Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych Strategia Rozwoju Organizacji Pozarządowych w Olsztynie 5.01.2009 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych Strategia Rozwoju Organizacji Pozarządowych w Olsztynie 5.01.2009 rok."— Zapis prezentacji:

1 Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych Strategia Rozwoju Organizacji Pozarządowych w Olsztynie 5.01.2009 rok

2 2. Zbudowanie społeczeństwa obywatelskiego Cele operacyjne: Zmiana postawy mieszkańców Olsztyna na prospołeczną Zaktywizowanie młodzieży Edukacja na rzecz aktywnego obywatelstwa Wprowadzenie i funkcjonowanie mechanizmów konsultacji społecznych i obywatelskich Współpraca między środowiskami lokalnymi

3 Cel operacyjny: Zmiana postawy mieszkańców Olsztyna na prospołeczną Działania: -Działania strażnicze -Wymiana wiedzy, doświadczeń z organizacjami pozarządowymi z innych miast, państw -Prowadzenie dialogu z mieszkańcami miasta poprzez fora internetowe -Organizacja i przeprowadzenie cyklicznych imprez, dyskusji, debat z udziałem mieszkańców -Współpraca z pełnomocnikiem ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi -Organizacja i przeprowadzenie kampanii społecznych, np..:1%, Idź do wyborów, -Podnoszenie wiedzy i umiejętności mieszkańców jak doprowadzić do zrealizowania pomysłów lokalnych, -Opracowanie i upowszechnienie dobrych praktyk dot. partycypacji społecznej

4 Cel operacyjny: Zaktywizowanie młodzieży Działania: -Przygotowywanie i umieszczanie w internecie atrakcyjnych materiałów zachęcających młodzież do angażowania się, np.. filmy -Promowanie wolontariatu -Aktywizacja i promocja Młodzieżowej Rady Miasta -Wsparcie samorządów uczniowskich i studencki -Organizacja warsztatów wspierających rozwój młodych ludzi -Współpraca ze szkołami gimnazjalnymi, ponadgimnazjalnymi -Opracowanie i dystrybucja oferty działań dla młodzieży

5 Cel operacyjny: Edukacja na rzecz aktywnego obywatelstwa Działania: - Organizacja i przeprowadzenie kampanii promujących aktywny udział mieszkańców w życiu miasta - Prowadzenie działań edukacyjnych dla mieszkańców dotyczących ich praw - Edukacja mieszkańców i urzędników odnośnie różnych form partycypacji społecznej, w tym prowadzenia konsultacji społecznych

6 Cel operacyjny: Wprowadzenie i funkcjonowanie mechanizmów konsultacji społecznych i obywatelskich Działania: - Opracowanie i wdrożenie instrukcji funkcjonowania mechanizmu konsultacji społecznych -Powołanie Miejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich -schemat, mechanizm = miejski mediator do konsultacji społecznych

7

8 3. Zbudowanie marki organizacji pozarządowych Cele operacyjne Stała współpraca z mediami Przeprowadzenie imprez promujących działania organizacji pozarządowych Stworzenie i funkcjonowanie mediów obywatelskich Promocja działań organizacji pozarządowych wśród środowisk opiniotwórczych Promowanie idei rozwoju społeczności lokalnych

9 Cel operacyjny Stała współpraca z mediami Szkolenia dla mediów o organizacjach pozarządowych (prawodawstwo, funkcjonowanie, działania) Konferencje prasowe mechanizm wciągania dziennikarzy w pracę społeczną Opracowywać plany pracy = podsumowania podjętych działań Monitoring dobrych praktyk w innych miastach, współpracy mediów z ngo Partnerstwo – wyłączność na informacje, opracowania naukowe w mediach ??? Szkolenia dla organizacji o mediach (brak osoby do kontaktów z mediami w organizacjach) Konkurs patronatów medialnych – monitorowanie akcji organizacji przez dziennikarzy, im więcej osób się włączało do akcji tym większa szansa na wygraną

10 Cel operacyjny Przeprowadzenie imprez promujących działania organizacji pozarządowych NGO na TOPie Dni Olsztyna Jarmark Bożenarodzeniowy/ Świąteczny Kalendarz imprez organizacji /wersja internetowa, drukowana/

11 Cel operacyjny Stworzenie i funkcjonowanie mediów obywatelskich Współpraca z UWM (studenci, kadra Współpraca z UWM FM Promocja mediów obywatelskich (strona: blogi, filmiki, baza mediów obywatelskich) Facebook, Youtube TV Obywatelska (TV, radio internetowe) Aktywizacja na rzecz tworzenia mediów obywatelskich = na pogotowie medialne Wizytówki multimedialne

12 Cel operacyjny Promocja działań organizacji pozarządowych wśród środowisk opiniotwórczych Udział w posiedzeniach sesjach Rady Miasta, WM Sejmiku Jasne stanowiska, opinia do prezentacji, Zaplanowane, cykliczne, udział w komisjach rady miasta Baza specjalistów w organizacjach pozarządowych w dziedzinach poszczególnych Przepływ informacji o konferencjach, działaniach

13 Cel operacyjny Promowanie idei rozwoju społeczności lokalnych Dostrzegać małe sukcesy i je nagłaśniać Zmiana mentalności w postrzeganiu pracy społecznej, wolontariackiej Promować współdziałanie partnerskie organizacji w działaniach lokalnych Co to jest rozwój społeczności lokalnych? Jakie działania? – Edukacja Rady Osiedli – dobre przykłady funkcjonowania

14 Po co się to dzieje

15 Stabilna i silna sytuacja finansowa organizacji pozarządowych Cele operacyjne: 1. Założenie funduszu lokalnego 2. Zróżnicowanie źródeł finansowania działalności organizacji pozarządowych 3. Osiągnięcie samowystarczalności ekonomicznej organizacji pozarządowych

16 Założenie funduszu lokalnego

17 Zróżnicowanie źródeł finansowania działalności organizacji pozarządowych informowanie o możliwościach pozyskiwania środków i regulacjach prawnych Szkolenia z fudraisingu informowanie o zagrożeniach jakie niesie np. kwestowanie Zakładanie działalności gospodarczej i prowadzenie odpłatnej działalności statutowej Współpraca z innymi instytucjami, organizacjami, wymiana informacji o możliwości działań bezkosztowych

18 Osiągnięcie samowystarczalności ekonomicznej organizacji pozarządowych Składki członkowskie Pozyskiwanie sponsorów Współpraca ze sponsorami strategicznymi Edukowanie członków ngo o fundraisingu Profesjonalizacja Rozwój wolontariatu Rozwój PR organizacji pozarzadowych

19 Wykreowanie organizacji pozarządowych jako wiarygodnego partnera do współpracy Wprowadzenie i funkcjonowanie mechanizmów powierzania zadań przez JST Partnerskie relacje samorządu i organizacji pozarządowych Współpraca z różnorodnymi partnerami Rozwój współpracy międzynarodowej

20 Wprowadzenie i funkcjonowanie mechanizmów powierzania zadań przez JST Promowanie ludzi ngo we władzach Przedstawiciele ngo wszędzie tam, gdzie tworzone są dokumenty, podejmowanie decyzji Promować rozwiązania, które są korzystne dla ngo – mechanizm konsultacji Lobbowanie za mechanizmami zapewniającymi ciągłe finansowanie ngo i rozwiązaniami korzystymi dla ngo

21 Partnerskie relacje samorządu i organizacji pozarządowych Wzmacniać ngo Wzmacnianie roli pełnomocników ds. ngo Częstsze spotkania z ngo Zespojenie strategii rozwoju ngo i Olsztyna, wpływanie na zapisy dok strategicznych miasta/samorzadów

22 Współpraca z różnorodnymi partnerami Komunikacja z innymi instytucjami, zapraszanie na spotkania Pokazaywanie efektów swojej pracy Pozytywny PR, medialność Promowanie pozytywnych wartości (w którymś punkcie musi być), np. etyka, moralnosć, dobroczynność Cykliczne spotkania z przedstawicielami biznesu, administracji samorządowej i rządowej Edukacja ngo w zakresie współpracy z biznesem, samorzadem, itp. Komunikacja pomiędzy ngo

23 Rozwój współpracy międzynarodowej Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych w ramach współpracy z miastami partnerskimi Nawiazywanie nowych i wykorzystywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi Wizyty studyjne Korzystanie z możliwości współpracy zagranicznej w ramach wolontariatu ?? Korzystanie z programów międzynarodowych/transgranicznych Wykorzystanie przygraniczności


Pobierz ppt "Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych Strategia Rozwoju Organizacji Pozarządowych w Olsztynie 5.01.2009 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google