Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OSTRA I PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK SEMINARIUM V ROK DR HAB. MED. JAN STYCZYŃSKI, PROF. UMK KATEDRA I KLINIKA PEDIATRII, HEMATOLOGII I ONKOLOGII COLLEGIUM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OSTRA I PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK SEMINARIUM V ROK DR HAB. MED. JAN STYCZYŃSKI, PROF. UMK KATEDRA I KLINIKA PEDIATRII, HEMATOLOGII I ONKOLOGII COLLEGIUM."— Zapis prezentacji:

1 OSTRA I PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK SEMINARIUM V ROK DR HAB. MED. JAN STYCZYŃSKI, PROF. UMK KATEDRA I KLINIKA PEDIATRII, HEMATOLOGII I ONKOLOGII COLLEGIUM MEDICUM UMK BYDGOSZCZ

2 ISTOTA ONN Definicja: zespół chorobowy, w którym dochodzi do nagłego zaburzenia czynności nerek. Stan ten przebiega zwykle z bezmoczem lub skąpomoczem oraz ze wzrostem stężenia we krwi substancji normalnie wydalanych z moczem (mocznika, kreatyniny). W 15% przypadków przebiega z normalną objętością wydalanego moczu (psuedonormouria) lub nawet wielomoczem (poliuria). -skapomocz (oliguria): diureza dobowa < 500 (180) ml < 0.3 ml/kg c.c./godz. (do 3 doby życia – 0,6 ml) -bezmocz (anuria): diureza dobowa < 200ml

3 ISTOTA I OBRAZ KLINICZNY ONN 1. Utrata zdolności wytwarzania moczu - obrzęki, dyselektrolitemia, kwasica, retencja produktów przemiany azotowej 2. Brak czynności wewnątrzwydalniczej nerki 3. Wpływ tych zaburzeń na inne układy i narządy

4 PRZYCZYNY ONN Anatomiczne: - utrudnienie lub przerwanie dopływu lub odpływu krwi z nerek - przeszkoda w odpływie moczu z nerek Patofizjologiczne - zmniejszenie ukrwienia nerek - ostre uszkodzenie miąższu nerek - wykrzepianie w naczyniach kłębuszka lub w naczyniach przedkłębkowych

5 PATOFIZJOLOGIA ONN 3 mechanizmy: naczyniowy, kłębkowy, cewkowy Przyczyna uszkodzenie komórek obniżenie filtracji obniżenie GFR uszkodzenie cewek uszkodzenie czynności filtracyjnej ONN - najczęściej druga choroba, - przyspieszona degradacja białek, - choroba cytokin

6 POSTACIE ONN 1. Ostra niewydolność przednerkowa stan wywołany ostrym niedokrwieniem nerek, spowodowany czynnikami ogólnoustrojowymi; stanowi 70- 80% wszystkich przypadków o.n.n. 2. Ostra niewydolność nerkowa (niezapalna lub zapalna) rozwija się w następstwie organicznego uszkodzenia miąższu nerek czynnikami toksycznymi, zapalnymi, alergicznymi 3. Ostra niewydolność pozanerkowa jest wynikiem mechanicznego utrudnienia odpływu moczu

7 PRZYCZYNY PRZEDNERKOWEJ ONN 1. Hypowolemia - zmniejszenie ilości krwi krążącej : - odwodnienie wskutek niedostatecznej podaży płynów - nadmierna utrata płynów ustrojowych (wymioty, biegunka, rozległe oparzenia, rany, urazy) - wewnątrzustrojowe przemieszczenia płynów (niedrożność jelit, zapalenie otrzewnej, wodobrzusze) - krwotoki zewnętrzne i wewnętrzne 2. Zaburzenia układu sercowo-naczyniowego (wstrząs, posocznica, tamponada serca, ostra niewydolność lewokomorowa, wady serca) 3. Wzrost oporu naczyniowego (zabiegi operacyjne, zespół wątrobowo-nerkowy)

8 PRZYCZYNY NERKOWEJ ONN 1. Ostra niezapalna niewydolność nerek (przedłużająca się o.n.n. przednerkowa, urazy, oparzenia, hemoliza wewnątrznaczyniowa, martwica kory nerek, hipotermia) 2. Ostre stany zapalne (glomerulopatie pierwotne i wtórne, zespół hemolityczno-mocznicowy, śródmiąższowe zapalenie nerek) 3. Toksyczne uszkodzenie cewek nerkowych (uszkodzenie miąższu – leki, środki jodowe) 4. Choroby nowotworowe 5. Hiperkalcemia

9 PRZYCZYNY POZANERKOWEJ ONN 1. Zamknięcie obustronne moczowodów - zewnętrzne: nowotwory, zwłóknienie zaotrzewnowe, podwiązanie lub przecięcie moczowodów - wewnętrzne: kamica, skrzepy krwi, nowotwór 2. Zamknięcie dróg moczowych na wysokości szyi pęcherza (choroby gruczołu krokowego, kamica, nowotwory) 3. Zamknięcie cewki moczowej (guzy pęcherza moczowego i gruczołu krokowego, wady wrodzone, zwężenia pourazowe)

10 NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY ONN W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU Okres noworodkowy 1. Przednerkowe – odwodnienie, niedotlenienie, posocznica 2. Wady wrodzone z zastojem 3. Zakrzepica żył nerkowych 4. Leki 5. Zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego Okres niemowlęcy – biegunki, zespół hemolityczno-mocznicowy Dzieci starsze – kłębkowe zapalenia nerek, inne glomerulopatie

11 ZAPOBIEGANIE ONN Utrzymanie ciśnienia perfuzyjnego Optymalne nawodnienie Redukcja dawek antybiotyków Odpowiednie nawodnienie i alkalizacja moczu podczas chemioterapii Podawanie leków nefroprotekcyjnych

12 OBJAWY PODMIOTOWE W ONN osłabienie apatia senność dezorientacja zaburzenia snu (odwrócenie rytmu, śpiączka) wzmożone pragnienie skąpomocz lub bezmocz brak łaknienia nudności bóle głowy bóle brzucha

13 OBJAWY PRZEDMIOTOWE W ONN obrzęki lub: skóra i śluzówki suche, zapadnięte gałki oczne, zaostrzone rysy twarzy, w późniejszym okresie objawy skazy krwotocznej układ krążenia: tachykardia, spadek RR, w późniejszym okresie nadciśnienie tętnicze, objawy niewydolności lewokomorowej układ nerwowy: grubofaliste drżenie metaboliczne, zaburzenia świadomości (dezorientacja, odwrócenie rytmu snu, śpiączka)

14 ROZPOZNANIE ONN Wywiad i obraz kliniczny Dobowa / godzinowa diureza - najczęściej skąpomocz Wyniki badań laboratoryjnych - surowica: wzrost stężenia kreatyniny, mocznika, zaburzenia gospodarki elektrolitowej i kwasowo- zasadowej - mocz: określenie gęstości względnej, molalności, badanie osadu moczu USG nerek i dróg moczowych - najczęściej nerki duże (postać nerkowa), poszerzenie układu kielichowo- miedniczkowego, złogi w drogach moczowych, powiększenie prostaty (postać pozanerkowa)

15 POWIKŁANIA ONN 1. Zakażenia bakteryjne zapalenie płuc, zakażenie układu moczowego 2. Niedokrwistość 3. Nadciśnienie tętnicze 4. Powikłania metaboliczne

16 LECZENIE ONN Postępowanie zachowawcze w ONN 1.Wykluczyć nefropatię zaporową (USG) 2.Ocena stanu nawodnienia - pierwszy płyn bez potasu - gdy przewodnienie: diuretyk Furosemid 1-2 mg/kg/dawkę Dopamina 2-3 g/kg/min (można do żyły obwodowej) 3. Ocena odpowiedzi diurezy godzinowej 4. Leczenie nerkozastępcze po kilku godzinach (decydują nie wartości, lecz tempo zmian i stan pacjenta) 5. Zapobieganie powikłaniom 6. Postępowanie dietetyczne

17 Postępowanie doraźne w ONN PowikłaniePostępowanie Hiperkaliemia10% Calcium gluconicum: 0,5 ml/kg mc, rozcieńczone 2-4-krotnie, powolny wlew iv NaHCO3: 2-3 ml/kg mc we wlewie kroplowym, 30 min Glukoza: 0,5 g/kg mc + insulina 0,1 j/kg mc iv, 30 min Salbutamol (w nebulizatorze) 2,5 mg u dzieci o mc<25 kg i 5 mg u większych dzieci Objawowy hipokalcemia 10% Calcium gluconicum (podawać jak w hiperkaliemii) Nagły wzrost ciśnienia tętniczego Nifedypina podjęzykowo 0,2-0,3 mg/kg mc DrgawkiDiazepam 0,25 mg/kg mc Fenobarbital 6 mg/kg mc (im lub pr)

18 LECZENIE ONN Wskazania do dializy w ONN 1. Kliniczne (najczęściej) -Znaczne przewodnienie, brak odpowiedzi po 12 godzinach -Pogarszający się stan ogólny -Ciężkie nadciśnienie tętnicze, niewydolność krążenia, obrzęk mózgu, mocznicowe zapalenie osierdzia -Obrzęk płuc, skaza mocznicowa 2. Biochemiczne: -hiperkaliemia > 7 mmol/l -Mocznik > 150 mg/dl, lub wzrost stężenia > 50 mg/dl/dobę -Hipo- lub hipernatremia -Kwasica metaboliczna niewyrównana -Wysokie wartości kreatyniny

19 LECZENIE ONN Żywienie w ONN 1.Przed dializoterapią: - ograniczenie podaży białka, sodu i potasu białko: 1.0 g/kg/dobę lipidy: różne opinie, monitorować TG witaminy: tendencja do kumulacji Vit A i C - zachować odpowiednią kaloryczność diety (tabele) 2. W trakcie dializoterapii – nie ma wskazań do ograniczeń białkowych

20 ZESPÓŁ HEMOLITYCZNO- MOCZNICOWY (HUS) Istota: mikroangiopatia (zatkanie procesem zakrzepowym małych naczyń) Postacie HUS dziecięca, w chorobach układowych, w ciąży, w leczeniu CsA, atypowa Objawy -Objawy wstępne, senność, infekcja -Po kilku dniach: triada Gassera: ONN, skaza krwotoczna, niedokrwistość hemolityczna -Większość objawów skutkiem ONN i hemolizy -Mogą towarzyszyć objawy narządowe: ostry brzuch, hepatomegalia, zaburzenia OUN

21 ZESPÓŁ HEMOLITYCZNO- MOCZNICOWY Badania dodatkowe w HUS -Niewydolność nerek -Niedokrwistość hemolityczna -Retikulocytoza (> 20% !) -Obecność nieprawidłowych krwinek -Małopłytkowość (< 100 tys) -Wzrost bilirubiny -Zaburzenia jonowe i kwasowo-zasadowe

22 ZESPÓŁ HEMOLITYCZNO- MOCZNICOWY Leczenie celowane w HUS 1. Dializoterapia - leczenie objawowe - leczenie przyczynowe 2. Plazmafereza 3. Świeżo mrożone osocze (codziennie aż do wartości PLT>100 tys) 4. KKCZ 5. Celowana antybiotykoterapia

23 MIKROANGIOPATIE TMATMA (Thrombotic microangiopathy): Mikroaniopatia z typowym obrazem histologicznym (obrzęk endotelium i przestrzeni poniżej endotelium) kapilar i tętniczek, które powodują zakrzepicę mikrokrążenia z następową anemią hemolityczną i małopłytkowością. HUS typowy Mikroangiopatia z anemią hemolityczną, małopłytkowością i niewydolnością nerek z (prodromalną) biegunką powodowaną przez zakażenie bakterią produkująą toksynę Shiga HUS Atypowy HUS bez prodromalnej biegunki TTPMikroangiopatia z anemią hemolityczną, małopłytkowością z/bez zaburzeniami funkcji nerek i zaburzeniami neurologicznymi, bez etiologii infekcyjnej (dorośli) Wrodzony TTP Rzadki zespół powodowany przez wrodzony niedobór ADAMTS13 (zespół Upshaw-Schulman)

24 PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK

25 ISTOTA PNN Zespół objawów powstałych w następstwie postępującego niszczenia struktur nerek przez przewlekły proces chorobowy ze stopniowym narastaniem upośledzenia ich funkcji. Jest to końcowa wspólna droga pierwotnych i wtórnych przewlekłych nefropatii, niezależnie od ich przyczyny.

26 PRZYCZYNY I WYSTĘPOWANIE PNN przewlekłe zapalenie kłębków nerkowych (20%) nefropatia cukrzycowa (>20%) śródmiąższowe i przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek (15%) zwyrodnienie torbielowate nerek (<10%) i inne wady wrodzone, hypoplazja nerek, naczyń nerkowych nefropatia nadciśnieniowa(<10%) inne choroby nerek

27 PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK Dysfunkcja wydalnicza - retencja toksyn mocznicowych - zaburzenia kwasowo-zasadowe - zaburzenia metaboliczne Dysfunkcja wydzielnicza -brak EPO -Defekt hydroksylacji nerkowej Vit D3

28 OKRESY PNN I okres - utajona p.n.n -na ogół bezobjawowo -nadciśnienie tętnicze -odchylenia w testach laboratoryjnych (upośledzenie zagęszczania moczu, spadek klirensu kreatyniny) II okres - wyrównana p.n.n -nykturia -skąpomocz lub wielomocz -wzmożone pragnienie -nadciśnienie tętnicze -nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych (wzrost stężenia kreatyniny) III okres - niewyrównana p.n.n, mocznica

29 Objawy podmiotowe i przedmiotowe ObjawyPodmiotoweprzedmiotowe Ogólneosłabienie, zmęczenie, spadek wagi hipotermia, wielomocz, skąpomocz, obrzęki, odwodnienie Skórneświąd skórysuchość, przeczosy, sińce hiperpigmentacja, szron mocznicowy,wybroczyny Psychiczneapatia depresja, psychozy Neurologicznebóle głowy, zaburzenia snu, niedosłuch, parestezje, zespół niespokojnych nóg drżenie mięśniowe, trzepotanie metaboliczne, wzmożenie odruchów Ocznezaburzenia widzenia, osłabienie ostrości wzroku wytrzeszcz gałek ocznych, oczopląs, "zespół czerwonych oczu"

30 Objawy podmiotowe i przedmiotowe ObjawyPodmiotowePrzedmiotowe Przewód pokarmowy brak apetytu, wymioty, jadłowstręt, nudności, bóle brzucha, czkawka zapach mocznicowy z ust, niedrożność porażenna jelit Układ krążeniadusznośćniewydolność krążenia, zapalenie osierdzia, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze Układ oddechowy oddech Kussmaula, zapalenie opłucnej, płuc Układ ruchubóle stawowe i kostne, osłabienie mięśni zaniki mięśniowe Narządy płciowespadek libido, impotencja, niepłodność zaburzenia miesiączkowania

31 ROZPOZNANIE P.N.N Wywiad i obraz kliniczny Wyniki badań laboratoryjnych - wzrost stężenia kreatyniny i mocznika - zaburzenia gospodarki elektrolitowej - zaburzenia gospodarki kwasowo- zasadowej - upośledzenie zagęszczania moczu USG nerek - najczęściej nerki małe z zaciągniętymi obrysami

32 PROBLEMY TERAPEUTYCZNE W PNN Osteodystrofia nerkowa Niedokrwistość Zaburzenia krzepnięcia Upośledzenie metabolizmu Niedożywienie

33 STANY, KTÓRE MOGĄ SPOWODOWAĆ PRZEJŚCIOWE POGORSZENIE CZYNNOŚCI NEREK U CHORYCH Z PNN Zakażenia Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek Hipowolemia (odwodnienie, hiponatremia) Złośliwa faza nadciśnienia tętniczego Zbyt gwałtowne obniżenie ciśnienia tętniczego Utrudnienie odpływu moczu Niewydolność krążenia Działanie czynników nefrotoksycznych (np. aminoglikozydy) Hiperkalcemia Hipokaliemia Ciężka kwasica metaboliczna Znaczna hiperurykemia

34 LECZENIE PNN = łagodzenie postępu i skutków choroby 1.Zwalnianie postępu choroby ( podaż białka) 2.Wyrównywanie niedoborów: Ca, Fe, EPO, kwasu foliowego 3.Ograniczanie kumulacji toksyn: P, mocznika 4.Dializoterapia i transplantacja nerek


Pobierz ppt "OSTRA I PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK SEMINARIUM V ROK DR HAB. MED. JAN STYCZYŃSKI, PROF. UMK KATEDRA I KLINIKA PEDIATRII, HEMATOLOGII I ONKOLOGII COLLEGIUM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google