Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zabezpieczenie medyczne gdyńskich imprez biegowych organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu www.gdyniasport.pl - GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU - www.gdyniasport.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zabezpieczenie medyczne gdyńskich imprez biegowych organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu www.gdyniasport.pl - GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU - www.gdyniasport.pl."— Zapis prezentacji:

1 Zabezpieczenie medyczne gdyńskich imprez biegowych organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu www.gdyniasport.pl - GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU - www.gdyniasport.pl

2 W skład PKO GPX Gdyni wchodzą 4 imprezy: 1. Bieg Urodzinowy Gdyni z PKO Bankiem Polskim - luty 2. Bieg Europejski z PKO Bankiem Polskim - maj 3. Nocny Bieg Świętojański z PKO Bankiem Polskim - czerwiec 4. Bieg Niepodległości z PKO Bankiem Polskim - listopad www.gdyniasport.pl - GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU - www.gdyniasport.pl

3 Frekwencja PKO GPX Gdyni 1. Bieg Urodzinowy z PKO Bankiem Polskim Biegi Młodzieżowe - 427 osób, Nordic Walking – 257 osób, Bieg główny 10 km – 5695 osób, SUMA: 6397 OSÓB 2. Bieg Europejski z PKO Bankiem Polskim Biegi Młodzieżowe – 982 osób, Nordic Walking – 290 osób, Bieg główny 10 km – 5382 osób, SUMA: 6656 OSÓB 3. Nocny Bieg Świętojański z PKO Bankiem Polskim Nordic Walking – 250 osób, Bieg główny 10 km – 6496 osób, SUMA: 6746 OSÓB 4. Bieg Niepodległości z PKO Bankiem Polskim Biegi Młodzieżowe – 1287 osób, Nordic Walking – 270 osób, Bieg główny 10 km – 6655 osób, SUMA: 8212 OSÓB www.gdyniasport.pl - GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU - www.gdyniasport.pl

4 Nasze życzenia… …a raczej żądania !!! Ustalamy w przedmiocie zamówienia, który jest ogłoszony publicznie i każdy może się z nim zapoznać… www.gdyniasport.pl - GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU - www.gdyniasport.pl

5 Zabezpieczenie medyczne gdyńskich imprez biegowych organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu Przedmiot umowy zgodnie z CPV 85121000-3 czyli usługi medyczne - zabezpieczenie medyczne. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę kompleksowej usługi w zakresie zabezpieczenia medycznego uczestników i widzów podczas organizowania i trwania imprez sportowych Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2015, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 757 z późn. zm.), (zwanej dalej „Ustawą o PRM). www.gdyniasport.pl - GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU - www.gdyniasport.pl

6 Wykonawca w ramach świadczenia usługi zabezpieczenia poszczególnych imprez sportowych zobowiązany będzie do zapewnienia: 1.koordynatora medycznego – 1 osoba 2.ambulansu S wraz z obsługą składającą się z co najmniej 3 osób odpowiadającą wymaganiom dla zespołu ratownictwa medycznego specjalistycznego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 i 3 Ustawy o PRM – 1 sztuka 3.ambulansu P wraz z obsługą składającą się z co najmniej 2 osób odpowiadającą wymaganiom dla zespołu ratownictwa medycznego specjalistycznego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 i 3 Ustawy o PRM – 4 sztuki 4.prowadzenia punktu pierwszej pomocy wraz z niezbędną obsługą medyczną – 2 punkty, (1) meta - namiot Zarządzania Kryzysowego, 2) ogrzewane ambulatorium w centrum zawodów), 5.quada z przyczepką wraz z obsługą 1 ratownika medycznego – 1 sztuka, 6.quada wraz z obsługą 1 ratownika medycznego – 3 sztuki, 7.motocykla wraz z obsługą 1 ratownika medycznego – 2 sztuki, 8.ratownika medycznego – 10 osób www.gdyniasport.pl - GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU - www.gdyniasport.pl

7 Żeby jednak wykonawca nie miał tak prostego zadania, bo w grę wchodzi bezpieczeństwo i przede wszystkim życie ludzkie, zarówno zawodników, jak i widzów a nawet organizatorów to… …mamy szczegółowo opisane co musi być na wyposażeniu danej jednostki, jakie uprawnienia muszą posiadać dane osoby etc. www.gdyniasport.pl - GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU - www.gdyniasport.pl

8

9

10

11 W umowie zawartej z wykonawcą zabezpieczenia medycznego dodatkowo zawieramy pewne kluczowe punkty… www.gdyniasport.pl - GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU - www.gdyniasport.pl

12 Wykonawca w ramach świadczenia usług zabezpieczenia medycznego zobowiązany będzie w szczególności do: posiadania wszelkich wymaganych przepisami prawa uprawnień i zezwoleń, wykonywania przedmiotu zamówienia rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa posiadanymi uprawnieniami zapewnienia i zagwarantowania, że wszystkie osoby, którymi wykonawca będzie się posługiwał posiadają należyte do wykonania wykształcenie, uprawnienia, przeszkolenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, zapewnienia niezbędnego do prawidłowego przeprowadzenia zabezpieczenia oraz wyposażenie pomieszczeń – punktów medycznych na terenie imprezy, sprawnego sprzętu i wyposażenia medycznego i ratowniczego w tym leków, płynów i środków opatrunkowych, www.gdyniasport.pl - GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU - www.gdyniasport.pl

13 Zapewnienia sprawnego systemu łączności w postaci:  łączności radiotelefonicznej zapewniającej nieprzerwaną łączność koordynatora medycznego ze wszystkimi członkami zabezpieczenia medycznego,  łączności GSM pomiędzy koordynatorem medycznym a wszystkimi członkami zabezpieczenia medycznego,  zapewnienia specjalnego numeru telefonicznego GSM koordynatora medycznego – wyłącznie na imprezy Zamawiającego www.gdyniasport.pl - GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU - www.gdyniasport.pl

14 Udzielenia pomocy medycznej podczas trwania imprez w postaci:  pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia,  prostego leczenia w miejscu imprezy,  wykonania medycznych czynności ratunkowych,  transportu do odpowiednich placówek medycznych, które wcześniej organizator powinien poinformować o imprezie,  prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej, www.gdyniasport.pl - GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU - www.gdyniasport.pl

15 W trakcie realizacji zabezpieczenia wykonawca dodatkowo zapewni rozlokowanie zespołów oraz patroli ratowniczych i zaplanuje drogi ich dotarcia do poszkodowanych aby działania ratownicze podejmowane były nie później niż 5 minut od wypadku lub wezwania, zapewni współprace koordynatora medycznego z okolicznymi SOR i MSPR oraz zapewni łączność z wojewódzkim koordynatorem medycznym na wypadek zdarzenia masowego żaden z zespołów uczestniczących w zabezpieczeniu nie może być jednocześnie jednostką systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, zespół wyjazdowy wykonuje transport pacjenta do szpitala o ile na miejscu imprezy pozostaje minimum 1 ambulans, www.gdyniasport.pl - GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU - www.gdyniasport.pl

16 zobowiązany jest do zapewnienia jednolitego stroju, poprzez umieszczenie na kamizelce koloru czerwonego z przodu i tyłu napisu w kolorze białym w języku polskim odpowiednio: ratownik medyczny, pielęgniarka, lekarz, koordynator medyczny, zobowiązany jest do zapewnienia oznakowania punktu pomocy medycznej poprzez zapewnienie i zawieszenie kwadratowej tablicy w kolorze zielonym z centralnie umieszczonym krzyżem równoramiennym w kolorze białym z napisem w języku polskim Punkt Pomocy Medycznej zobowiązany jest do dokumentowania czynności udzielania pomocy medycznej lub okoliczności odmowy jej przyjęcia, czynności udzielenia kwalifikowanej pomocy medycznej, sporządzania raportu zobowiązany do posiadania przez cały okres zamówienia aktualnej polisy ubezpieczeniowej od OC na sumę minimum 500 000 zł. www.gdyniasport.pl - GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU - www.gdyniasport.pl

17

18 Siły ludzkie zabezpieczające 10 km trasę i centrum zawodów… Agencja ochrony (przetarg) 82 – osoby, Służby organizatora (techniczni) – 75 osób (umowa – zlecenie), Policja: zamykanie dróg, kierowanie ruchem kołowym na skrzyżowaniach przy wsparciu służb organizatora, Straż Miejska, jw. Straż Graniczna, jw. Żandarmeria Wojskowa, jw. Koordynator medyczny, Ambulans „S” wraz z załogą, 4 x Ambulans „P” wraz z załogą, 2 x punkt pierwszej pomocy wraz z załogą, Ratownik medyczny na quadzie z przyczepką, 3 x Ratownik medyczny na quadzie, 2 x Ratownik medyczny na motocyklu, 10 x Ratownik medyczny – patrole piesze, Ewentualne wsparcie WOPR – patrole piesze, SUMA > 190 OSÓB CZUWAJĄCYCH NAD BEZPIECZEŃSTWEM ZAWODNIKÓW, KIBICÓW I ORGANIZATORÓW… www.gdyniasport.pl - GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU - www.gdyniasport.pl

19 Lepiej wydać 1 000 zł czy 10 000 zł więcej na zabezpieczenie medyczne imprezy niż przeznaczyć tą kwotę na „dopieszczenie” zawodników dając im kolejną czapkę z daszkiem czy super extra oddychającą koszulkę… www.gdyniasport.pl - GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU - www.gdyniasport.pl

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Piotr Suchenia Gdyńskie Centrum Sportu www.gdyniasport.pl - GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU - www.gdyniasport.pl


Pobierz ppt "Zabezpieczenie medyczne gdyńskich imprez biegowych organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu www.gdyniasport.pl - GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU - www.gdyniasport.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google