Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z realizacji PROJEKTU EKOLOGICZNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z realizacji PROJEKTU EKOLOGICZNEGO"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z realizacji PROJEKTU EKOLOGICZNEGO
„Lider lokalnej ekologii” pod hasłem:  „ŚWIADOMY KONSUMENT"

2 I. Wstęp Celem wprowadzenia w naszej placówce projektu ekologicznego pt. „Lider lokalnej ekologii” jest potrzeba szerokiego spojrzenia na zagadnienia ekologiczne. Jest to kolejna w naszym przedszkolu forma zainteresowania i zaangażowania dzieci i rodziców zagadnieniami ekologicznymi. Ideą wiodącą projektu jest kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego w czasach, gdy rozwój cywilizacyjny działa coraz bardziej destrukcyjnie na ludzi, zwierzęta i rośliny. A także przygotowanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w propagowaniu postaw ekologicznych. Świadome kupowanie jest bezpośrednio związane z postawą ekologiczną. Nasze bycie eko to dbanie o przyrodę i świat lub o siebie i dzieci oraz używanie produktów naturalnego pochodzenia – niezależnie od motywacji realizacja idei często ma miejsce w sklepie przy w wyborze produktów. Świadomi konsumenci zwracają poza tym uwagę na jakość kupowanych produktów oraz na aspekty ekologiczne i społeczne. Świadomy konsument to konsument uważny, żądny wiedzy. To konsument bardzo wymagający, ale w słusznej sprawie - stara się by nabywane przez niego produkty były przyjazne dla środowiska i etyczne.

3 Aby kupować świadomie, trzeba myśleć, mieć uszy i oczy szeroko otwarte, ciągle zdobywać wiedzę, zadawać (często niewygodne) pytania, czytać etykiety i śledzić poczynania producentów i handlowców. Dzięki temu kupuje się to, co jest nam potrzebne, nie wydaje się niepotrzebnie pieniędzy ,zwraca się uwagę zarówno na cenę, jak i na jakość oraz i czy jest przyjazny dla środowiska (czy np. jest wykonany z ekologicznych surowców, ma opakowanie nadające się do recyklingu lub biodegradowalne, czy jego produkcja i transport nie niszczą zbytnio środowiska, itd.). Sprzymierzeńcami świadomego konsumenta są etykiety na produktach i eko-znaki. Korzystajmy z tego wszystkiego, a będziemy zadowoleni z zakupów podwójnie, bo dzięki nim zrobimy sobie przyjemność i wspaniały ukłon w stronę środowiska i społeczeństwa, w jakim żyjemy. Jeżeli jako nauczyciele i rodzice będziemy świadomymi konsumentami, nasze dzieci przejmą nasze zwyczaje i będą budowały świat oparty na równowadze.

4 II. Cele projektu aktywizacja i wzrost wiedzy dzieci z zakresu ekologii i ochrony środowiska kształtowanie właściwych postaw współczesnego konsumenta ukazywanie działań przyjaznych środowisku rozwijanie poczucia odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w codziennym działaniu

5 III. Miejsce realizacji
Przedszkole nr 32 Cisowiaczki w Gdyni. październik 2014r kwiecień 2015 rok IV. Odbiorcy  Dzieci i rodzice Grupa III – dzieci 5,6-letnie – 28 dzieci Zaangażowanie innych grup w realizację tematu- Grupa IV - 4 latki Dinozaury dzieci Grupa V Kaczory Donaldy -4 i 5latki-28 dzieci Grupa I Krasnoludki -3 latki Grupa II Kubusie Puchatki -3,4 latki V. Koordynator projektu mgr Anna Zapart - Dembicka

6 VI. Formy i metody pracy      konkursy plastyczne gazetka przedszkolna wystawa prac plastycznych test wiedzy ekologicznej przygotowanie inscenizacji o treści ekologicznej opracowanie scenariuszy i prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu edukacji ekologicznej przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu. zajęcia terenowe zdjęcia

7 VII. Plan realizacji projektu
L.p. Rodzaj działania Przebieg Efekty Dowód realizacji 1 Zorganizowanie rady pedagogicznej wrzesień 2014r. Przedstawienie nauczycielom celu projektu omówienie działań dotyczących projektu Nauczyciele chętnie uczestniczą i pomagają w programie rozumieją celowość projektu Omówienie tematu "Świadomy konsument" Zapis w protokole 2 Opracowanie scenariusza zajęć i jego realizacja we wszystkich grupach wiekowych "Świadomy konsument chroni środowisko" Według scenariusza zajęcia Po zajęciach dziecko potrafi: Dzieci wiedzą, że należy chronić przyrodę uświadomiły sobie wpływ wody na życie i zdrowie człowieka i sposoby jej ochrony wiedzą na co należy zwracać uwagę aby być świadomym konsumentem wymienić odnawialne zasoby i źródła energii, wskazać przykłady wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, wiedzą jak segregować odpady wiedzą jak powtórnie wykorzystać odpady Scenariusz zajęcia

8 Świadomy konsument

9 L.p. Rodzaj działania Przebieg Efekty Dowód realizacji 3 Wycieczka terenowa Do Ogrodu Botanicznego w Marszewie Mająca na celu przedstawienie piękna przyrody i potrzebę jej chronienia Wyjście dzieci poza teren przedszkola Dzieci wiedzą, że należy chronić przyrodę uświadomiły sobie wpływ przyrody na życie i zdrowie człowieka i sposoby jej ochrony Dzieci obserwują zanieczyszczenia przyrody, sprzątają śmieci, wyrzucają śmieci do odpowiedniego pojemnika Zdjęcia Wycieczka terenowa nad rzekę Chylonkę Celem naszej wycieczki była obserwacja otaczającej nas przyrody jak i zapoznanie z formami jej ochrony. Obserwowaliśmy ptaki żyjące nad rzeką, kaczki, wygląd potoku, jego okolice i stan.

10 Wycieczka terenowa nad rzekę Chylonkę

11 Wycieczka terenowa nad rzekę Chylonkę

12 L.p. Rodzaj działania Przebieg Efekty Dowód realizacji Wycieczka terenowa do supermarketu Tesco Udział w zorganizowanych przez supermarket Tesco programach multimedialnych dla dzieci pod hasłem „Ekologia dla szkół”. Mottem organizatorów była edukacja ekologiczna najmłodszych. To dzieci w największym stopniu wpływają na zmianę naszych nawyków ekologicznych na dobre. Dzieci zwiedziły sklep "od zaplecza„ zwróciły uwagę na specjalne Eko Punkty, czyli pojemniki, do których Klienci mogą oddawać niebezpieczne odpady, takie jak baterie i drobne elektrośmieci. Dowiedziały sie jak powinien zachowywać sie Świadomy konsument i jak ważne jest używanie eko toreb. Obejrzały film multimedialny zawierający informacje na temat recyklingu opakowań szklanych, kartonów po mleku i sokach, butelek PET a także zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zdjęcia

13 Wycieczka terenowa do Tesco

14 L.p. Rodzaj działania Przebieg Efekty Dowód realizacji 4 Apel Świadomy konsument-Dzień Gałganiarza W wykonaniu dzieci dla rodziców i społeczności lokalnej dot. Ochrony środowiska i propagowanie idei Świadomego Konsumenta Apel dla dzieci dla całego przedszkola i rodziców i zaproszeni goście ze Szkoły 31 Strój dzieci: niepotrzebne, stare, zużyte części garderoby Promowaliśmy udział w Projekcie Lider lokalnej Ekologii przekazując treści Ochrony Przyrody. Z okazji zbliżającego się pierwszego dnia kalendarzowej wiosny. w naszym przedszkolu odbył się Bal Gałganiarza. Dzieci z przedszkola i zaproszeni goście ze Szkoły Podstawowej nr 31 bawili się wspaniale. Zabawie towarzyszyły wiosenne zagadki, konkursy, tańce i oczywiście gałganiarskie stroje- za małe zniszczone wykorzystanie jako elementy stroju Poszerzenie wiadomości dotyczących zagrożeń związanych z niewłaściwym pozbywaniem się odpadów Dzieci i rodzice zapoznają się z treściami ekologicznymi realizowanymi na terenie placówki. Nie wyrzucają zużytych produktów tylko tworzą stroje ekologiczne Zdjęcia, scenariusz

15 Dzień gałganiarza

16 Dzień gałganiarza

17 Zielony dzień w przedszkolu – apel, Sprzątanie Świata
Wspomnienie o szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych Promowalismy postawy ekologiczne Zwróciłyśmy uwagę na bycie świadomym konsumentem Segregowanie odpadów, sprzątanie ogrodu przedszkolnego wiedzą o szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych 5 Spotkanie na terenie placówki z Dietetykiem i Psychologiem społecznym w ramach tematu Świadomy konsument Pogadanka z dziećmi Przybliżenie dzieciom treści ekologicznych, dot właściwego żywienia, wybierania produktów ekologicznych, w odpowiednich opakowaniach, nieuleganie reklamie. Zdjęcia

18 Spotkanie z dietetykiem

19 Przeprowadzenie akcji ulotkowej i plakatowej
Okres trwania projektu Wykorzystanie ulotek dot. spalania śmieci w domowym ognisku-rozdanie rodzicom Rozwieszenie plakatu dot. spalania śmieci jak i plakatów dzieci dot. oszczędzania energii, respektowania zasad świadomego konsumenta W ramach akcji ulotkowo-plakatowej nauczycielki ze wszystkich grup zapoznały przedszkolaków z treścią ulotek i broszur, które rodzice mogli wziąć ze sobą do domu. Na korytarzu oraz w każdej sali zawisły plakaty. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród rodziców oraz dzieci. Za zgodą właścicieli, rozłożono ulotki, broszurki oraz komiksy na terenie dwóch sklepów w pobliżu przedszkola oraz w Bibliotece Miejskiej Filia nr 6. Wykorzystanie ulotek dot. spalania śmieci w domowym ognisku-rozdanie rodzicom podczas Dnia Otwartego. Rozwieszenie plakatu dot. spalania śmieci jak i plakatów dzieci dot. oszczędzania energii Poszerzenie wiadomości dotyczących zagrożeń związanych z niewłaściwym pozbywaniem się odpadów

20 Przedszkolny turniej wiedzy ekologicznej na terenie placówki
L.p. Rodzaj działania Przebieg Efekty Dowód realizacji 7 Przedszkolny turniej wiedzy ekologicznej na terenie placówki pn. „Człowiek i przyroda" zakres tematyczny: Świadomy konsument chroni Właściwy wybór produktów nieuleganie reklamie ochrona wód ochrona powietrza, ochrona ziemi w tym rodzaje odpadów różne źródła energii cieplnej i elektrycznej, oszczędzanie energii w domu i szkole; szkodliwość spalania odpadów w paleniskach domowych Przygotowanie przez nauczyciela zestawu pytań dla poszczególnych grup. W grupach odpowiedzenie na pytania, zaznaczenie odpowiedzi na kartce. Zebranie gotowych odpowiedzi i zliczenie punktów. Rozdanie nagród. Dziecko poszerza zakres wiedzy z zakresu ekologii Współpracuje z dziećmi z innych grup Wnioski z przeprowadzonego turnieju ekologicznego Dzieci chętnie i z wielkim zaangażowaniem przystąpiły do turnieju wiedzy ekologicznego. Bez problemu poradziły sobie z większością pytań, wszystkie dzieci zostały nagrodzone kolorowankami. Poprzez odpowiedzi na pytania dzieci: poszerzyły świadomość ekologiczną o środowisku naturalnym, jego zagrożenia i ochronie rozbudziły i rozwinęły zainteresowania przyrodnicze wypracowały praktyczne wnioski i rady: jak żyć w zgodzie z naturą . jak być "Świadomym konsumentem" Wnioski: dzieci próbowały odpowiadać na pytania własnymi słowami, dużą pomoc w odpowiedziach były broszurki i plakaty przygotowane przez nauczyciela. Pomoce dydaktyczne. Ekologiczne zakupy. Większość dzieci rozumie potrzebę chronienia przyrody i środowiska, zna źródła zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby oraz źródła energii odnawialnej. Zestaw pytań Karty pracy dla dzieci

21 L.p. Rodzaj działania Przebieg Efekty Dowód realizacji 8 Międzyprzedszkolny Trójmiejski Konkurs plastyczny– "Eko- plakat, Eko-gadżet" dotyczący zagadnień Jestem świadomym konsumentem Chronię przyrodę- Marzenie o pięknej, zdrowej kuli ziemskiej Wykonanie plakatu zachęcającego do uczestnictwa w konkursie plastycznym. Zachęcanie innych placówek do udziału w konkursie. Komisja konkursowa i ogłoszenie wyników- Wszystkie prace otrzymują specjalne wyróżnienia. Spotkanie przedstawicieli i uczestników P 32 i P 46, wręczenie dyplomów i nagród Zaangażowanie innych przedszkoli (Z Gdańska, Gdyni, Redy) do udziału w konkursie Włączenie rodziców do wykonania wspólnie z dziećmi plakatów. Rodzice mają świadomość z zagrożenia dla środowiska, jakim jest rozwój cywilizacji. W marcu 2015r zorganizowałam międzyprzedszkolny konkurs plastyczny adresowany do rodziców i dzieci. Zaangażowałam do współpracy nauczycielki z Przedszkola 46 „Jaś i Małgosia” Przedszkola 23 z Gdańska, Przedszkola Akademia Pana Kleksa z Redy. Które to bardzo chętnie podjęły ten temat, W wyniku głosowania uznano że prace są tak dobre twórcze i zgodne z tematem, że trudno wybrać pierwsze miejsce więc wszyscy dostali specjalne wyróżnienia. Dzieci otrzymały dyplom i upominki. Poprzez zorganizowanie konkursu chciałam propagować działania zmierzające do ochrony środowiska, w tym uświadomienie ekologicznych postaw konsumenckich wśród dzieci i rodziców. Poprzez udział w konkursie dzieci miały okazję do rozmów na temat środowiska i poczucia odpowiedzialności za stan przyrody. W konkursie wzięło udział 27 dzieci z wymienionych przedszkoli Zdjęcia

22 Konkurs międzyprzedszkolny

23 Konkurs międzyprzedszkolny

24 Konkurs międzyprzedszkolny

25 L.p. Rodzaj działania Przebieg Efekty Dowód realizacji 9 Międzygrupowy konkurs plastyczny Chronię przyrodę- Wianek Pani Wiosny Wykonanie plakatu zachęcającego do uczestnictwa w konkursie plastycznym rodziców i dzieci. Spotkanie wszystkich grup przedszkolnych w sali, wręczenie dyplomów i nagród za uczestnictwo. Poprzez udział w konkursie dzieci miały okazję uświadomić sobie, znaczenie segregowania odpadów dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt i wpływu człowieka na stan środowiska naturalnego. Miały okazję do rozmów na temat środowiska i poczucia odpowiedzialności za stan przyrody .W konkursie udział wzięły dzieci z trzech grup. Wszyscy uczestnicy wykazali się pomysłowością i różnorodnością technik plastycznych. Komisja konkursowa oceniała estetykę wykonania, pomysłowość, zgodność z tematem, ogólne wrażenie. Wpłynęły bardzo ciekawe prace, które ozdobiły nasz hol więc nie tylko dzieci ale i opiekunowie, mogli je podziwiać jak i zastanowić się nad, ochroną przyrody, powietrza. Poprzez udział w konkursie dzieci miały okazję uświadomić sobie, znaczenie segregowania odpadów dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt i wpływu człowieka na stan środowiska naturalnego. Miały okazję do rozmów na temat ochrony środowiska i poczucia odpowiedzialności za stan przyrody. Wręczenie nagród połączone było z ekologiczną akcją happeningową na terenie placówki Zdjęcia Wystawa prac

26 Wianek Pani Wiosny z ekoodpadów

27 Ekowywiadówka poświęcona tematyce projektu
L.p. Rodzaj działania Przebieg Efekty Dowód realizacji Gazetka szkolna/przedszkolna pod hasłem „Bycie Świadomym konsumentem sprzyja Ochronie powierzchni ziemi”„ O naszych śmieciach po nowemu” (tablica ogłoszeń ) Zebranie informacji na tablicy informacyjnej dotyczących projektu Rodzice i dzieci zaznajomili się z zagadnieniami dotyczącymi projektu Przygotowałam gazetkę dotyczącą wyżej wymienionych tematów na tablicy ogłoszeń dla rodziców. Zdjęcie tablicy ogłoszeń 10 Ekowywiadówka poświęcona tematyce projektu Zapoznanie rodziców z Projektem Lider Lokalnej Ekologii. Debata nt „O naszych śmieciach po nowemu” Rodzice zostali zapoznani z projektem edukacyjnym Lider Lokalnej Ekologii. Wyrazili chęć uczestnictwa i pomocy w projekcie. Zapoznali się z materiałami , broszurami dotyczących akcji ekologicznej. Realizując ten Projekt będziemy propagować hasła związane z ochroną środowiska poprzez zabawę i naukę. W miesiącu październiku zorganizowałam spotkanie z rodzicami, przekazując informacje o powstałym Projekcie i realizowanym programie ekologicznym. Wspólnie zastanowiliśmy się nad formą pomocy w realizacji działań. Rozmowy dotyczyły również zmian w polskim prawie w związku z ustawą o utrzymaniu czystości w gminach. Raport

28 Tablica ogłoszeń

29 Akcja ulotkowa na osiedlu
L.p. Rodzaj działania Przebieg Efekty Dowód realizacji 11 Marsz ekologiczny po osiedlu 21 marzec 2015 Ekokorowód Akcja ulotkowa na osiedlu Wykonanie z dziećmi ekologicznych Marzanna przejście z kukłami wokół przedszkola. Dzieci wraz z nauczycielką wykonały Ekoinstrumenty I ekologiczne kwiaty z surowców wtórnych. Maszerowały po osiedlu śpiewając przy piosenki o treści ekologicznej ,nawiązując do poszanowania przyrody, dbania o nią. W ten sposób chcieliśmy nie tylko pokazać, że nadeszła do nas wiosna, ale i zaakcentować treści ekologiczne, które na bieżąco są wdrażane w przedszkolu zdjęcia 12 Promocja realizowanych w ramach projektu działań prowadzona w mediach- strona internetowa placówki Promocja prowadzona w mediach Zdjęcia Strona www

30 Eko Marzanna

31 L.p. Rodzaj działania Przebieg Efekty Dowód realizacji 13 Ekologiczny patrol mający na celu przedstawienie zasad właściwej segregacji odpadów Co robią dzieci by w okolicy nie było śmieci Podczas wycieczki dzieci sprawdzały czy w okolicy są pojemniki do segregacji odpadów i takież znalazły. Wrzuciły do odpowiednich pojemników odpady przyniesione z przedszkola. Wycieczka była wspaniałą okazją do rozbudzenia zainteresowań otaczającą przyrodą, wzbogacenia wiedzy oraz kształtowania postaw proekologicznych u tak małych dzieci. Mieliśmy także okazję zaobserwować tzw. „dzikie wysypisko” czyli nielegalne miejsce gromadzenia odpadów lub miejsca zaśmiecone. W wyniku obserwacji dzieci potrafiły wyjaśnić, w jaki sposób człowiek może negatywnie wpływać na własne środowisko i jak temu przeciwdziałać Dzieci wiedzą , gdzie są umiejscowione pojemniki segregacji odpadów, obserwują zanieczyszczenia przyrody, sprzątają śmieci, wyrzucają śmieci do odpowiedniego pojemnika, rozdają ulotki mieszkańcom, ukazują właściwe zachowania wśród mieszkańców Zdjęcia

32 Cykl życia produktu Nie wyrzucaj jedzenia L.p. Rodzaj działania
Przebieg Efekty Dowód realizacji 14 Impreza ogólnoprzedszkolna Słonko coraz jaśniej świeci o przyrodę dbają dzieci Integrowanie społeczności przedszkolnej we wspólnej zabawie propagującej idee ochrony środowiska i postawę świadomego ekologicznie konsumenta. wykonuje z pomocą nauczyciela i wg wzoru różne prace z papieru, kartonu, sznurka, drutu i „odpadów”, stosuje różne sposoby łączenia i odpowiednie przybory – eksperymentuje, dostrzega potrzebę szanowania przyrody, szanowania Ziemi Zdjęcia 15 Uczestnictwo w Projekcie Szkoła dla Środowiska "Ochrona środowiska w praktyce" Uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach- przekazanie informacji i materiałów Radzie Pedagogicznej i pracownikom Cykl życia produktu Nie wyrzucaj jedzenia Materiały informacyjne broszury

33 L.p. Rodzaj działania Przebieg Efekty Dowód realizacji 16 Raport Ankieta dla rodziców Przedszkola 32 Cisowiaczki- podsumowująca udział w projekcie Cel: Zachęcenie rodziców do włączenia się w działania zmierzające do ochrony natury. 1.Czy edukacja ekologiczna dzieci jest dla Państwa ważna? 2.Czy segreguje Pani / Pan śmieci w swoim domu? 3.Czy podczas zakupów wybiera Pani / Pan opakowania przyjazne środowisku? 4.Czy wybiera Pani / Pan, jeśli to możliwe, artykuły ze znakiem ekologicznym? 5.Czy korzysta Pani / Pan z własnej torby na zakupy (zamiast reklamówek jednorazowych)? 6.Czy używa Pani / Pan w domu żarówek energooszczędnych? 7.Czy wyłącza Pani / Pan w domu zbędne oświetlenie? 8.Czy zwraca Pani /Pan uwagę na oszczędne korzystanie z wody (np. pranie w pralce tylko z pełnym wsadem, zmywanie naczyń w misce, branie prysznica zamiast kąpieli w wannie, zakręcanie kranu podczas mycia zębów, golenia) ? 9.Temperatura w Pani / Pana domu wynosi: 10.Czy kupuje Pani / Pan produkty wykonane z makulatury?

34 L.p. Rodzaj działania Przebieg Efekty Dowód realizacji 16 c.d. Raport Ankieta dla rodziców Przedszkola 32 Cisowiaczki- podsumowująca udział w projekcie Cel: Zachęcenie rodziców do włączenia się w działania zmierzające do ochrony natury. 11.Jakie są źródła zanieczyszczenia powietrza? 12.Jakie są źródła zanieczyszczenia wody? 13.Jakie są źródła zanieczyszczenia gleby? 14.Czy w ciągu ostatniego pół roku zauważyła Pani/Pan jakieś zmiany w swoim domu w zakresie ochrony środowiska? Jakie? 15. Czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o ekomarketingu? 16. Czy zwraca Pan(i) uwagę na jakość produktów przy ich zakupie? 17.Czy kupuje Pan(i) produkty ekologiczne, czyli produkowane metodami rolnictwa ekologicznego z dbałością o wyeliminowanie używania nawozów sztucznych i pestycydów? 18. Czy jest Pan(i) gotowy/a wydać więcej pieniędzy na produkty ekologiczne? 19.Czy zwraca Pan(i) uwagę na reklamy produktów ekologicznych?

35 L.p. Rodzaj działania Przebieg Efekty Dowód realizacji 16 c.d. Raport Ankieta dla rodziców Przedszkola 32 Cisowiaczki- podsumowująca udział w projekcie Cel: Zachęcenie rodziców do włączenia się w działania zmierzające do ochrony natury. 20.Czy po obejrzeniu reklamy produktu ekologicznego rozważa Pan(i) jego zakup jako zamiennika dotychczas kupowanego? 21.Czy uważa Pan(i), że kupowanie produktów ekologicznych zwiększy ich popularność i spowoduje zwiększenie liczby gospodarstw ekologicznych? 22.Czy uważa Pan(i), że ekologiczna produkcja zmniejszy wpływ szkodliwych substancji do atmosfery Ziemi? 23.Czy wie Pan(i) co to jest GMO? 24.Czy zwraca Pan(i) uwagę na opakowanie ekologiczne przy zakupie produktów 25.Jak ocenia Pan(i) Projekt Lider Lokalnej Ekologii realizowany w Przedszkolu

36 VII. Wnioski: Program Lider Lokalnej Ekologii realizowany w Przedszkolu 32 oceniam jako bardzo pozytywny przejaw w działalności dzieci w zakresie ekologii. Większość moich założonych celów zrealizowałam i przyniosły oczekiwany efekt. Dzieci z zainteresowaniem brały udział w zajęciach i akcjach dotyczących ekologii. Wiedzę swoją dzieliły się rodzicami , zdarzało się, że wiele dzieci "wymusiły" segregację śmieci w domu, oszczędzanie energii, wody.....Zrozumieli że Przyroda to życie i należy o nią dbać!! Wśród rodziców natomiast rozbudziliśmy zainteresowanie tematem Świadomego konsumenta. Na zebraniach po omówieniu spraw bieżących i analizie osiągnięć dzieci, rozdałam rodzicom ankiety aby podsumować dotychczasową pracę nad Projektem. W wyniku przeprowadzonych badań wśród rodziców, kwestionariusze prawidłowo wypełnione oddało 57 osób co stanowi 100 %. Rodzice rozumieją potrzebę ochrony środowiska, znają zasady segregacji odpadów, oszczędzania energii, wody mimo to nie zawsze postępują właściwie. Nie zawsze są świadomymi konsumentami. Wszyscy uważają, że realizowany program uświadomił ich ekologicznie. Dzieci natomiast pod wpływem realizowanych treści zmieniły się bardzo pozytywnie w stosunku do otaczającej je przyrody, a swoim zachowaniem oddziałowują także na nich. "Program realizowany w grupie oceniamy pozytywnie przejaw działalności dzieci w zakresie ochrony środowiska. Należy podkreślić dużą aktywność dzieci w tym zakresie, nie tylko w ramach działalności przedszkolnej.”

37 Eko kolorowy dzień

38 Chronię przyrodę

39 Chronię przyrodę

40 Chronię przyrodę

41 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Sprawozdanie z realizacji PROJEKTU EKOLOGICZNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google