Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Innowacje w firmach – czy to się opłaca? www.pwc.pl Prezentacja wyników raportu Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Innowacje w firmach – czy to się opłaca? www.pwc.pl Prezentacja wyników raportu Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce."— Zapis prezentacji:

1 Innowacje w firmach – czy to się opłaca? www.pwc.pl Prezentacja wyników raportu Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce

2 PwC Wszyscy wiemy, że wydatki na badania i rozwój w Polsce należą do najniższych w Europie… 2 maj 2013 Źródło: Eurostat

3 PwC My chcieliśmy przyjrzeć się doświadczeniom 51 firm, które pomimo tego, że pochodzą w dużej części z tradycyjnych sektorów, prowadzą działalność badawczo-rozwojową znacznie przekraczającą polską przeciętność… Postanowiliśmy poznać ich doświadczenia dotyczące: zarządzania działalnością badawczo-rozwojową współpracy z innymi instytucjami stymulowania własnych pracowników do proponowania nowych rozwiązań finansowania działalności badawczo-rozwojowej zagadnień prawnych dotyczących ochrony własności intelektualnej 3 Źródło: Badanie własne PwC maj 2013

4 PwC Badane przez nas firmy charakteryzują się dużym udziałem nowych produktów w sprzedaży… 4 Źródło: Badanie własne PwC maj 2013

5 PwC Oraz wysokim odsetkiem wdrożeń rozpoczętych projektów innowacyjnych… 5 Źródło: Badanie własne PwC maj 2013

6 PwC Wyniki te osiągają dzięki zaangażowaniu zarządu w działalność innowacyjną i dobrej obserwacji rynku… 6 Źródło: Badanie własne PwC maj 2013

7 PwC Dzięki temu innowacyjność jest nieodłącznym elementem strategii firm… 7 Źródło: Badanie własne PwC maj 2013

8 PwC I jak wszystkie elementy strategii posiada odpowiednie mierniki osiągania celów… 8 Źródło: Badanie własne PwC maj 2013

9 PwC Sukces innowacyjny nie jest możliwy bez otwartości na współpracę z innymi podmiotami… 9 Źródło: Badanie własne PwC maj 2013

10 PwC Firma innowacyjna musi odpowiednio motywować swoich pracowników… 10 Źródło: Badanie własne PwC maj 2013

11 PwC Dla skutecznego wdrażania innowacji konieczna jest zdolność do pozyskania finansowania zewnętrznego… 11 Źródło: Badanie własne PwC maj 2013

12 PwC W tym pomocy publicznej… 12 W różnych schematach dostępnych dla przedsiębiorców w 2013 roku zaplanowano budżet ponad 2 mld PLN 1.Będzie to, jak dotąd, najlepszy rok dla projektów B+R przedsiębiorstw! 2.Dotacje europejskie już się niemal skończyły – intensyfikuje się wsparcie z budżetu krajowego. Czego zmiana sytuacji wymaga od przedsiębiorców: 1.Zmiany myślenia z oczywistych grantów inwestycyjnych na bardziej złożone dotacje na B+R 2.Przygotowania wewnętrznego do odpowiedniego definiowania projektów 3.Umiejętności określania kosztów, które mogą być kwalifikowane do dotacji Dlaczego warto? Aktualny system odzwierciedla ogólne założenia co do dystrybucji środków w latach 2014 – 2020 – ustawia więc przedsiębiorstwa na kolejne 7 lat. maj 2013

13 PwC Na co dotacja 13 Etapy realizacji projektu Przykładowe programy R&D wraz z budową prototypu Przygotowanie do wdrożenia Pilotaż/ demonstracja Wdrożenie wyników R&D GEKON Działanie 4.4 PO Innowacyjna Gospodarka Innowacyjne inwestycje INNOTECH Innolot Innomed DEMONSTRATOR+ Blue Gas LIFE+ Programy uruchomione po raz pierwszy w 2013 r. maj 2013

14 PwC Główne kryteria oceny – innowacyjność tylko jednym z wielu… 14 DEMONSTRATOR + max. 75 pkt. GEKON max. 28 pkt. 1. zasadności kosztów - 20 pkt. 2.potencjale wykonawców i sposobie zarządzania projektem - 20 pkt. 3.strukturze projektu (trafność naukowa, zasadność zadań, efektywność ekonomiczna, ryzyka i innowacyjności) - 20 pkt. W tym innowacyjność tylko 4 pkt. 4.ostatni obszar związany z celami projektu i ich uzasadnieniem - 15 pkt. 1.Realność założeń projektu (technologiczna, potencjał rynkowy, potencjał organizacyjny podmiotu) – 20 pkt. 2.innowacyjność rozwiązania – 3 pkt. 3.efekt ekologiczny – 3 pkt. 4.Wdrażalność – 1 pkt 5.Komercjalizacja – 1 pkt. Program INNOTECH max. 35 pkt. 1.innowacyjność rozwiązania będącego rezultatem projektu – 5 pkt. 2.wartość naukowa projektu - 5 pkt. 3.dorobek wykonawców - 5 pkt. 4.planowana współpraca przy wdrożeniu projektu między jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami - 5 pkt. 5.efekty ekonomiczne – 5 pkt. 6.potencjał komercjalizacyjny – 5 pkt. 7.wkład własny - 5 pkt.

15 PwC Podsumowując, kluczowymi czynnikami sukcesu w obszarze innowacyjności są: Kluczowe kwestie: Sformalizowany system zarządzania innowacjami z naciskiem na rolę zarządu Aktywna współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie badań i rozwoju oraz tworzenia innowacji (m.in. open innovation) Stymulowanie innowacji poprzez dobrze dobrane metody motywowania pracowników, jak również pozyskiwanie pomocy publicznej 15 SUKCES STRATEGII INNOWACYJNEJ Decyzyjność w Zarządzie Open Innovation Stymulowanie innowacji maj 2013

16 PwC Kontakty do ekspertów PwC 16 Michał Mazur Dyrektor, Zespół Doradztwa Strategiczno- Operacyjnego M: +48 502 184 684 E: michal.mazur@pl.pwc.com Mateusz Walewski Ekonomista M: +48 519 506 956 E: mateusz.walewski@pl.pwc.com Beata Tylman Dyrektor, Zespół Pomocy Publicznej M: +48 519 506 527 E: beata.tylman@pl.pwc.com maj 2013

17 PwC Dziękujemy 17 Spotkanie prasowe 9 kwietnia 2013 r.


Pobierz ppt "Innowacje w firmach – czy to się opłaca? www.pwc.pl Prezentacja wyników raportu Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google