Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Halina Skorupska, SP4 Poznań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Halina Skorupska, SP4 Poznań"— Zapis prezentacji:

1 Halina Skorupska, SP4 Poznań
PROJEKT EDUKACYJNY NAUKI PRZYRODNICZE – WSZECHSTRONNOŚĆ WYKORZYSTANIA W ŻYCIU CODZIENNYM IX 2007 – III 2008 Halina Skorupska, SP4 Poznań

2 Cel główny: Uświadomienie uczniom możliwości praktycznego wykorzystania nauk przyrodniczych w życiu codziennym Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007

3 Adresat projektu Projekt adresowany jest do uczniów klas IV-VI
Realizowany na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007

4 Cele szczegółowe: Segregacja odpadów przez uczniów Oszczędzanie wody
Rozpoznawanie pospolitych gatunków roślin i zwierząt Orientowanie się na mapie Europy Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy Wyjaśnianie zjawisk przyrodniczych Promowanie zdrowego stylu życia Doskonalenie umiejętności przyrodniczych i kształtowanie przyjaznego stosunku do przyrody. Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007

5 realizacji poszczególnych celów
Metody i formy realizacji poszczególnych celów Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007

6 Nasze rady na odpady Oglądanie filmów promujących recykling
Udział w akcji „Sprzątanie Świata” Audycja przez radiowęzeł zachęcająca do selektywnej zbiórki odpadów Opisanie szkolnych pojemników na odpady i podjęcie segregacji Konkurs międzyklasowy na zbiórkę baterii Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007

7 Zdjęcia Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007

8 Oszczędzaj wodę Wycieczka do COŚ
Wykonanie makiet i modelu oczyszczalni Zdobycie informacji o zasobach wodnych Polski Obliczanie zużycia wody w gospodarstwie domowym Badanie i ocena stanu jakości wody z kranu, glinianek i Warty Konkurs na prezentację komputerową „Skąd bierze się woda w kranie?” Szkolna wystawka plakatów „Jak oszczędzać wodę” Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007

9 Zdjęcia Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007

10 Rozpoznawanie roślin i zwierząt
Wycieczka do WPN Wykonanie zielników Oznaczanie drzew rosnących w pobliżu szkoły Wystawka plakatów „Drzewa wokół naszej szkoły” Zajęcia na temat ptaków w Laboratorium Interaktywnym Biblioteki Ekologicznej Zebranie materiałów o ptakach żyjących w mieście Ekspozycja „Ptaki w mieście” Wyjście do Biblioteki Ekologicznej na zajęcia „Płazy i gady” Przygotowanie inscenizacji „Sąd nad ropuchą” Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007

11 Zdjęcia Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007

12 Doskonalenie orientacji na mapie
Cykl zajęć „My w Europie” w oparciu o mapę magnetyczną Usytuowanie państw i stolic Europy Poznajemy flagi Symbole miast Europy Państwa UE Ćwiczenie kierunków na mapie Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007

13 Pierwsza pomoc przedlekarska
Pokaz i ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy – przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego PCK Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007

14 Przyroda w kuchni Cykl zajęć realizowany w oparciu o doświadczenia
Woda paruje, zamarza, czyli zmiany stanu skupienia Herbata z cukrem i zupa jarzynowa, czyli mieszanina gotowa Rosnące drożdże Dzięki czemu pali się ogień? Dlaczego pod sufitem w kuchni jest najcieplej? Co to takiego kamień w czajniku? Co z butelką plastikową i skórką bananową? Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007

15 Promowanie zdrowego stylu życia
Festiwal Zdrowia Zadania do wykonania Zdrowa kanapka Gazeta o zdrowym stylu życia Piramida pokarmowa Jadłospis na jeden dzień dla ucznia Zestaw ćwiczeń gimnastycznych do wykonania każdego dnia Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007

16 Doskonalenie umiejętności przyrodniczych i kształtowanie przyjaznego stosunku do natury
Wycieczki Zajęcia w Laboratorium Interaktywnym i Bibliotece Ekologicznej Lekcje prowadzone przez pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Konkursy „Zielone” zadania Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007

17 Zdjęcia Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007

18 Korzyści płynące z realizacji projektu
Zachęta do nauki Możliwość wykazania się uczniów zdolnych i słabszych Pogłębienie umiejętności samodzielnego zdobywania informacji Doskonalenie pracy w grupie Przyrost wiedzy i umiejętności Powstałe pomoce Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007

19 Wnioski i uwagi Dbać o to, aby wiedza teoretyczna była przez uczniów wykorzystywana w praktyce Uczniom należy systematycznie przypominać o poprawnej segregacji odpadów Problem zbierania puszek aluminiowych Doskonalenia wymaga umiejętność dokonywania selekcji informacji Koszt zajęć w WPN jest dla dzieci zbyt wysoki Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007

20 Dziękuję za uwagę Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007


Pobierz ppt "Halina Skorupska, SP4 Poznań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google