Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW Sukcesy w roku szkolnym 2010/2011

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW Sukcesy w roku szkolnym 2010/2011"— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW Sukcesy w roku szkolnym 2010/2011

2

3 Uczniowie nabywają wiadomości i doskonalą umiejętności z zakresu
KOŁO MECHATRONIKI Uczniowie nabywają wiadomości i doskonalą umiejętności z zakresu elektrotechniki i elektroniki, budowy i projektowania układów stykowo – przekaźnikowych, pneumatycznych i hydraulicznych. opiekun: Tomasz Dziekoński

4 KOŁO MECHATRONIKI

5 KOŁO MECHATRONIKI Na zajęciach uczniowie uczą się projektowania i programowania układów z wykorzystaniem sterowników PLC oraz robotów.˛

6 KOŁO MECHATRONIKI Na zajęciach uczniowie uczą się projektowania i programowania układów z wykorzystaniem sterowników PLC oraz robotów.

7 KOŁO MECHATRONIKI „Model przenośnika taśmowego” - urządzenie skonstruowane podczas zajęć Koła Mechatroniki. Autorzy: Damian Moraś i Artur Grygoruk, opiekun Tomasz Dziekoński

8 Uczestnicy Koła Mechatroniki
co roku biorą udział w konkursach i olimpiadach, w których odnoszą liczne sukcesy.

9 KOŁO MECHATRONIKI KOŁO MECHATRONIKI
Wręczenie nagród laureatom i finalistom IV edycji Olimpiady Innowacji Technicznych

10 Mateusz Zimnoch i Michał Iwaszczuk
OlimpiadA Innowacji Technicznych 2011 Mateusz Zimnoch i Michał Iwaszczuk I miejsce w kategorii Pomysł techniczny i tytuł laureatów, praca: „Łagodny rozruch silnika klatkowego i jego hamowanie sterowane programowo mikrokontrolerem” opiekun: Zdzisław Panasewicz

11 IV edycja Olimiady Innowacji Technicznych I miejsce w kategorii R-pomysł techniczny i tytuł laureatów otrzymali Mateusz Zimnoch i Michał Iwaszczuk OlimpiadA Innowacji Technicznych I miejsce w kategorii pomysł techniczny i tytuł laureatów „Łagodny rozruch silnika klatkowego i jego hamowanie sterowane programowo mikrokontrolerem”

12 Praca „Łagodny rozruch silnika klatkowego
i jego hamowanie sterowane programowo mikrokontrolerem”

13 opiekun: Tomasz Dziekoński
Olimpiada Innowacji Technicznych 2011 Dawid Jackowski i Marcin Żyłkowski wyróżnienie w kategorii "U-usprawnienie softwarowo-techniczne”, praca: „Wykorzystanie czujnikowego układu zliczającego bazującego na sterowaniu mikrokontrolerowym do usprawnienia działania parkingu" opiekun: Tomasz Dziekoński

14 OlimPiadA Innowacji Technicznych 2011 wyróżnienie w kategorii usprawnienie softwarowo - techniczne
„Wykorzystanie czujnikowego układu zliczającego bazującego na sterowaniu mikrokontrolerowym do usprawnienia działania parkingu"

15 Jakub Modzelewski i Mateusz Śliwa
Olimpiada Innowacji Technicznych 2011 Jakub Modzelewski i Mateusz Śliwa tytuł finalistów w kategorii „Pomoc dydaktyczna”, praca: "Uniwersalny manipulator przeznaczony do celów dydaktycznych” opiekun: Tomasz Dziekoński

16 „Uniwersalny manipulator przeznaczony do celów dydaktycznych”
Olimpiada Innowacji Technicznych Tytuł finalisty w kategorii „Pomoc dydaKTyczna” „Uniwersalny manipulator przeznaczony do celów dydaktycznych”

17 Mariusz Babiński, Łukasz Pogorzelski i Radosław Rutkowski
OlimpiadA Innowacji Technicznych 2011 Mariusz Babiński, Łukasz Pogorzelski i Radosław Rutkowski tytuł finalistów w kategorii „Pomoc dydaktyczna”, praca: "Stanowisko dydaktyczne do praktycznej nauki programowania sterowników" opiekun: Tomasz Dziekoński

18 OlimpiadA Innowacji Technicznych 2011
tytuł finalisty w kategorii „Pomoc dydaktyczna” „Stanowisko dydaktyczne do praktycznej nauki programowania sterowników"

19 OlimpiadA Innowacji Technicznych 2011 tytuł finalisty w kategorii „Pomoc dydaktyczna”
„Stanowisko dydaktyczne do praktycznej nauki programowania sterowników" Stanowisko przygotowane do ćwiczeń z obsługi programowania sterowników PLC

20 XXXIV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej 2011

21 XXXIV Ogólnopolska OliMpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej 2011
Mateusz Zimnoch – II miejsce i tytuł laureata

22 IV Wojewódzki Konkurs Mechatroniczny 2011
III miejsce drużyny ZSM, Rafał Zabielski - wyróżnienie

23 Koło mechatroniki Oprócz startów w konkursach i olimpiadach uczniowie
wykonują też pomoce dydaktyczne na potrzeby szkoły, np. zestaw Lego do nauki programowania oraz 10 stanowisk ze sterownikami PLC, które umożliwiają ich programowanie i testowanie. Stanowiska te pozwoliły przeprowadzić część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik mechatronik.

24 Klocki LEGO - Robotics do nauki programowania
KOŁO MECHATRONIKI Klocki LEGO - Robotics do nauki programowania

25 Stanowiska przygotowane do egzaminów zawodowych z mechatroniki
KOŁO MECHATRONIKI Stanowiska przygotowane do egzaminów zawodowych z mechatroniki

26 KOŁO MŁODEGO KONSTRUKTORA
Uczniowie ćwiczą projektowanie urządzeń w programie SolidEdge oraz praktycznie wykonują prace konstruktorskie. opiekun: Wojciech Szoka

27 KOŁO MŁODEGO KONSTRUKTORA
Nauka projektowania w programie SolidEgde

28 KOŁO MŁODEGO KONSTRUKTORA
Przykład projektu w programie SolidEgde

29 KOŁO MŁODEGO KONSTRUKTORA
Ćwiczenie projektowania w programie EdgeCam

30 KOŁO MŁODEGO KONSTRUKTORA

31 KOŁO MŁODEGO KONSTRUKTORA

32 Piotr Jeleniewski i Kamil Surówka
OlimpiadA Innowacji Technicznych 2011 Piotr Jeleniewski i Kamil Surówka tytuł finalistów, praca: "Adaptacja klasycznych silników spalinowych do zasilania sprężonym powietrzem” opiekun: Wojciech Szoka

33 KOŁO MŁODEGO KONSTRUKTORA
Klasyczny silnik spalinowy dostosowany do pracy na sprężone powietrze

34 KOŁO MŁODEGO KONSTRUKTORA
Klasyczny silnik spalinowy dostosowany do pracy na sprężone powietrze zamontowany do skonstruowanego przez uczniów pojazdu

35 Koło metaloplastyki użytkowej
Podczas zajęć praktycznych uczniowie poznają podstawowe techniki oraz narzędzia kowalskie i inne urządzenia związane z pracą kowala. Podczas części praktycznej uczniowie wykonują kute kwiaty, serwetniki, świeczniki, wieszaki, popielnice. Każda z prac zawiera przynajmniej trzy poznane podstawowe operacje kowalskie. opiekun: Zdzisław Konopka, Rafał Żukowski

36 KOŁO METALOPLASTYKI UŻYTKOWEJ
2 3 Proces powstawania elementów zdobniczych

37 KOŁO METALOPLASTYKI UŻYTKOWEJ
7 6 Proces powstawania elementów zdobniczych

38 KOŁO METALOPLASTYKI UŻYTKOWEJ
Efekt końcowy

39 Koło młodego WYNALAZCY
Uczniowie przygotowując się do startu w Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości: zapoznają się z przepisami z zakresu ochrony patentowej, wynalazków, wzorów użytkowych i znaków firmowych, uczą się wypełniać druki do Urzędu Patentowego (zastrzeżenia, wnioski patentowe, opisy), poznają historię wynalazków. opiekun: Andrzej Krzymowski Udziałw XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości

40 KOŁO MŁODEGO WYNALAZCY

41 KOŁO MŁODEGO WYNALAZCY

42 KOŁO MOTORYZACYJNE Uczestniczą w nim uczniowie, których fascynuje tematyka samochodowa w różnorodnych jej aspektach. Młodzież ma możliwość w praktyce zastosować zdobytą w szkole wiedzę i umiejętności (np. odnawiając zezłomowany samochód marki Polonez Caro). opiekun: Kazimierz Krupiński, Adam Baworski, Sławomir Chilimoniuk

43 OlimpiadA Innowacji Technicznych 2011
Maciej Jastrzębski i Wojciech Wądołowski tytuł finalisty, projekt: "Emisja pyłów z okładzin ciernych pojazdów samochodowych - analiza zagrożenia miasta Białegostoku” opiekun: Sławomir Chilimoniuk

44 OlimpiadA Innowacji Technicznych 2011
Z przeprowadzonych badań i szacunków autorzy pracy konkursowej uzyskali szokujące wyniki – przy „minimalnej” ocenie zagrożenia, w ciągu minionego roku na terenie Białegostoku (w jego administracyjnych granicach) pozostało co najmniej 68 ton (!!!) pyłu pochodzącego z okładzin ciernych.

45 Uczniowie: - przygotowują się do konkursów geograficznych - uczestniczą w realizacji projektu Comenius (wycieczki do krajów współpracujących w ramach projektu). KOŁO GEOGRAFICZNE

46 OGÓLNOPOLSKI KONKURS GEOGRAFICZNY GEO - PLANETA 2011

47 OGÓLNOPOLSKI KONKURS GEOGRAFICZNY GEO - PLANETA 2011

48 Program Comenius – Francja 2011

49 Zajęcia te mają na celu rozwijanie kreatywności, rozwijanie uzdolnień muzycznych i aktorskich, ale również przezwyciężanie nieśmiałości i budowanie poczucia własnej wartości i wyższej samooceny. Efektem działań są liczne występy wewnątrzszkolne i pozaszkolne – na imprezie integracyjnej "Razem łatwiej i przyjemniej", zebraniach rodziców, pokazy z okazji Walentynek, Mikołajek itp.

50 Mikołajki 2010

51 Kabaret szkolny Mechaniak squad
W 2011 roku kabaret otrzymał grant Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku na realizację projektu „Z fantazją i humorem, czyli kabaret w szkole” w wysokości 4000 zł.

52 Kabaret – mechaniak squad
Walentynki 2011

53 Kabaret szkolny Mechaniak squad
Srebrne Pasmo (II miejsce) za udział w „VII Przeglądzie Zajęć Pozalekcyjnych (2011)” organizowanym przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Dom Kultury „Zachęta” w Białymstoku. Opiekun: Joanna Suszczyńska

54 Kabaret – mechaniak squad
Dzień kobiet 2011

55 ZESPÓŁ MUZYCZNY „GRUPA WSPARCIA”
Zespół istnieje od 2010 roku. Założyło go trzech uczniów ZSM. Próby odbywają się na terenie szkoły. Występują podczas szkolnych uroczystości i imprez, m.in.: imprezy integracyjnej „Razem łatwiej i przyjemniej”, Dnia Patrona Szkoły i inne.

56 Zespół muzyczny „grupa wsparcia”
Dzień Edukacji Narodowej 2010

57 ZESPÓŁ MUZYCZNY „GRUPA WSPARCIA”
W maju 2011 r. zajęli oni VIII miejsce w konkursie „Projekt z klasą” zorganizowanym przez wydawnictwo Nowa Era.

58 Zespół muzyczny „grupa wsparcia”
Dzień Patrona Szkoły 2011

59 MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA
Od lat uświetnia obchody uroczystości szkolnych, miejskich, wojewódzkich o charakterze patriotycznym i religijnym. Prezentuje urozmaicony repertuar oraz widowiskowe układy musztry paradnej. Oprócz utworów klasycznych, marszowych wprowadza elementy jazzowe i inne. Dzięki uczestnictwu w próbach i występach ćwiczy się nie tylko umiejętności artystyczne, ale również kształtuje osobowość, wrażliwości, poczucia piękna. Uczniowie grający w orkiestrze są zdyscyplinowani, pracowici i wytrwali w dążeniu do celu.  opiekun: Franciszek Mocarski

60 MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA
Orkiestra od początku istnienia odnosiła sukcesy w Polsce oraz poza granicami kraju

61 MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA
Orkiestra zdobywała liczne nagrody w konkursach międzynarodowych, m.in. w Czechach, Austrii, Francji, Niemczech

62 gdzie uczestniczyła w audiencji prywatnej.
MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA Orkiestra zagrała "Czarną Madonnę" Papieżowi Janowi Pawłowi II w Watykanie, gdzie uczestniczyła w audiencji prywatnej.

63 MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA
W 2010 r. zajęła I miejsce w musztrze paradnej na X Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych Nowy Benszow

64 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
Istnieje od 2003 roku. Działa w nim kilkanaście sekcji sportowych.

65 Sekcja lekkiej atletyki
Andrzej Jankowski - I miejsce w II edycji Biegu Rotmistrza Witolda Pileckiego

66 Sekcja lekkiej atletyki
Krzysztof Supiński – V miejsce w XVI Biegu Niepodległości w Sokołach

67 Sekcja lekkiej atletyki
IV miejsce w Finale Licealiady Województwa Podlaskiego w Lidze Lekkoatletycznej

68 Sekcja lekkiej atletyki
II miejsce w województwie w sztafetach lekkoatletycznych o Puchar Urzędu Marszałkowskiego

69 Sekcja lekkiej atletyki
Zawody o Puchar Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku 2011 Andrzej Jankowski – I miejsce na 800 m Bogdan Sawicki – II miejsce na 400 m Andrzej Owczarczuk – III miejsce w rzucie dyskiem Radosław Rutkowski – VI miejsce w pchnięciu kulą opiekun: Andrzej Nowacki

70 I miejsce w VIII Jesiennym Turnieju Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Podlaskiego – opiekun: Paweł Nowacki

71 Drużyna ZSM - Mistrz Województwa w Futsal 2008, 2009, 2010, 2011

72 II miejsce drużyny w IX Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc 2011, opiekun: Artur Śliwka

73 Awans do rozgrywek I ligi, opiekun: Jakub Jakubiec

74

75 Sekcja łyżwiarstwo szybkie

76 opiekun: Lech Gorczak

77

78 Emil Olchanowski - II miejsce, Krzysztof Chomiak III miejsce
Marsze na orientację 2011r. I Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Turystycznych Marszach na Orientację Emil Olchanowski - II miejsce, Krzysztof Chomiak III miejsce

79 opiekun: Arkadiusz Kulgawczuk

80 Marsze na orientację

81 SZKOŁA ODKRYWców TALENTÓW
Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW Sukcesy w roku szkolnym 2010/2011"

Podobne prezentacje


Reklamy Google