Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OUTPLACEMENT © Human Resources Executive. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OUTPLACEMENT © Human Resources Executive. Wszelkie prawa zastrzeżone."— Zapis prezentacji:

1 OUTPLACEMENT © Human Resources Executive. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2 Jak zareagowalibyście Państwo na wiadomość o stracie pracy?

3 Zmiana "Każda zmiana, nawet na lepsze, jest zawsze połączona z poczuciem błędu i dyskomfortu". Arnold Benett

4 ZDARZENIEPOZIOM STRESU Śmierć współmałżonka100 Kara więzienia63 Utrata pracy47 Odejście na emeryturę45 Reorganizacja macierzystej firmy39 Zmiana stanu finansów38 Zmiana kierunku pracy, np. zawodu36 Zmiana częstotliwości kłótni z małżonkiem35 Wybitne osiągnięcia osobiste28 Kłopoty z szefem23 Skala stresogenności zdarzeń

5 Zmiana Slajd 5 © copyright Human Resources Executive. Wszelkie prawa zastrzeżone. 5 Poziom poczucia własnej wartości Czas trwania zmiany 1.Szok / zamrożenie 2. Niedowierzanie 3. Depresja 4. Akceptacja / porzucenie przeszłości 5. Testowanie nowego 6. Poszukiwanie znaczenia 7. Uwewnętrznienie

6 Outplacement to zaplanowane, kompleksowe działania, mające na celu skuteczną organizację procesu zwolnień poprzez zaprojektowanie i udzielanie pomocy zwalnianym pracownikom w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej Outplacement Slajd 6 © copyright Human Resources Executive. Wszelkie prawa zastrzeżone.

7 Rodzaje outplacementu Slajd 7 © copyright Human Resources Executive. Wszelkie prawa zastrzeżone. Outplacement indywidualnyOutplacement grupowy Odbiorcy – jednostki, zazwyczaj dotychczas na szczeblach zarządczych Odbiorcy – skierowany do grupy zazwyczaj jednorodnych zawodowo

8 Rodzaje outplacementu Slajd 8 © copyright Human Resources Executive. Wszelkie prawa zastrzeżone. Obszar interwencji Outplacement klasycznyOutplacement zaadoptowany Sekwencja zostań przedsiębiorcą Proponowany wszystkim uczestnikom jako 1 z opcji do wyboru Proponowany tylko tym uczestnikom, którzy przedstawili wiarygodny i rokujący powodzenie biznesplan oraz, którzy już zdobyli dośw. menedżerskie lub zademonstrowali postawę przedsiębiorcy Sekwencja pracownik do nowego pracodawcy Skupia się na wyposażeniu uczestnika w kwalifikacje, na które zgłasza zapotrzebowanie nowy pracodawca Oprócz dbałości o kwalifikacje – duża waga dot. zapewnienia odpowiedniego wsparcia psychologicznego SzkoleniaGłównie wyposażanie pracownika w te kwalifikacje, na które zgłasza zapotrzebowanie rynek pracy i/lub nowy pracodawca Nastawienie na wzmacnianie zdolności do zatrudnienia oraz wsparcie psychologiczne Projektowanie programu outplacementowego Pracodawca zlecenie firmie zew. Bądź współpraca: pracodawca firma zew. Aktywne zaangażowanie pracodawcy, włączenie partnerów społecznych i in. interesariuszami np. władzami lokalnymi Działania dodatkoweRzadko są obszarem zainteresowań pracodawcy Zaangażowanie pracodawcy, ew. życzliwe wsparcie dodatkowych działań (np. analiza klimatu otoczenia – aby zaproponować działania wzmacniające outplacement Długość trwaniaPrzeciętnie 1-3 miesiące3-9 miesięcy, nawet do roku

9 Umożliwienie uczestnikowi maksymalnie sprawnego przejścia od momentu pracy do nowego zajęcia Łagodzenie negatywnych skutków psychologicznych utraty pracy Bezradność Poczucie sprastwa Zmiany postaw uczestników z pasywnych na aktywne Złagodzenie nastrojów wśród pozostającej załogi Element CSR (aktywny udział w kształtowaniu rynku pracy) Cele outplacementu Slajd 9 © copyright Human Resources Executive. Wszelkie prawa zastrzeżone.

10 Wsparcie psychologiczne Analiza predyspozycji uczestnika Planowanie dalszej drogi zawodowej Nabywanie umiejętności poruszania się po rynku pracy Pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych Autoprezentacja (przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych) Aktywne posrednictwo pracy Formy outplacementu Slajd 10 © copyright Human Resources Executive. Wszelkie prawa zastrzeżone.

11 Program szkoleniowy (indywidualny, grupowy) Kursy (np. przekwalifikujące) Udostępnienie miejsca na działania mające na celu znalezienie nowego miejsca pracy Formy outplacementu Slajd 11 © copyright Human Resources Executive. Wszelkie prawa zastrzeżone.

12 Korzyści dla pracowników Emocjonalne wsparcie w sytuacji utraty pracy Zachowanie poczucia godności i wartości dla organizacji Utrzymanie zachwianej tożsamości zawodowej Znalezienie nowej pracy Utrzymanie aktywności zawodowej i nastawienie na realizację celów Umiejętność poruszania się na rynku pracy Rozwój kompetencji i umiejętności – wzrost wartości na rynku pracy Pomoc finansowa

13 Korzyści dla pracodawców – koszt zwolnień jako inwestycja SOP (z angielskiego CSR Corporate Social Responsibility ) Zachowanie dobrych relacji z byłymi pracownikami Wizerunek firmy – wiarogodny przedsiębiorca Uniknięcie potencjalnych problemów wewnątrz organizacji (np. koszt utraty motywacji wśród pozostałej załogi Obniżenie kosztów przyszłych rekrutacji Uniknięcie potencjalnych kosztów sądowych

14 Dobre praktyki i finansowanie Outplacementu © Human Resources Executive. Wszelkie prawa zastrzeżone.

15 Firma XFirma Y Branża Zakład produkcyjny branży chemicznej. Zakład produkcyjny branży AGD. L. pracowników Około 1500 pracowników.Około 2000 pracowników. L.beneficjentów 40 osób objętych projektem.Ponad 100 osób objętych projektem. Grupa zawodowa Specjaliści, pracownicy naukowi, kadra managerska. Pracownicy umysłowi i produkcyjni. Podmioty zaangażowane Osoba z działu HR, zewnętrzna firma konsultingowa. Osoba z działu HR, zewnętrzna firma konsultingowa i PUP. Formy pomocy Odprawa finansowa + budżet szkoleniowy Pakiet wsparcia firmy konsultingowej Przekazanie części majątku firmy Odprawa finansowa Warsztaty Materiały edukacyjne Wsparcie PUP Punkt konsultacyjny Ewaluacja Brak Przypadki dwóch firm Slajd 15 © copyright Human Resources Executive. Wszelkie prawa zastrzeżone.

16 Co było przeprowadzone właściwie? Co można było zrobić bardziej efektywnie? Czy państwo znają jakieś przykłady projektów outplacementowych? Jakie zagrożenia dostrzegają Państwo w niewłaściwie przeprowadzonym outplacemencie? Czy to są przykłady dobrych praktyk? Slajd 16 © copyright Human Resources Executive. Wszelkie prawa zastrzeżone.

17 Wzmacnianie postawy pasywnej, bezradności Przerzucanie odpowiedzialności Niedopasowanie programu do specyfiki sytuacji Rozgoryczenie, agresja uczestników Zagrożenia Slajd 17 © copyright Human Resources Executive. Wszelkie prawa zastrzeżone.

18 Kto finansuje ouplacement? Źródła finansowania projektów outplacementowych Slajd 18 © copyright Human Resources Executive. Wszelkie prawa zastrzeżone. Pracodawca Porozumienie organizacji i osób prawnych z udziałem pracodawcy Jednostki administracji publicznej

19 Powiatowe Urzędy Pracy: Fundusz szkoleniowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich i Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Skąd możemy czerpać fundusze? Slajd 19 © copyright Human Resources Executive. Wszelkie prawa zastrzeżone.

20 Pośrednictwo pracy Poradnictwo zawodowe Pomoc beneficjentom w wyszukiwaniu ofert pracy Szkolenia Staże Dodatki relokacyjne Wsparcie finansowe dla osób rozpoczynających własną działalność Jakie koszty może pokryć PUP? Slajd 20 © copyright Human Resources Executive. Wszelkie prawa zastrzeżone.

21 Komu zależy na wdrażaniu programu outplacementowego? Slajd 21 © copyright Human Resources Executive. Wszelkie prawa zastrzeżone. Osoba zwalniana Pomoc doraźna Trwała zmiana postaw Przedsiębiorca Zachowanie dobrych relacji z byłymi pracownikami Wizerunek firmy Uniknięcie potencjalnych problemów wewnątrz organizacji Urząd Pracy Ograniczenie barier komunikacyjnych Zapobieganie marnotrawieniu zasobów ludzkich Aktywizacja rynku pracy Ograniczanie skutków bezrobocia Rozwój przedsiębiorczości Samorząd lokalny Ograniczenie zagrożenia bezrobocia długotrwałego Rozwój przedsiębiorczości

22 Rekomendacje Komisji Europejskiej dla partnerstw lokalnych tworzących strategie zatrudnienia: Tworzenie nowych miejsc pracy Podnoszenie poziomu zatrudnialności lokalnych mieszkańców Wspomaganie w staraniach o pracę Redukowanie nierówności Partnerstwo – kluczowa potrzeba Slajd 22 © copyright Human Resources Executive. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Pobierz ppt "OUTPLACEMENT © Human Resources Executive. Wszelkie prawa zastrzeżone."

Podobne prezentacje


Reklamy Google