Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2012 Eko-PARP Elżbieta Rochalska Warszawa, 27.06.2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2012 Eko-PARP Elżbieta Rochalska Warszawa, 27.06.2012 r."— Zapis prezentacji:

1 2012 Eko-PARP Elżbieta Rochalska Warszawa, 27.06.2012 r.

2 Promocja wśród pracowników – informacje przekazywane do pracowników: eko sposób na dojazd do pracy (21 marca) światowy dzień wody (22 marca) godzina dla Ziemi – oszczędzamy energię (31 marca godz. 20:30) VII Warszawskie dni recyklingu (26 maja) Segregacja odpadów – przeprowadzona zbiórka makulatury i niszczenia dokumentów w 2011 r. Recykling - utylizacja sprzętu komputerowego oraz mebli, naprawa mebli, zwrot nieprzydatnych rzeczy (lampki, kalkulatory, wiatraki) do BA Polityka zakupów- zakup sprzętu RTV, AGD (lodówki, mikrofalówki) klasy A+ i wyższej, kupowanie drukarek posiadających funkcję drukowania 2-stronnego, listw przepięciowych Przyjazne środowisko pracy/zainicjowanie współpracy z wynajmującym Trochę o tym, co już robimy…

3 Warszawa, 27.06.2012 r. Trochę o tym, co już robimy… również dla przedsiębiorców Publikacje i raporty z badań Efektywne wykorzystanie energii w firmie – poradnik (2009) Potencjał małych i średnich przedsiębiorstw w dziedzinie kreowania nowych produktów innowacyjnych-rozwiązania proekologiczne (2009) Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie - praktyczny poradnik (2010) Zrównoważona produkcja w działalności przedsiębiorstw (2011) Artykuły w Biuletynie Euro Info Inicjatywy realizowanych przez PARP Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Projekt Szkolenia na rzecz zarządzania środowiskiem w ramach projektu systemowego PO KL Badane Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu wraz z opracowaniem zestawu wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach - Środowisko Naturalne

4 Warszawa, 27.06.2012 r. Eko – PARP- od czegoś trzeba zacząć Certyfikaty ??… Działania dla przedsiębiorców Publikacje i raporty ? Eko - PARP Zielone Biuro Ograniczenie niekorzystnego wpływu swojej działalności na środowisko poprzez racjonalne wykorzystanie energii elektrycznej, cieplnej oraz zasobów naturalnych (papier), wprowadzenie gospodarki odpadami (segregacja śmieci); Promowanie wśród pracowników postaw i zachowań przyjaznych środowisku.

5 Warszawa, 27.06.2012 r. Eko - PARP - kierunki działań (1) Działania informacyjne Informacja na stronie www.parp.gov.pl Ochrona środowiska w PARP PARP podejmuje działania na rzecz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez racjonalne wykorzystaniu energii elektrycznej i cieplnej oraz zasobów naturalnych, prowadzenie gospodarki odpadami, a także promowanie wśród pracowników zachowań prośrodowiskowych, tak aby stać się urzędem przyjaznym środowisku. PARP upowszechnia także wśród przedsiębiorców wiedzę dotyczącą problemów środowiska poprzez: publikacje adresowane do przedsiębiorców szkolenia realizowane w ramach projektu systemowego PO KL Projekt szkolenia z zakresu zarządzania środowiskiem. Informacje w Intranecie nt. działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w PARP Ekologia w pracy i na co dzień - propozycje zachowań proekologicznych PARP i Ekologia dla przedsiębiorców - lista inicjatyw realizowanych przez PARP na rzecz zrównoważonego rozwoju (publikacje, szkolenie) Zielone zamówienia - lista przetargów, w których wykorzystano zapisy dot. zrównoważonego rozwoju

6 Warszawa, 27.06.2012 r. Eko - PARP - kierunki działań (2) Działania edukacyjno- promocyjne Plakaty promocyjne przygotowane przez pracowników - ogłoszenie konkursu na plakat o tematyce PARP i ekologia, które zostały by zawieszone w korytarzach, salach konferencyjnych Konkurs fotograficzny (przesłane zdjęcia o tematyce przyrodniczej: dzika natura w Polsce, polskie ptaki, fauna i flora europy, będą prezentowane w intranecie, wykorzystywane na potrzeby wewnętrznej promocji projektu Eko-PARP). Spotkania finansowanego z ZFŚP z elementami ekologicznymi (gry i zabawy dla dzieci, pogadanki o ekologii, spotkanie zorganizowane na zasadach ekospotkania) Artykuły w Biuletynie PARP

7 Warszawa, 27.06.2012 r. Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko Eko - PARP - kierunki działań (3) Przyjazne środowisko pracy/Zainicjowanie współpracy z Wynajmującym Ograniczenie zużycia energii Segregacja odpadów Ograniczenie zużycia papieru i tonerów

8 Warszawa, 27.06.2012 r. Eko - PARP - kierunki działań (4) INNE Zielone zamówienia …

9 Warszawa, 27.06.2012 r. Świadomość pracowników PARP Dokąd zmierza świat W ankiecie przeprowadzonej w maju br. przez Sekcję Ewaluacji DRP pod hasłem Dokąd zmierza świat- w opinii pracowników PARP na pytania: Największe wyzwania dla świata za 10 lat …? … dla 37% pracowników będą to wyzwania środowiskowe (walka z zanieczyszczeniami, efektem cieplarnianym, zrównoważony rozwój) Co się zmieni na gorsze za 10 lat …? … dla 22% pracowników - na świecie wzrośnie zanieczyszczenie środowiska (degradacja fauny i flory) … dla 8% pracowników - w Polsce pogorszy się stan środowiska naturalnego Co się zmieni na lepsze za 10 lat …? … dla 7% pracowników - na świecie wzrośnie świadomość proekologiczna

10 Warszawa, 27.06.2012 r. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "2012 Eko-PARP Elżbieta Rochalska Warszawa, 27.06.2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google