. Produkt firmy DMI bazuje na licznych modyfikacjach polidimetylosiloksanu PDMS-u i fluorosilanów FS związków słynących ze swoich właściwości hydro i oleofobowych, co w konsekwencji powoduje trwałe związanie z powierzchnią. Powłoka z powierzchnią związana jest trwałym wiązanie wodorowym, zwiększając tym samym wytrzymałość mechaniczną warstwy jak również jej odporność na ścieranie. Kompozyt ceramiczny z warstwą hydrofobową po lewej stronie ciecz bezbarwna to woda, ciecz o kolorze brunatnym olej, po prawej widoczna powierzchnia oleofobowa z tymi samymi rozlanymi cieczami.

29 Nasz produkt Metoda nanoszenia powłoki na dowolną powierzchnie jest indywidualnie dobierania i opracowywana, co maksymalizuje efekt powstania trwałego wiązania wodorowego, nie tak jak ma to miejsce w przypadku komercyjne dostępnych hydrofobowych powłok impregnacyjnych gdzie głównym rodzajem oddziaływania jest działanie sił adhezji Zastosowanie powłok hydrofobowych i oleofobowych: powierzchnie samoczyszczące, a co za tym idzie bardziej higieniczne; antyszronowe antykorozyjne; przeciwmgielne; antyadhezyjne; typu antifinger printin g.

30 Nasz produkt Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "O firmie DMI DMI sp. z o.o. specjalizuje się w prowadzeniu działalności badawczo – rozwojowej (B+R) w zakresie: badań stosowanych (poszukujących rozwiązań."

Podobne prezentacje


Reklamy Google