Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM EDUKACYJNY Wybierz Życie – Pierwszy Krok Radom, 05.11.2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM EDUKACYJNY Wybierz Życie – Pierwszy Krok Radom, 05.11.2008."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM EDUKACYJNY Wybierz Życie – Pierwszy Krok Radom, 05.11.2008

2 Wybierz Życie – Pierwszy Krok Podstawy prawne do programu Podstawy prawne do programu : Ustawa z dn. 14.03.1985 r. ( Dz.U.98.90poz.575 art..6 ) w brzmieniu: Państwowa Inspekcja Sanitarna inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo – zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych. Ocenia działalność oświatowo – zdrowotną prowadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo – wychowawcze

3 Wybierz Życie – Pierwszy Krok Podstawy prawne do programu: Rozporządzenie MENiS z dnia 26.02.2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.02.51 poz.458). Zwiększenie zainteresowania uczniów sprawami zdrowia i przekazywanie im rzetelnej wiedzy o różnych jego aspektach oraz czynnikach sprzyjających zdrowiu Rozwijanie współpracy z rodzicami i społecznością lokalną w zakresie edukacji prozdrowotnej i rozwiązywania problemów zdrowotnych uczniów

4 Problem zdrowotny Potrzeby Sytuacja epidemiologiczna Wytyczne Narodowy Program Zdrowia WHO MZ i OS GIS WHO MZ i OS GIS Wartość merytoryczna programu Oprzyrządowanie Możliwość zmonitorowania Doniesienia naukowe Wybierz Życie – Pierwszy Krok Istota programu: Istota programu:

5 Wybierz Życie – Pierwszy Krok Honorowy Patronat objął: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Partnerzy programu: Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki MacicyWojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy Mazowieckie Kuratorium OświatyMazowieckie Kuratorium Oświaty Fundacja Edukacji SpołecznejFundacja Edukacji Społecznej Fundacja Komunikacji SpołecznejFundacja Komunikacji Społecznej Polskie Towarzystwo GinekologicznePolskie Towarzystwo Ginekologiczne Firma MSD PolskaFirma MSD Polska

6 Wybierz Życie – Pierwszy Krok Cel główny Zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę Cele szczegółowe Zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu Podniesienie świadomości o czynnikach zwiększających ryzyko raka szyjki macicy i znaczeniu działań profilaktycznych profilaktyka pierwotna profilaktyka wtórna edukacja zdrowotna badania cytologiczne szczepienia profilaktyczne

7 Wybierz Życie – Pierwszy Krok Cele szczegółowe cd. Motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie Przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym Dostarczenie informacji o możliwościach wykonywania szczepień profilaktycznych Dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania cytologiczne Oczekiwania: Realizacja programu ma prowadzić do zmniejszenia o około 10 % zachorowalności oraz poprawić skuteczność ich leczenia

8 Wybierz Życie – Pierwszy Krok Adresaci Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (dziewczęta i chłopcy z klas I) Rodzice i opiekunowie uczniów Kadra pedagogiczna szkół Ramy czasowe wrzesień 2008 – czerwiec 2009 (I edycja z możliwością rozszerzenia na kolejne lata – program ogólnopolski?)

9 Wybierz Życie – Pierwszy Krok I Edycja - zasięg programu w powiecie radomskim: Wybierz Życie – Pierwszy Krok I Edycja - zasięg programu w powiecie radomskim:

10 Wybierz Życie – Pierwszy Krok Pomoce dydaktyczne: Dla edukatora: poradnik prezentacja multimedialna Dla uczniów: zakładka strona internetowa www.pierwszykrok.edu.pl Dla dorosłych (rodziców, nauczycieli): składanka strona internetowa www.pierwszykrok.edu.pl

11 Wybierz Życie – Pierwszy Krok Poradnik Poradnik jest kierowany do szkolnych koordynatorów, którzy będą realizować program w szkołach. Poradnik ma na celu ułatwienie szkolnym koordynatorom i realizatorom prowadzenie działań programowych w szkole. Zawiera: opis programu podstawowe treści dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy i HPV przykładowe konspekty zajęć quiz ankietę ewaluacyjną WZ_poradnik_13 06 08.pdf

12 Wybierz Życie – Pierwszy Krok Prezentacja multimedialna Została przygotowana w formacie flash Zgodnie z założeniami programu powinna być zaprezentowana na początku zajęć z młodzieżą Zawiera podstawowe treści dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy i wirusa HPV Stanowi pomoc dla realizatorów programu w rozpoczęciu dyskusji czas emisji prezentacji multimedialnej 5 minut plansza-tytulowa_logosy_dvd.png hpv_prezentacja_v3.wmv

13 Wybierz Życie – Pierwszy Krok Zakładka dla uczniów Stanowi uzupełnienie treści przekazanych w trakcie zajęć i zachęca do poszerzenia swojej wiedzy na specjalnie przygotowanej stronie internetowej www.pierwszykrok.edu.pl WZ_zakladka_13 06 08.pdf

14 Wybierz Życie – Pierwszy Krok Składanka dla rodziców, nauczycieli Służy zapoznaniu dorosłych z podstawowymi zagadnieniami z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy i zakażeń HPV WZ_skladanka_13 06 08.pdf

15 Wybierz Życie – Pierwszy Krok Pakiet edukatora

16 Wybierz Życie – Pierwszy Krok organizacja szkolenia z warsztatami XI.2008 dystrybucja materiałów do szkół monitorowanie programu poprzez wizytacje oraz wspieranie szkół przez w realizacji działań cały bieżące rozwiązywanie trudności i pomoc w rozwijaniu zadań szkoły czas nawiązanie współpracy w środowisku lokalnym na rzecz realizacji trwania programu programu nagłaśnianie programu w środkach masowego przekazu ocena ilościowa i jakościowa realizacji programu na poziomie XII.2008 powiatu na podstawie informacji ze szkół V.2009 przedstawienie wniosków z realizacji projektu do WSSE i Radzie Programowej VI.2009 Zadania koordynatora powiatowego

17 Wybierz Życie – Pierwszy Krok Zadania koordynatora szkolnego: uczestnictwo w szkoleniu i warsztatach - 5.XI.2008 r. opracowanie planu i harmonogramu działań programowych oraz podziału zadań między realizatorów programu w szkole - indywidualny terminarz szkolny zapoznanie z założeniami i treściami programu kadrę pedagogiczną szkół oraz innych pracowników szkoły powiadomienie rodziców / opiekunów o realizacji programu

18 Wybierz Życie – Pierwszy Krok Zadania koordynatora szkolnego c.d. przeprowadzenie edukacji: młodzieży rodziców / opiekunów kadry pedagogicznej połączonej z rozdawnictwem materiałów akcydensowych miejsce osadzenia programu: młodzież - w systemie klasowo-lekcyjnym rodzice / opiekunowie - spotkania z rodzicami (wywiadówki) nauczyciele - posiedzenia Rady Pedagogicznej popularyzacja działań podczas imprez szkolnych i w środowisku lokalnym (dokumentowanie w formie: prezentacja multimedialna, zdjęcia) ocena ilościowa i jakościowa z realizacji programu na poziomie szkoły - 31.V.2009 r. - godziny wychowawcze - biologia - wychowanie do życia w rodzinie

19 Wybierz Życie – Pierwszy Krok Sprawozdanie koordynatora szkolnego - 31.V.2009 r. w/g otrzymanego z PSSE wzorcowego druku Sprawozdanie koordynatora powiatowego – VI.2009 r.

20 Wybierz Życie – Pierwszy Krok Badania ankietowe Badania przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu projektu Metoda – ankieta audytoryjna (dobrowolnie, samodzielnie, anonimowo) Procedura: - kontakt ankietera z dyrektorem - przedstawienie projektu - uzyskanie zgody rodziców na udział ich dzieci w badaniu - powtórna wizyta ankietera 2-3 dni później aby przeprowadzić badanie Uwagi: - potrzebna zgoda dyrektora - zaburzenie codziennego trybu planu lekcyjnego - zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w badaniu - konieczność uzyskania zgody rodziców na udział młodzieży w badaniu - optymalnie uczniowie powinni siedzieć w pojedynczych ławkach - konieczność zapewnienia opieki uczniom, którzy nie zechcą brać udziału w badaniu oraz tym, którzy skończą wypełnianie szybciej

21 Wybierz Życie – Pierwszy Krok KONTAKT: Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Kierownik: Katarzyna Baćmaga tel. (048) 330-90-44 (048) 330-90-47 e-mail: oswiata_radom@o2.pl Korespondencję należy kierować na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna ul. Aleksandrowicza 5, Radom 26-617 z dopiskiem Sekcja OZ i PZ


Pobierz ppt "PROGRAM EDUKACYJNY Wybierz Życie – Pierwszy Krok Radom, 05.11.2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google