Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Praca 2.Moc 3.Energia 4.Wzory 5.Przykładowe zadanie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Praca 2.Moc 3.Energia 4.Wzory 5.Przykładowe zadanie"— Zapis prezentacji:

1 1. Praca 2.Moc 3.Energia 4.Wzory 5.Przykładowe zadanie

2 Praca Liczbowa wielkość fizyczna równa iloczynowi siły i przemieszczenia.

3 Praca ma wartość 1J, gdy siła 1N działająca na ciało ma wartość 1N, a przemieszczenie zgodne z kierunkiem i zwrotem siły wynosi 1m. 1J=1N*1m

4 Jeżeli kierunek działającej na ciało siły jest zgodny z kierunkiem jego przemieszczenia, wówczas wykonaną pracę można obliczyć ze wzoru ; W= F*s w-praca F-siła s-czas

5 Moc Liczbowa wielkość fizyczna równa ilorazowi pracy i czasu, w którym ta praca została wykonana P= W / t P= moc urządzenia ( ciała) W= praca wykonana przez to urządzenie t= czas, w jakim praca ta została wykonana. 1 W określa moc takiego urządzenia, które w czasie 1 s wykona pracę 1J.

6 Energia Określa zdolność ciała lub układu ciał do wykonania pracy W= F * h Energia potencjalna grawitacji ( ciężkości)- równoważna wykonanej pracy- zależy od masy ciała i wysokości, na jaką to ciało zostanie wzniesione Ep= m * g * h Ep = przyrost energii potencjalnej ciążkości m= masa ciała h= wysokość, na jaką ciało zostało wzniesione g= przyspieszenie ziemskie równe w przybliżeniu 10m/ s2

7 Energia potencjalna sprężystości – energia, jaką ma odkształcone ciało sprężyste. Energia kinetyczna ciała- (a więc i praca, którą może ono wykonać) jest tym większa, im prędkość ma to ciało i im większa jest masa ciała Ek= m* v2/ 2 Ek= energia kinetyczna ciała m= masa ciała v= prędkość, z jaką porusza się ciało.

8 Wielkość fizyczna Wzór Jednostka Praca W = F*s 1J Moc P = W/t 1W
Energia W = F*h Energia potencjalna grawitacji Ep = m*g*h Energia kinetyczna Ek = m*v2/2

9 Jaka jest moc chłopca, którego ciężar wynosi 0,5 kN, jeśli wchodzi on po drabinie na wysokość 10 m w czasie 20 s ? Dane; Fg= 0,5 kN= 500 N s= 10m t= 20s Szukane; P=? Wchodząc po drabinie, chłopiec wykonuje pracę W, działając siłą, której wartość jest równa jego ciężarowi; F= Fg W= Fg * s P= Fg * s / t Obliczenia; P= 50 N * 10 N / 20 s P=250 N * m/s P=250 J/s = 250W P=0,25kW odpowiedź; Moc chłopca podczas wchodzenia po drabinie wynosi 0,25kW.


Pobierz ppt "1. Praca 2.Moc 3.Energia 4.Wzory 5.Przykładowe zadanie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google