Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zapoznanie z programem nauczania, wymaganiami, PSO i BHP. Bartosz Jabłonecki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zapoznanie z programem nauczania, wymaganiami, PSO i BHP. Bartosz Jabłonecki."— Zapis prezentacji:

1 Zapoznanie z programem nauczania, wymaganiami, PSO i BHP. Bartosz Jabłonecki

2 Energia i jej przemiany Dział IV

3 Bartosz Jabłonecki Praca mechaniczna. zRodzaje energii: ymechaniczna yelektryczna ychemiczna ypromieniowania ywewnętrzna yjądrowa

4 Bartosz Jabłonecki Praca mechaniczna. zEnergię uzyskuje ciało, nad którym wykonano pracę.

5 Bartosz Jabłonecki Praca mechaniczna. zPraca

6 Bartosz Jabłonecki Praca mechaniczna. Pracę obliczamy jako iloczyn wartości siły F i drogi s, którą ciało przebyło podczas działania tej siły. zJednostką pracy jest 1J (dżul).

7 Bartosz Jabłonecki Praca mechaniczna. zZad.1. Jaką pracę wykonasz, przesuwając fotel na odległości 2m, jeśli działasz na niego stałą siłą o wartości 300N.

8 Bartosz Jabłonecki Praca mechaniczna. zZad.2. Oblicz wartość siły ciągu silnika samochodowego BMW 750i, jeżeli wykona on pracę W=36MJ na drodze s=100km.

9 Bartosz Jabłonecki Energia kinetyczna. zRozróżniamy dwa rodzaje energii mechanicznej: yenergię kinetyczną, którą posiadają ciała będące w ruchu, yenergię potencjalną, która zależy od położenia ciała względem innego (np. Ziemi).

10 Bartosz Jabłonecki Energia kinetyczna. zEnergię kinetyczną obliczamy ze wzoru: zJednostką energii jest 1J (dżul). m – masa v – prędkość

11 Bartosz Jabłonecki Energia kinetyczna. zZad.1. Piłkarz, nadał piłce o masie 0,5kg szybkość 54 km / h. Oblicz energię kinetyczną piłki tuż po jej kopnięciu.

12 Bartosz Jabłonecki Energia kinetyczna. zZad.2. Oblicz masę pocisku, któremu nadano szybkość 500 m / s wykonując przy tym pracę 625 J.

13 Bartosz Jabłonecki Energia potencjalna ciężkości. Przyrost energii potencjalnej ciężkości ciała względem wybranego początkowego poziomu odniesienia, jest równy energii potencjalnej ciężkości ciała na wysokości h względem tego poziomu.

14 Bartosz Jabłonecki Energia potencjalna ciężkości. Energię potencjalną ciężkości ciała o masie m na wysokości h nad poziomem odniesienia obliczamy za pomocą wzoru: gdzie g 10 m / s 2 (przyspieszenie grawitacyjne) Jednostką energii jest 1J (dżul).

15 Bartosz Jabłonecki Energia potencjalna ciężkości. zZad.1. Skoczek narciarski o masie 52kg wjechał wyciągiem krzesełkowym z poziomu zeskoku na miejsce startu, znajdujące się 50m wyżej. Oblicz przyrost energii potencjalnej skoczka.

16 Bartosz Jabłonecki Energia potencjalna ciężkości. zZad.2. Oblicz masę kontenera, podnoszonego ruchem jednostajnym na wysokość 5m, jeżeli dźwig podczas tego podnoszenia wykonał pracę 150kJ.

17 Bartosz Jabłonecki Energia potencjalna sprężystości zEnergię potencjalną sprężystości mają odkształcone ciała sprężyste. Energia ta równa jest pracy wykonanej podczas odkształcania tego ciała.

18 Bartosz Jabłonecki Energia potencjalna sprężystości zEnergia jaką posiada odkształcone ciało zależy od: ywielkości wydłużenia sprężyny, ywłasności sprężystych sprężyny (rodzaju materiału i budowy sprężyny).

19 Bartosz Jabłonecki Energia potencjalna sprężystości zRuch oscylatora harmonicznego A A 1 2 3 4 5

20 Bartosz Jabłonecki Energia potencjalna sprężystości zpołożenie równowagi (to stan 2 i 4) zmaksymalne wychylenie (to stan 1, 3, 5) zA - amplituda wychyleń zT - okres drgań (czyli czas jednego pełnego drgania, od stanu 1 do 5)

21 Bartosz Jabłonecki Energia potencjalna sprężystości zPrzemiany energii: yciało posiada największą energię kinetyczną w położeniu równowagi (stan 2 i 4), yciało posiada największą energię potencjalną sprężystości w położeniach maksymalnego wychylenia (stan 1, 3 i 5).

22 Bartosz Jabłonecki Zasada zachowania energii mechanicznej. zGdy ciało porusza się w polu grawitacyjnym Ziemi i przyjmiemy, że nie ma oporów ruchu to całkowita energia mechaniczna ciała nie zmienia się, czyli jest stała.

23 Bartosz Jabłonecki Zasada zachowania energii mechanicznej. - dowolne ciało

24 Bartosz Jabłonecki Zasada zachowania energii mechanicznej. Energia kinetyczna, jaką ciało posiada w chwili uderzenia o ziemię, jest równa energii potencjalnej ciężkości, jaką ciało to posiadało w chwili początkowej (na wysokości h nad ziemią).

25 Bartosz Jabłonecki Zasada zachowania energii mechanicznej. Zad. Jaką szybkość ma pływak skaczący do wody z wieży o wysokości h=5m w chwili zetknięcia z powierzchnią wody? Pomijamy opór powietrza.

26 Bartosz Jabłonecki Praca i moc prądu elektrycznego. zPrądem nazywamy uporządkowany ruch ładunków elektrycznych.

27 Bartosz Jabłonecki Praca i moc prądu elektrycznego. zNatężenie prądu definiujemy jako stosunek ładunku elektrycznego przepływającego przez przewodnik do czasu w którym on przepłynął. zJednostka(amper)

28 Bartosz Jabłonecki Praca i moc prądu elektrycznego. zNapięcie prądu elektrycznego jest to stosunek pracy wykonanej do ilości ładunku, który przepłynął przez odbiornik. zJednostka(volt)

29 Bartosz Jabłonecki Praca i moc prądu elektrycznego. zPracę obliczamy ze wzoru: pamiętając, że zPracę obliczamy

30 Bartosz Jabłonecki Praca i moc prądu elektrycznego. zMocą nazywamy stosunek pracy i czasu trwania tej pracy. zJednostka(wat)

31 Bartosz Jabłonecki Praca i moc prądu elektrycznego. zMoc prądu elektrycznego obliczamy ze wzoru: pamiętając, że podstawiamy zMoc obliczamy

32 Bartosz Jabłonecki Otrzymywanie energii elektrycznej. zIndukcja prądu

33 Bartosz Jabłonecki Otrzymywanie energii elektrycznej. zZjawisko powstawania prądu indukcyjnego (zjawisko indukcji elektromagnetycznej) ma miejsce w obwodzie zawierającym zwojnicę, w której pole magnetyczne zmienia się (np. poprzez wsuwanie i wysuwanie magnesu).

34 Bartosz Jabłonecki Otrzymywanie energii elektrycznej. zPrądnica w prądnicy sytuacja jest podobna

35 Bartosz Jabłonecki Otrzymywanie energii elektrycznej. zW wyniku obrotu zwojnicy między magnesami znajduje się ona w zmiennym polu magnetycznym i w przewodzie indukuje się prąd elektryczny.

36 Bartosz Jabłonecki Otrzymywanie energii elektrycznej. zTransformator

37 Bartosz Jabłonecki Otrzymywanie energii elektrycznej. zTransformator jest to urządzenie, w którym przez dobranie odpowiedniej liczby zwojów możemy uzyskiwać dowolne napięcie.

38 Bartosz Jabłonecki Otrzymywanie energii elektrycznej. zZwiązek między napięciem a liczbą zwojów: gdzie: U 1 - napięcie pierwotne U 2 - napięcie wtórne z 1 - liczba zwojów pierwotna z 2 - liczba zwojów wtórna

39 KONIEC Bibliografia R.Rozenbajgier i E. Misiaszek Fizyka z astronomią Kraków 2003, ZamKor www.fizyka.iss.com.pl


Pobierz ppt "Zapoznanie z programem nauczania, wymaganiami, PSO i BHP. Bartosz Jabłonecki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google