Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Siła dośrodkowa Przyśpieszenie w ruchu jednostajnym po okręgu nazywamy przyśpieszeniem dośrodkowym, a siłę nadającą ciału to przyśpieszenie nazywamy siłą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Siła dośrodkowa Przyśpieszenie w ruchu jednostajnym po okręgu nazywamy przyśpieszeniem dośrodkowym, a siłę nadającą ciału to przyśpieszenie nazywamy siłą"— Zapis prezentacji:

1 Siła dośrodkowa Przyśpieszenie w ruchu jednostajnym po okręgu nazywamy przyśpieszeniem dośrodkowym, a siłę nadającą ciału to przyśpieszenie nazywamy siłą dośrodkową. Siłą dośrodkowa zmienia kierunek prędkości ciała bez zmiany wartości prędkości.

2 Siły pozorne W obracającym się układzie odniesienia (nieincercjalnym) pojawiają się siły pozorne. Jedną z nich jest siła odśrodkowa. Siły pozorne nie powstają w wyniku oddziaływań fizycznych między ciałami, a jedynie w wyniku przyśpieszenia układu odniesienia. Siła odśrodkowa jest skierowana przeciwnie do siły dośrodkowej.

3 Zero G http://www.youtube.com/watch?v=c2G4MmkKX80

4 Pętla śmierci http://www.youtube.com/watch?v=3KVfUlTBHfU

5 Energia Energia jest to wielkość skalarna, charakteryzująca stan, w jakim znajduje się jedno lub wiele ciał.

6 Energia kinetyczna Energia kinetyczna E k jest to energia związana ze stanem ruchu ciała. Energia kinetyczna ciała o masie m, poruszającego się z prędkością v wynosi: Jednostką energii kinetycznej (i każdego innego rodzaju energii) jest dżul (J): 1 dżul = 1 J = 1 kg*m 2 /s 2

7 Wybrane pomiary energii

8 Praca Gdy zmieniamy prędkość ciała działając na nie siłą, zmieniamy jego energię kinetyczną. Zmiana energii jest związana z przekazaniem lub odebraniem energii. Gdy przekazanie energii odbywa się dzięki przyłożeniu do ciała siły, siła wykonuje na ciałem pracę. Praca W jest to energia przekazana ciału lub od niego odebrana w wyniku działania na ciało siłą. Gdy energia jest przekazana ciału, praca jest dodatnia, a gdy energia jest ciału odebrana, praca jest ujemna.

9 Praca jako zmiana energii kinetycznej k = k końc - k pocz = W Praca W jest to energia przekazana ciału lub od niego odebrana w wyniku działania na ciało siłą. Zmiana energii kinetycznej ciała k jest równa całkowitej pracy W wykonanej nad tym ciałem. http://www.youtube.com/watch?v=uG3-ZE4sb3M&playnext=1&list=PLA8FEBDC94F4F08F6&index=1

10 Wzór na pracę F d W = Fd

11 Wzór na pracę W = Fd = Fdcos W = Fd = 90 o W = 0 Praca wykonana przez siłę stałą (wartość i kierunek):

12 Jednostka pracy Jednostką pracy, tak samo jak energii kinetycznej, jest dżul: 1 J = 1 kg*m 2 /s 2 = 1 N*m

13 Praca wykonana przez wiele sił Całkowita praca wykonana przez wiele sił jest sumą prac wykonanych przez poszczególne siły Przykład: dwaj szpiedzy przesuwają szafę pancerną do swojej ciężarówki. Szafa ma masę 225 kg, a jej przemieszczenie do ciężarówki ma wartość 8.5 m. Agent 001 pcha szafę siłą F 1 o wartości 12 N skierowaną pod kątem 30 o w dół od poziomu, a agent 002 ciągnie ją z siłą F 2 o wartości 10 N, skierowaną pod kątem 40 o w górę od poziomu. Jaką całkowitą pracę nad szafą wykonają siły F 1 i F 2 podczas jej przemieszczenia do ciężarówki?

14 Praca wykonana przez wiele sił Praca wykonana przez siłę F 1 : W 1 = F 1 d cos = (12 N)(8.5 m)(cos 30 o ) = 88.33 J Praca wykonana przez siłę F 2 : W 2 = F 2 d cos = (10 N)(8.5 m)(cos 40 o ) = 65.11 J Całkowita praca wykonana przez siły F 1 i F 2 W = W 1 + W 2 = 88.33 J + 65.11 J = 153.44 J

15 Praca wykonana przez siłę ciężkości W g = mgdcos Praca wykonana przez siłę ciężkości Gdy ciało się wznosi: W g = mgd(-1) = -mgd Gdy ciało spada: W g = mgd(+1) = mgd

16 Praca wykonana przez siłę ciężkości Przykład: Hossein Rezazadeh (Irański Herkules) ustanowił w Atenach rekord olimpijski w podnoszeniu ciężarów podnosząc sztangę o masie 263.5 kg na wysokość 2 m. Paul Anderson bijąc rekord Guinessa podniósł na wysokość 1 cm podest drewniany z częściami samochodowymi i kasą pancerną o łącznej masie 2850 kg. Czyj wyczyn wymagał użycia większej siły? Kto wykonał większą pracę podnosząc swój ciężar – Rezazadeh czy Anderson? Praca wykonana przez Rezazadeha i Andersona była przeciwna do pracy wykonanej przez siłę ciężkości. W HR = -W gHR = - (263.5 kg)(9.8 m/s 2 )(2 m)(cos 180) = 5164 J W PA = -W gPA = - (2850 kg)(9.8 m/s 2 )(0.01 m)(cos 180) = 279 J


Pobierz ppt "Siła dośrodkowa Przyśpieszenie w ruchu jednostajnym po okręgu nazywamy przyśpieszeniem dośrodkowym, a siłę nadającą ciału to przyśpieszenie nazywamy siłą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google