Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład III Zasady dynamiki. I prawo dynamiki Jeśli cząstka nie oddziałuje z innymi cząstkami, to można znaleźć taki inercjalny układ odniesienia w którym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład III Zasady dynamiki. I prawo dynamiki Jeśli cząstka nie oddziałuje z innymi cząstkami, to można znaleźć taki inercjalny układ odniesienia w którym."— Zapis prezentacji:

1 Wykład III Zasady dynamiki

2 I prawo dynamiki Jeśli cząstka nie oddziałuje z innymi cząstkami, to można znaleźć taki inercjalny układ odniesienia w którym przyspieszenie cząstki jest równe zeru. (Tlumaczenie z r 1729 Andrew Motte z Philosophiae Naturalis Principia Mathematica: Każde ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się po linii prostej jeśli nie działają na nie siły zewnętrzne. ) Sir Isaac Newton (1642 - 1727)

3 II prawo dynamiki W inercjalnym układzie odniesienia przyspieszenie cząstki jest proporcjonalne do wypadkowej siły (sumy sił) działającej na cząstkę i odwrotnie proporcjonalne do masy cząstki. F 41 F net F 42 F 43 a 1 4 3 2

4

5

6 III prawo dynamiki Akcji towarzyszy reakcja. F 21 F 12 1 2

7 Podstawowe oddziaływania

8 Nicolaus Copernicus 1473-1543 Galileo Gallilei 1564-1642 Johannes Kepler 1571-1630 Sir Isaac Newton 1642 - 1727

9 Grawitacja Na cząstkę o masie m 1, oddaloną od cząstki o masie m 2 działa siła przyciągająca ze strony tej pierwszej: F 21 1 2 r 12

10 Ciężar W Na ziemi g = 9.80 m/s 2 Na planecie o promieniu R i masie M ciężar ciała jest równy w przybliżeniu sile grawitacji działającej na to ciało ze strony planety. Rozważmy ciało o masie m

11 Siła reakcji podłoża Jest to siła prostopadła do podłoża, z jaką działa ono na ciało znajdujące się na nim. W N F net

12 Przykład: dwie linki i dwie masy na gładkiej podłodze: m2m2 m1m1 T2T2 T1T1 Dane:T 1, m 1 i m 2 ; ile wynosi a i T 2 ? T 1 - T 2 = m 1 a (a) T 2 = m 2 a (b) dodajemy (a) + (b): T 1 = (m 1 + m 2 )a a a i Podstawiamy rozwiązanie do (b): -T2-T2

13 Tarcie statyczne Siła tarcia statycznego jest to siła styczna do powierzchni styku dwóch nieruchomych ciał. W N fsfs F

14 Tarcie kinetyczne Tarcie kinetyczne jest to siła styczna do powierzchni dwóch ciał przemieszczających się względem siebie. W N fkfk F wyp F ext f f s = -F ext f k = k N statyczne kinetyczne

15 Przykład Masa m 1 = 1.5 kg ciągnięta jest przez linkę z siłą T = 90 N. Tarcie między m 1 a m 2 : k = 0.51; m 2 = 3 kg; między m 2 a stołem nie ma tarcia. Ile wynosi przyspieszenie a masy m 2 ? (a) a = 0 m/s 2 (b) a = 2.5 m/s 2 (c) a = 3.0 m/s 2 m2m2m2m2 T m1m1m1m1 ( k =0.51 ) Nie ma tarcia a = ?

16 Rozwiązanie Diagram sił dla m 1 : m1m1 N1N1 m1gm1g T f = K N 1 = K m 1 g

17 Rozwiązanie Z III zasady dynamiki Newtona: f 12 = - f 21 m1m1 f f 1,2 m2m2 f f 2,1 l Ale f 12 to siła tarcia! = K m 1 g

18 Rozwiązanie Diagram sił dla m 2 2: m2m2 f f 2,1 = k m 1 g m2gm2g N2N2 m1gm1g

19 Rozwiązanie Ruch w kierunku poziomym: F = ma m2m2 f f 2,1 = K m 1 g K m 1 g = m 2 a a = 2.5 m/s 2

20 NAPRĘŻENIE T

21 Jak zważyć ziemię? Henry Cavendish 1731-1810 r F g = 2rGm 1 m 2 /x 2 F= GM Z m/R 2 = mg G MZMZ

22 Pęd v p Pęd jest wielkością opisującą ruch cząstki. Relacja między energią kinetyczną i pędem m

23 II zasada dynamiki Newtona W inercjalnym układzie odniesienia: klasycznie (nie-relatywistycznie) :

24 Zasada względności Galileusza Transformacje Galileusza x = x+ut y = y z = z t = t

25 Zasada względności Galileusza Transformacje Galileusza Prawa fizyki są takie same we wszystkich inercjalnych układach odniesienia. Zasady dynamiki Newtona są niezmiennicze względem transformacji Galileusza.

26 Nieinercjalne układy odniesienia Platforma jest nieinercjalnym układem odniesienia Ziemia jest inercjalnym układem odniesienia Platforma w spoczynku- drzewo ruchometor piłki wg obserwatorów na platformie zakrzywia się, ale skąd siła? Prawo Newtona nie jest spełnione! Platforma porusza się. Dla obserwatora na Ziemi, piłka porusza się po torze prostoliniowym ale nie może być złapana, bo łapiący oddala się od niej.

27 (gdzie ) Siły bezwładności O x y z O x y z R r r położenie Szybkość zmiany wersorów w układzie primowanym : II prawo Newtona w nieinercjalnym układzie odniesienia: przyspieszenie prędkość:


Pobierz ppt "Wykład III Zasady dynamiki. I prawo dynamiki Jeśli cząstka nie oddziałuje z innymi cząstkami, to można znaleźć taki inercjalny układ odniesienia w którym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google