Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkluzje z pilotażowych partnerskich Programów Rewitalizacji Społecznej realizowanych w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna” Konferencja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkluzje z pilotażowych partnerskich Programów Rewitalizacji Społecznej realizowanych w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna” Konferencja."— Zapis prezentacji:

1 Konkluzje z pilotażowych partnerskich Programów Rewitalizacji Społecznej realizowanych w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna” Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10 stycznia 2014 r. REWITALIZACJA SPOŁECZNA Dr Łukasz Łotocki

2  Cele programów  Rekrutacja uczestników  Wybrane działania  Bariery w działaniach  Komunikacja i promocja Plan prezentacji REWITALIZACJA SPOŁECZNA

3  Cele programów  Rekrutacja uczestników  Wybrane działania  Bariery w działaniach  Komunikacja i promocja Plan prezentacji REWITALIZACJA SPOŁECZNA

4 1.Cele dotyczące rewitalizowanego obszaru (tj. rozwiązywania problemów społecznych tego obszaru opartych o diagnozę lokalną) (sformułowanie celu może tu mieć następującą postać: Celem jest przeciwdziałanie problemowi… na danym obszarze…). Cele programów REWITALIZACJA SPOŁECZNA

5 2.Cele dotyczące beneficjentów (grup docelowych) (tj. rozwiązywania ich problemów) (sformułowanie celu może tu mieć następującą postać: Celem jest przeciwdziałanie…, spowodowanie…, pomoc… w odniesieniu do …); cele te można podzielić na następujące typy:  odnoszące się do podnoszenia wiedzy i kwalifikacji;  odnoszące się do podnoszenia kompetencji społecznych i psychologicznych;  odnoszące się do podnoszenia świadomości;  odnoszące się do podnoszenia motywacji;  odnoszące się do dostarczenia bezpośredniej pomocy (np. psychologicznej, prawnej, medycznej, socjalnej, zawodowej);  odnoszące się do zmiany statusu społecznego (np. zawodowego) określonej osoby; Cele programów REWITALIZACJA SPOŁECZNA

6 3.Cele dotyczące kształtowania infrastruktury i sieci współpracy na rzecz rewitalizacji społecznej (rozwiązań instytucjonalnych) (sformułowanie celu może tu mieć następującą postać: Celem jest wypracowanie rozwiązań… modelu… wzbogacenie infrastruktury…); Cele programów REWITALIZACJA SPOŁECZNA

7  Cele programów  Rekrutacja uczestników  Wybrane działania  Bariery w działaniach  Komunikacja i promocja Plan prezentacji REWITALIZACJA SPOŁECZNA

8  Powołanie komisji lub zespołu rekrutacyjnego mającego na celu dotarcie do potencjalnych uczestników programu.  Opracowanie regulaminu rekrutacji (np. Dzierżoniów).  Przygotowanie listy rezerwowej uczestników (na wypadek rezygnacji niektórych osób rekrutowanych) (np. Ełk).  Wykorzystanie zarówno kontaktów ze szkołami, jak i z Ośrodkami Pomocy Społecznej jako kanałów rekrutacji.  Rozważenie rekrutacji do projektów całych rodzin, a nie pojedynczych osób (możliwość objęcia działaniem rodziny powinna także dotyczyć członków rodzin mieszkających poza rewitalizowanym obszarem) (np. Kraków, Jelenia Góra). Rekrutacja uczestników REWITALIZACJA SPOŁECZNA

9  Wykorzystanie pracy asystentów rodziny (np. Sanok), streetworkerów i animatorów społeczności lokalnej (np. Warszawa).  Wykorzystanie kontaktów lokalnej parafii.  Zaoferowanie w ramach działań programu bezpłatnych porad prawnika i psychologa.  W celu dotarcia do młodych ludzi - wykorzystanie osób z ich środowiska, które wcześniej uzyskały podobny typ wsparcia (metoda kuli śnieżnej) (np. Radom). Uczestnicy programu byli bardziej wiarygodni dla kolejnych kandydatów.  Prowadzenie rekrutacji ciągłej do ostatnich tygodni trwania projektu (nawet miesięczny udział w projekcie może stanowić wsparcie dla jego uczestnika) Rekrutacja uczestników REWITALIZACJA SPOŁECZNA

10  Cele programów  Rekrutacja uczestników  Wybrane działania  Bariery w działaniach  Komunikacja i promocja Plan prezentacji REWITALIZACJA SPOŁECZNA

11  organizacja warsztatów doradztwa zawodowego, aktywnego poszukiwania pracy, przedsiębiorczości (nauka sposobów poszukiwania pracy, pisania CV, zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej, elementów prawa pracy) (np. Barczewo, Legnica, Płock, Połczyn Zdrój, Radom, Wadowice);  organizacja kursów komputerowych mających na celu m.in. wzrost poziomu znajomości technik ICT, sprawnego posługiwania sie komputerem i MS Office, wykonywania prezentacji multimedialnych, dokumentów tekstowych, elementów grafiki komputerowej (np. Barczewo, Jelenia Góra, Legnica, Połczyn Zdrój, Radom, Wałbrzych); Organizacja szkoleń, warsztatów, wykładów, staży zawodowych itp. REWITALIZACJA SPOŁECZNA

12  organizacja szkoleń zawodowych, np. sztuka cateringu, kursy prawa jazdy, kursy językowe, kursy fryzjerstwa. kursy wizażu, kursy kosmetyczne, kursy kucharskie, kursy operatora wózków widłowych, kursy gotowania i pieczenia, sprzątania, drobnych prac remontowych itd. (np. Barczewo, Bolesławiec, Cieszyn, Jelenia Góra, Legnica, Płock, Połczyn Zdrój, Poznań, Radom, Sanok, Wadowice, Warszawa);  organizacja staży zawodowych (np. Jelenia Góra, Wadowice, Warszawa);  organizacja warsztatów z ekonomii społecznej (np. Barczewo, Legnica);  organizacja zajęć z języków obcych (np. Dzierżoniów, Radom); Organizacja szkoleń, warsztatów, wykładów, staży zawodowych itp. REWITALIZACJA SPOŁECZNA

13  organizacja zajęć psychoedukacyjnych o tematyce: komunikacja społeczna, asertywność, radzenie sobie ze stresem, samoocena i poczucie własnej wartości, - zapobieganie agresji, autoprezentacja (np. Barczewo, Cieszyn, Dzierżoniów, Legnica, Pietrowice Wielkie, Płock, Rybnik, Wadowice, Wałbrzych, Warszawa);  organizacja warsztatów rozwoju osobistego dla kobiet (np. Bolesławiec);  organizacja zajęć socjoterapeutycznych rozwijających zdolności psychospołeczne będące składnikiem inteligencji emocjonalnej, które są niezbędne do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak niepowodzenia, konflikty, spadek motywacji do działania, itp.) (np. Polkowice); Organizacja szkoleń, warsztatów z zakresu umiejętności psychospołecznych REWITALIZACJA SPOŁECZNA

14  organizacja warsztatów kompetencji pedagogiczno- wychowawczych (np. dla młodych rodziców) (np. Radom);  organizacja zajęć edukacyjnych dla kobiet w ciąży i młodych matek w zakresie opieki nad dzieckiem, a także radzenia sobie na rynku pracy w sytuacji wychowywania dziecka (np. Ruda Śląska);  organizacja zajęć grupowych pracy z ciałem wykorzystującej ruch i dotyk (np. Bolesławiec)  organizacja warsztatów w zakresie kinoterapii (Sanok).  organizacja zajęć z arteterapii (zajęć twórczego myślenia) (Dzierżoniów); Organizacja szkoleń, warsztatów z zakresu umiejętności psychospołecznych REWITALIZACJA SPOŁECZNA

15  organizacja zajęć wyrównujących braki edukacyjne, w ramach których prowadzone są kursy z poszczególnych przedmiotów szkolnych, a także zajęć specjalnych dla osób z zaburzeniami rozwoju, takimi jak np. dysleksja (np. Dzierżoniów);  organizacja zajęć wyrównawczych i kursów przygotowujących do matury (np. Jelenia Góra);  prowadzenie korepetycji dla dzieci i młodzieży (np. Poznań);  organizacja warsztatów edukacyjnych z zakresu fizyki, chemii, biologii, matematyki (np. Sanok). Organizacja zajęć komplementarnych w stosunku do zajęć szkolnych REWITALIZACJA SPOŁECZNA

16  organizacja warsztatów dziennikarskich, teatralnych, informatycznych, fotograficznych, filmowych, ruchowo- artystycznych, tanecznych, plastycznych, modelarskich, muzycznych, wokalnych, miksu i obróbki dźwięku, wizażu scenicznego, stylistyki i wizażu, kulinarnych (np. Barczewo, Bolesławiec, Dzierżoniów, Jelenia Góra, Płock, Polkowice, Połczyn Zdrój, Ruda Śląska, Warszawa, Legnica, Radom, Rybnik, Sanok); Organizacja szkoleń i warsztatów hobbistycznych REWITALIZACJA SPOŁECZNA

17  organizacja warsztatów dziennikarsko-edytorskich obejmujących wizyty studyjne do profesjonalnych ośrodków telewizyjnych i radiowych (np. Sanok);  organizacja kursu dj’owania (dla młodzieży) (Polkowice);  organizacja zajęć kulturalno-artystycznych (np. Radom);  organizacja warsztatów plastycznych z przygotowania ozdób świątecznych dla dzieci i młodzieży (Rybnik); Organizacja szkoleń i warsztatów hobbistycznych REWITALIZACJA SPOŁECZNA

18  organizacja zajęć z zakresu edukacji prozdrowotnej, m.in. mających na celu uświadomienie współzależności pomiędzy 4 wymiarami zdrowia: fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym (np. Barczewo, Ruda Śląska);  organizacja kursu pierwszej pomocy (np. Dzierżoniów, Wadowice);  organizacja zajęć ekologicznych (np. Dzierżoniów);  edukacja architektoniczna dzieci i młodzieży (Poznań); Organizacja szkoleń, warsztatów służących kształtowaniu świadomości REWITALIZACJA SPOŁECZNA

19  organizacja warsztatów racjonalnego gospodarowania budżetem (Radom);  organizacja szkoleń z zakresu bezpieczeństwa na drodze, reagowania w razie wypadków (Wadowice);  organizacja spotkań nt. profilaktyki zdrowotnej (np. Warszawa);  organizacja spotkania z psychologiem sportu (np. Pietrowice Wielkie). Organizacja szkoleń, warsztatów służących kształtowaniu świadomości REWITALIZACJA SPOŁECZNA

20  warsztaty dotyczące rewitalizacji podwórek (np. składające się z dwóch etapów): 1.dwudniowe warsztaty dla uczestników dotyczące inwentaryzacji otoczenia, projektu odnowy, opracowanie takiego projektu; 2.wdrożenie programu: zakup podstawowych elementów podwórka: ziemi, sadzonek, kompletu narzędzi na rozpoczęcie prac, praca beneficjentów na rzecz podwórka). (np. Poznań, Warszawa). Organizacja szkoleń, warsztatów w zakresie rewitalizacji REWITALIZACJA SPOŁECZNA

21  organizacja zajęć nt. rewitalizacji społecznej i wczesnej interwencji socjalnej dla przedstawicieli władz samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych (np. Sanok);  organizacja zajęć edukacyjnych dla streetworker’ów, organizacja szkoleń dla pedagogów i animatorów ulicznych (dla uczestników wyłonionych w drodze naboru) (np. Ełk) Organizacja szkoleń skierowanych dla osób, które mają pomagać osobom narażonym na marginalizację i wykluczenie społeczne REWITALIZACJA SPOŁECZNA

22  organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, m.in. tenis stołowy, pływanie, karate, boks, sporty zespołowe, lodowisko (np. Bolesławiec);  organizacja zajęć na boiskach/podwórkach, w sali gimnastycznej, na basenie dla młodzieży rekrutowanej z okolicznych podwórek i boisk (np. Dzierżoniów, Rybnik);  organizacja nauki gry w piłkę ręczną: treningów, wyjazdów na turnieje, obozy treningowe (np. Pietrowice Wielkie); Organizacja zajęć sportowych REWITALIZACJA SPOŁECZNA

23  organizacja kursu samoobrony, akrobatyki sportowej, nauki tańca, nurkowania, ligi bowlingu, turnieju piłki wodnej (np. Polkowice);  organizacja zajęć na ściance, siłowni, basenie, organizacja rajdów rowerowych (np. Radom, Rybnik);  organizacja grupowej gimnastyki w wodzie i grupowej nauki pływania (np. Wadowice);  organizacja Środowiskowej Olimpiady Sportowej i w ten sposób upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, organizacja rozgrywek i turniejów sportowych (np. Jelenia Góra, Ruda Śląska); Organizacja zajęć sportowych REWITALIZACJA SPOŁECZNA

24  organizacja turnieju piłki nożnej, organizacja turnieju koszykówki, organizacja turnieju piłki siatkowej (np. Warszawa);  organizacja imprezy biegowej na rozpoczęcie lata (np. Warszawa);  organizacja zajęć fitness lub na siłowni, w Aquaparku (przekazywanie beneficjentom wejściówek) (np. Jelenia Góra); Organizacja zajęć sportowych REWITALIZACJA SPOŁECZNA

25  działalność Centrum Integracji Społecznej świadczącego m.in. usługi terapeutyczne (np. Barczewo, Bolesławiec);  działalność Klubu Integracji Społecznej (np. Warszawa, Wałbrzych);  prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej/ środowiskowej i poradnictwa specjalistycznego dla młodzieży oraz dorosłych (w świetlicach dzieci mogą np. skorzystać z pomocy przy odrabianiu lekcji, pomagają przygotowywać posiłki itp.), poradni logopedycznej, mediacji rodzinnych, konsultacji prawnych (np. Bolesławiec, Dzierżoniów, Jelenia Góra, Płock, Połczyn Zdrój, Sanok, Wałbrzych); Prowadzenie placówek włączających się w realizację zadań z zakresu rewitalizacji społecznej REWITALIZACJA SPOŁECZNA

26  prowadzenie punktu konsultacyjnego świadczącego pomoc psychologiczną dla osób doznających przemocy, a także prowadzącego treningi umiejętności społecznych oraz warsztaty dla osób w kryzysie (np. Bolesławiec);  prowadzenie klubu młodego rodzica, w ramach którego utworzona została grupa Środowiskowego Ogniska Wychowawczego dla dzieci 2-5 lat, a wsparciem objęto rodziców tych dzieci, w szczególności samotne matki (dla dzieci prowadzone są różne zajęcia rozwijające adekwatnie do wieku, natomiast dla rodziców warsztaty z różnej tematyki dotyczącej wychowania, wspierania rozwoju i pielęgnacji dziecka, a także zajęcia ruchowe) (Dzierżoniów); Prowadzenie placówek włączających się w realizację zadań z zakresu rewitalizacji społecznej REWITALIZACJA SPOŁECZNA

27  utworzenie i funkcjonowanie klubu młodzieżowego (zakres pomocy obejmował: poradnictwo rodzinne, poradnictwo zawodowe, poradnictwo pedagogiczne, wsparcie w rozwiązywaniu problemów życiowych, porady opiekuńczo- wychowawcze, pracę socjalną; w punkcie dyżury pełnił również psycholog udzielający porad ogólnych) (Polkowice);  utworzenie poradni uzależnień i prowadzenie w niej programu terapeutycznego (np. Połczyn Zdrój); Prowadzenie placówek włączających się w realizację zadań z zakresu rewitalizacji społecznej REWITALIZACJA SPOŁECZNA

28  badanie stanu uzębienia i diagnostyka stomatologiczna oraz leczenie stomatologiczne mające na celu poprawę wizerunku beneficjentów i zwiększenie ich szans na rynku pracy (Poznań);  konsultacje dotyczące profilaktyki zdrowotnej (np. kręgosłupa): indywidualna diagnoza i terapia zespołów bólowych (Polkowice);  wsparcie rodzin w zakresie opieki zdrowotnej (głównie z małymi dziećmi), np. praca położnych w środowisku owocująca przyuczeniem rodziców do właściwego zajmowania się dziećmi w pierwszych miesiącach życia (np. Polkowice); Organizacja wsparcia zdrowotnego i materialnego REWITALIZACJA SPOŁECZNA

29  indywidualna rehabilitacja wg wskazań lekarskich po przeprowadzonym badaniu – kinezyterapia i fizykoterapia (światłolecznictwo: laser, solux, bioptron, terapia falą uderzeniową, polem magnetycznym, krioterapia ciekłym azotem, elektroterapia) (Wadowice);  organizacja zajęć z zakresu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych (Wadowice);  przygotowanie wyprawek szkolnych dla dzieci (Jelenia Góra);  pomoc w postaci zasiłków i pomoc w naturze (Legnica). Organizacja wsparcia zdrowotnego i materialnego REWITALIZACJA SPOŁECZNA

30  prowadzenie pracy streetworkerskiej wykonywanej przez specjalistów (np. psychologów, pracowników socjalnych, osoby przeszkolone w zakresie streetworkingu i in.; pełnienie funkcji informacyjno-edukacyjnych, animacyjnych oraz interwencyjnych przez streetworkerów); prowadzenie działań środowiskowych (ulicznych) (np. Bolesławiec, Kraków Rybnik, Wałbrzych, Warszawa);  identyfikacja liderów lokalnych, którzy wezmą sprawy w swoje ręce na rewitalizowanych obszarach (np. Poznań); Prowadzenie prac terenowych/środowiskowych REWITALIZACJA SPOŁECZNA

31  organizacja samopomocowych grup wsparcia (np. w jednym z programów, w grupie brało udział 6-7 kobiet, które spotykały się z pracownikiem socjalnym w celu przezwyciężania problemów życiowych, wymiany doświadczeń, poglądów, wzajemnej pomocy. Inne grupy wsparcia dotyczyły rodzin z problemem alkoholowym, kobiet będących w związku z osoba uzależnioną, dzieci dorosłych alkoholików DDA; młodych matek; osób starszych i samotnych (np. Bolesławiec, Płock, Polkowice, Sanok, Wałbrzych);  utworzenie grup wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych; samotnie wychowujących dzieci; wychowujących dzieci niepełnosprawne lub zajmujących się osobami niepełnosprawnymi; osób dotkniętych przemocą domową (np. Sanok); Prowadzenie prac terenowych/środowiskowych REWITALIZACJA SPOŁECZNA

32  realizacja przez beneficjentów mini-projektów nakierowanych na określony cel; w jednym z badanych programów, młodzież realizowała mini projekty polegające na odrestaurowaniu boiska, nagraniu teledysku hip-hopowego opublikowanego później w Internecie (dzięki czemu młodzież spotkała się z lokalnymi raperami i była w profesjonalnym studio nagrań), wyremontowaniu świetlicy środowiskowej, nagraniu filmu o atrakcjach turystycznych itp. (np. Ełk, Poznań);  prowadzenie punktów terenowych, w których odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży (np. zajęcia artystyczne) (np. Kraków); Prowadzenie prac terenowych/środowiskowych REWITALIZACJA SPOŁECZNA

33  Organizacja wyjść i wyjazdów warsztatowo- integracyjnych.  Organizacja imprez i spotkań.  Tworzenie telewizji i strony internetowej przez beneficjentów (Ruda Śląska);  Organizacja gry miejskiej (Wałbrzych). Inne działania REWITALIZACJA SPOŁECZNA

34  Cele programów  Rekrutacja uczestników  Wybrane działania  Bariery w działaniach  Komunikacja i promocja Plan prezentacji REWITALIZACJA SPOŁECZNA

35  zbyt krótki czas na realizację programu (w tym przypadku 15 miesięcy);  zawężenie kręgu odbiorców działań do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, podczas gdy do udziału zwracały się również osoby pracujące;  zawężenie programu do kilku konkretnych ulic, podczas gdy do udziału w programie zwracały się również osoby niemieszkające przy tych ulicach;  zbyt mało dzielnic dobranych do programu (podczas gdy do udziału w programie zwracały się również osoby niemieszkające przy tych ulicach przychodziły osoby z innych dzielnic; jw.); Bariery REWITALIZACJA SPOŁECZNA

36  niemożność skompletowania odpowiedniej liczby uczestników (przykładowo nie udało się zebrać założonej liczby uczniów, co było rezultatem m.in. korzystania z dużej ilości zajęć dodatkowych proponowanymi przez szkoły (realizowanych często w ramach EFS);  opory osób przed podpisaniem kontraktu socjalnego;  odejścia beneficjentów w trakcie realizacji programu (np. rozpad grupy);  brak nawyków systematyczności wśród beneficjentów;  stereotypowe wyobrażenia o pracy psychologa czy doradcy zawodowego wśród beneficjentów powodujące niechęć do kontaktu; Bariery REWITALIZACJA SPOŁECZNA

37  dobór tematów szkoleń (wykładów), nieinteresujących dla beneficjentów,  brak zainteresowania działaniami, które choć realizatorom wydają się bardzo interesujące z punktu widzenia grupy docelowej – dla tej ostatniej okazują się takimi nie być (np. brak chęci udziału młodzieży w wyjściu do kina);  mniejsze poważanie szkoleń bezpłatnych niż choćby symbolicznie płatnych (jeden z realizatorów zaproponował wprowadzenie w odniesieniu do osób nienależących do grup najuboższych choćby symbolicznych opłat, a przynajmniej opat za nieusprawiedliwioną nieobecność);  trudności w komunikowaniu się z uczestnikami programu (np. nieodbieranie telefonów); Bariery REWITALIZACJA SPOŁECZNA

38  problemy wychowawcze, dyscyplinarne podczas wyjazdów dla młodzieży (spożywanie alkoholu, kradzieże w sklepach itp.), brak zainteresowania zwiedzanymi obiektami;  roszczeniowość niektórych beneficjentów;  sprzeciw ze strony sąsiadów ośrodka wparcia, obawiających się o potencjalne szkody, które mogą zostać wyrządzone przez beneficjentów;  nieprzewidzenie w programie porad psychiatry, podczas gdy np. w toku realizacji programu pojawiła się taka potrzeba w odniesieniu do wybranych uczestników;  zbyt restrykcyjnie określone granice wieku beneficjentów. Bariery REWITALIZACJA SPOŁECZNA

39  …dzieci biorące udział w programie nie miały odpowiedniego wyposażenia na zaplanowane wycieczki w góry (ciepłej kurtki, odpowiedniej pary butów itp.),  …aresztowanie dwóch beneficjentów przez policję.  …śmierć uczestnika podczas realizacji programu warto jest przewidzieć jak najwięcej ryzyk związanych z sytuacjami kryzysowymi oraz zaplanować określone warianty działań Bariery REWITALIZACJA SPOŁECZNA

40  Cele programów  Rekrutacja uczestników  Wybrane działania  Bariery w działaniach  Komunikacja i promocja Plan prezentacji REWITALIZACJA SPOŁECZNA

41  stworzenie atrakcyjnej identyfikacji wizualnej programu (logo, logotypu, kolorystyki) i umieszczanie jej na wszystkich nośnikach związanych z programem (dokumentach, ogłoszeniach, materiałach elektronicznych, gadżetach itp.);  utworzenie i prowadzenie interaktywnej strony internetowej (moderowanej, z możliwością nawiązania kontaktu, umieszczenia komentarzy, zgłoszenia określonych potrzeb lokalnych), umieszczanie na stronie aktualnych informacji o realizacji zadań w ramach programu, ilustrowanych licznymi fotografiami;  utworzenie i prowadzenie profilu programu rewitalizacji społecznej na portalu internetowym Facebook (stale aktualizowanego);  umieszczanie w Internecie krótkich filmów z realizacji projektu; Komunikacja i promocja REWITALIZACJA SPOŁECZNA

42  bezpośrednie wizyty pracowników socjalnych / streetworkerów / asystentów rodziny u potencjalnych zainteresowanych, przedstawianie korzyści z uczestnictwa w programie;  promocja programu poprzez parafię – szczególnie poprzez ogłoszenie księdza z ambony w trakcie Mszy Świętej;  dystrybucja ulotek przez księży podczas kolędy;  organizacja gry miejskiej promującej program;  organizacja rozmaitych konkursów dla dzieci i dopiero wówczas zachęcanie ich do udziału w programie;  działania public relations – zapraszanie przedstawicieli lokalnej prasy, lokalnych portali internetowych na ważne wydarzenia (np. zakończenie dużego szkolenia, wręczanie dyplomów), wysyłanie informacji bieżących do prasy;  dystrybucja ulotek w miejscach, w których przebywają potencjalni beneficjenci. Komunikacja i promocja REWITALIZACJA SPOŁECZNA

43  Warto przemyśleć kluczową nagrodę za udział w programie (tzw. key-benefit) dla każdego beneficjenta i jasno o tej nagrodzie komunikować. Chodzi o nagrodę w sensie symbolicznym (np. wpis do CV, nowa umiejętność atrakcyjna na rynku pracy, nowe znajomości itp.). Nagroda musi być tak określona, aby była atrakcyjna, realna, konkretna i osiągalna w krótkim czasie.  Warto jasno sprecyzować, co potencjalny uczestnik programu ma zrobić, aby wziąć w nim udział i aby uzyskać ową „nagrodę” (działania te nie mogą być skomplikowane).  Warto wykorzystać kanały komunikacyjne najważniejsze dla grup docelowych. Przykładowo jeżeli grupą docelową jest młodzież, może to być Internet, w tym portal społecznościowy Facebook.  Komunikat o programie powinien pojawiać się wszędzie tam, gdzie obecni są przedstawiciele grup docelowych (np. w szkołach, parkach, ale także na podwórkach rewitalizowanych miejsc). Komunikacja i promocja REWITALIZACJA SPOŁECZNA

44  Wykorzystuj inne kampanie (prowadzone wcześniej i prowadzone równolegle do twojej);  Zacznij od grup najlepiej przygotowanych do podjęcia działania;  Promuj zachowania pojedyncze, proste, wykonalne;  Usuń bariery na drodze do określonego zachowania;  Zapewnij nagrodę główną (korzyści) uzyskiwaną na bieżąco (nie odwleczoną w czasie);  Uwypuklij wysokie koszty zachowań konkurencyjnych; Komunikacja i promocja P. Kotler, N. Lee, Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyższej efektywności, Warszawa 2008, s. 192-219. REWITALIZACJA SPOŁECZNA

45  Promuj konkretne usługi ułatwiające określone zachowanie  Zapewnij nagrody pośrednie takie jak np. uznanie otoczenia, gadżety, odznaki, tabliczki bransoletki itp.;  Wykorzystuj poczucie humoru;  Właściwie wybierz miejsce i moment kontaktu odbiorcy z przekazem  Zaczynaj od nakłaniania do drobnych działań;  Stosuj podpowiedzi, przypominaj o przekazie. Komunikacja i promocja P. Kotler, N. Lee, Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyższej efektywności, Warszawa 2008, s. 192-219. REWITALIZACJA SPOŁECZNA

46  Kompleksowy charakter wsparcia  Powołanie zespołu sterującego  Odpowiedni podział zadań między partnerów  Wykorzystanie odpowiednich kanałów dotarcia (np. Facebook)  Umożliwienie podejmowania inicjatywy przez uczestników (udziału w podejmowaniu decyzji) Inne konkluzje… P. Kotler, N. Lee, Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyższej efektywności, Warszawa 2008, s. 192-219. REWITALIZACJA SPOŁECZNA

47  Organizacja wyjazdów, zajęć sportowych, działalności harcerskiej  Organizacja szkoleń w formie warsztatowej  Superwizja  Dokumentowanie i promowanie za pośrednictwem fotografii i filmów Inne konkluzje… P. Kotler, N. Lee, Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyższej efektywności, Warszawa 2008, s. 192-219. REWITALIZACJA SPOŁECZNA

48 Dziękuję za uwagę! l.lotocki@uw.edu.pl Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REWITALIZACJA SPOŁECZNA


Pobierz ppt "Konkluzje z pilotażowych partnerskich Programów Rewitalizacji Społecznej realizowanych w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna” Konferencja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google