Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Mechanizmy finansowania mikroinstalacji OZE w Polsce Paweł Bartoszewski Główny Specjalista Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Mechanizmy finansowania mikroinstalacji OZE w Polsce Paweł Bartoszewski Główny Specjalista Departament."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Mechanizmy finansowania mikroinstalacji OZE w Polsce Paweł Bartoszewski Główny Specjalista Departament Ochrony Klimatu Gdańsk, 25.11.2015

2 Pomoc inwestycyjna – NFOŚiGW, WFOŚiGW, RPO Pomoc operacyjna – ustawa prawo energetyczne / OZE Mechanizmy wsparcia mikroinstalacji w Polsce Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

3 Kolektory słoneczne  450 mln zł na dotacje w latach 2010-2014  Wykonane instalacje: 67 tys.  Dotacja wypłacona: 449,6 mln zł  Łączna powierzchnia kolektorów: 484 tys. m 2 Domy energooszczędne  300 mln zł na dotacje w latach 2013-2022  6 banków wybranych w naborze  273 złożonych wniosków (221 umów)  18 projektów deweloperskich (ponad 500 obiektów)  Dotacja wypłacona: 128 umowy, 4,22 mln zł Doświadczenia NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

4 PROSUMENT CIEPŁOENERGIA ELEKTRYCZNA POTRZEBY WŁASNE SPRZEDAŻ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE

5 Cel programu ograniczenie emisji CO 2 w wyniku zwiększenia produkcji energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł w gospodarstwach domowych promowanie nowych technologii OZE oraz postaw prosumenckich (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej) rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze Wskaźniki realizacji celu: zwiększenie produkcji energii – 244 000 MWh/rok ograniczenie emisji CO 2 – 132 000 Mg/rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE

6 Parametry programu Okres wdrażania: 2014 – 2022 (umowy do 2020 r.) Budżet : 800 mln zł:  280 mln zł – dotacje  520 mln zł – niskooprocentowane pożyczki / kredyty Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE

7 Trzy ścieżki wdrażania: Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jednostki samorządu terytorialnego Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Banki

8 Beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego (JST) lub ich związki lub ich stowarzyszenia lub spółki jst – dla budynków należących do mieszkańców osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym, również w budowie wspólnoty mieszkaniowe spółdzielnie mieszkaniowe Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

9 Rodzaje przedsięwzięć małe instalacje (ciepło) lub mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej lub ciepła na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych (> 50 % na potrzeby mieszkaniowe) na własny użytek lub na sprzedaż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE

10 Rodzaje przedsięwzięć Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE Źródło ciepła do 300 kWt kotły na biomasę pompy ciepła kolektory słoneczne Źródło energii elektrycznej, kogeneracja do 40 kWe systemy fotowoltaiczne małe elektrownie wiatrowe mikrokogeneracja Instalacje hybrydowe – więcej niż jedno źródło OZE

11 Struktura dofinansowania Dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowanych Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dotacja: 20% kotły na biomasę, pompa ciepła, kolektory słoneczne 40% fotowoltaika, elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja (od 2017 r. odpowiednio 15% i 30%) podatek od dotacji Kredyt / Pożyczka: oprocentowanie: 1% prowizja bankowa: ≤ 3% / 1,5% okres: ≤ 15 lat karencja: ≤ 6 m-cy realizacja: ≤ 18 / 24 m-ce

12 Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Maksymalny koszt kwalifikowany I. Maksymalny koszt kwalifikowany inwestycji: dla budynku jednorodzinnego a) jedno źródło OZE100 tys. zł b) kilka źródeł OZE150 tys. zł dla budynku wielorodzinnego (spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe) a) jedno źródło OZE300 tys. zł b) kilka źródeł OZE450 tys. zł dla układu z mikrobiogazownią w każdym przypadku500 tys. zł II. Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla instalacji

13 Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wymagania techniczne 1.Projektowanie instalacji uprawnienia projektanta (w tym certyfikat UDT) obliczenie uzysku energii 2.Dobór urządzeń wysoka jakość instalowanych urządzeń (normy, certyfikaty) zakres kosztów kwalifikowanych instalacja liczników energii gwarancja producenta urządzeń – 5 lat 3.Montaż instalacji uprawnienia instalatora (w tym certyfikat UDT) pisemna umowa z wykonawcą – gwarancja uzysków rękojmia wykonawcy - 3 lata Potwierdzenie przez listy sprawdzające

14 Efekty Jednostki samorządu terytorialnego I nabór: umowy z 9 gminami na 28,2 mln zł II nabór: wnioski z 2 gmin na 4,9 mln zł trwa nabór ciągły – alokacja 50 mln zł WFOŚiGW I nabór: umowy z 7 WFOŚiGW na 85 mln zł II nabór: wnioski z 3 WFOŚiGW na 62 mln zł (2 umowy na 60 mln zł), trwa nabór ciągły dla WFOŚiGW Banki I nabór: umowa z BOŚ S.A na 95 mln zł II nabór: wnioski złożone (BOŚ S.A.) na kwotę 40 mln zł, złożone wnioski: 4,2 tys. na kwotę 201 mln zł zawarte umowy dofinansowania: 1,8 tys. na kwotę 75 mln zł Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

15 Ustawa Prawo energetyczne – od 09.2013 Ułatwienia dla mikroinstalacji („Mały Trójpak” – implementacja Dyrektywy 2009/28/WE) definicja mikroinstalacji ułatwienia administracyjne  brak koncesji i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób fizycznych  zwolnienie z opłaty za przyłączenie  koszt instalacji układu zabezpieczającego i pomiarowo- rozliczeniowego przeniesiony na operatora zakup energii z mikroinstalacji - 80% średniej ceny rynkowej certyfikacja instalatorów małych systemów OZE (rejestr UDT) Mikroinstalacje – pomoc operacyjna Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

16 Ustawa OZE – od 02.2015 Rozszerzenie ułatwień dla mikroinstalacji przyłączenie przedsiębiorcy na zasadzie zgłoszenia podniesienie ceny zakupu z 80% do 100% średniej ceny energii rozliczenie na zasadzie net-meteringu (energia wytworzona – energia zużyta w półroczu) taryfy gwarantowane na 15 lat dla instalacji do 10 kW  do 3 kW –energia z wody, wiatru, słońca – 0,75 zł/kWh – do 300 MW  3-10 kW - energia z wody, wiatru, słońca – 0,65 zł/kWh – do 500 MW nowe zasady wsparcia dla instalacji przyłączonych po 1.01.2016 Mikroinstalacje – pomoc operacyjna Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

17 Wybór inwestora:  Środki własne / kredyt + taryfy gwarantowane  Dotacja / kredyt preferencyjny + cena rynkowa + net- metering Porównywalny okres zwrotu – kilkanaście lat Brak możliwości łączenia pomocy Pomoc inwestycyjna czy operacyjna? Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

18 Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Informacje o programie Prosument dostępne na naszej stronie internetowej www.nfosigw.gov.plwww.nfosigw.gov.pl Dziękuję za uwagę Paweł Bartoszewski Główny Specjalista Departament Ochrony Klimatu


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Mechanizmy finansowania mikroinstalacji OZE w Polsce Paweł Bartoszewski Główny Specjalista Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google