Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mieszkańcy Tworzą Kwidzyn. Kwidzyńskie Centrum Młodzieży Program: Młodzieżowa Rada Miasta w Kwidzynie Spotkanie informacyjne 13.10.2015 Opracowanie: Stowarzyszenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mieszkańcy Tworzą Kwidzyn. Kwidzyńskie Centrum Młodzieży Program: Młodzieżowa Rada Miasta w Kwidzynie Spotkanie informacyjne 13.10.2015 Opracowanie: Stowarzyszenie."— Zapis prezentacji:

1 Mieszkańcy Tworzą Kwidzyn. Kwidzyńskie Centrum Młodzieży Program: Młodzieżowa Rada Miasta w Kwidzynie Spotkanie informacyjne 13.10.2015 Opracowanie: Stowarzyszenie Akwedukt Anna Krzeszowska-Hovanecz, Dominik Sudoł

2 Strategia: Kwidzyńskie Centrum Współpracy Młodzieży Programy: Młodzieżowa Rada Miasta Centrum Wolontariatu Wolontariat Międzynarodowy Szkoła Liderów Młodzieżowych Wymiany Międzynarodowe Młodzieżowa Inicjatywa Lokalna (MILa)/młodzieżowy budżet obywatelski

3 Geneza projektu MRMK Organizacja animująca procesy włączania młodzieży w życie publiczne - Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa www.ekokwidzyn.plwww.ekokwidzyn.pl Kwidzyńska Akademia Młodzieżowych Liderów Ekologicznych 2011-2014 21 projektów, 315 absolwentów Wolontariat Międzynarodowy 2010-2014 http://www.evs.ekokwidzyn.plhttp://www.evs.ekokwidzyn.pl 22 wolontariuszy i wolontariuszki z krajów: Litwa, Francja, Niemcy, Węgry, Turcja Gruzja, Hiszpania, Ukraina, Irlandia Północna, Armenia, Czechy Organizacja rozwijająca procesy włączania młodzieży w życie publiczne - Stowarzyszenie Akwedukt www.akwedukt.org.plwww.akwedukt.org.pl 25 listopad 2014- spotkanie robocze z Burmistrzem Kwidzyna Andrzejem Krzysztofiakiem -zaproponowanie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta w Kwidzynie 17 luty 2015- spotkanie robocze z Burmistrzami Kwidzyna Andrzejem Krzysztofiakiem,Piotrem Halagierą, Romanem Berą) przedstawienie koncepcji tworzenia Kwidzyńskiego Centrum Współpracy Młodzieży, Młodzieżowej Rady Miasta w Kwidzynie Zidentyfikowany deficyt i wyzwanie: Ze strony : http://mrmk.blox.pl/htmlhttp://mrmk.blox.pl/html „O MRM... Kwidzyńska Młodzieżowa Rada reaktywowała swoją działalność w roku 2008, by realizować pomysły kwidzyńskiej młodzieży i spełniać jej potrzeby ;) Choć działamy dopiero od roku, mamy już wyznaczone priorytety takie jak: aktywizacja młodzieży, utrzymywanie dialogu pomiędzy naszymi rówieśnikami i miastem, inicjowanie działań w zakresie kultury, nauki, etc, ogólnie pojętą pomoc młodzieży (operacje charytatywne, propagowanie samorządności, obrona praw ucznia, mobilizowanie młodzieży) Dzielcie się z nami ciekawymi pomysłami ;) mlodziezowi@gmail.com”mlodziezowi@gmail.com

4 Sens działalności Młodzieżowej Rady Miasta Kwidzyn Młodzieżowy organ doradczy istnieje w polskim prawie od 1990 roku. O możliwości powoływania Młodzieżowej Rady przez Gminy, powiaty i województwa mówi art. 5 b, Ustawy o samorządzie gminnym Art. 5b. §1. Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców Gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży. §2. Rada Gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady Gminy mającej charakter konsultacyjny. §3. Rada Gminy, powołując młodzieżową radę Gminy, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (nowelizacja z dnia 11 kwietnia 2001 r. Statut Miast Kwidzyna ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA MIASTA § 11, celem Miasta jest: 4) dział ani e na rzecz wspierani a i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców miasta, w tym zwłaszcza wśród młodzieży. Sensem działalności młodzieżowej rady jest umożliwienie młodym ludziom wyrażenia swej opinii w sprawach ich dotyczących oraz będących w kręgu ich zainteresowań, w których decyzje ostatecznie podejmują dorośli. Młodzieżowa Rada jest organem apolitycznym, zrzeszającym młodych ludzi o różnych poglądach i charakterach lecz mających wspólny cel oraz zadanie w reprezentowaniu stanowiska lokalnej młodzieży w sprawach Gminy. Uchwała Nr III/19/2002 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 9 grudnia 2002 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kwidzynie oraz nadania jej statutu. Uchwała Nr XXII/185/04 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 24 czerwca 2004 w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/2002 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 9 grudnia 2002 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kwidzynie oraz nadania jej statutu.

5 Korzyści z utworzenia MRMK Korzyści dla młodzieży Stworzenie grupy lokalnych liderów, reprezentujących środowisko Kwidzyńskiej młodzieży. Zwiększenie wpływu na decyzje dotyczące młodzieży podejmowane przez dorosłych. Zwiększenie adekwatności decyzji podejmowanych przez urzędników dzięki uwzględnianiu opinii młodzieży. Możliwość komunikowania swoich potrzeb i problemów władzom Gminy. Możliwość realizowania pomysłów uatrakcyjniających życie w społeczności lokalnej. Lepszy przepływ informacji między młodzieżą a władzami Gminy. Podniesienie jakości informowania młodzieży o tym, co ważnego dzieje się w gminie. Korzyści dla administracji lokalnej Zwiększenie efektywności działań prowadzonych na rzecz młodzieży dzięki możliwości konsultowania z jej przedstawicielami planowanych posunięć. Lepsze zrozumienie potrzeb młodzieży przez urzędników. Młodzież jest lepiej poinformowana o pracy władz lokalnych i jej efektach. Władze miasta zyskują partnera w realizacji swoich projektów. Korzyści dla szkół i organizacji młodzieżowych Kampania wyborcza do Młodzieżowej Rady Gminy ożywia szkołę i organizacje młodzieżowe, stwarza okazję do dyskusji nad problemami młodzieży i sytuacją szkoły. Działania młodzieżowej rady widoczne są w szkołach wpisują się w zadania szkoły, jakie nakłada na nie podstawa programowa kształcenia ogólnego, szczególnie, jeśli chodzi o przedmiot „wiedza o społeczeństwie”.

6 Cykl życia MRMK Wybory członków Młodzieżowej Rady Miasta Kwidzyn powinny być powszechne, tajne, bezpośrednie i równe. Jest to bardzo ważny element edukacyjny działania Młodzieżowej Rady, który przyzwyczaja młodych ludzi do uczestniczenia w głosowaniach oraz debatowanie o przyszłości społeczności lokalnej. Krok 1: Konsultacje w środowiskach szkolnych i młodzieżowych- wrzesień-listopad 2015 Krok 2: Przygotowanie ordynacji, informowanie o wyborach- listopad 2015/styczeń 2016 Krok 3: Kampania wyborcza- styczeń/luty 2016 Krok 4: Wybory i ogłoszenie wyników- luty 2016 Krok 5: Prace i działalność MRMK w środowisku lokalnym (pierwsza kadencja) 2016/2017

7 Wyzwania Systematyka spotkań - aby młodzieżowa Rada mogła sprawnie funkcjonować przez całą swą kadencję, należy opracować schemat jej regularnych spotkań, na których to w praktyce odbywać się będzie większa część pracy młodzieżowych radnych. Walka z monotonią - jednym z częstszych powodów zawieszenia działalności młodzieżowych rad jest znużenie oraz utrata zainteresowania działalnością w nich przez samych młodzieżowych radnych. Zdobywanie wiedzy oraz umiejętności - działalność młodzieżowej rady opiera się na założeniu, że w trakcie swej kadencji młodzieżowi radni zdobywają wiedzę oraz umiejętności z zakresu działalności samorządu tak, aby z czasem przestać być we wszystkich sprawach prowadzonym ‘za rękę’ przez animatora. Przekonanie do siebie władz lokalnych, urzędników- może się zdarzyć, iż lokalne władze nie do końca będą przekonane do idei funkcjonowania młodzieżowej rady Gminy, przez co mogą traktować ją z lekką rezerwą. Kontakt z lokalną społecznością - mieszkańcy Gminy, a zwłaszcza młodzież, powinni wiedzieć o istnieniu oraz działaniu młodzieżowej rady.

8 Partnerstwo MRMK Burmistrz Kwidzyna, Przewodniczący Rady Miasta Kwidzyna - patronat nad utworzeniem i działalnością MRMK Radni Rady Miasta Kwidzyn: Przewodniczący Rady- Kazimierz Gorlewicz, Radny- Mariusz Wesołowski- mecenat i współkoordynacja pracami MRMK. Placówki edukacyjne- koordynatorzy szkolni, wybory, działania młodzieżowych radnych. Młodzieżowe organizacje społeczne- wybory, działania młodzieżowych radnych. Stowarzyszenie Akwedukt- koordynator pracy MRMK, działania rady w środowisku lokalnym. Fundacja Civis Polonus- konsultacje i współpraca ekspercka Miasta Tczew, Starogard Gdański- doradztwo i konsultacje (aktywna MRMT)

9 Koszta utworzenia i działalności MRMK Przygotowanie procesu tworzenia rady i wyborów Wybory. Działalność rady. MILA- Młodzieżowa Inicjatywa Lokalna, projekty młodzieżowe, Młodzieżowy Budżet Obywatelski. Kształcenie radnych. Informacja i promocja. Wizyty studyjne. Współpraca z miastami partnerskimi Kwidzyna. Koordynacja pracami rady (koordynatorzy ds. współpracy z młodzieżą (szkoły, organizacje młodzieżowe, koordynacja działaniami w środowisku szkolnym i lokalnym). Koszty rocznej działalności rady: 50 tys./rok Źródła i formy finansowania: 1.zadanie zlecone/powierzone przez samorząd Miasta Kwidzyn organizacji pozarządowej, 2.dotacje celowe ze źródeł zewnętrznych FIO, ERAZMUS+, POWER.

10 Kontakt Stowarzyszenie Akwedukt ul. Kościuszki 35/2 82-500 Kwidzyn Poland www.akwedukt.org.pl Prezeska Stowarzyszenia Anna Krzeszowska- Hovanecz anna@akwedukt.org.pl 661 936 759 Członek Zarządu Stowarzyszenia Dominik Sudoł dominik@akwedukt.org.pl 692 342 510


Pobierz ppt "Mieszkańcy Tworzą Kwidzyn. Kwidzyńskie Centrum Młodzieży Program: Młodzieżowa Rada Miasta w Kwidzynie Spotkanie informacyjne 13.10.2015 Opracowanie: Stowarzyszenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google