Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM EDUKACYJNY Wybierz Życie – Pierwszy Krok

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM EDUKACYJNY Wybierz Życie – Pierwszy Krok"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM EDUKACYJNY Wybierz Życie – Pierwszy Krok

2 UZASADNIENIE WYBORU TEMATU
UZASADNIENIE MEDYCZNE Każdego roku na świecie dochodzi do: ok. 11 mln nowych zachorowań na nowotwory złośliwe, ok. 7 mln zgonów z tego powodu, ok. 25 mln na świecie żyje z chorobą nowotworową. Rak szyjki macicy to drugi co do częstości występowania u kobiet nowotworów złośliwych.

3 Zachorowalność (ok. 4 tyś. kobiet rocznie) i umieralność (ok. 2 tyś
Zachorowalność (ok. 4 tyś. kobiet rocznie) i umieralność (ok. 2 tyś. kobiet rocznie) z powodu raka szyjki macicy w Polsce nie ulega zmniejszeniu od 25 lat; Odsetek kobiet przeżywających 5 lat po rozpoznaniu tego nowotworu w Polsce jest najniższy w Europie i nie przekracza 50 %. Wiedza o istnieniu zagrożenia HPV i jego konsekwencjami powinna być częścią rozmów wychowawczych, przygotowujących młodych ludzi do dorosłego życia.

4 UZASADNIENIE WYBORU TEMATU
UZASADNIENIE PRAWNE Ustawa o ustanowieniu programu pt: ,,Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, którego realizacja obejmuje lata Art.3 pkt.2 tej ustawy wymienia wśród działań wdrożenie populacyjnych programów wczesnego wykrywania m.in. raka szyjki macicy oraz raka piersi; Europejski Kodeks Walki z Nowotworami Złośliwymi przyjęty przez Unię Europejską w 2003r. U podstaw powstania Kodeksu leżała potrzeba uwzględnienia sytuacji zagrożenia nowotworami złośliwymi w Unii Europejskiej; Narodowy Program Zdrowia na lata załącznik do Uchwały Rady Ministrów Nr 90/2007. Cel strategiczny nr 2. – „Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu nowotworów złośliwych”.

5 UZASADNIENIE WYBORU TEMATU
UZASADNIENIE SPOŁECZNE Choroba nowotworowa powoduje ból oraz lęk wynikający z zagrożenia życia; Choroba dezorganizuje funkcjonowanie rodziny, a nawet może być przyczyną jej rozpadu; Rak szyjki macicy „wytrąca” kobietę z roli matki, żony i partnerki; Często uniemożliwia realizację funkcji prokreacyjnej; Zawieszenie aktywności zawodowej i życia społecznego; Koszty hospitalizacji, terapii, zasiłków chorobowych, a w efekcie końcowym nawet renty z tytułu niezdolności do pracy.

6 ZAŁOŻENIA OGÓLNE Stworzenie świadomości zagrożenia rakiem szyjki macicy i innymi chorobami wywołanymi zakażeniem wirusem HPV u młodych ludzi; Problem raka szyjki macicy nie może być kwestią wstydliwą i unikaną. Wiedza o istnieniu zagrożenia zakażeniem HPV i jego konsekwencjami powinna być częścią rozmów wychowawczych, przygotowujących młodych ludzi do dorosłego życia. Zasadnicze znaczenie ma połączenie problemu raka szyjki macicy ze stanem zdrowia prokreacyjnego;

7 ZAŁOŻENIA OGÓLNE c.d. Dostępne obecnie sposoby profilaktyki:
wtórnej (badania cytologiczne) pierwotnej (szczepienia profilaktyczne) powinny być znane, aby umożliwić ich optymalne zastosowanie; Szkoły ponadgimnazjalne są miejscem, gdzie można dotrzeć do szerokiego grona młodych ludzi. Wprowadzenie edukacji prozdrowotnej na temat raka szyjki macicy do szkół przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy uczniów i ich opiekunów, a także zainicjowania dyskusji, dzięki której kobiety z pokolenia rodziców podejmą odpowiednie działania, czyli skonsultują się z lekarzem i wykonają badanie cytologiczne.

8 ZAŁOŻENIA PROGRAMU Cel główny
Zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę Cele szczegółowe Zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu, Podniesienie poziomu wiedzy o czynnikach zwiększających ryzyko raka szyjki macicy (profilaktyka pierwotna i wtórna), Motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie, Przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym, Dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania cytologiczne

9 ZAŁOŻENIA PROGRAMU Adresaci
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (dziewczęta i chłopcy z klas I), Rodzice i opiekunowie uczniów, Kadra pedagogiczna szkół Ramy czasowe rok szkolny

10 REALIZATORZY dyrektor szkoły, szkolny koordynator, pielęgniarka,
pedagog, wychowawca klasy, lekarz, położna.

11 FORMY REALIZACJI PROGRAMU
Wykłady dla rodziców i opiekunów Prelekcje dla uczniów Pogadanki Edukacja w oparciu o scenariusze zajęć Pokazy prezentacji multimedialnej Konkursy wiedzy Quizy Gazetki szkolne tematycznie związane z programem Wizyty w gabinecie ginekologicznym Spotkania z lekarzami (onkolog i ginekolog)

12 PLATFORMA www www.pierwszykrok.edu.pl
Dodatkowe informacje dotyczące cytologii można uzyskać na stronie internetowej:

13 POMOCE DYDAKTYCZNE Prezentacja multimedialna
Została przygotowana w formacie flash. Zgodnie z założeniami programu powinna być zaprezentowana na początku zajęć z młodzieżą. Zawiera podstawowe treści dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy i wirusa HPV. Stanowi pomoc dla realizatorów programu w rozpoczęciu dyskusji.

14 POMOCE DYDAKTYCZNE Poradnik dla szkolnego koordynatora i realizatora programu edukacyjnego

15 POMOCE DYDAKTYCZNE Broszura z podstawowymi informacjami

16 POMOCE DYDAKTYCZNE Zakładka z krzyżówką Płyta CD z filmem

17 INFORMACJE

18 SPRAWOZDANIE 20.05.2016r. Do koordynatora powiatowego na adres:
Druk sprawozdania dostępny na stronie internetowej PSSE Chełm Adres strony: Sprawozdanie należy dostarczyć do dnia: r. Do koordynatora powiatowego na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Chełmie, ul. Szpitalna 48 fax: (082)

19 PODSUMOWANIE Problem zachorowalności na raka szyjki macicy wymaga podejmowania działań edukacyjnych, skierowanych zarówno do młodzieży przed inicjacją seksualną, jak i do kobiet, które powinny być poddawane regularnym badaniom profilaktycznym; Instytucje działające na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa powinny zjednoczyć swoje wysiłki, w szczególności we wspieraniu lepszej dostępności do profilaktyki, propagowaniu wiedzy w tym zakresie, promowaniu zdrowia i odpowiedzialnych zachowań w społeczeństwie; Najskuteczniejszym działaniem w tym zakresie zdaje się być połączenie programów przesiewowych z edukacją, wzmocnioną kampanią medialną.

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PROGRAM EDUKACYJNY Wybierz Życie – Pierwszy Krok"

Podobne prezentacje


Reklamy Google